ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 85
Data ogłoszenia
2018-11-15
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-23 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.31.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.31.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 299 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.31.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 808.8 KiB)
 • 03. Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.31.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (DOCX, 300.1 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - kopia decyzji ZRiD - ZP.271.31.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 1.4 MiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp ZP.271.31.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 171.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - P.271.31.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 224.7 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2018-10-25
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-20 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (PDF, 461.5 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (PDF, 1.3 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A-1F, 2,3,4-4B,5A-5C, 6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (DOC, 614.5 KiB)
 • 04.Załączniki nr 8A-8F do SIWZ - dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (DOC, 27.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (zm.1) (PDF, 75.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-3) - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie. Pismo z dnia 09.11.2018 (PDF, 457.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (zm.2) (PDF, 74.9 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (PDF, 301.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (cz.1,2,4,5,6) - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (PDF, 560.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (cz.3) - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (PDF, 308.6 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2018-10-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-19 12:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o konkursie - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (PDF, 182.6 KiB)
 • 02.Regulamin konkursu - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (PDF, 846.2 KiB)
 • 03.Załączniki 1-3 do Regulaminu konkursu - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (DOC, 184 KiB)
 • 04.Załączniki nr 5-8 do Regulaminu konkursu - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (DOC, 27 KiB)
 • Modyfikacja treści Regulaminu konkursu - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy. Pismo z dnia 30.10.2018 (PDF, 272.1 KiB)
 • Ujednolicona wersja Regulaminu konkursu uwzględniająca zmiany dokonanej modyfikacji z dnia 30.10.2018r - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (PDF, 872 KiB)
 • Ujednolicona wersja Regulaminu konkursu uwzględniająca zmiany dokonanej modyfikacji z dnia 30.10.2018r - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (edytowalna) (DOC, 819.5 KiB)
 • Ogłoszenie zmianie ogłoszenia o konkursie - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy. Zm.1 (PDF, 254.5 KiB)
 • Modyfikacja treści Regulaminu konkursu - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy. Pismo z dnia 30.10.2018(2) (PDF, 74.3 KiB)
 • Ujednolicona wersja Regulaminu konkursu uwzględniająca zmiany dokonanych modyfikacjach z dnia 30.10.2018r - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (PDF, 870.8 KiB)
 • Ogłoszenie zmianie ogłoszenia o konkursie - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy. Zm.2 (PDF, 215.3 KiB)
 • Odpowiedzi do treści Regulaminu konkursu (odp.1) - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy. Pismo z dnia 13.11.2018 (PDF, 151.8 KiB)
 • Odpowiedzi do treści Regulaminu konkursu (odp.2-3) - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy. Pismo z dnia 20.11.2018 (PDF, 89.5 KiB)
 • Modyfikacja treści Regulaminu konkursu - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy. Pismo z dnia 30.11.2018 (PDF, 244.5 KiB)
 • Ujednolicona wersja Regulaminu konkursu uwzględniająca zmiany dokonanych modyfikacjach z dnia 30.11.2018r - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (PDF, 4.3 MiB)
 • Ogłoszenie zmianie ogłoszenia o konkursie - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy. Zm.3 (PDF, 249.8 KiB)
 • Informacja o złożonych wnioskach w konkursie - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (PDF, 4 MiB)
 • Informacja o zakwalifikowanych uczestnikach konkursu - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (PDF, 536.4 KiB)
 • informacja o złożonych pracach konkursowych - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (PDF, 61.1 KiB)
 • Informacja o zmianie terminu ogłoszenia wyników konkursu oraz dyskusji publicznej - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (PDF, 42.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wynikach konkursu - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (PDF, 397.6 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2018-10-02
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-10 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 274.5 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 802.4 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-3 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 351.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 1 do wzoru umowy lokalizacja nasadzeń - ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 6.9 MiB)
 • Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 116.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 130.1 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2018-09-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-24 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.27.2018 - Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.27.2018 - Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 310.8 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.27.2018 - Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 984.9 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1A,1B-5 w wersji edytowalnej - ZP.271.27.2018 - Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 428.5 KiB)
 • 04.Załącznik graficzne nr 2 do wzorów umów lokalizacje nasadzeń i trawników - ZP.271.27.2018 - Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 22.5 KiB)
 • Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.27.2018 - Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 118.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 1 - ZP.271.27.2018 pn. Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 158.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 2 - ZP.271.27.2018 pn. Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 151.6 KiB)
 • Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w części 2 - ZP.271.27.2018 pn. Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją	 (PDF, 157.5 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2018-09-11
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-26 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.26.2018 - Budowa oświetlenia ul. Jagiełły w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.26.2018 - Budowa oświetlenia ul. Jagiełły w Iławie (PDF, 322.3 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.26.2018 - Budowa oświetlenia ul. Jagiełły w Iławie (PDF, 805.8 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 w wersji edytowalnej - ZP.271.26.2018 - Budowa oświetlenia ul. Jagiełły w Iławie (DOC, 256 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar - ZP.271.26.2018 - Budowa oświetlenia ul. Jagiełły w Iławie (DOC, 27.5 KiB)
 • Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.26.2018 - Budowa oświetlenia ul. Jagiełły w Iławie (PDF, 51.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.26.2018 - Budowa oświetlenia ul. Jagiełły w Iławie (PDF, 170.6 KiB)
Lp 91
Data ogłoszenia
2018-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-05 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 434.3 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 2.9 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A,1B,2,3,4,5A,5B,6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (DOCX, 331.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 i 10 do SIWZ - dokumentacja projektowa, ekspertyza, STWiORB, przedmiary robót - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (DOC, 27.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 112.7 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 82.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (zm.1) (PDF, 111.6 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.2-90) - ZP.271.23.2018 pn. utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie. Pismo z dnia 05.09.2018r. (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 graficzny do odpowiedzi nr 20 (pisma z dnia 05.09.2018) - ZP.271.23.2018 pn. utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 388.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - opinia geotechniczna do odpowiedzi nr 50 (pisma z dnia 05.09.2018) - ZP.271.23.2018 pn. utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 2.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (zm.2) (PDF, 112.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.91-93) - ZP.271.23.2018 pn. utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie. Pismo z dnia 12.09.2018r. (PDF, 211.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (zm.3) (PDF, 112.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.94-95) - ZP.271.23.2018 pn. utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie. Pismo z dnia 18.09.2018r. (PDF, 404.8 KiB)
 • Pomocniczy plik SIWZ zawierający zmiany wynikające z odp.1-95 do treści SIWZ - ZP.271.23.2018 pn. utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie. (PDF, 2.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (zm.4) (PDF, 278.9 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.96) - ZP.271.23.2018 pn. utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie. Pismo z dnia 26.09.2018r. (PDF, 77.7 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 134.6 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie - sprostowanie (PDF, 138.9 KiB)
 • Informacja o odrzuceniu oferty w części 1 zamówienia - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 742.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - 23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 302.8 KiB)
Lp 92
Data ogłoszenia
2018-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-07 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 331.5 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 1.2 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A, 1B,1C 2,3 w wersji edytowalnej - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (DOC, 1 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-5) - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży. Pismo z dnia 22.08.2018 (PDF, 399.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi do treści SIWZ (pisma z 22.08.2018) poprawiony załącznik nr 1A do SIWZ formularz ofertowy część 1 - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości.... (DOC, 730.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (zm.1) (PDF, 180.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.6) - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży. Pismo z dnia 31.08.2018 (PDF, 207.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi do treści SIWZ (pisma z 31.08.2018) poprawiony załącznik nr 1A do SIWZ formularz ofertowy część 1 - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości.... (DOC, 731.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (zm.2) (PDF, 74.9 KiB)
 • Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.25.2018 - dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 152.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu ofert - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 572.3 KiB)
Lp 93
Data ogłoszenia
2018-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-05 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.24.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.24.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 344.6 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.24.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A, 1B,2,3, 4A,4B, 5 - ZP.271.24.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (DOCX, 314.9 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - ZP.271.24.2018 - kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego... (PDF, 153.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania oraz odrzuceniu ofert w części 1 - nadzór budowlany - ZP.271.24.2018 pn. kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu... (PDF, 586.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej część 2 - ZP.271.24.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 140.1 KiB)
Lp 94
Data ogłoszenia
2018-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-09 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie (PDF, 342.2 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie (PDF, 1016.6 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie (DOC, 343 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 - dokumentacje projektowa, STWiORB - ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie (ZIP, 2.7 MiB)
 • 05.Załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót (xls) (XLS, 35.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-4) - ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie. Pismo z dnia 26.07.2018 (PDF, 74.8 KiB)
 • Załącznik do zapytania 3 - poprawiony formularz ofertowy - ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie. (DOC, 287.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie (zm.1) (PDF, 125.8 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.5-9) - ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie. Pismo z dnia 31.07.2018 (PDF, 170.3 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.22.2018 - Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie (PDF, 230.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ZP.271.22.2018 pn. wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie (PDF, 209.2 KiB)
Lp 95
Data ogłoszenia
2018-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-06 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (PDF, 358.6 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (PDF, 833.9 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1A-1C, 2-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (DOC, 319.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7a-7c - dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary dla części 1-3 - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (DOC, 27.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy. (zm.1) (PDF, 74.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy. Pismo z dnia 25.07.2018 (PDF, 166 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy. (zm.2) (PDF, 176.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy. (zm.3) (PDF, 75.3 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (PDF, 144.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze - ZP.271.21.2018 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (PDF, 114.4 KiB)
Lp 96
Data ogłoszenia
2018-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-03 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.20.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.20.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (PDF, 320.1 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.20.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (PDF, 1.6 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-3 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.20.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (DOCX, 112.9 KiB)
 • 04.Załącznik nr 6 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - ZP.271.20.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (DOC, 23.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-2) - ZP.271.20.2018 pn. zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie. Pismo z dnia 19.07.2018r. (PDF, 296.9 KiB)
 • Załącznik do zapytania 1 - ZP.271.20.2018 pn. zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie. Pismo z dnia 19.07.2018r. (PDF, 2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.20.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (zm.1) (PDF, 76.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.3) - ZP.271.20.2018 pn. zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie. Pismo z dnia 23.07.2018r. (PDF, 119.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.20.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (zm.2) (PDF, 86.6 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.20.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie. (PDF, 87.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.20.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (PDF, 99 KiB)
Lp 97
Data ogłoszenia
2018-06-28
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-23 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.19.2018 - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.19.2018 - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej w Iławie (PDF, 347.2 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.19.2018 - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej w Iławie (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.19.2018 - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej w Iławie (DOC, 301 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - ZP.271.19.2018 - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej w Iławie (DOC, 27 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) - ZP.271.19.2018 - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej w Iławie. Pismo z dnia 13.07.2018 (PDF, 85.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.19.2018 - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej w Iławie. (zm.1) (PDF, 74.5 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej w Iławie (PDF, 83.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.19.2018 - Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej w Iławie (PDF, 144.7 KiB)
Lp 98
Data ogłoszenia
2018-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-20 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.18.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.18.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 288.8 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.18.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-3 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.18.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (DOC, 903 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) - ZP.271.18.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży. Pismo z dnia 05.07.2018 (PDF, 268.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi do treści SIWZ (pisma z 05.07.2018) poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy - - ZP.271.18.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług.... (DOC, 884.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.18.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (zm.1) (PDF, 75.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.2-4) - ZP.271.18.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży. Pismo z dnia 10.07.2018 (PDF, 273.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi do treści SIWZ (pisma z 10.07.2018) poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy - ZP.271.18.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług.... (DOC, 885 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.18.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (zm.2) (PDF, 74.5 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.18.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 103.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.18.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 143.6 KiB)
Lp 99
Data ogłoszenia
2018-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-09 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.17.2018 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.17.2018 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 295.6 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.17.2018 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 1002.9 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.17.2018 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (DOC, 369 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - STWiORB - ZP.271.17.2018 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 3.4 MiB)
 • 05.Załącznik nr 11 do SIWZ - mapki z lokalizacją separatorów i osadników - ZP.271.17.2018 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 5 MiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.17.2018 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 71.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.17.2018 - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 110.5 KiB)
Lp 100
Data ogłoszenia
2018-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-02 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 332.7 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 1.3 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 - w wersji edytowalnej - ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (DOC, 305 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 - Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiar - ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji (DOC, 23 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji ..... Pismo z dnia 27.06.2018r (PDF, 91.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do modyfikacji treści SIWZ (pisma z 27.06.2018) poprawiony załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy - ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności.... (PDF, 927 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji .... (zm.1) (PDF, 193.1 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci.... (PDF, 84.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.16.2018 - Wzmocnienie więźby dachowej oraz remont budynku przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i ... (PDF, 106.1 KiB)
Lp 101
Data ogłoszenia
2018-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-20 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (PDF, 369.3 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.15.2018 - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (PDF, 1.7 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A,1B,1C,2-5 - w wersji edytowalnej - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (DOCX, 138.8 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 - Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiar - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (DOC, 23 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (PDF, 125.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (zm.1) (PDF, 75.7 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-3) - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie. Pismo z dnia 14.06.2018 (PDF, 206.6 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (PDF, 121.6 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 1 - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (PDF, 205.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 2 i 3 - ZP.271.15.2018 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Iławie (PDF, 211 KiB)
Lp 102
Data ogłoszenia
2018-05-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-08 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.14.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie - wykonanie ścianek szczelnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.14.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie - wykonanie ścianek szczelnych (PDF, 356.7 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.14.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie - wykonanie ścianek szczelnych (PDF, 992.6 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.14.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie - wykonanie ścianek szczelnych (DOCX, 121.1 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary - ZP.271.14.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie - wykonanie ścianek szczelnych (DOC, 27.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-2) - ZP.271.14.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie - wykonanie ścianek szczelnych. Pismo z dnia 22.05.2018r (PDF, 101.5 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.14.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie - wykonanie ścianek szczelnych. (PDF, 120 KiB)
 • Sprostowanie do informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.14.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie - wykonanie ścianek szczelnych. (PDF, 138.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.14.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie - wykonanie ścianek szczelnych (PDF, 137.2 KiB)
Lp 103
Data ogłoszenia
2018-05-15
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-01 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.13.2018 - Budowa łącznika od ul. Gdańskiej (etap I)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieżyZP.271.13.2018 - Budowa łącznika od ul. Gdańskiej (etap I) (PDF, 333.9 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.13.2018 - Budowa łącznika od ul. Gdańskiej (etap I) (PDF, 1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.13.2018 - Budowa łącznika od ul. Gdańskiej (etap I) (DOC, 311 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary - ZP.271.13.2018 - Budowa łącznika od ul. Gdańskiej (etap I) (DOC, 23 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.13.2018 - Budowa łącznika od ul. Gdańskiej (etap I) (PDF, 116.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.13.2018 - Budowa łącznika od ul. Gdańskiej (etap I) (PDF, 173.8 KiB)
Lp 104
Data ogłoszenia
2018-05-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-28 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 386.7 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 2.5 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A-1G, 2-3 w wersji edytowalnej - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (DOC, 564.5 KiB)
 • 04.Załączniki nr 6A-6G do SIWZ - kalkulacje szczegółowe - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (XLSX, 59.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-2) - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży. Pismo z dnia 25.05.2018 (PDF, 206.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (zm.1) (PDF, 74.7 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.3-5) - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży. Pismo z dnia 12.06.2018 (PDF, 270.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (zm.2) (PDF, 75 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.6) - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży. Pismo z dnia 18.06.2018 (PDF, 193.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (zm.3) (PDF, 74.9 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży. Pismo z dnia 21.06.2018 (PDF, 83 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 245 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - sprostowanie - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 263.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.12.2018 - Dostawa wyposażenia hali i ośrodka w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 515.1 KiB)
Lp 105
Data ogłoszenia
2018-04-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-14 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I) (PDF, 395.7 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I) (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A,1B,2-3,4A-4B, 5A-5B,6 w wersji edytowalnej - ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I) (DOCX, 136.9 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary, kopia pozwolenia - ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I) (DOC, 23 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-2) - ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I). Pismo z dnia 27.04.2018 (PDF, 115 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I). Pismo z dnia 27.04.2018 (PDF, 60.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I). (zm.1) (PDF, 130.4 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I) (PDF, 169.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 2 - wykonanie ścianek szczelnych - ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I) (PDF, 98 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 1 - ZP.271.11.2018 - Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (PDF, 108.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji