ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-05-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-18 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.6.2021 „Wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji Gminy Miejskiej Iława”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-04-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.5.2021 „Remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2021”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-04-27
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-06 09:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.4.2021 „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej oraz budowy ul. Jagiełły w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-04-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.3.2021 „Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzytniejszej ofert (PDF, 1.3 MiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-03-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.2.2021, „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej oraz budowy ul. Jagiełły w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania oraz odrzuceniu ofert (PDF, 1.2 MiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-02-18
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.1.2021 Wyposażenie magazynu sprzętu żeglarskiego i warsztatu szkutniczego w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.54.2020 Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową wybiegu dla psów w ramach budżetu obywatelskiego w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową wybiegu dla psów w ramach budżetu obywatelskiego w Iławie (PDF, 3.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.54.2020 (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki nr 1 - 5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 126 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.54.2020 (PDF, 62.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.54.2020 (PDF, 161.9 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.53.2020 „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie ulicy Zalewskiej w ławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postępowanie znak: ZP.271.53.2020 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie ulicy Zalewskiej w ławie." (PDF, 143.8 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.53.2020 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie ulicy Zalewskiej w ławie" (PDF, 2 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.53.2020 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie ulicy Zalewskiej w ławie". (DOCX, 36 KiB)
 • 04. Uchwała Rady Niejskiej w Iławie nr XXV/273/20 dnia 26.10.2020r. (PDF, 8.5 MiB)
 • 05. Załącznik do Uchwały (PDF, 8.2 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ - ZP.271.53.2020. (PDF, 72.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postepowanie znak: ZP.271.53.2020 (PDF, 56.7 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.53.2020 (PDF, 157.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: ZP.271.53.2020 (PDF, 120.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - sprostowanie ZP.271.53.2020 (PDF, 129.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.52.2020 "Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 4.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.52.2020 (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki nr 1 - 6 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 336 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 3.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Mapki z lokalizacją separatorów i osadników (PDF, 5 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Mapka z miejscem wykonania bezwykopowej kanalizacji deszczowej... (PDF, 701.6 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Mapka z miejscem wykonania odwodnienia na parkingu pomiędzy budynkami nr 16 i 16A ul. 1 Maja (PDF, 572.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.52.2020 (PDF, 58.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.52.2020 (PDF, 196.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.51.2020 "Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, remonty oznakowania pionowego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2021"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, remonty oznakowania pionowego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2021 (PDF, 5.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.51.2020 (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 272.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (część 1 i 2) (PDF, 1.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.51.2020 (PDF, 86.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1,2 - ZP.271.51.2020 (PDF, 109 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.50.2020 "Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową ulic Poziomkowej i Radomskiej oraz drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego 23A-C i 25A w Iławie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.50.2020 (PDF, 851.6 KiB)
 • SIWZ - Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową ulic Poziomkowej i Radomskiej oraz drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego 23A-C i 25A w Iławie (PDF, 5.2 MiB)
 • Załączniki 1-5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 264.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.50.2020 (PDF, 124.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (części 1, 2, 3) - ZP.271.50.2020 (PDF, 217.1 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.48.2020 „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejska Iława”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postępowanie znak: ZP.271.48.2020 - „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejska Iława”. (PDF, 150.9 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.48.2020 - „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejska Iława” (PDF, 2.1 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.48.2020 -„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejska Iława” (DOCX, 82 KiB)
 • 04. Załącznik nr 8a - Postepowanie znak: ZP.271.48.2020 - „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejska Iława” (PDF, 301.8 KiB)
 • 05. Załącznik nr 8b - Postępowanie ZP.271.48.2020 (PDF, 282.1 KiB)
 • 06. Załączni nr 9a - Postepowanie znak: Zp.271.48.2020 (PDF, 214.3 KiB)
 • 07. Załącznik nr 9b - Postępowanie znak: ZP.271.48.2020 (PDF, 147.4 KiB)
 • 08. Załącznik 10a - Postępowanie znak: ZP.271.48.2020 (PDF, 218.6 KiB)
 • 09. Załaczniki nr 10b - Postępowanie znak: ZP271.48.2020 (PDF, 211.9 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.48.2020 (PDF, 403.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.48.2020 - część 2, część 3 (PDF, 383.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.48.2020 - część 1 (PDF, 207.3 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.47.2020 "Budowa wybiegu dla psów w ramach budżetu obywatelskiego w Iławie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Budowa wybiegu dla psów w ramach budżetu obywatelskiego w Iławie (PDF, 5.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.47.2020 (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót (7Z, 27.4 MiB)
 • Załączniki 1-5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 117 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.47.2020 (PDF, 54.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.47.2020 (PDF, 138.8 KiB)
 • Sprostowanie do zawiadommienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.47.2020 (PDF, 140.4 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-05 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.49.2020 „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postępowanie znak: ZP.271.49.2020 - „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV”. (PDF, 171.8 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.49.2020 - „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV” (PDF, 2.4 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.49.2020 -„Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV” (DOCX, 115.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do wzoru umowy - Część 1 - Centrum (PDF, 3 MiB)
 • Załącznik nr 2 do wzoru umowy - Część 4 - Cmentarz komunalny przy ul. Wyszyńskiego (PDF, 451.7 KiB)
 • Załączniki nr 2a do wzoru umowy - Część 2 Północ A (PDF, 4.4 MiB)
 • Załącznik nr 2b do wzoru umowy - Część 2 Północ B (PDF, 7 MiB)
 • Załącznik nr 2a do wzoru umowy - Część 3 Południe A (PDF, 8.7 MiB)
 • Załącznik nr 2b do wzoru umowy - Część 3 Południe B (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 2c do wzoru umowy - Część 2 Północ C (PDF, 13 MiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.49.2020 (PDF, 271.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.49.2020 (PDF, 361.7 KiB)
 • Informacja do zawiadomienia o wyborze oferty w najkorzystniejszej (termin podpisania umowy) (PDF, 40.9 KiB)
 • Ponowne ogłoszenie o wyborze oferty najkorzytniejszej - Postepowanie znak: ZP.271.49.2020 (PDF, 120.3 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.46.2020 "Budowa ulic Poziomkowej i Radomskiej oraz drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego 23A-C i 25A w Iławie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Budowa ulic Poziomkowej i Radomskiej oraz drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego 23A-C i 25A w Iławie (PDF, 5.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.46.2020 (PDF, 1.9 MiB)
 • Załączniki 1-5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 160.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót (DOC, 24.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ - ZP.271.46.2020 (PDF, 86.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.46.2020 (PDF, 36.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.46.2020 (PDF, 179.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (części 1, 2, 3) - ZP.271.46.2020 (PDF, 325.1 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-12-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-21 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.45.2020 „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.45.2020 - „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy” (PDF, 203.3 KiB)
 • 02. SIWZ - ZP.271.45.2020 - „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy” (PDF, 6.2 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej - ZP.271.45.2020 - „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy” (DOCX, 100.8 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.45.2020 (PDF, 77.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: ZP.271.45.2020 (PDF, 121.9 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-11-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-07 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.44.2020 Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie przystani Ekomariny w Iławie w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postępowanie znak: ZP.271.44.2020 - Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie przystani Ekomariny w Iławie (PDF, 125.5 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.44.2020 - Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie przystani Ekomariny w Iławie (PDF, 2.7 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.44.2020 (DOCX, 125.1 KiB)
 • 04. Załącznik nr 7 - Postepowanie znak: ZP.271.44.2020 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ZIP, 3.4 MiB)
 • 05. Załącznik nr 8 - Pozwolenia, Decyzje, Postanowienia (DOC, 22.5 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - Postępowanie znak: 271.44.2020 (PDF, 60.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postepowanie znak: ZP.271.44.2020 (PDF, 56.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.44.2020 (PDF, 62.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.44.2020 (PDF, 143.7 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-11-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.43.2020 "Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury na terenach miejskich w Iławie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury na terenach miejskich w Iławie (PDF, 5.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.43.2020 (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki 1-5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 264 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.43.2020 (PDF, 132.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1,2,3 - ZP.271.43.2020 (PDF, 179.3 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-13 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.42.2020 "Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu oraz Istotne Warunki Zamówienia - ZP.271.42.2020 - „Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy” (PDF, 1.2 MiB)
 • 02. Załączniki wersji edytowalnej - ZP.271.42.2020 - „Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy” (DOCX, 45.8 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytanie do treści IWZ - ZP.271.42.2020 (PDF, 274.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytanie do treści IWZ - ZP.271.42.2020 (PDF, 47.9 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytanie do treści IWZ - ZP.271.42.2020 (PDF, 313 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.42.2020 (PDF, 97.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 69.3 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 39.6 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-10-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-21 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.41.2020 „Wykonanie dokumentacji projektowej budynku żłobka przy ul. 1 Maja w Iławie".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postępowanie znak: ZP.271.41.2020 - „Wykonanie dokumentacji projektowej budynku żłobka przy ul. 1 Maja w Iławie". (PDF, 149.9 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.41.2020 - „Wykonanie dokumentacji projektowej budynku żłobka przy ul. 1 Maja w Iławie". (PDF, 2.8 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.41.2020 -„Wykonanie dokumentacji projektowej budynku żłobka przy ul. 1 Maja w Iławie". (DOCX, 39.9 KiB)
 • 04. Załącznik nr 9 - Postepowanie znak: ZP.271.41.2020 - „Wykonanie dokumentacji projektowej budynku żłobka przy ul. 1 Maja w Iławie". (DOC, 22.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ - ZP.271.41.2020 -„Wykonanie dokumentacji projektowej budynku żłobka przy ul. 1 Maja w Iławie". (PDF, 104.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postępowanie znak: ZP.271.41.2020 - „Wykonanie dokumentacji projektowej budynku żłobka przy ul. 1 Maja w Iławie (PDF, 80.3 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.41.2020 (PDF, 264.2 KiB)
 • 0głoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.41.2020 - Wykonanie dokumentacji budynku żłobka przy ul. 1 Maja w Iławie (PDF, 294 KiB)
Lp 21
Data ogłoszenia
2020-10-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.40.2020 "Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 6.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.40.2020 (PDF, 453.7 KiB)
 • Załączniki 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 436 KiB)
 • Załącznik nr 9 - mapki z miejscem wykonania wymiany opraw LED w ciągu drogi krajowej nr 16 ulic Niepodległości, Dąbrowskiego i ronda Konstytucji 3 Maja (PDF, 4.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Wizerunki materiałów (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.40.2020 (PDF, 46.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.40.2020 (PDF, 127.2 KiB)
 • Sprostowanie zawiadommienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.40.2020 (PDF, 100.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji