ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-01-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:25:52 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050-14/2022 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Iławy Tomasz Zagajewski
14:32:29 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 0050-16/2022 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Iławy Tomasz Zagajewski
14:27:52 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 0050-15/2022 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Tomasz Zagajewski
13:30:43 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Pobierz treść informacji - Nazwa elementu do którego przynależy: Wykaz numerów telefonów Tomasz Zagajewski
13:30:09 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Pobierz treść informacji - Nazwa elementu do którego przynależy: Wykaz numerów telefonów Tomasz Zagajewski
13:29:36 Edycja elementu informacja Wykaz numerów telefonów Tomasz Zagajewski
13:28:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Nazwa elementu do którego przynależy: Zarządzenie nr 0050-12/2022 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 13.01.2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na na realizację w roku 2022 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Rodzaj zadania Tomasz Zagajewski
13:25:46 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Nazwa elementu do którego przynależy: Zarządzenie nr 0050-12/2022 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 13.01.2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na na realizację w roku 2022 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Rodzaj zadania Tomasz Zagajewski
13:25:34 Edycja elementu informacja Zarządzenie nr 0050-12/2022 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 13.01.2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na na realizację w roku 2022 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Rodzaj zadania: Pozaszkolne formy zajęć żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie. Tomasz Zagajewski
10:55:37 Upublicznienie elementu informacja Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 nr 2022/BZP 00024957/01/P - wersja 1
(widoczna od 2022-01-19 10:50:00)
Katarzyna Lenckowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony