ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:58:10 Upublicznienie elementu informacja Imienny wykaz głosowań radnych- Sesja XXXVIII/21, 25 października 2021 r. Przemysław Łyndo

Zmiany z dnia: 2021-10-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:47:14 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Zezwolenie na usunięcie 4 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 9 Krzysztof Blank

Zmiany z dnia: 2021-10-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:51:25 Upublicznienie elementu informacja Ochrona powietrza i poprawa jego jakości - materiały edukacyjne Przemysław Łyndo
15:49:27 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 0050-113/2021 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy miasta Iławy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Przemysław Łyndo
10:46:22 Upublicznienie elementu informacja Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021 nr 2021/BZP 00002034/15/P z dnia 25.10.2021 - wersja 15
(widoczna od 2021-10-25 10:40:00)
Katarzyna Lenckowska
08:57:28 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie międzysesyjne za okres: 28.09.2021 r. - 20.10.2021 r. Przemysław Łyndo
08:54:07 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Pobierz treść informacji - Nazwa elementu do którego przynależy: Statut Młodzieżowej Rady Miasta Iława Przemysław Łyndo
08:52:59 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Pobierz treść informacji - Nazwa elementu do którego przynależy: Statut Młodzieżowej Rady Miasta Iława Przemysław Łyndo
08:48:50 Upublicznienie elementu informacja Informacja o podstawowej kwocie dotacji II aktualizacja 2021 r. Przemysław Łyndo
08:45:34 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050-110/2021 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 14 października 2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok Przemysław Łyndo

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony