ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.51.2020 "Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, remonty oznakowania pionowego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2021"
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, remonty oznakowania pionowego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2021 (PDF, 5.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.51.2020 (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 272.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (część 1 i 2) (PDF, 1.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.51.2020 (PDF, 86.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.48.2020 „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejska Iława”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postępowanie znak: ZP.271.48.2020 - „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejska Iława”. (PDF, 150.9 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.48.2020 - „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejska Iława” (PDF, 2.1 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.48.2020 -„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejska Iława” (DOCX, 82 KiB)
 • 04. Załącznik nr 8a - Postepowanie znak: ZP.271.48.2020 - „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejska Iława” (PDF, 301.8 KiB)
 • 05. Załącznik nr 8b - Postępowanie ZP.271.48.2020 (PDF, 282.1 KiB)
 • 06. Załączni nr 9a - Postepowanie znak: Zp.271.48.2020 (PDF, 214.3 KiB)
 • 07. Załącznik nr 9b - Postępowanie znak: ZP.271.48.2020 (PDF, 147.4 KiB)
 • 08. Załącznik 10a - Postępowanie znak: ZP.271.48.2020 (PDF, 218.6 KiB)
 • 09. Załaczniki nr 10b - Postępowanie znak: ZP271.48.2020 (PDF, 211.9 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.48.2020 (PDF, 403.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.47.2020 "Budowa wybiegu dla psów w ramach budżetu obywatelskiego w Iławie"
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ - Budowa wybiegu dla psów w ramach budżetu obywatelskiego w Iławie (PDF, 5.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.47.2020 (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót (7Z, 27.4 MiB)
 • Załączniki 1-5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 117 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.47.2020 (PDF, 54.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-05 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.49.2020 „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postępowanie znak: ZP.271.49.2020 - „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV”. (PDF, 171.8 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.49.2020 - „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV” (PDF, 2.4 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.49.2020 -„Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV” (DOCX, 115.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do wzoru umowy - Część 1 - Centrum (PDF, 3 MiB)
 • Załącznik nr 2 do wzoru umowy - Część 4 - Cmentarz komunalny przy ul. Wyszyńskiego (PDF, 451.7 KiB)
 • Załączniki nr 2a do wzoru umowy - Część 2 Północ A (PDF, 4.4 MiB)
 • Załącznik nr 2b do wzoru umowy - Część 2 Północ B (PDF, 7 MiB)
 • Załącznik nr 2a do wzoru umowy - Część 3 Południe A (PDF, 8.7 MiB)
 • Załącznik nr 2b do wzoru umowy - Część 3 Południe B (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 2c do wzoru umowy - Część 2 Północ C (PDF, 13 MiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.49.2020 (PDF, 271.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.46.2020 "Budowa ulic Poziomkowej i Radomskiej oraz drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego 23A-C i 25A w Iławie"
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ - Budowa ulic Poziomkowej i Radomskiej oraz drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego 23A-C i 25A w Iławie (PDF, 5.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.46.2020 (PDF, 1.9 MiB)
 • Załączniki 1-5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 160.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót (DOC, 24.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ - ZP.271.46.2020 (PDF, 86.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.46.2020 (PDF, 36.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.46.2020 (PDF, 179.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-12-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-21 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.45.2020 „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.45.2020 - „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy” (PDF, 203.3 KiB)
 • 02. SIWZ - ZP.271.45.2020 - „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy” (PDF, 6.2 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej - ZP.271.45.2020 - „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy” (DOCX, 100.8 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.45.2020 (PDF, 77.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: ZP.271.45.2020 (PDF, 121.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-11-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-07 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.44.2020 Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie przystani Ekomariny w Iławie w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postępowanie znak: ZP.271.44.2020 - Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie przystani Ekomariny w Iławie (PDF, 125.5 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.44.2020 - Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie przystani Ekomariny w Iławie (PDF, 2.7 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.44.2020 (DOCX, 125.1 KiB)
 • 04. Załącznik nr 7 - Postepowanie znak: ZP.271.44.2020 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ZIP, 3.4 MiB)
 • 05. Załącznik nr 8 - Pozwolenia, Decyzje, Postanowienia (DOC, 22.5 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - Postępowanie znak: 271.44.2020 (PDF, 60.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postepowanie znak: ZP.271.44.2020 (PDF, 56.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.44.2020 (PDF, 62.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.44.2020 (PDF, 143.7 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-11-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.43.2020 "Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury na terenach miejskich w Iławie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury na terenach miejskich w Iławie (PDF, 5.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.43.2020 (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki 1-5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 264 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.43.2020 (PDF, 132.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1,2,3 - ZP.271.43.2020 (PDF, 179.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-13 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.42.2020 "Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu oraz Istotne Warunki Zamówienia - ZP.271.42.2020 - „Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy” (PDF, 1.2 MiB)
 • 02. Załączniki wersji edytowalnej - ZP.271.42.2020 - „Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy” (DOCX, 45.8 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytanie do treści IWZ - ZP.271.42.2020 (PDF, 274.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytanie do treści IWZ - ZP.271.42.2020 (PDF, 47.9 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytanie do treści IWZ - ZP.271.42.2020 (PDF, 313 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.42.2020 (PDF, 97.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 69.3 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 39.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-10-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-21 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.41.2020 „Wykonanie dokumentacji projektowej budynku żłobka przy ul. 1 Maja w Iławie".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postępowanie znak: ZP.271.41.2020 - „Wykonanie dokumentacji projektowej budynku żłobka przy ul. 1 Maja w Iławie". (PDF, 149.9 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.41.2020 - „Wykonanie dokumentacji projektowej budynku żłobka przy ul. 1 Maja w Iławie". (PDF, 2.8 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.41.2020 -„Wykonanie dokumentacji projektowej budynku żłobka przy ul. 1 Maja w Iławie". (DOCX, 39.9 KiB)
 • 04. Załącznik nr 9 - Postepowanie znak: ZP.271.41.2020 - „Wykonanie dokumentacji projektowej budynku żłobka przy ul. 1 Maja w Iławie". (DOC, 22.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ - ZP.271.41.2020 -„Wykonanie dokumentacji projektowej budynku żłobka przy ul. 1 Maja w Iławie". (PDF, 104.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postępowanie znak: ZP.271.41.2020 - „Wykonanie dokumentacji projektowej budynku żłobka przy ul. 1 Maja w Iławie (PDF, 80.3 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.41.2020 (PDF, 264.2 KiB)
 • 0głoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.41.2020 - Wykonanie dokumentacji budynku żłobka przy ul. 1 Maja w Iławie (PDF, 294 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-10-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.40.2020 "Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 6.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.40.2020 (PDF, 453.7 KiB)
 • Załączniki 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 436 KiB)
 • Załącznik nr 9 - mapki z miejscem wykonania wymiany opraw LED w ciągu drogi krajowej nr 16 ulic Niepodległości, Dąbrowskiego i ronda Konstytucji 3 Maja (PDF, 4.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Wizerunki materiałów (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.40.2020 (PDF, 46.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.40.2020 (PDF, 127.2 KiB)
 • Sprostowanie zawiadommienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.40.2020 (PDF, 100.5 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-10-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.39.2020 "Rozbudowa przystani Ekomariny w Iławie w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Rozbudowa przystani Ekomariny w Iławie w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 6.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.39.2020 (PDF, 449.8 KiB)
 • Załączniki 1-5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 379.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, STWIOTB, przedmiary robót, pozwolenia, pliki pomocnicze (DOC, 24 KiB)
 • Zalacznik nr 9 - Wyciąg z odpowiedzi na zapytania w postępowaniu nr ZP.271.32.2020 (DOC, 2.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.39.2020 (PDF, 111.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.39.2020 (PDF, 208.6 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.37.2020 "Budowa infrastruktury na terenach miejskich w Iławie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Budowa infrastruktury na terenach miejskich w Iławie (PDF, 12.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót (DOC, 24.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.37.2020 (PDF, 588.8 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ z dn. 30.09.2020r. - ZP.271.37.2020 (PDF, 71.4 KiB)
 • Zalacznik do modyfikacji SIWZ z dn. 30.09. - uzupełnienie zalacznika nr 9 - ul. Kolejowa (7Z, 3.3 MiB)
 • Zalacznik do modyfikacji SIWZ z dn. 30.09. - Załącznik nr 3 do umowy - wymogi gwarancyjne-1 (DOC, 3.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu I - ZP.271.37.2020 (PDF, 353.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ - ZP.271.37.2020 (PDF, 38.3 KiB)
 • Załączniki 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 241.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.37.2020 (PDF, 148.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.37.2020 (PDF, 190.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2 - ZP.271.37.2020 (PDF, 126.2 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.38.2020 „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postępowanie znak: ZP.271.38.2020 - „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie” (PDF, 147.2 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.38.2020 -„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie” (PDF, 2.1 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.38.2020 -„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie” (DOCX, 53.5 KiB)
 • 04. Załącznik nr 8 - Postepowanie znak: ZP.271.38.2020 - „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie” (ZIP, 794 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.38.2020 (PDF, 204.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.38.2020 (PDF, 160.1 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-09-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-05 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.36.2020 „Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie na lata 2020/2021."
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postępowanie znak: ZP.271.36.2020 -„Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie na lata 2020/2021." (PDF, 128.8 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.36.2020 -„Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie na lata 2020/2021." (PDF, 2 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.36.2020 -„Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie na lata 2020/2021." (DOCX, 72 KiB)
 • 04. Załącznik nr 8 - Postepowanie znak: ZP.271.36.2020 -„Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie na lata 2020/2021." (ZIP, 27.1 MiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.36.2020 (PDF, 121.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Postępowanie znak: 271.36.2020 (PDF, 134.7 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-09-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-06 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.35.2020 Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postępowanie znak: ZP.271.35.2020 - Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią w Iławie” (PDF, 144.9 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.35.2020 - Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią w Iławie” (PDF, 2.3 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.35.2020 -Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią w Iławie” (DOCX, 40.2 KiB)
 • 04. Załącznik nr 8 - Postępowanie znak: ZP.271.35.2020 - mapka (PDF, 202.7 KiB)
 • 05. Załącznik nr 9 - pismo Iławskie Wodociągi Sp. z o. o. (PDF, 76.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ - ZP.271.35.2020 - Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią w Iławie” (PDF, 380 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (poprawiony) - ZP.271.35.2020 - . Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią w Iławie” (DOCX, 24.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie - Postępowanie znak: ZP.271.35.2020 - Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią w Iławie” (PDF, 57.8 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - Postępowanie znak: 271.35.2020 - Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią w Iławie” (PDF, 164.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postępowanie znak: ZP.271.35.2020 - Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią w Iławie” (PDF, 57 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.35.2020 (PDF, 193.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.35.2020 -Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią w Iławie” (PDF, 133.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej - Postepowanie znak: ZP.271.35.2020 (PDF, 52.6 KiB)
 • Ponowne zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 86.1 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-08-31
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.34.2020 „Opracowanie i uruchomienie internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Iławy i wybranych miejskich jednostek organizacyjnych”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.34.2020 - „Opracowanie i uruchomienie internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Iławy i wybranych miejskich jednostek organizacyjnych” (PDF, 146.5 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.34.2020 -„Opracowanie i uruchomienie internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Iławy i wybranych miejskich jednostek organizacyjnych” (PDF, 2.3 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.34.2020 -„Opracowanie i uruchomienie internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Iławy i wybranych miejskich jednostek organizacyjnych” (DOCX, 55.4 KiB)
 • 04. Załącznik nr 8 - Postepowanie znak: ZP.271.34.2020 - Moduł sprzedaży i rezerwacji internetowej EuroBilet (PDF, 209.4 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.34.2020 (PDF, 532.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.34.2020 - „Opracowanie i uruchomienie internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Iławy i wybranych miejskich jednostek organizacyjnych”. (PDF, 441.7 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-08-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.33.2020 "Opracowanie i uruchomienie internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Iławy i wybranych miejskich jednostek organizacyjnych"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Opracowanie i uruchomienie internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Iławy i wybranych miejskich jednostek organizacyjnych (PDF, 3.9 MiB)
 • Załączniki 1-4 oraz 7 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 191.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 so SIWZ - Moduł sprzedaży i rezerwacji internetowej EuroBilet (MSI) - Integracja portalu Klienta z MSIz użyciem web service (PDF, 209.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.33.2020 (PDF, 1.5 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - ZP.271.33.2020 (PDF, 53.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.33.2020 (PDF, 35.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.33.2020 (PDF, 63.7 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-08-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.32.2020 „Rozbudowa przystani Ekomariny w Iławie w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Rozbudowa przystani Ekomariny w Iławie w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 6.9 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - opis (DOC, 24 KiB)
 • Załączniki 1-5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 365.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.32.2020 (PDF, 2.2 MiB)
 • Informacja o zmianie treści SIWZ - ZP.271.32.2020 (PDF, 75.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.32.2020 (PDF, 278 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ - ZP.271.32.2020 (PDF, 264.1 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na pytania - zmieniony Załącznik nr 4B (DOC, 79 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu II - ZP.271.32.2020 (PDF, 369.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu III - ZP.271.32.2020 (PDF, 278 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SIWZ - ZP.271.32.2020 (PDF, 76.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ - ZP.271.32.2020 (PDF, 225.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu IV - ZP.271.32.2020 (PDF, 389.7 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SIWZ - ZP.271.32.2020 (PDF, 74.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu V - ZP.271.32.2020 (PDF, 376.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ - ZP.271.32.2020 (PDF, 157.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu VI - ZP.271.32.2020 (PDF, 514.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.32.2020 (PDF, 105.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.32.2020 (PDF, 144.8 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-07-31
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-24 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.31.2020 „Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.31.2020 - „Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy” (PDF, 129.3 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.31.2020 -„Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy” (PDF, 1.8 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.31.2020 -„Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy” (DOCX, 71.7 KiB)
 • 04. Załącznik nr 9 - Zarządzenie nr 0050-33/2019 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia "Zasad gospodarowania drewnem pozyskiwanym z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława" (PDF, 413.1 KiB)
 • Lokalizacja drzew do usunięcia - załącznik nr 1 do umowy (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.31.2020 (PDF, 115.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.31.2020 - „Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy” (PDF, 109.2 KiB)
Lp 21
Data ogłoszenia
2020-07-31
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.30.2020 "Zakup Licencji i Wdrożenie Aplikacji do świadczenia eUsług, przeprowadzenie Szkoleń oraz zakup niezbędnego sprzętu” w ramach Projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.30.2020 - "Zakup Licencji i Wdrożenie Aplikacji do świadczenia eUsług, przeprowadzenie Szkoleń oraz zakup niezbędnego sprzętu” w ramach Projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie". (DOC, 241 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.30.2020 -"Zakup Licencji i Wdrożenie Aplikacji do świadczenia eUsług, przeprowadzenie Szkoleń oraz zakup niezbędnego sprzętu” w ramach Projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie". (PDF, 2.4 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.30.2020 -"Zakup Licencji i Wdrożenie Aplikacji do świadczenia eUsług, przeprowadzenie Szkoleń oraz zakup niezbędnego sprzętu” w ramach Projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie". (DOCX, 205.2 KiB)
 • 04. Część II SIWZ - SOPZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dla częsci 1 i 2) (PDF, 3.5 MiB)
 • 05. Część III SIWZ - projekt umowy dla części 1 (PDF, 1.3 MiB)
 • 06. Część III SIWZ - Projekt umowy dla części 2 (PDF, 835.5 KiB)
 • 06.Ogłoszenie o zamówieniu - Postępowanie znak: ZP.271.30.2020 - "Zakup Licencji i Wdrożenie Aplikacji do świadczenia eUsług, przeprowadzenie Szkoleń oraz zakup niezbędnego sprzętu” w ramach Projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie". (PDF, 159.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ - ZP.271.30.2020 (PDF, 1.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.30.2020 (PDF, 308 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.30.2020 (PDF, 105 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.30.2020 (PDF, 138.9 KiB)
 • Sprostowanie zawiadommienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.30.2020 (PDF, 141.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji