ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 64
Data ogłoszenia
2019-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-06 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.49.2019 - Dostawa serwerów dla Urzędu Miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.49.2019 - Dostawa serwerów dla Urzędu Miasta Iławy (PDF, 118 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.49.2019 - Dostawa serwerów dla Urzędu Miasta Iławy (PDF, 3 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.49.2019 - Dostawa serwerów dla Urzędu Miasta Iławy (DOC, 230.5 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.49.2019 (PDF, 52.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.49.2019 -„Dostawa serwerów dla Urzędu Miasta Iławy” (PDF, 95.7 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2019-11-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie - ZP.271.47.2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.47.2019 (PDF, 1.5 MiB)
 • SIWZ - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 5.2 MiB)
 • Załącznik nr 2 do umowy użyczenia - ul. Ostródzka (PDF, 205.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do umowy użyczenia - ul. Piaskowa (PDF, 131.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - ZP.271.47.2019 (PDF, 378.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ - zmieniony zał. 6a (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ - zmieniony zał. 6b (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.47.2019 (PDF, 372.4 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.47.2019 (PDF, 42.9 KiB)
 • Załącznik do modyfikacji SIWZ z dn. 05.12.2019r.- ZP.271.47.2019 (PDF, 1.4 MiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ II - ZP.271.47.2019 (PDF, 71 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.47.2019 (PDF, 373.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.47.2019 (PDF, 139.7 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2019-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-25 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Utrzymanie czystości budynku Ratusza Miejskiego, budynku Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przy ul Chełmińskiej 1 oraz Schronu przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.43.2019 (PDF, 54.7 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.43.2019 (PDF, 55.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania - Postepowanie znak: Zp.271.43.2019 (PDF, 106.4 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2019-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/Świerkowa - ZP.271.46.2019
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.46.2019 (DOC, 201 KiB)
 • SIWZ - Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/Świerkowa (PDF, 7.2 MiB)
 • Załączniki 1-6 i 9 - wersja edytowalna (DOC, 253.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 24 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postepowanie znak: ZP.271.46.2019 (PDF, 207.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postepowanie znak: 271.46.2019 - Zagospodarowanie terenów wokół Iławki (PDF, 43.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ -mapa (PDF, 215.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytania - karta poglądowa oświetlenie (PDF, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 3 do odpowiedzi na zapytania - karta poglądowa monitoring (PDF, 784.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.46.2019 (PDF, 372.8 KiB)
 • Załącznik do modyfikacji treści SIWZ - przedmiar nawierzchnie (PDF, 174.4 KiB)
 • Załącznik do modyfikacji treści SIWZ - przedmiar zieleń (PDF, 195.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 17.12.2019r.-ZP.271.46.2019 (PDF, 369.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.46.2019 (PDF, 68.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.46.2019 (PDF, 200.2 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2019-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-02 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.45.2019 - „Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań pn.” Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od pomostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/Świerkowa”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zmówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.45.2019 (PDF, 138.9 KiB)
 • 02. SIWZ - Postepowanie znak: ZP.271.45.2019 (PDF, 4.5 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.45.2019 (DOC, 323.5 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.45.2019 (PDF, 125.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.45.2019 (PDF, 204.5 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2019-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-10 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: 271.44.2019 - „Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru przyrodniczego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu „ Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki – etap III”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.44.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru przyrodniczego (PDF, 155.9 KiB)
 • 02. SIWZ - ZP.271.44.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru przyrodniczego (PDF, 5.2 MiB)
 • 03. Załączniki 1-5 w wersji edytowalnej do SIWZ - ZP.271.44.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru przyrodniczego (DOC, 519.5 KiB)
 • 04. Decyzja na wycinke drzew (PDF, 834.5 KiB)
 • 05. Charakterystyka przyrodnicza Jeziora Iławskiego, fragmentu rzeki Iławski oraz terenów przyległych - ZP.271.44.2019 (PDF, 1.2 MiB)
 • 06. Pogladowa mapka - ZP.271.44.2019 (JPG, 5.4 MiB)
 • 07. Decyzja RDOŚ WOPN.6401.63.2019.MJ.2 (PDF, 974 KiB)
 • 08. Projekt zieleni (PDF, 6.7 MiB)
 • Dokumentacja Fotograficzna (DOC, 24 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postepowanie znak: ZP.271.44.2019 (PDF, 715.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postępowanie znak: Zp.271.44.2019 (PDF, 34.3 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.44.2019 (PDF, 90.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Postępowanie znak: ZP.271.44.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru przyrodniczego (PDF, 172.4 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2019-11-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-27 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Doświetlenie przejść dla pieszych oraz budowa linii elektroenergetycznej w Iławie - ZP.271.42.2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Doświetlenie przejść dla pieszych oraz budowa linii elektroenergetycznych w Iławie (PDF, 1.8 MiB)
 • SIWZ - Doświetlenie przejść dla pieszych oraz budowa linii elektroenergetycznej w Iławie (PDF, 6.3 MiB)
 • Załączniki 1-8 - wersja edytowalna (DOC, 774 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.42.2019 (PDF, 63.4 KiB)
 • Załącznik do modyfikacji SIWZ - ZP.271.42.2019 (DOC, 281 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.42.2019 (PDF, 67.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.42.2019 - Doświetlenie przejsć dla pieszych oraz budowa linii elektroenergetycznej w Iławie" (PDF, 139.7 KiB)
Lp 71
Data ogłoszenia
2019-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej Iława i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Iława w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r. - ZP.271.41.2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej Iława i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Iława w Iława w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2022 r. (PDF, 214.2 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2019-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, spółką komunalną Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. oraz samorządowymi osobami prawnymi - ZP.271.40.2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne (PDF, 165 KiB)
 • SIWZ - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne (PDF, 4.9 MiB)
 • Załączniki 1A-5 - wersja edytowalna (DOC, 726.5 KiB)
 • Załącznik nr 7-opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 600.6 KiB)
 • Załączniki nr 8-17 do SIWZ (XLS, 883.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (1-168) - ZP.271.40.2019 -Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej,(...) (PDF, 3.1 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ - ZP.271.40.2019 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci cywilnej, (...) (PDF, 70.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.40.2019 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej,(...) (PDF, 39.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ II - ZP.271.40.2019 (PDF, 54.6 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ - ZP.271.40.2019 (PDF, 94.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.40.2019 (PDF, 37.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ - ZP.271.40.2019 (PDF, 1.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.40.2019 (PDF, 39.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.40.2019 (PDF, 147.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.40.2019 (PDF, 365.1 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2019-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-21 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.39.2019 - "Zakup wyposażenia do Klubu Seniora współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego “Senior +” na lata 2015 - 2020 przy ul. Wiejskiej 2D w Iławie oraz sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.39.2019 - "Zakup wyposażenia do Klubu Seniora współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego “Senior +” przy ul. Wiejskiej 2D w Iławie oraz sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 (PDF, 138.1 KiB)
 • 02. SIWZ - ZP.271.39.2019 - "Zakup wyposażenia do Klubu Seniora współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego “Senior +” przy ul. Wiejskiej 2D w Iławie oraz sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 (PDF, 5.8 MiB)
 • 03. Załączniki nr 1-3,6 do SIWZ - ZP.271.39.2019 - "Zakup wyposażenia do Klubu Seniora współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego “Senior +” przy ul. Wiejskiej 2D w Iławie oraz sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 (DOC, 1.2 MiB)
 • INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP (PDF, 114.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu postępowania - ZP.271.39.2019 - Zakup wyposażenia (...) (PDF, 394.2 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2019-10-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ratusza przy ul. Niepodległości 13 w Iławie oraz schroniska dla zwierząt znajdującego się w Iławie przy ul. Komunalnej 2A - ZP.271.38.2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ratusza przy ul. Niepodległości 13 w Iławie oraz schroniska dla zwierząt znajdującego się w Iławie przy ul. Komunalnej 2A (PDF, 1.8 MiB)
 • SIWZ - Wykonanie dokumentacji projektowej ratusza przy ul. Niepodległości 13 w Iławie oraz schroniska dla zwierząt znajdującego się w Iławie przy ul. Komunalnej 2A (PDF, 6.7 MiB)
 • Załączniki 1A-5 - wersja edytowalna (DOC, 247 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - ZP.271.38.2019 (DOC, 63.5 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na zapytania - SIWZ po zmianach ZP.271.38.2019 (DOC, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.38.2019 (DOC, 25 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ II - ZP.271.38.2019 (DOC, 61.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.38.2019 (PDF, 155 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.38.2019 (PDF, 390.5 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2019-09-23
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowych na rozbiórki budynków w administracji Gminy Miejskiej Iława
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie dokumentacji projektowych na rozbiórki budynków w administracji Gminy Miejskiej Iława (PDF, 1.3 MiB)
 • SIWZ - Wykonanie dokumentacji projektowych na rozbiórki budynków w administracji Gminy Miejskiej Iława (PDF, 3.8 MiB)
 • Załączniki 1-5 - wersja edytowalna (DOC, 201 KiB)
 • Załącznik nr 9 - dokumenty do projektu (7Z, 5.2 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ - ZP.271.37.2019 (PDF, 124.2 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na pytania z dn. 27.09.2019 r. - ZP.271.37.2019 (PDF, 106.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.37.2019 (PDF, 93.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - ZP.271.37.2019 (PDF, 237.3 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2019-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława - ZP.271.36.2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława ZP.271.36.2019 (PDF, 1.4 MiB)
 • SIWZ - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 4.1 MiB)
 • Załączniki 1-6 (wersja edytowalna) (DOC, 235.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - dokumenty do projektu (ZIP, 11.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.36.2019 (PDF, 48.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.36.2019 (PDF, 116.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - ZP.271.36.2019 (PDF, 391.4 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2019-09-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-18 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej Iława i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Iława w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej Iława i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Iława w Iława w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2022 r. (PDF, 217.8 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2019-09-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-25 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.35.2019 - Zakup wyposażenia do Klubu Seniora współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego “Senior +” na lata 2015 - 2020 przy ul. Wiejskiej 2D w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.35.2019 - Zakup wyposażenia do Klubu Seniora współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego “Senior +” na lata 2015 - 2020 przy ul. Wiejskiej 2D w Iławie (PDF, 134.6 KiB)
 • 02. SIWZ - ZP.271.35.2019 - Zakup wyposażenia do Klubu Seniora współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego “Senior +” na lata 2015 - 2020 przy ul. Wiejskiej 2D w Iławie (PDF, 5.4 MiB)
 • 03. Załączniki nr 1-3,6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.35.2019 -Zakup wyposażenia do Klubu Seniora współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego “Senior +” na lata 2015 - 2020 przy ul. Wiejskiej 2D w Iławie (DOC, 339 KiB)
 • INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP (PDF, 92.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowanie - Postępowanie znak: ZP.271.35.2019 - Zakup wyposażenia do Klubu Seniora współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 przy ul. Wiejskiej 2D w Iławie (PDF, 234 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2019-09-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.34.2019 - Zakup sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.34.2019- Zakup sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego przy ul. Weterplatte 5 w Iławie (PDF, 112.5 KiB)
 • 02. SIWZ - ZP.271.34.2019 - Zakup sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie (PDF, 543.8 KiB)
 • 03. Załączniki nr 1-3,6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.34.2019 - Zakup sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego przy ul. Weterplatte 5 w Iławie (DOC, 180 KiB)
 • 04. SIWZ - ZP.271.34.2019- Zakup sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego w Iławie (PDF, 4 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp. 1-5) - ZP.271.34.2019 - Zakup sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie (PDF, 72.8 KiB)
 • 06. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.34.2019 - Zakup sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie (PDF, 37.2 KiB)
 • INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP (PDF, 60.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.34.2019 - Zakup sprzętu elektronicznego do żłobka miejskiego przy ul.Westerplatte 5 w Iławie (PDF, 87.2 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2019-09-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-20 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.33.2019 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.33.2019 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iława (PDF, 139.2 KiB)
 • 02. SIWZ - ZP.271.33.2019 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 473.8 KiB)
 • 03. Załączniki nr 1-6,8 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.33.2019 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnacych na terenie miasta Iławy (DOC, 235 KiB)
 • 04. Załacznik nr 9 do SIWZ - ZP.271.33.2019 - Pielęgnacja i wycinka drzew i k rzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 413.1 KiB)
 • 05. Załaczniki nr 1-4 do umowy - ZP.271.33.2019 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 619.5 KiB)
 • 06. SIWZ - ZP.271.33.2019 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 3.7 MiB)
 • INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP (PDF, 66.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.33.2019 - Pielegnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 116.1 KiB)
Lp 81
Data ogłoszenia
2019-08-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-12 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.31.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.31.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej (PDF, 186.2 KiB)
 • 02. SIWZ - ZP.271.31.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej (PDF, 737.3 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-3 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.31.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej (DOC, 164 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 i 8 do SIWZ - ZP.271.31.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej (DOC, 23 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (opd. 1-5) ZP.271.31.2019 Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej (PDF, 1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.31.2019 - Dostawa systemów: parkingowegooraz dynamicznej informacji pasażerskiej (PDF, 34.2 KiB)
 • INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP (PDF, 400.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.31.2019 - Dostawa systemów: parkingowego oraz dynamicznej informacji pasażerskiej (PDF, 183.4 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2019-08-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-02 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.30.2019 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.30.2019 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 217.2 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.30.2019 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 1.2 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ - w wersji edytowalnej - ZP.271.30.2019 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (DOC, 459.5 KiB)
 • 04.Załączniki nr 9-11 do SIWZ - ZP.271.30.2019 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 581.8 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp. 1-5) - ZP.271.30.2019 pn. Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 93 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp - ZP.271.30.2019 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 75.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.30.2019 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 138.2 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2019-08-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-26 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.29.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.29.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 222.9 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.29.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 1020.6 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1A-1C,2-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.29.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (DOCX, 141.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp 1-16) - ZP.271.29.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie. Pismo z dnia 20.08.2019 (PDF, 489.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.29.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie. zm1 (PDF, 92.5 KiB)
 • INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP (PDF, 1010.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.29.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestycyjnego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 304.7 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2019-08-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-23 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.27.2019 - Budowa ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława i gminę Iława (do Kamienia Małego)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.27.2019 - Budowa ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława i gminę Iława (do Kamienia Małego) (PDF, 242 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.27.2019 - Budowa ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława i gminę Iława (do Kamienia Małego) (PDF, 2.3 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A,1B, 2-6 - ZP.271.27.2019 - Budowa ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława i gminę Iława (do Kamienia Małego)- (DOC, 458 KiB)
 • 04.Załączniki 8A-8B do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary - ZP.271.27.2019 - Budowa ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława i gminę Iława (do Kamienia Małego) (DOC, 27 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-14) - ZP.271.27.2019 pn. Budowa ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława i gminę Iława (do Kamienia Małego). Pismo z dnia 14.08.2019r. (PDF, 338.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.27.2019 - Budowa ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława i gminę Iława (do Kamienia Małego). (zm.1) (PDF, 92.8 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.27.2019 - Budowa ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława i gminę Iława (do Kamienia Małego) (PDF, 129.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.27.2019 - Budowa ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława i gminę Iława (PDF, 705.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji