ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 106
Data ogłoszenia
2018-04-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-25 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.10.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.10.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (PDF, 382.1 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.10.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (PDF, 1.4 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A,1B, 2-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.10.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (DOC, 376.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary część 1 - ZP.271.10.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (DOC, 27.5 KiB)
 • 05.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary część 2 - ZP.271.10.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (DOC, 27.5 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.10.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (PDF, 96.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 1 - modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku ul. Chełmińska - ZP.271.10.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (PDF, 134.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 2 - ZP.271.10.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (PDF, 110.7 KiB)
Lp 107
Data ogłoszenia
2018-03-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-27 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (PDF, 350.8 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (DOC, 323 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (DOC, 23.5 KiB)
 • 05.Załącznik nr 8 do SIWZ - Załącznik graficzny określający obszar robót - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (DOC, 23 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (PDF, 35.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do modyfikacji treści SIWZ (pisma z dnia 04.04.2018) - poprawiony plik z linkiem do dokumentacji projektowej - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (DOC, 27.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (zm.1). (PDF, 74.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-2) - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie. Pismo z dnia 20.04.2018r. (PDF, 57.8 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (PDF, 104 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.9.2018 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Iławie (PDF, 166.5 KiB)
Lp 108
Data ogłoszenia
2018-03-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-27 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.8.2018 - Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.8.2018 - Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 287.5 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.8.2018 - Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 670.1 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.8.2018 - Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 281 KiB)
 • 04.Załącznik nr 2 do wzoru umowy - lokalizacja nasadzeń - ZP.271.8.2018 - Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 4.9 MiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.8.2018 - Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 167.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.8.2018 - Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 225.6 KiB)
Lp 109
Data ogłoszenia
2018-02-28
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-29 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.7.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.7.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (PDF, 379.8 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.7.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (PDF, 1.4 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1a,1b,2-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.7.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (DOC, 378 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary część 1 - ZP.271.7.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (DOC, 27 KiB)
 • 05.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary część 2 - ZP.271.7.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (DOC, 27.5 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.7.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie. Pismo z dnia 12.03.2018 (PDF, 76.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.7.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (zm.1) (PDF, 100.6 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.7.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (PDF, 100.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.7.2018 - Modernizacja boisk sportowych w Iławie (PDF, 122.1 KiB)
Lp 110
Data ogłoszenia
2018-02-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-01 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.6.2018 - Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.6.2018 - Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 293 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.6.2018 - Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 706.5 KiB)
 • 03.Załącznik nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.6.2018 - Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (DOC, 263.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - SST - ZP.271.6.2018 - Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 924.5 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.6.2018 - Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 42.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.6.2018 - Remont dróg gruntowych na terenie miasta Iławy (PDF, 137.2 KiB)
Lp 111
Data ogłoszenia
2018-01-19
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-31 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.4.2018 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.4.2017 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 294.6 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.4.2017 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 749.2 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ - w wersji edytowalnej - ZP.271.4.2017 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (DOC, 361.5 KiB)
 • 04.Załączniki nr 1-3 graficzne do umowy - ZP.271.4.2017 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 2.3 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1) - ZP.271.4.2018 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy. Pismo z dnia 25.01.2018r. (PDF, 226.3 KiB)
 • Załącznik do odp.1 - poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.4.2018 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (DOC, 72.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.4.2018 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (zm.1) (PDF, 111.1 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.4.2018 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 103.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszą - ZP.271.4.2018 - Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy (PDF, 161.7 KiB)
Lp 112
Data ogłoszenia
2018-01-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-26 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława w roku 2018
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława w roku 2018 (PDF, 325.9 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława w roku 2018 (PDF, 1.2 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A,1B,1C, 2-5 w wersji edytowalnej - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę .... (DOC, 416.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7A do SIWZ - SST część 1 - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława... (PDF, 2 MiB)
 • 05.Załącznik nr 7B do SIWZ - SST część 2 - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława... (PDF, 211.5 KiB)
 • 06.Załącznik nr 7C do SIWZ - SST część 3 - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława... (PDF, 397.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1) - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy... Pismo z dnia 12.01.2018r. (PDF, 148.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odp.1 - poprawiony załącznik 1C - Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1) - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic.... (DOC, 235 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława (zm.1) (PDF, 113.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława (zm.2) (PDF, 93.6 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.2) - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy... Pismo z dnia 22.01.2018r. (PDF, 67.3 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę... (PDF, 164.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.3.2018 - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława (PDF, 300.8 KiB)
Lp 113
Data ogłoszenia
2018-01-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-15 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 143.1 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 550.7 KiB)
 • 03.Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz JEDZ - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (DOC, 182.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz JEDZ w formacie xml - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (XML, 124 KiB)
 • 05.Załączniki nr 1, 3-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (DOC, 207.5 KiB)
 • 06.Załączniki nr 8-33 do SIWZ - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (DOC, 27 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1-6) - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława. Pismo z dnia 12.01.2018r. (PDF, 117.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.7-24) - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława. Pismo z dnia 19.01.2018r. (PDF, 214.9 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.26-30) - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława. Pismo z dnia 22.01.2018r. (PDF, 81.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.31-35) - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława. Pismo z dnia 25.01.2018r. (PDF, 96 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.36-39) - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława. Pismo z dnia 05.02.2018r. (PDF, 107.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odp. 36 (pisma z dnia 05.02.2016) - opinia RIO o możliwości spłaty kredytu - - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 82.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 do odp. 39 (pisma z dnia 05.02.2018r) - zaświadczenie o powołaniu Burmistrza Miasta Iławy - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 30 KiB)
 • Załącznik nr 3 do odp. 39 (pisma z dnia 05.02.2018r) - uchwała Rady Miejskiej o powołaniu Skarbnika Miasta - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 24.9 KiB)
 • Informacja o której mowa w art. 85 ust. 6 ustawy Pzp - - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 91 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.1.2018 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 145.7 KiB)
Lp 114
Data ogłoszenia
2017-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-11 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (PDF, 338.6 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (PDF, 1.5 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 w wersji edytowalnej - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (DOC, 655 KiB)
 • 04.Załączniki graficzne do wzorów umów - obszary sektorów I,II,III, IV - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (DOC, 27 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV. Pismo z dnia 03.01.2018r. (PDF, 109 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV. (zm.1) (PDF, 74 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV. Pismo (2) z dnia 03.01.2018r. (PDF, 49.1 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (PDF, 153.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.48.2017 - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV (PDF, 187.8 KiB)
Lp 115
Data ogłoszenia
2017-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-26 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.47.2017 - Dostawa i montaż urządzeń w ramach zadania pn. Young Spot - miejsce rekreacji i spotkań
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.47.2017 - Dostawa i montaż urządzeń w ramach zadania pn. Young Spot - miejsce rekreacji i spotkań (PDF, 331.9 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.47.2017 - Dostawa i montaż urządzeń w ramach zadania pn. Young Spot - miejsce rekreacji i spotkań (PDF, 781.2 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ - w wersji edytowalnej - ZP.271.47.2017 - Dostawa i montaż urządzeń w ramach zadania pn. Young Spot - miejsce rekreacji i spotkań (DOC, 287 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar - ZP.271.47.2017 - Dostawa i montaż urządzeń w ramach zadania pn. Young Spot - miejsce rekreacji i spotkań (DOC, 27 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp. 1-9) - ZP.271.47.2017 na dostawę i montaż urządzeń w ramach zadania pn. Young Spot - miejsce rekreacji i spotkań. Pismo z dnia 18.01.2018r. (PDF, 195 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.47.2017 - Dostawa i montaż urządzeń w ramach zadania pn. Young Spot - miejsce rekreacji i spotkań. (zm.1) (PDF, 74.1 KiB)
 • Informacja o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy pzp - ZP.271.47.2017 - Dostawa i montaż urządzeń w ramach zadania pn. Young Spot - miejsce rekreacji i spotkań (PDF, 71.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.47.2017 - Dostawa i montaż urządzeń w ramach zadania pn. Young Spot - miejsce rekreacji i spotkań (PDF, 169.3 KiB)
Lp 116
Data ogłoszenia
2017-12-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-02 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.46.2017 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.46.2017 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 296.6 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.46.2017 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 807.9 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-7 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.46.2017 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (DOC, 285.5 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu ZP.271.46.2017 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy. Pismo z dnia 27.12.2017r (PDF, 61.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.46.2017 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (zm.1) (PDF, 72.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.46.2017 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 57.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.46.2017 - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy (PDF, 86.3 KiB)
Lp 117
Data ogłoszenia
2017-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-29 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.45.2017 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.45.2017 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 346.1 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.45.2017 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 1.2 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1 - 6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.45.2017 (DOC, 413.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.45.2017 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 90.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.45.2017 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 134.5 KiB)
Lp 118
Data ogłoszenia
2017-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-11 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.44.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.44.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 288.7 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.44.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 865.6 KiB)
 • 03.Zal_1_5_SIWZ_ZP.271.44.2017 (DOC, 536 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.44.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 143.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert sprostowanie - ZP.271.44.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 145.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.44.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 307.2 KiB)
Lp 119
Data ogłoszenia
2017-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-12 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.43.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu -ZP.271.43.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (PDF, 372.6 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.43.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (PDF, 1.2 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.43.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (DOC, 497 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa, STWiORB - ZP.271.43.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (DOC, 23.5 KiB)
 • 05.Załącznik nr 8 - przedmiary robót - ZP.271.43.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (XLS, 229 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1) - ZP.271.43.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” Pismo z dnia 07.12.2017 (PDF, 207.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.43.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (PDF, 116.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.43.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (PDF, 152.4 KiB)
Lp 120
Data ogłoszenia
2017-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-11 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.42.2017 - Wykonanie i remonty oświetlenia ulicznego na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.42.2017 - Wykonanie i remonty oświetlenia ulicznego na terenie miasta Iławy (PDF, 293.8 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.42.2017 - Wykonanie i remonty oświetlenia ulicznego na terenie miasta Iławy (PDF, 760.7 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.42.2017 - Wykonanie i remonty oświetlenia ulicznego na terenie miasta Iławy (DOC, 302.5 KiB)
 • 04.STWiORB - ZP.271.42.2017 - Wykonanie i remonty oświetlenia ulicznego na terenie miasta Iławy (PDF, 209.7 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp. 1-8) w postępowaniu ZP.271.42.2017 na wykonanie i remonty oświetlenia na terenie miasta Iławy. Pismo z dnia 05.12.2017r. (PDF, 200.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.42.2017 - Wykonanie i remonty oświetlenia ulicznego na terenie miasta Iławy (PDF, 51.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.42.2017 - Wykonanie i remonty oświetlenia ulicznego na terenie miasta Iławy (PDF, 88.5 KiB)
Lp 121
Data ogłoszenia
2017-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-05 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.41.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.41.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 307.6 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.41.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 953.5 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1a, 1b, 2-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.41.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (DOC, 373 KiB)
 • 04.Załączniki nr 8-10 do SIWZ - kopie uchwał i zarządzeń - ZP.271.41.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 3.2 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp. 1-2) w postępowaniu ZP.271.41.2017 na zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie. Pismo z dnia 27.11.2017r. (PDF, 146 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu ZP.271.41.2017 na zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie. Pismo z dnia 29.11.2017r. (PDF, 153.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.41.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (zm.1) (PDF, 73.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert -ZP.271.41.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 135.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.41.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 270.1 KiB)
Lp 122
Data ogłoszenia
2017-11-07
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-20 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.40.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.40.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 306.8 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.40.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 918.7 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1a,1b, 2-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.40.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (DOC, 369 KiB)
 • 04.Załączniki nr 8-10 do SIWZ - kopie uchwał i zarządzeń - ZP.271.40.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 3.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.40.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 137.6 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ZP.271.40.2017 - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 342.8 KiB)
Lp 123
Data ogłoszenia
2017-11-03
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-20 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.39.2017 - Remonty i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.39.2017 - Remonty i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 294.5 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.39.2017 - Remonty i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 790.3 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.39.2017 - Remonty i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (DOC, 328.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - STWiORB - ZP.271.39.2017 - Remonty i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 3.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.39.2017 - Remonty i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 58.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.39.2017 - Remonty i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 138.9 KiB)
Lp 124
Data ogłoszenia
2017-10-27
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-08 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.38.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.38.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków .... (PDF, 263.9 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.38.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (PDF, 760.1 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.38.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termo... (DOC, 457.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.38.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków..." (PDF, 92.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.38.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termo..." (PDF, 281.1 KiB)
Lp 125
Data ogłoszenia
2017-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-06 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.37.2017 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu oraz Istotne Warunki Zamówienia - ZP.271.37.2017 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy (PDF, 543.1 KiB)
 • 02.Załączniki nr 1- 4 w wersji edytowalnej do IWZ - ZP.271.37.2017 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy (DOCX, 233.9 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści IWZ (odp.1-2) ZP.271.37.2017 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy. Pismo z dnia 25.10.2017 (PDF, 277.8 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na zapytania do treści IWZ - poprawiony załącznik nr 1 do IWZ Formularz Oferty - ZP.271.37.2017 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy. Pismo z dnia 25.10.2017 (DOCX, 223.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści IWZ (odp.3-12) ZP.271.37.2017 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy. Pismo z dnia 27.10.2017 (PDF, 532.3 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na zapytania do treści IWZ - ujednolicony załącznik nr 5 do IWZ wzór umowy - ZP.271.37.2017 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy. Pismo z dnia 27.10.2017 (PDF, 191.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.37.2017 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy (PDF, 82.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.37.2017 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy (PDF, 93.6 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia - ZP.271.37.2017 - Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Iławy (PDF, 84.9 KiB)
Lp 126
Data ogłoszenia
2017-10-17
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-07 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (PDF, 369.8 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (DOC, 515.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (DOC, 27 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - znak ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II. Pismo z dnia 19.10.2017 (PDF, 51.9 KiB)
 • Załącznik do modyfikacji treści SIWZ - SIWZ z poprawionymi logotypami - znak ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik do modyfikacji treści SIWZ - załączniki nr 1-6 do SIWZ z poprawionymi logotypami - znak ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (DOC, 355 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1) - ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II. Pismo z dnia 27.10.2017 (PDF, 121.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (zm.1) (PDF, 150.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (PDF, 81.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (PDF, 184.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji