ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-08-11
Data rozstrzygnięcia
2020-08-24
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.33.2020 "Opracowanie i uruchomienie internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Iławy i wybranych miejskich jednostek organizacyjnych"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.33.2020 (PDF, 63.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-08-05
Data rozstrzygnięcia
2020-09-16
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.32.2020 „Rozbudowa przystani Ekomariny w Iławie w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.32.2020 (PDF, 144.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-07-31
Data rozstrzygnięcia
2020-09-03
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.31.2020 „Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.31.2020 - „Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy” (PDF, 109.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-07-28
Data rozstrzygnięcia
2020-08-24
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.29.2020 „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Smolki i Wiejskiej w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.29.2020 (PDF, 162.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-07-28
Data rozstrzygnięcia
2020-08-17
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.28.2020 „Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie w roku 2020"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.28.2020 (PDF, 105.1 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-07-13
Data rozstrzygnięcia
2020-07-23
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.27.2020 „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Postępowanie znak: 271.27.2020 (PDF, 282.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-07-08
Data rozstrzygnięcia
2020-09-11
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.26.2020 - "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.26.2020 (PDF, 143.9 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-06-30
Data rozstrzygnięcia
2020-07-30
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.25.2020 "Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego (Osiedle Żołnierzy Wyklętych)"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.25.2020 (PDF, 148.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-06-29
Data rozstrzygnięcia
2020-08-12
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.24.2020 - "Modernizacja boiska przy Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.24.2020 (PDF, 121.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-06-24
Data rozstrzygnięcia
2020-07-20
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.23.2020 „Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie w roku 2020"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Postępowanie znak: 271.23.2020 (PDF, 131.4 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-06-19
Data rozstrzygnięcia
2020-07-09
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.22.2020 - „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej oraz budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 - ZP.271.22.2020 (PDF, 136.3 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-06-16
Data rozstrzygnięcia
2020-06-24
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.21.2020 "Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego (Osiedle Żołnierzy Wyklętych"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.21.2020 (PDF, 124.1 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-06-08
Data rozstrzygnięcia
2020-06-26
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.20.2020 - "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.20.2020 (PDF, 145.5 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-06-02
Data rozstrzygnięcia
2020-07-01
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.18.2020 "Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.18.2020 (PDF, 167.8 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-06-02
Data rozstrzygnięcia
2020-06-23
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.19.2020 „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu postępowania - Postępowanie znak: 271.19.2020 (PDF, 195.1 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-05-28
Data rozstrzygnięcia
2020-06-29
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.17.2020 "Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o unieważnieniu części 1 postępowania nr ZP.271.17.2020 (PDF, 108.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2 - ZP.271.17.2020 (PDF, 141.3 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-05-25
Data rozstrzygnięcia
2020-06-16
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.16.2020 "Wykonanie nawierzchni zjazdów na trasie realizowanej ścieżki rowerowej - w ramach inwestycji pn.: Ścieżki rowerowe łączące miasto Iława i gminę Iława (do Kamienia Małego)"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadommienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.16.2020 (PDF, 137.9 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-05-18
Data rozstrzygnięcia
2020-06-15
Tytuł zamówienia publicznego
Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego (Osiedle Żołnierzy Wyklętych) oraz rozbiórką budynku warsztatów terapii zajęciowej przy ul. 1 Maja 5A w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadommienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.15.2020 (PDF, 187.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu części 1 postępowania nr ZP.271.15.2020 (PDF, 101.8 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-05-07
Data rozstrzygnięcia
2020-06-24
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych) oraz zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadommienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.14.2020 (PDF, 211.4 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-04-29
Data rozstrzygnięcia
2020-05-25
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: 271.13.2020 „Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: ZP.271.13.2020 (PDF, 64.7 KiB)
Lp 21
Data ogłoszenia
2020-04-23
Data rozstrzygnięcia
2020-06-15
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.12.2020 "Wykonanie rozbiórki budynku warsztatów terapii zajęciowej przy ul. 1 Maja 5a w Iławie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.12.2020 (PDF, 198.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji