ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-06-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:57:39 Edycja elementu Umowy F-ra PE-U-46/04/mechanizm podzielnej płatności Ewa Duńska
14:57:29 Upublicznienie elementu Umowy F-ra PE-U-46/04/mechanizm podzielnej płatności Ewa Duńska
14:09:37 Upublicznienie elementu Umowy F-ra nr: 3171/23 Ewa Duńska
13:49:51 Upublicznienie elementu informacja Porządek oraz projekty uchwał - Sesja LXVII/23 Tomasz Zagajewski
13:13:56 Edycja elementu Umowy Umowa Ewa Duńska
13:13:18 Upublicznienie elementu Umowy Umowa Ewa Duńska
11:16:45 Edycja elementu Umowy F-ra Nr 009/03/2023 Ewa Duńska

Zmiany z dnia: 2023-06-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:40:45 Upublicznienie elementu użytkownik Grzegorz Przyczka Tomasz Zagajewski
15:34:30 Upublicznienie elementu Interpelacje Interpelacja ws. budowy ścieżki rowerowej w rejonie targowiska miejskiego Tomasz Zagajewski
15:28:50 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 0050-76/2023 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 7 czerwca 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresów: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludności oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Tomasz Zagajewski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony