ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-07-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.27.2020 „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.27.2020 - „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie” (PDF, 150.6 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.27.2020 -„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie” (PDF, 2.1 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.27.2020 -„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie” (DOCX, 53.1 KiB)
 • 04. Dokumentacja - Postępowanie znak: ZP.271.27.2020 - „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie” (ZIP, 794 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.27.2020 (PDF, 190.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Postępowanie znak: 271.27.2020 (PDF, 282.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.25.2020 "Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego (Osiedle Żołnierzy Wyklętych)"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego (Osiedle Żołnierzy Wyklętych) (PDF, 3.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.25.2020 (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 168.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.25.2020 (PDF, 74 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.25.2020 (PDF, 148.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.24.2020 - "Modernizacja boiska przy Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ - Modernizacja boiska przy Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie (PDF, 6 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.24.2020 (PDF, 1.7 MiB)
 • Załączniki 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 135 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiar robót (7Z, 16.9 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.24.2020 (PDF, 99.5 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na pytania - Dokumentacja projektowa - format .pdf (PDF, 7.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.24.2020 (PDF, 38.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-10 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.23.2020 „Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie w roku 2020"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.23.2020 - „Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie w roku 2020" (PDF, 127.8 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.23.2020 -„Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie w roku 2020" (PDF, 2 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.23.2020 -„Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie w roku 2020" (DOCX, 71.1 KiB)
 • 04. Załącznik nr 8 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 4.1 MiB)
 • 05. Projekt (ZIP, 27.1 MiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.23.2020 (PDF, 123.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Postępowanie znak: 271.23.2020 (PDF, 131.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-06-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.22.2020 - „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej oraz budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej oraz budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie (PDF, 4.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.22.2020 (DOC, 184.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumenty do projektu (7Z, 1 MiB)
 • Załączniki 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 335.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.22.2020 (PDF, 139.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu części 2 i 3 postępowania - ZP.271.22.2020 (PDF, 187.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 - ZP.271.22.2020 (PDF, 136.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-06-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-25 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.21.2020 "Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego (Osiedle Żołnierzy Wyklętych"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego (Osiedle Żołnierzy Wyklętych) (PDF, 3.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.21.2020 (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 154 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.21.2020 (DOC, 88 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.21.2020 (DOC, 54.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.21.2020 (PDF, 124.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-06-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.20.2020 - "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Program Funkcjonalno - Użytkowy (DOC, 24.5 KiB)
 • SIWZ - Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II (PDF, 7.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.20.2020 (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - Wyciąg z odpowiedzi na pytania w postępowaniu nr ZP.271.14.2020 (PDF, 73.4 KiB)
 • Załączniki 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 2.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.20.2020 (PDF, 50.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.20.2020 (PDF, 145.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-06-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.18.2020 "Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 5 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.18.2020 (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna SST (PDF, 3.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - mapki z lokalizacją separatorów i osadników (PDF, 4.9 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - Mapka z miejscem wykonania umocnienia wylotu wód opadowych Jd-03 do jeziora Jeziorak przy ul. Sikorskiego oraz rysunek wylotu kolektora (PDF, 4.9 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - Mapka z miejscem wykonania umocnienia wylotu wód opadowych Jd-04 do jeziora Jeziorak przy ul. Sikorskiego oraz rysunek wylotu kolektora (PDF, 177 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ – Mapka z miejscem wykonania umocnienia wylotu wód opadowych Jd-05 do jeziora Jeziorak przy ul. Wyczółkowskiego oraz rysunek wylotu kolektora (PDF, 209.9 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.18.2020 (PDF, 104.4 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Załącznik nr 11 do SIWZ (PDF, 160.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.18.2020 (PDF, 65.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.18.2020 (PDF, 167.8 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-06-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-16 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.19.2020 „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.19.2020 - „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy” (PDF, 123.5 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.19.2020 -„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy” (PDF, 2.3 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.19.2020 -„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy” (DOCX, 63.4 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.19.2020 (PDF, 153.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu postępowania - Postępowanie znak: 271.19.2020 (PDF, 195.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-05-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.17.2020 "Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie (PDF, 6.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.17.2020 (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiar robót (7Z, 5.9 MiB)
 • Załączniki 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 234.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.17.2020 (PDF, 109.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.17.2020 (PDF, 41 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.17.2020 (PDF, 68.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu części 1 postępowania nr ZP.271.17.2020 (PDF, 108.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2 - ZP.271.17.2020 (PDF, 141.3 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-05-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.16.2020 "Wykonanie nawierzchni zjazdów na trasie realizowanej ścieżki rowerowej - w ramach inwestycji pn.: Ścieżki rowerowe łączące miasto Iława i gminę Iława (do Kamienia Małego)"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.16.2020 (PDF, 1.7 MiB)
 • SIWZ - Wykonanie nawierzchni zjazdów na trasie realizowanej ścieżki rowerowej - w ramach inwestycji pn.: Ścieżki rowerowe łączące miasto Iława i gminę Iława (do Kamienia Małego) (PDF, 6.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiar robót (7Z, 5.6 MiB)
 • Załączniki 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 159.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.16.2020 (PDF, 46.3 KiB)
 • Zawiadommienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.16.2020 (PDF, 137.9 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego (Osiedle Żołnierzy Wyklętych) oraz rozbiórką budynku warsztatów terapii zajęciowej przy ul. 1 Maja 5A w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego (Osiedle Żołnierzy Wyklętych) oraz rozbiórką budynku warsztatów terapii zajęciowej przy ul. 1 Maja 5A w Iławie (PDF, 5.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.15.2020 (PDF, 1.6 MiB)
 • Załączniki 1-6 - wersja edytowalna (DOC, 235.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.15.2020 (PDF, 77.5 KiB)
 • Zawiadommienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.15.2020 (PDF, 187.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu części 1 postępowania nr ZP.271.15.2020 (PDF, 101.8 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych) oraz zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych) oraz zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II (PDF, 2.8 MiB)
 • Załączniki nr 8a i 8b do SIWZ - Dokumentacja projektowa i Program Funkcjonalno - Użytkowy (DOC, 25 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.14.2020 (PDF, 1.1 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.14.2020 (PDF, 175 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ - zał. nr 7a do SIWZ (DOC, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ - zał. nr 7b do SIWZ (DOC, 1.8 MiB)
 • Załączniki 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 3.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.14.2020 (PDF, 371 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.14.2020 (PDF, 93.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu części 2 postępowania nr ZP.271.14.2020 (PDF, 171.7 KiB)
 • Zawiadommienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.14.2020 (PDF, 211.4 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: 271.13.2020 „Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.13.2020 - „Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy” (PDF, 143.6 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.13.2020 -„Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy” (PDF, 2 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.13.2020 -„Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy” (DOCX, 63.8 KiB)
 • 04. Załącznik nr 8 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 1.4 MiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.13.2020 (PDF, 121.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: ZP.271.13.2020 (PDF, 64.7 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-04-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-13 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.12.2020 "Wykonanie rozbiórki budynku warsztatów terapii zajęciowej przy ul. 1 Maja 5a w Iławie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.12.2020 - „Wykonanie rozbiórki budynku warsztatów terapii zajęciowej przy ul. 1 Maja 5A w Iławie" (PDF, 140.7 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.12.2020 -„Wykonanie rozbiórki budynku warsztatów terapii zajęciowej przy ul. 1 Maja 5A w Iławie" (PDF, 2.2 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.12.2020 -„Wykonanie rozbiórki budynku warsztatów terapii zajęciowej przy ul. 1 Maja 5A w Iławie" (DOCX, 41.2 KiB)
 • 04. Załącznik nr 7 do SiWZ - Postępowanie znak: ZP.271.12.2020 - „Wykonanie rozbiórki budynku warsztatów terapii zajęciowej przy ul. 1 Maja 5A w Iławie" (ZIP, 20.4 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.12.2020 (PDF, 191.3 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 66.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postępowanie znak: ZP.271.12.2020 (PDF, 35.5 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.12.2020 (PDF, 203.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.12.2020 (PDF, 198.2 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.11.2020 „Remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.11.2020 -„Remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020” (PDF, 130.3 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.11.2020 -„Remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020” (PDF, 2.1 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.11.2020 - „Remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020” (DOCX, 58 KiB)
 • 04. Załącznik nr 6 do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.11.2020 - „Remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020” (PDF, 1.5 MiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - Postępowanie znak: 271.11.2020 (PDF, 135.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - aktualny (DOCX, 44.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postępowanie znak: ZP.271.11.2020 (PDF, 52 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.11.2020 (PDF, 142.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: ZP.271.11.2020 (PDF, 101.6 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.10.2020 Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa dachu szkoły podstawowej nr 1 w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.10.2020 - Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa dachu szkoły podstawowej nr 1 w Iławie” (PDF, 125.9 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.10.2020 -Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa dachu szkoły podstawowej nr 1 w Iławie” (PDF, 2.4 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.10.2020 - Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa dachu szkoły podstawowej nr 1 w Iławie” (DOCX, 52.9 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.10.2020 (PDF, 79.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: ZP.271.10.2020 (PDF, 120.1 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-04-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-21 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Postępowanie znak: ZP.271.8.2020 "Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-10 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.9.2020 „Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówienie - Postepowanie znak: ZP.271.9.2020 -„Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją”” (PDF, 127.3 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.9.2020 -„Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją” (PDF, 2.2 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.9.2020 - „Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją” (DOCX, 48.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do umowy (PDF, 8.6 MiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.9.2020 (PDF, 83.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.9.2020 (PDF, 125.4 KiB)
 • Ponowne ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.9.2020 (PDF, 67 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-03-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-22 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 - „Opracowanie i przygotowanie do uchwalenia przez Radę Miejską w Iławie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Iławy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówienie - Postepowanie znak: ZP.271.7.2020 - „Opracowanie i przygotowanie do uchwalenia przez Radę Miejską w Iławie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Iławy” (PDF, 147.7 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 -„Opracowanie i przygotowanie do uchwalenia przez Radę Miejską w Iławie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Iławy” (PDF, 2.7 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 - „Opracowanie i przygotowanie do uchwalenia przez Radę Miejską w Iławie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Iławy” (DOCX, 91.7 KiB)
 • 04. Model opadowy dla 3 zalewni na terenie maista Iławy - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 - „Opracowanie i przygotowanie do uchwalenia przez Radę Miejską w Iławie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Iławy”. (PDF, 10.1 MiB)
 • 05.Studium wykonalności Projektu " Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy (PDF, 4.1 MiB)
 • 06. Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LV/478/18 z dnia 18.06.2018r (PDF, 43.3 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 (PDF, 53.4 KiB)
 • 0głoszenie o zmianie ogłoszenia - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 (PDF, 35.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 (PDF, 3.4 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - poprawiony (DOCX, 18.4 KiB)
 • 0głoszenie o zmianie ogłoszenia - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 (PDF, 35.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 (PDF, 3.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - poprawiony (DOCX, 36.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postepowanie znak: 271.7.2020 (PDF, 35.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - poprawiony (DOCX, 39.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - poprawiony II (DOCX, 20.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postepowanie znak: 271.7.2020 (PDF, 87.8 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 (PDF, 173.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.7.2020 (PDF, 170.3 KiB)
Lp 21
Data ogłoszenia
2020-02-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZP.271.6.2020 - Przebudowa dachu szkoły podstawowej nr 1 w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Przebudowa dachu szkoły podstawowej nr 1 w Iławie (PDF, 6.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.6.2020 (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (7Z, 30.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.6.2020 (PDF, 48.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.6.2020 (PDF, 211.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.6.2020 -SPROSTOWANIE (PDF, 213.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji