ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:02:34 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 0050-68/2022 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 20.05.2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ratownictwa i ochrony ludności. Tomasz Zagajewski
08:53:26 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050-65/2022 Burmistrza Miasta Iławy w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 im. „Chatka Przyjaciół Kubusia Puchatka” w Iławie, Przedszkola Miejskiego nr 5 w Iławie, oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Iławie Tomasz Zagajewski
08:47:19 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050-64/2022 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok Tomasz Zagajewski

Zmiany z dnia: 2022-05-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:10:58 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050-53/2022 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok Przemysław Łyndo
14:06:42 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050-35/2022 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok Przemysław Łyndo
14:01:52 Upublicznienie elementu informacja Porządek oraz projekty uchwał- Sesja XLVIII /22 Przemysław Łyndo
13:00:40 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 0050-67/2022 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie za rok 2021 Przemysław Łyndo
10:19:40 Upublicznienie elementu Umowy FS/1/05/2022 Edyta Perges

Zmiany z dnia: 2022-05-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:07:20 Edycja elementu informacja Biuro Rady Miejskiej Tomasz Zagajewski
13:06:42 Edycja elementu informacja Dane adresowe
(widoczna od 2015-02-12 10:00:00)
Tomasz Zagajewski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony