ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-04-30
Data rozstrzygnięcia
2021-04-30
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.5.2021 „Remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2021”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-04-27
Data rozstrzygnięcia
2021-04-27
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.4.2021 „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej oraz budowy ul. Jagiełły w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-04-19
Data rozstrzygnięcia
2021-06-17
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.3.2021 „Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzytniejszej ofert (PDF, 1.3 MiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-03-19
Data rozstrzygnięcia
2021-04-20
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.2.2021, „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej oraz budowy ul. Jagiełły w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania oraz odrzuceniu ofert (PDF, 1.2 MiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-02-18
Data rozstrzygnięcia
2021-02-18
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.1.2021 Wyposażenie magazynu sprzętu żeglarskiego i warsztatu szkutniczego w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-12-30
Data rozstrzygnięcia
2021-02-11
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.54.2020 Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową wybiegu dla psów w ramach budżetu obywatelskiego w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.54.2020 (PDF, 161.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-12-30
Data rozstrzygnięcia
2021-02-01
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.53.2020 „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie ulicy Zalewskiej w ławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: ZP.271.53.2020 (PDF, 120.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - sprostowanie ZP.271.53.2020 (PDF, 129.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-12-29
Data rozstrzygnięcia
2021-02-12
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.52.2020 "Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.52.2020 (PDF, 196.8 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-12-29
Data rozstrzygnięcia
2021-01-22
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.51.2020 "Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, remonty oznakowania pionowego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2021"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1,2 - ZP.271.51.2020 (PDF, 109 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-12-28
Data rozstrzygnięcia
2021-01-26
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.50.2020 "Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową ulic Poziomkowej i Radomskiej oraz drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego 23A-C i 25A w Iławie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (części 1, 2, 3) - ZP.271.50.2020 (PDF, 217.1 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-12-22
Data rozstrzygnięcia
2021-03-01
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.48.2020 „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejska Iława”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.48.2020 - część 2, część 3 (PDF, 383.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.48.2020 - część 1 (PDF, 207.3 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-12-22
Data rozstrzygnięcia
2021-01-22
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.47.2020 "Budowa wybiegu dla psów w ramach budżetu obywatelskiego w Iławie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.47.2020 (PDF, 138.8 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-12-22
Data rozstrzygnięcia
2021-03-04
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.49.2020 „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.49.2020 (PDF, 361.7 KiB)
 • Informacja do zawiadomienia o wyborze oferty w najkorzystniejszej (termin podpisania umowy) (PDF, 40.9 KiB)
 • Ponowne ogłoszenie o wyborze oferty najkorzytniejszej - Postepowanie znak: ZP.271.49.2020 (PDF, 120.3 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-12-16
Data rozstrzygnięcia
2021-02-02
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.46.2020 "Budowa ulic Poziomkowej i Radomskiej oraz drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego 23A-C i 25A w Iławie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (części 1, 2, 3) - ZP.271.46.2020 (PDF, 325.1 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-12-11
Data rozstrzygnięcia
2021-01-08
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.45.2020 „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: ZP.271.45.2020 (PDF, 121.9 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-11-17
Data rozstrzygnięcia
2020-12-29
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.44.2020 Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie przystani Ekomariny w Iławie w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.44.2020 (PDF, 143.7 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-11-05
Data rozstrzygnięcia
2020-11-20
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.43.2020 "Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury na terenach miejskich w Iławie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1,2,3 - ZP.271.43.2020 (PDF, 179.3 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-10-19
Data rozstrzygnięcia
2020-11-20
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.42.2020 "Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 69.3 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-10-08
Data rozstrzygnięcia
2020-12-02
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.41.2020 „Wykonanie dokumentacji projektowej budynku żłobka przy ul. 1 Maja w Iławie".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 0głoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.41.2020 - Wykonanie dokumentacji budynku żłobka przy ul. 1 Maja w Iławie (PDF, 294 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-10-02
Data rozstrzygnięcia
2020-10-22
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.40.2020 "Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.40.2020 (PDF, 127.2 KiB)
Lp 21
Data ogłoszenia
2020-10-01
Data rozstrzygnięcia
2020-10-26
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.39.2020 "Rozbudowa przystani Ekomariny w Iławie w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.39.2020 (PDF, 208.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji