ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 106
Data ogłoszenia
2019-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-22 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 299.4 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 860 KiB)
 • 03.Załączniki nr1A, 1B,2,3 w wersji edytowalnej - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (DOCX, 184.9 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (pismo z dnia 14.02.2019) - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 94.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do modyfikacji treści SIWZ (pisma z dnia 14.02.2019) poprawiony Załącznik nr 1B do SIWZ - formularz ofertowy - ZP.271.3.2019 - dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza ... (DOCX, 168.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (zm.1) (PDF, 124.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 85 ust. 6 ustawy Pzp - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o .... (PDF, 97.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.3.2019 - Dostawa łodzi szkoleniowej oraz wyposażenia biura i sali szkoleniowej ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 122.6 KiB)
Lp 107
Data ogłoszenia
2019-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-15 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.4.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy - PÓŁNOC
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.4.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy - PÓŁNOC (PDF, 312.8 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.4.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy - PÓŁNOC (PDF, 902.3 KiB)
 • 03.Załączniki 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.4.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy - PÓŁNOC (DOC, 347 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.4.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy - PÓŁNOC (PDF, 71.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.4.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy - PÓŁNOC (PDF, 96 KiB)
Lp 108
Data ogłoszenia
2019-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-14 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.5.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.5.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 302.5 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.5.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 764.4 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.5.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (DOCX, 106 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.5.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 125.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP.271.5.2019 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 84.7 KiB)
Lp 109
Data ogłoszenia
2019-02-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-14 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.2.2019 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania profilaktyczno wychowawcze dla dzieci i młodzieży w związku z realizacją projektu „Aktywni rodzice, aktywne dziecko
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu oraz IWZ - ZP.271.2.2019 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania profilaktyczno... (PDF, 839.4 KiB)
 • 02.Załączniki nr 1A-1C-,2, 3A-3C do IWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.2.2019 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,... (DOC, 406.5 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - P.271.2.2019 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania ... (PDF, 146.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.2.2019 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania... (PDF, 191.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP.271.2.2019 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania... (PDF, 81.4 KiB)
Lp 110
Data ogłoszenia
2019-01-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-29 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (PDF, 1.9 MiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (PDF, 1.3 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowlanej - ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (DOC, 662.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-2) - ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV. Pismo z dnia 22.01.2019 (PDF, 160.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do pisma z dnia 22.01.2019r - odp. 1 poprawiony Załącznik nr 5c do SIWZ - wykaz urządzeń technicznych - część 3 - ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (DOCX, 20.2 KiB)
 • .Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV. zm.1 (PDF, 105.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.3-7) - ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV. Pismo z dnia 24.01.2019 (PDF, 1.6 MiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (PDF, 256.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1,2,4 - ZP.271.1.2019 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (PDF, 316.2 KiB)
 • Ogłoszenie unieważnieniu postępowania i odrzuceniu ofert w części 3 - ZP.271.1.2019 pn. utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV . (PDF, 318.4 KiB)
Lp 111
Data ogłoszenia
2018-12-31
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-10 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.38.2018 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania profilaktyczno wychowawcze dla dzieci i młodzieży w związku z realizacją projektu „Aktywni rodzice, aktywne dziecko"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu oraz Istotne Warunki Zamówienia - ZP.271.38.2018 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,.... (PDF, 1.7 MiB)
 • 02.Załączniki nr 1A-1G,2,3A-3G do IWZ - ZP.271.38.2018 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania profilaktyczno (DOC, 593 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.38.2018 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania (PDF, 192.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.38.2018 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania profil (PDF, 294.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP.271.38.2018 - Prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych, warsztatów i treningów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego dla uczestników projektu, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, działania profi (PDF, 94.8 KiB)
Lp 112
Data ogłoszenia
2018-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-08 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.37.2018 - Prowadzenie dyżurów interwencyjnych, udzielanie pomocy psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, konsultacji, terapii zaburzeń psychicznych w związku z problemem uzależnienia, współuzależnienia, problemem przemocy, problemem DDA w rodzinie oraz prowadzenie działań profilaktyczno-wychowawczych w OPPUiPR w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu oraz Istotne Warunki Zamówienia - ZP.271.37.2018 - Prowadzenie dyżurów interwencyjnych, udzielanie pomocy psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie.... (PDF, 885.9 KiB)
 • 02.Załączniki nr 1A-1E,2,3A-3E do IWZ - ZP.271.37.2018 - Prowadzenie dyżurów interwencyjnych, udzielanie pomocy psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, konsultacji.... (DOC, 424.5 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp ZP.271.37.2018 - Prowadzenie dyżurów interwencyjnych, udzielanie pomocy psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, konsultacji, terapii (PDF, 189 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP.271.37.2018 - Prowadzenie dyżurów interwencyjnych, udzielanie pomocy psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, konsultacji, terapii zaburzeń psychicznych (PDF, 283.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP.271.37.2018 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Pzp o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 750.000 EURO pn: prowadzenie dyżurów interwencyjnych, udzielanie pomocy psycho (PDF, 94.5 KiB)
Lp 113
Data ogłoszenia
2018-12-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-04 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.36.2018 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.36.2018 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 357 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.36.2018 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 1.8 MiB)
 • 03.Załączniki 1-6 do SIWZ - w wersji edytowalnej - ZP.271.36.2018 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (DOC, 429 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.36.2018 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy. Pismo z dnia 27.12.2018 (PDF, 54.4 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy ZP.271.36.2018 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 110.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej, wykluczeniu wykonawcy oraz odrzuceniu oferty - ZP.271.36.2018 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 516.7 KiB)
Lp 114
Data ogłoszenia
2018-12-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-31 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 402.3 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załączniiki 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (DOC, 410 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (DOC, 23.5 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka. Pismo z dnia 02.01.2019 (PDF, 63.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka. zm.1 (PDF, 74 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-33) - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka. Pismo z dnia 09.01.2019 (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik do odpowiedzi 19 - zdjęcia (pisma z dnia 09.01.2019) - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 4.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka. zm.2 (PDF, 74 KiB)
 • Uzupełnienie do odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ nr 23, 24, 26,28 - ZP.271.35.2018 pn. Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka. Pismo z dnia 22.01.2019r. (PDF, 349.1 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi 23 - dokumentacja projektowa teletechnika (pisma z dnia 22.01.2019) - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 3.4 MiB)
 • Załącznik do odpowiedzi 23 - przedmiar teletechnika (pisma z dnia 22.01.2019) - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 960.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka. zm.3 (PDF, 74 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 98.4 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka - sprostowanie (PDF, 113.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.35.2018 - Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka (PDF, 171.9 KiB)
Lp 115
Data ogłoszenia
2018-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-08 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.34.2018 - Dostawa łodzi, jachtów, pontonu, przyczepy transportowej oraz wyposażenia biura w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.34.2018 - Dostawa łodzi, jachtów, pontonu, przyczepy transportowej oraz wyposażenia biura w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 351.5 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.34.2018 - Dostawa łodzi, jachtów, pontonu, przyczepy transportowej oraz wyposażenia biura w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 1.3 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A-1H,2,3 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.34.2018 - Dostawa łodzi, jachtów, pontonu, przyczepy transportowej oraz wyposażenia biura w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę (DOCX, 241.4 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.34.2018 - Dostawa łodzi, jachtów, pontonu, przyczepy transportowej oraz wyposażenia biura w ramach projektu pn.„Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie.Pismo z dnia 17.12.2018 (PDF, 104.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.34.2018 - Dostawa łodzi, jachtów, pontonu, przyczepy transportowej oraz wyposażenia biura w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę. zm.1 (PDF, 132.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.34.2018 - Dostawa łodzi, jachtów, pontonu, przyczepy transportowej oraz wyposażenia biura w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę. zm.2 (PDF, 82.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) - ZP.271.34.2018 - Dostawa łodzi, jachtów, pontonu, przyczepy transportowej oraz wyposażenia biura w ramach projektu pn.„Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich... Pismo z dnia 31.12.2018 (PDF, 51.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.34.2018 - Dostawa łodzi, jachtów, pontonu, przyczepy transportowej oraz wyposażenia biura w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę. zm.3 (PDF, 74.9 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.34.2018 - Dostawa łodzi, jachtów, pontonu, przyczepy transportowej oraz wyposażenia biura w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę... (PDF, 172 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.34.2018 - Dostawa łodzi, jachtów, pontonu, przyczepy transportowej oraz wyposażenia biura w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 285.4 KiB)
Lp 116
Data ogłoszenia
2018-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-28 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.33.2018 - Wykonanie malowania pomieszczenia sali gimnastycznej oraz dostawa drabinki pożarowej w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.33.2018 - Wykonanie malowania pomieszczenia sali gimnastycznej oraz dostawa drabinki pożarowej w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Iławie (PDF, 308 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.33.2018 - Wykonanie malowania pomieszczenia sali gimnastycznej oraz dostawa drabinki pożarowej w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Iławie (PDF, 723.7 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.33.2018 - Wykonanie malowania pomieszczenia sali gimnastycznej oraz dostawa drabinki pożarowej w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4.... (DOC, 253.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - ZP.271.33.2018 - Wykonanie malowania pomieszczenia sali gimnastycznej oraz dostawa drabinki pożarowej w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Iławie (ZIP, 1.3 MiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy ZP.271.33.2018 - Wykonanie malowania pomieszczenia sali gimnastycznej oraz dostawa drabinki pożarowej w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Iławie (PDF, 102.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.33.2018 - Wykonanie malowania pomieszczenia sali gimnastycznej oraz dostawa drabinki pożarowej w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4... (PDF, 148.1 KiB)
Lp 117
Data ogłoszenia
2018-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-07 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.32.2018 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.32.2018 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 297.8 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.32.2018 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 1.4 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ - ZP.271.32.2018 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (DOC, 305 KiB)
 • Informacja o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp - ZP.271.32.2018 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 73.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.32.2018 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 110.8 KiB)
Lp 118
Data ogłoszenia
2018-11-15
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-23 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.31.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.31.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 299 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.31.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 808.8 KiB)
 • 03. Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.31.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (DOCX, 300.1 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - kopia decyzji ZRiD - ZP.271.31.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 1.4 MiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp ZP.271.31.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 171.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - P.271.31.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 224.7 KiB)
Lp 119
Data ogłoszenia
2018-10-25
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-20 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (PDF, 461.5 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (PDF, 1.3 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A-1F, 2,3,4-4B,5A-5C, 6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (DOC, 614.5 KiB)
 • 04.Załączniki nr 8A-8F do SIWZ - dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (DOC, 27.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (zm.1) (PDF, 75.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-3) - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie. Pismo z dnia 09.11.2018 (PDF, 457.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (zm.2) (PDF, 74.9 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (PDF, 301.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (cz.1,2,4,5,6) - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (PDF, 560.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (cz.3) - ZP.271.30.2018 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ul. Jasielskiej 1 B-C, ul. Jasielskiej 4 w Iławie, ul. Jasielskiej 2 w Iławie (PDF, 308.6 KiB)
Lp 120
Data ogłoszenia
2018-10-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-19 12:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o konkursie - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (PDF, 182.6 KiB)
 • 02.Regulamin konkursu - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (PDF, 846.2 KiB)
 • 03.Załączniki 1-3 do Regulaminu konkursu - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (DOC, 184 KiB)
 • 04.Załączniki nr 5-8 do Regulaminu konkursu - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (DOC, 27 KiB)
 • Modyfikacja treści Regulaminu konkursu - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy. Pismo z dnia 30.10.2018 (PDF, 272.1 KiB)
 • Ujednolicona wersja Regulaminu konkursu uwzględniająca zmiany dokonanej modyfikacji z dnia 30.10.2018r - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (PDF, 872 KiB)
 • Ujednolicona wersja Regulaminu konkursu uwzględniająca zmiany dokonanej modyfikacji z dnia 30.10.2018r - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (edytowalna) (DOC, 819.5 KiB)
 • Ogłoszenie zmianie ogłoszenia o konkursie - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy. Zm.1 (PDF, 254.5 KiB)
 • Modyfikacja treści Regulaminu konkursu - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy. Pismo z dnia 30.10.2018(2) (PDF, 74.3 KiB)
 • Ujednolicona wersja Regulaminu konkursu uwzględniająca zmiany dokonanych modyfikacjach z dnia 30.10.2018r - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (PDF, 870.8 KiB)
 • Ogłoszenie zmianie ogłoszenia o konkursie - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy. Zm.2 (PDF, 215.3 KiB)
 • Odpowiedzi do treści Regulaminu konkursu (odp.1) - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy. Pismo z dnia 13.11.2018 (PDF, 151.8 KiB)
 • Odpowiedzi do treści Regulaminu konkursu (odp.2-3) - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy. Pismo z dnia 20.11.2018 (PDF, 89.5 KiB)
 • Modyfikacja treści Regulaminu konkursu - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy. Pismo z dnia 30.11.2018 (PDF, 244.5 KiB)
 • Ujednolicona wersja Regulaminu konkursu uwzględniająca zmiany dokonanych modyfikacjach z dnia 30.11.2018r - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (PDF, 4.3 MiB)
 • Ogłoszenie zmianie ogłoszenia o konkursie - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy. Zm.3 (PDF, 249.8 KiB)
 • Informacja o złożonych wnioskach w konkursie - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (PDF, 4 MiB)
 • Informacja o zakwalifikowanych uczestnikach konkursu - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (PDF, 536.4 KiB)
 • informacja o złożonych pracach konkursowych - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (PDF, 61.1 KiB)
 • Informacja o zmianie terminu ogłoszenia wyników konkursu oraz dyskusji publicznej - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (PDF, 42.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wynikach konkursu - ZP.271.29.2018 - Opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy (PDF, 397.6 KiB)
Lp 121
Data ogłoszenia
2018-10-02
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-10 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 274.5 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 802.4 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-3 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 351.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 1 do wzoru umowy lokalizacja nasadzeń - ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 6.9 MiB)
 • Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 116.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.28.2018 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 130.1 KiB)
Lp 122
Data ogłoszenia
2018-09-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-24 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.27.2018 - Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.27.2018 - Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 310.8 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.27.2018 - Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 984.9 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1A,1B-5 w wersji edytowalnej - ZP.271.27.2018 - Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 428.5 KiB)
 • 04.Załącznik graficzne nr 2 do wzorów umów lokalizacje nasadzeń i trawników - ZP.271.27.2018 - Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 22.5 KiB)
 • Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.27.2018 - Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 118.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 1 - ZP.271.27.2018 pn. Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 158.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 2 - ZP.271.27.2018 pn. Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 151.6 KiB)
 • Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w części 2 - ZP.271.27.2018 pn. Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją	 (PDF, 157.5 KiB)
Lp 123
Data ogłoszenia
2018-09-11
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-26 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.26.2018 - Budowa oświetlenia ul. Jagiełły w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.26.2018 - Budowa oświetlenia ul. Jagiełły w Iławie (PDF, 322.3 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.26.2018 - Budowa oświetlenia ul. Jagiełły w Iławie (PDF, 805.8 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 w wersji edytowalnej - ZP.271.26.2018 - Budowa oświetlenia ul. Jagiełły w Iławie (DOC, 256 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar - ZP.271.26.2018 - Budowa oświetlenia ul. Jagiełły w Iławie (DOC, 27.5 KiB)
 • Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.26.2018 - Budowa oświetlenia ul. Jagiełły w Iławie (PDF, 51.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.26.2018 - Budowa oświetlenia ul. Jagiełły w Iławie (PDF, 170.6 KiB)
Lp 124
Data ogłoszenia
2018-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-05 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 434.3 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 2.9 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A,1B,2,3,4,5A,5B,6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (DOCX, 331.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 i 10 do SIWZ - dokumentacja projektowa, ekspertyza, STWiORB, przedmiary robót - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (DOC, 27.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 112.7 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 82.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (zm.1) (PDF, 111.6 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.2-90) - ZP.271.23.2018 pn. utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie. Pismo z dnia 05.09.2018r. (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 graficzny do odpowiedzi nr 20 (pisma z dnia 05.09.2018) - ZP.271.23.2018 pn. utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 388.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - opinia geotechniczna do odpowiedzi nr 50 (pisma z dnia 05.09.2018) - ZP.271.23.2018 pn. utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 2.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (zm.2) (PDF, 112.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.91-93) - ZP.271.23.2018 pn. utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie. Pismo z dnia 12.09.2018r. (PDF, 211.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (zm.3) (PDF, 112.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.94-95) - ZP.271.23.2018 pn. utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie. Pismo z dnia 18.09.2018r. (PDF, 404.8 KiB)
 • Pomocniczy plik SIWZ zawierający zmiany wynikające z odp.1-95 do treści SIWZ - ZP.271.23.2018 pn. utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie. (PDF, 2.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (zm.4) (PDF, 278.9 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.96) - ZP.271.23.2018 pn. utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie. Pismo z dnia 26.09.2018r. (PDF, 77.7 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 134.6 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie - sprostowanie (PDF, 138.9 KiB)
 • Informacja o odrzuceniu oferty w części 1 zamówienia - ZP.271.23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 742.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - 23.2018 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 302.8 KiB)
Lp 125
Data ogłoszenia
2018-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-07 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 331.5 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 1.2 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A, 1B,1C 2,3 w wersji edytowalnej - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (DOC, 1 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-5) - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży. Pismo z dnia 22.08.2018 (PDF, 399.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi do treści SIWZ (pisma z 22.08.2018) poprawiony załącznik nr 1A do SIWZ formularz ofertowy część 1 - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości.... (DOC, 730.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (zm.1) (PDF, 180.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.6) - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży. Pismo z dnia 31.08.2018 (PDF, 207.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi do treści SIWZ (pisma z 31.08.2018) poprawiony załącznik nr 1A do SIWZ formularz ofertowy część 1 - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości.... (DOC, 731.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (zm.2) (PDF, 74.9 KiB)
 • Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.25.2018 - dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 152.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu ofert - ZP.271.25.2018 - Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży (PDF, 572.3 KiB)
Lp 126
Data ogłoszenia
2018-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-05 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.24.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.24.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 344.6 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.24.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A, 1B,2,3, 4A,4B, 5 - ZP.271.24.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (DOCX, 314.9 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - ZP.271.24.2018 - kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego... (PDF, 153.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania oraz odrzuceniu ofert w części 1 - nadzór budowlany - ZP.271.24.2018 pn. kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu... (PDF, 586.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej część 2 - ZP.271.24.2018 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie (PDF, 140.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji