ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17700
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 485762
Inne ogłoszenia 119404
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 47468
Sprawozdania z działalności Burmistrza 105099
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 118538
Dane adresowe 25711
Kierownictwo 52334
Wydziały Urzędu 152346
Numery telefonów 55734
Regulamin i Schemat Organizacyjny 21477
Skargi i wnioski 8521
Zamówienia Publiczne 728799
Aktualne 376440
W toku 294725
Wyniki zamówień publicznych 392105
Wyniki innych postępowań 215128
Archiwalne 349252
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 233591
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 251328
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 191904
Rejestr zamówień udzielonych do 30 000 euro 1012
Plany zamówień publicznych 18988
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 170226
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 37903
Opinie RIO 23199
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 25872
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2987
2013 r. 2355
Informacja kwartalna 7252
Informacja roczna 2186
2012 r. 2440
Informacja roczna 1994
2011 r. 13711
2009 r. 12928
2010 r. 12039
Informacja o stanie mienia komunalnego 13509
Sprawozdania budżetowe 615
2019 r. 2331
2020 r. 101
2018 r. 3771
2016 r. 7173
2015 r. 7991
2017 r. 4379
2013 r. 11927
2014 r. 8799
Sprawozdania finansowe 489
Sprawozdania łączne 275
2018 r. 800
Sprawozdania jednostkowe 284
2018 r. 6257
Podatki i opłaty lokalne 7343
Stawki podatkowe 33506
Informacje o zastosowanych ulgach 18444
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 5092
Prawo lokalne 1001597
Statut 8527
Uchwały Rady 755973
Archiwum 2006 33261
Archiwum 2005 33282
Archiwum 2004 33096
Archiwum 2003 35963
Archiwum 2002 34569
Zarządzenia Burmistrza 13
2020 6323
2019 55003
2018 66467
2017 65998
2016 86395
2015 96735
2014 123044
2013 6453
2012 14900
2011 7829
2010 9714
2009 4162
Decyzje Burmistrza 23859
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 64499
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 5691
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 137552
Dowody Osobiste 8991
Urząd Stanu Cywilnego 8358
Transport drogowy taksówką 2879
Zajęcie pasa drogowego 1681
Ewidencja ludności 10481
Usuwanie drzew i krzewów 9276
Zezwolenia na alkohol 2199
Utrzymanie Mienia Komunalnego 1605
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 4965
Druki i wzory druków 127649
Wydział Budżetu i Finansów 24488
Zarządzanie Kryzysowe 348
Rada Miejska w Iławie 176
Skład Rady Miejskiej 16
Prezydium Rady Miejskiej 2037
Skład Rady Miejskiej 36759
Komisje Rady Miejskiej 6395
Poprzednie kadencje 0
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 6139
Plany pracy 27809
Uchwały 1039792
Dyżury Radnych 28219
Sesje Rady Miejskiej 4091
Porządek sesji oraz projekty uchwał 80700
Nagrania obrad Rady Miejskiej 0
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Imienny wykaz głosowań radnych 10098
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 13611
VII kadencja (2014-2018) 73226
VI kadencja (2010-2014) 131861
Interpelacje i zapytania radnych 65317
Poprzednie kadencje 16356
Kontakt 12583
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 9729
Sesje 10900
Spotkania robocze 6112
Pozostała działalność 5088
Uchwały 114
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 804
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 657
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 449201
Przetargi - mienie komunalne 196096
Miejska Rada Seniorów 2922
Ochrona środowiska 13181
Odpady komunalne 120550
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 799763
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4510
Wyniki badań wody pitnej 41010
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 3937
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 1810
Azbest 4053
Kąpieliska 7479
Raport o stanie gminy 2699
Ogłoszenia o naborze 282776
Aktualne 90891
W toku 111885
Wyniki 871023
Programy strategiczne Miasta Iławy 215
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 65101
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 8259
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2005-2015 5824
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 10997
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 4279
Program ochrony środowiska 6296
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 4044
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 478
Karta Dużej Rodziny 21914
Oświadczenia majątkowe 738792
Petycje 21305
Organizacje Pozarządowe 11324
Otwarte konkursy ofert 105103
Program Współpracy 12766
Mapa Aktywności NGO 4716
Przydatne pliki do pobrania 10853
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 3918
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 28256
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 71899
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 43955
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 31833
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 3874
Przedszkole Miejskie Nr 2 12685
Przedszkole Miejskie Nr 3 15130
Przedszkole Miejskie Nr 4 10958
Przedszkole Miejskie Nr 5 11491
Przedszkole Miejskie Nr 6 11319
Szkoła Podstawowa Nr 1 12240
Szkoła Podstawowa Nr 2 10443
Szkoła Podstawowa Nr 3 10734
Szkoła Podstawowa Nr 4 12096
Szkoła Podstawowa nr 5 14483
Żłobek Miejski w Iławie 2049
Spółki prawa handlowego 4812
Iławskie Wodociągi 15941
Zakład Komunikacji Miejskiej 7027
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 25002
Miejska Biblioteka Publiczna 48904
Iławskie Centrum Kultury 38798
Konsultacje społeczne 135508
Kontrole i audyt wewnętrzny 2237
Kontrole 33004
Audyt wewnętrzny 4858
Regulamin wewnętrzny 1255
Iławski Budżet Obywatelski 23359
Wybory i Referenda 5
Wybory Prezydenckie 2020 2330
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 12969
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 22699
Ogłoszenia 4374
Wybory Ławników na lata 2020-2023 1152
Archiwum 814
Wybory samorządowe 2018 14153
Wybory ławników na lata 2016-2019 1992
Wybory do sejmu i senatu 2015 9836
Referendum ogólnokrajowe - 2015 9745
Wybory Prezydenckie 2015 12128
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 9484
Wybory ławników na lata 2012-2015 2492
Wybory samorządowe 2014 12957
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 5318
Wybory samorządowe 2010 10358
Ewidencja dział. gosp. 19994
Nieodpłatna pomoc prawna 4746
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Ewidencje, rejestry 51015
Klauzula informacyjna RODO 9160

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2388
Mapa serwisu 10122
Statystyki 10923
Redakcja biuletynu 13802
Rejestr zmian 2607155
RSS - wszystkie informacje 1770
« powrót do poprzedniej strony