ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 169
Data ogłoszenia
2017-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-11 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu -ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (PDF, 297.9 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (PDF, 1.6 MiB)
 • 03.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (DOC, 27 KiB)
 • 04.Załączniki nr 1-6 do SIWZ - wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (DOC, 676.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) - ZP.271.26.2017 - rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie. Pismo z dnia 04.08.2017r (PDF, 134.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (zm.1) (PDF, 112.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (PDF, 165.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (PDF, 364.4 KiB)
Lp 170
Data ogłoszenia
2017-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-02 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 229.8 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 700.1 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1 -5 do SIWZ - wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie (DOC, 428.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - kopia pozwolenia konserwatora zabytków - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 148.7 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie. Pismo z dnia 26.07.2017 (PDF, 347.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do modyfikacji treści SIWZ z dnia 26.07.2017 - poprawiony z załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie. (DOCX, 200.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie (zm.1) (PDF, 121.9 KiB)
 • 	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie (zm.2) (PDF, 92.5 KiB)
 • 	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie (zm.3) (PDF, 92.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 212 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 194.9 KiB)
Lp 171
Data ogłoszenia
2017-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-31 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.12.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 216.1 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 508.5 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-4 do SIWZ - wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (DOC, 205 KiB)
 • 04.Załączniki nr 6-30 do SIWZ - dotyczące sytuacji Gminy - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (ZIP, 7.1 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1-14) - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława. Pismo z dnia 25.07.2017 (PDF, 205.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi 2 - opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 606.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.15-17) - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława. Pismo z dnia 26.07.2017 (PDF, 133.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 85.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 157.7 KiB)
Lp 172
Data ogłoszenia
2017-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-08 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (PDF, 273.8 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (PDF, 1.6 MiB)
 • 03.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (DOC, 23 KiB)
 • 04.Załączniki nr 1- 6 do SIWZ - wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (DOC, 606.5 KiB)
 • 05.Pliki pomocnicze w formacie *.dwg - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (DOC, 27 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-77) w postępowaniu ZP.271.23.2017 na przebudowę hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej. Pismo z dnia 25.07.2017r (PDF, 418.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - kopia pozwolenia na budowę do odp.8 - ZP.271.23.2017 na przebudowę hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (PDF, 438.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - rysunek E-4.1 do odp.47 - ZP.271.23.2017 na przebudowę hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (PDF, 466 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej. (zm.1) (PDF, 112.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.78-83) w postępowaniu ZP.271.23.2017 na przebudowę hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej. Pismo z dnia 27.07.2017r (PDF, 153 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (PDF, 101.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (PDF, 97.1 KiB)
Lp 173
Data ogłoszenia
2017-07-04
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.22.2017 - Dostawa opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.22.2017 - Dostawa opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 208.6 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.22.2017 - Dostawa opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 579.2 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-4 do SIWZ - formularze w wersji edytowalnej - ZP.271.22.2017 - Dostawa opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOC, 207 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp. 1-16) w postępowaniu ZP.271.22.2017 na dostawę opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie. Pismo z dnia 06.07.2017r. (PDF, 203.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania - pisma z dnia 06.07.2017 - Proponowana oprawa w zapytaniu nr 14 - ZP.271.22.2017 na dostawę opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytania - pisma z dnia 06.07.2017 - Rzut, przekrój, podział na sekcje, zdjęcie - ZP.271.22.2017 na dostawę opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 3 do odpowiedzi na zapytania - pisma z dnia 06.07.2017 -poprawiony załącznik nr 1 formularz oferty - ZP.271.22.2017 na dostawę opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 217.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do odpowiedzi na zapytania - pisma z dnia 06.07.2017 -poprawiony załącznik nr 1 formularz oferty edytowalny- ZP.271.22.2017 na dostawę opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOC, 182 KiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.22.2017 - Dostawa opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie. (zm.1) (PDF, 101.9 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp. 17-19) w postępowaniu ZP.271.22.2017 na dostawę opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie. Pismo z dnia 11.07.2017r. (PDF, 194.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania - pisma z dnia 11.07.2017 -poprawiony załącznik nr 1 formularz oferty edytowalny- ZP.271.22.2017 na dostawę opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOC, 182 KiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.22.2017 - Dostawa opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie. (zm.2) (PDF, 95.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.14.2017 - Budowa ulic na terenie miasta IławyZP.271.22.2017 - Dostawa opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 196.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.22.2017 - Dostawa opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 257.6 KiB)
Lp 174
Data ogłoszenia
2017-06-23
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-10 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 268.9 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 1.4 MiB)
 • 03.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (DOC, 27 KiB)
 • 04.Załączniki nr 1-6 - wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (DOC, 503 KiB)
 • 05.Załącznik nr 11 do SIWZ - poglądowa dokumentacja fotograficzna - ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (DOC, 26.5 KiB)
 • 06.Załącznik nr 12 do SIWZ - kopia pozwolenia na budowę - ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 2.7 MiB)
 • 07.Pliki pomocnicze w formacie DWG - ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (DOC, 26.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 68.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 91.4 KiB)
Lp 175
Data ogłoszenia
2017-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.19.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (III).
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.19.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (III). (PDF, 234.2 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.19.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (III). (PDF, 771.7 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1- 5 do SIWZ - formularze w wersji edytowalnej - ZP.271.19.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (III). (DOC, 518 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - Kopia decyzji RDOS - ZP.271.19.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (III). (PDF, 287.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.19.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (III) (PDF, 250.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.19.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (III) (PDF, 362 KiB)
Lp 176
Data ogłoszenia
2017-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-03 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.20.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (IV).
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.20.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (IV). (PDF, 247.1 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.20.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (IV). (PDF, 728.7 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ - formularze w wersji edytowalnej - ZP.271.20.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (IV). (DOC, 348.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.20.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (IV) (PDF, 189.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.20.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (IV) (PDF, 339.5 KiB)
Lp 177
Data ogłoszenia
2017-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-10 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.18.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko – Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.18.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko – Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (PDF, 299.1 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.18.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko – Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (PDF, 1.6 MiB)
 • 03.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary - ZP.271.18.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko – Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (DOC, 27 KiB)
 • 04.Załączniki nr 1a-1c oraz 2-6 do SIWZ - wersja edytowalna - ZP.271.18.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko – Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (DOC, 675.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) - ZP.271.18.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko – Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie. Pismo z dnia 29.06.2017 (PDF, 237.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.18.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko – Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie. zm.1 (PDF, 166.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.2-3) - ZP.271.18.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko – Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie. Pismo z dnia 30.06.2017 (PDF, 354.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania (odp.2-3) pisma z dnia 30.06.2017 - poprawione załączniki 1C,4B,5C do SIWZ - ZP.271.18.2017 na rewitalizację lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko – Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej... (PDF, 309.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania (odp.2-3) pisma z dnia 30.06.2017 - poprawione załączniki 1C,4B,5C do SIWZ - wersja edytowlana- ZP.271.18.2017 na rewitalizację lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko – Brodnickiego I Krainy przyrodniczo- (DOC, 502 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.18.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko – Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie. zm.2 (PDF, 162.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.18.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko – Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (PDF, 137.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.18.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko – Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (PDF, 262.2 KiB)
Lp 178
Data ogłoszenia
2017-06-05
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-26 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.17.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.17.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (PDF, 268.1 KiB)
 • 01a.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.17.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" zm. 1 (PDF, 82.5 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.17.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa, STWiORB - ZP.271.17.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (DOC, 23.5 KiB)
 • 04.Załączniki nr 8 do SIWZ - przedmiary robót - ZP.271.17.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (XLS, 229 KiB)
 • 05.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.17.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (DOC, 499.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1 -3) - ZP.271.17.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej". Pismo z dnia 19.06.2017 (PDF, 258.2 KiB)
 • 01a.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.17.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" zm. 2 (PDF, 111.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.4) - ZP.271.17.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej". Pismo z dnia 20.06.2017 (PDF, 236.4 KiB)
 • 01c.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.17.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" zm. 3 (PDF, 111.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.17.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (PDF, 95.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.17.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (PDF, 332.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.17.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (PDF, 3 MiB)
Lp 179
Data ogłoszenia
2017-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-09 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.16.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.16.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 242 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.16.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 706.3 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 - wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.16.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (DOC, 463 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.16.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 149.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.16.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 162.1 KiB)
Lp 180
Data ogłoszenia
2017-05-31
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-11 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.15.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (III)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.15.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (III) (PDF, 277.6 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.15.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (III) (PDF, 1.4 MiB)
 • 03.Załącznik nr 8a do SIWZ - dokumentacja projektowa cz. 1 - ul.ANDERSA - ZP.271.15.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (III) (DOC, 27 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8b do SIWZ - dokumentacja projektowa cz. 2 - ul.ODNOWICIELA - ZP.271.15.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (III) (DOC, 27 KiB)
 • 05.Załącznik nr 8c do SIWZ - dokumentacja projektowa cz. 3 - ul.CHROBREGO etap I - ZP.271.15.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (III) (DOC, 27 KiB)
 • 06.Załączniki nr 1-6 do SIWZ - wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.15.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (III) (DOC, 431.5 KiB)
 • 07.Załącznik nr 10 do SIWZ - kopie pozwoleń na budowę - ZP.271.15.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (III) (PDF, 691 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) w postępowaniu ZP.271.15.2017 na budowę ulic na terenie miasta Iławy (III). Pismo z dnia 20.06.2017r (PDF, 155.1 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.15.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (III). Pismo z dnia 22.06.2017 (PDF, 151.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.15.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (III). zm.1 (PDF, 84.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.2-3) w postępowaniu ZP.271.15.2017 na budowę ulic na terenie miasta Iławy (III). Pismo z dnia 26.06.2017r (PDF, 173.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.15.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (III) (PDF, 234.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.15.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (III) (PDF, 633 KiB)
Lp 181
Data ogłoszenia
2017-05-29
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-07 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.14.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (II)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.14.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (II) (PDF, 9.2 MiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.14.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (II) (PDF, 1.4 MiB)
 • 03.Załącznik nr 8a do SIWZ - dokumentacja projektowa - cz. 1 - ul. Kraszewskiego - ZP.271.14.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (II) (DOC, 27 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8b do SIWZ - dokumentacja projektowa - cz. 2 - ul. Sybiraków - ZP.271.14.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (II) (DOC, 27 KiB)
 • 05.Załączniki nr 1-6 do SIWZ - wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.14.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (II) (DOC, 374 KiB)
 • 06.Załącznik nr 10 do SIWZ - kopie pozwoleń na budowę - ZP.271.14.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (II) (PDF, 803.2 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.14.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (II).Pismo z dnia 22.06.2017 (PDF, 151.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.14.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (II). (zm.1) (PDF, 84.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.14.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (PDF, 150.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.14.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (II) (PDF, 434.5 KiB)
Lp 182
Data ogłoszenia
2017-05-26
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-05 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.13.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych i oświetlenia ulicy Kościuszki w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.13.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych i oświetlenia ulicy Kościuszki w Iławie (PDF, 5.9 MiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.13.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych i oświetlenia ulicy Kościuszki w Iławie (PDF, 653.3 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ - wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.13.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych i oświetlenia ulicy Kościuszki w Iławie (DOC, 244.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - mapa poglądowa - ZP.271.13.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych i oświetlenia ulicy Kościuszki w Iławie (PDF, 974.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust.5 ustawy Pzp - ZP.271.13.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych i oświetlenia ulicy Kościuszki w Iławie (PDF, 148.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.13.2017- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych i oświetlenia ulicy Kościuszki w Iławie (PDF, 151 KiB)
Lp 183
Data ogłoszenia
2017-05-26
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-05 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.12.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.12.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 7 MiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.12.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 740.9 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ - wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.12.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (DOC, 304 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - mapy - poglądowe - ZP.271.12.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 849.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Pzp - ZP.271.12.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 156.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.12.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 188.6 KiB)
Lp 184
Data ogłoszenia
2017-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-02 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.11.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.11.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (PDF, 179 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.11.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa, STWiORB - ZP.271.11.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (DOC, 27.5 KiB)
 • 04.Załączniki nr 8 do SIWZ - przedmiary robót - ZP.271.11.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (XLS, 227 KiB)
 • 05.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.11.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (DOC, 499 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.11.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" zm. 1 (PDF, 156.9 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.11.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" Pismo z dnia 26.05.2017 (PDF, 196.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.11.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" zm. 2 (PDF, 1 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.11.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (PDF, 54 KiB)
Lp 185
Data ogłoszenia
2017-04-11
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-28 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.10.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.10.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (PDF, 305.6 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.10.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (PDF, 1.3 MiB)
 • 03.Załącznik nr 8a - dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary dla części 1 - ZP.271.10.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (DOC, 27 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8b - dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary dla części 2 - ZP.271.10.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (DOC, 27 KiB)
 • 05.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.10.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (DOC, 413 KiB)
 • 06.Załącznik nr 9 do SIWZ - kopie pozwoleń na budowę - ZP.271.10.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (PDF, 578.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.10.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (PDF, 184.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.10.2017 - Budowa ulic na terenie miasta Iławy (PDF, 382.1 KiB)
Lp 186
Data ogłoszenia
2017-04-05
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-13 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.9.2017 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.9.2017 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 218.4 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.9.2017 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 671.7 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.9.2017 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 324 KiB)
 • 04.Załącznik nr 2 do wzoru umowy - lokalizacje nasadzeń - ZP.271.9.2017 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 22.5 KiB)
 • 05.Załącznik nr 3 do wzoru umowy - lokalizacja trawników - ZP.271.9.2017 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 26.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.9.2017 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 73.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.9.2017 - Nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 140.4 KiB)
Lp 187
Data ogłoszenia
2017-04-03
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-25 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.8.2017 - Zaprojektowanie i budowa lodowiska i skateparku w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.8.2017 - Zaprojektowanie i budowa lodowiska i skateparku w Iławie (PDF, 300.8 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.8.2017 - Zaprojektowanie i budowa lodowiska i skateparku w Iławie (PDF, 1.3 MiB)
 • 03.Załącznik nr 8 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy- ZP.271.8.2017 - Zaprojektowanie i budowa lodowiska i skateparku w Iławie (DOC, 26.5 KiB)
 • 04.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.8.2017 - Zaprojektowanie i budowa lodowiska i skateparku w Iławie (DOC, 409 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-18) - ZP.271.8.2017 - Zaprojektowanie i budowa lodowiska i skateparku w Iławie. Pismo z dnia 12.04.2017 (PDF, 924.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.8.2017 - Zaprojektowanie i budowa lodowiska i skateparku w Iławie (zm.1) (PDF, 143.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.8.2017 - Zaprojektowanie i budowa lodowiska i skateparku w Iławie (PDF, 149.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.8.2017 - Zaprojektowanie i budowa lodowiska i skateparku w Iławie (PDF, 89.9 KiB)
Lp 188
Data ogłoszenia
2017-03-27
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-04 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.7.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.7.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 180.4 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.7.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 666.5 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.7.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (DOC, 282 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - pomocnicze mapy i zdjęcia poglądowe dla zadania 1-3 - ZP.271.7.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (DOC, 23 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.7.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 83.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.7.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 167.4 KiB)
Lp 189
Data ogłoszenia
2017-03-03
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-14 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.6.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.6.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 220.4 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.6.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 789.4 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ- edytowalne - ZP.271.6.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (DOC, 390.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - pomocnicze mapy poglądowe część 1-2 - ZP.271.6.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (DOC, 26.5 KiB)
 • 05.Załączniki nr 9 - opinia hydrogeologiczna wraz z miejscem włączenia sieci dla części 3 - ZP.271.6.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (DOC, 27 KiB)
 • 06.Załącznik nr 10 - poglądowy rzut poddasza część 4 - ZP.271.6.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (DOC, 26.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.6.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 266.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.6.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 587.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji