ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 21852
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 708639
Inne ogłoszenia 186852
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 53764
Sprawozdania z działalności Burmistrza 164474
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 136869
Dane adresowe 33195
Kierownictwo 63110
Wydziały Urzędu 206272
Numery telefonów 68178
Regulamin i Schemat Organizacyjny 29394
Skargi i wnioski 10318
Zamówienia Publiczne 865497
Aktualne 609154
W toku 496344
Wyniki zamówień publicznych 602424
Wyniki innych postępowań 379723
Archiwalne 539359
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 295874
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30.000 EURO - archiwum 335930
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130.000 zł 2100
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 223641
Plany zamówień publicznych 29038
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 215141
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 52792
Opinie RIO 36803
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 34034
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 3072
2013 r. 2802
Informacja kwartalna 8578
Informacja roczna 2578
2012 r. 2861
Informacja roczna 2377
2011 r. 17050
2009 r. 16418
2010 r. 14871
Informacja o stanie mienia komunalnego 17117
Sprawozdania budżetowe 626
2021 r. 391
2020 r. 2931
2019 r. 5297
2018 r. 6377
2016 r. 9757
2015 r. 10908
2017 r. 6733
2013 r. 15654
2014 r. 11308
Sprawozdania finansowe 1010
Sprawozdania łączne 623
2020r. 200
2019r. 891
2018 r. 1743
Sprawozdania jednostkowe 368
2020r. 1682
2019 r. 8945
2018 r. 15530
Podatki i opłaty lokalne 10200
Stawki podatkowe 48787
Informacje o zastosowanych ulgach 27667
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 6646
Prawo lokalne 1660609
Statut 10981
Uchwały Rady 1371972
Archiwum 2006 47220
Archiwum 2005 47591
Archiwum 2004 47545
Archiwum 2003 49893
Archiwum 2002 49227
Zarządzenia Burmistrza 95
2021 20537
2020 76445
2019 124079
2018 119583
2017 107329
2016 133747
2015 139134
2014 175350
2013 8178
2012 19864
2011 10382
2010 13267
2009 5270
Decyzje Burmistrza 30458
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 89570
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 7033
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 147071
Dowody Osobiste 26572
Urząd Stanu Cywilnego 28748
Transport drogowy taksówką 7176
Zajęcie pasa drogowego 4085
Ewidencja ludności 29676
Usuwanie drzew i krzewów 29849
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 5859
Utrzymanie Mienia Komunalnego 3707
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 13437
Druki i wzory druków 144572
Wydział Budżetu i Finansów 68188
Zarządzanie Kryzysowe 3662
Ochrona środowiska 1575
Rada Miejska w Iławie 190
Skład Rady Miejskiej 25
Prezydium Rady Miejskiej 3554
Skład Rady Miejskiej 65991
Komisje Rady Miejskiej 12366
Poprzednie kadencje 7
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 11808
Plany pracy 44261
Uchwały 1706658
Dyżury Radnych 39168
Sesje Rady Miejskiej 4177
Porządek sesji oraz projekty uchwał 139017
Nagrania obrad Rady Miejskiej 0
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Imienny wykaz głosowań radnych 23514
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 35805
VII kadencja (2014-2018) 103738
VI kadencja (2010-2014) 178745
Interpelacje i zapytania radnych 96359
Poprzednie kadencje 36256
Kontakt 18577
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 20979
Sesje 20987
Spotkania robocze 7471
Pozostała działalność 6299
Uchwały 522
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 4734
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 2797
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 642124
Przetargi - mienie komunalne 281259
Miejska Rada Seniorów 9771
Ochrona środowiska 15004
Odpady komunalne 156086
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 1326755
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 5841
Wyniki badań wody pitnej 75169
Ochrona Powietrza 7189
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 2829
Azbest 7966
Kąpieliska 14950
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 103
Raport o stanie gminy 10673
Ogłoszenia o naborze 336653
Aktualne 108722
W toku 140437
Wyniki 1054091
Programy strategiczne Miasta Iławy 222
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 83849
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 10752
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 14676
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 5978
Program ochrony środowiska 9497
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 5922
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 2172
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2016-2025 786
Karta Dużej Rodziny 27043
Oświadczenia majątkowe 1040032
Wnioski i petycje 2214
Petycje 10161
2021 3717
2020 268
2019 780
2018 536
2017 235
2016 626
Wnioski o informację publiczną 1607
Organizacje Pozarządowe 14575
Konkursy ofert 170422
19a 969
19a Oferty 1338
Program Współpracy 21204
Mapa Aktywności NGO 6161
Przydatne pliki do pobrania 14840
Generator wniosków Witkac 390
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 31519
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 99015
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 57226
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 37690
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 4881
Przedszkole Miejskie Nr 2 16623
Przedszkole Miejskie Nr 3 20265
Przedszkole Miejskie Nr 4 15802
Przedszkole Miejskie Nr 5 16338
Przedszkole Miejskie Nr 6 15164
Szkoła Podstawowa Nr 1 17729
Szkoła Podstawowa Nr 2 14673
Szkoła Podstawowa Nr 3 14755
Szkoła Podstawowa Nr 4 17923
Szkoła Podstawowa nr 5 21713
Żłobek Miejski w Iławie 12416
Spółki prawa handlowego 5472
Iławskie Wodociągi 19604
Zakład Komunikacji Miejskiej 8746
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 31705
Miejska Biblioteka Publiczna 62263
Iławskie Centrum Kultury 57266
Konsultacje społeczne 202106
Kontrole i audyt wewnętrzny 2398
Kontrole 39143
Audyt wewnętrzny 5485
Regulamin wewnętrzny 2294
Iławski Budżet Obywatelski 36025
Wybory i Referenda 5
Wybory Prezydenckie 2020 24472
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 24150
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 36167
Ogłoszenia 4891
Wybory Ławników na lata 2020-2023 2830
Archiwum 1314
Wybory samorządowe 2018 38085
Wybory ławników na lata 2016-2019 3595
Wybory do sejmu i senatu 2015 20419
Referendum ogólnokrajowe - 2015 19372
Wybory Prezydenckie 2015 24813
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 18853
Wybory ławników na lata 2012-2015 4588
Wybory samorządowe 2014 26747
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 10936
Wybory samorządowe 2010 20138
Ewidencja dział. gosp. 24045
Nieodpłatna pomoc prawna 9753
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Ewidencje, rejestry 75131
Klauzula informacyjna RODO 17440
Deklaracja dostępności 345
Rejestr Umów 38203
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2112

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2391
Mapa serwisu 11409
Statystyki 12152
Redakcja biuletynu 15841
Rejestr zmian 3451971
RSS - wszystkie informacje 2956
« powrót do poprzedniej strony