ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 29125
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 1006010
Inne ogłoszenia 286780
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 61841
Sprawozdania z działalności Burmistrza 254988
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 167398
Kontakt 45419
Kierownictwo 79453
Wydziały Urzędu 268581
Numery telefonów 88426
Regulamin i Schemat Organizacyjny 42231
Skargi i wnioski 12245
Zamówienia Publiczne 993247
Platforma przetargowa 4870
Archiwalne 776049
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 370391
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30.000 EURO - archiwum 416473
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130.000 zł 16948
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 256573
Plany zamówień publicznych 58750
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 277975
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 75402
Opinie RIO 58002
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 44853
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 3176
2013 r. 3264
Informacja kwartalna 10234
Informacja roczna 2998
2012 r. 3332
Informacja roczna 2780
2011 r. 21140
2009 r. 20698
2010 r. 18254
Informacja o stanie mienia komunalnego 21295
Sprawozdania budżetowe 629
2022 r. 1646
2021 r. 3577
2020 r. 7878
2019 r. 8633
2018 r. 9524
2016 r. 12888
2015 r. 14503
2017 r. 9755
2013 r. 20197
2014 r. 14203
Sprawozdania finansowe 1587
Sprawozdania łączne 991
2021 r. 720
2020r. 1290
2019r. 1968
2018 r. 2847
Sprawozdania jednostkowe 408
2021 r. 688
2020r. 10469
2019 r. 23022
2018 r. 26620
Podatki i opłaty lokalne 13586
Stawki podatkowe 71669
Informacje o zastosowanych ulgach 42678
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 8656
Prawo lokalne 2628997
Statut 14208
Uchwały Rady 2274635
Archiwum 2006 63887
Archiwum 2005 64270
Archiwum 2004 64462
Archiwum 2003 67915
Archiwum 2002 66733
Zarządzenia Burmistrza 244
2023 1031
2022 47028
2021 108150
2020 164826
2019 203252
2018 177538
2017 158418
2016 192673
2015 193231
2014 240789
2013 10295
2012 26405
2011 13479
2010 17526
2009 6595
Decyzje Burmistrza 38487
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 114025
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 8921
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 155338
Dowody Osobiste 48082
Urząd Stanu Cywilnego 46710
Transport drogowy taksówką 13593
Zajęcie pasa drogowego 6751
Ewidencja ludności 51608
Usuwanie drzew i krzewów 62642
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 12144
Utrzymanie Mienia Komunalnego 7098
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 23400
Druki i wzory druków 164438
Wydział Budżetu i Finansów 123138
Zarządzanie Kryzysowe 8261
Ochrona środowiska 7732
Rada Miejska w Iławie 197
Skład Rady Miejskiej 26
Prezydium Rady Miejskiej 5552
Skład Rady Miejskiej 101231
Komisje Rady Miejskiej 19706
Poprzednie kadencje 14
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 19453
Plany pracy 67977
Uchwały 2689449
Dyżury Radnych 54765
Sesje Rady Miejskiej 4193
Porządek sesji oraz projekty uchwał 230608
Nagrania obrad Rady Miejskiej 0
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Imienny wykaz głosowań radnych 53103
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 271
VIII kadencja (2018-2023) 78947
VII kadencja (2014-2018) 142854
VI kadencja (2010-2014) 239267
Interpelacje i zapytania radnych 130456
Formularz interpelacji i zapytania 396
Poprzednie kadencje 62648
Dane adresowe 1412
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 37004
Sesje 35793
Spotkania robocze 9028
Pozostała działalność 7188
Uchwały 883
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 14337
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 6810
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Iławy na lata 2021-2023 2071
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 908948
Przetargi - mienie komunalne 419264
Miejska Rada Seniorów 22224
Ochrona środowiska 20679
Odpady komunalne 202526
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 2101565
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 7382
Wyniki badań wody pitnej 134944
Ochrona Powietrza 13634
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 5594
Druk zgłoszenia do ewidencji przydomowej oczyszczalni ścieków 124
Azbest 12096
Kąpieliska 29125
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 2765
Decyzje środowiskowe 3135
Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków 1612
Ścieki 503
Edukacja ekologiczna 330
Raport o stanie gminy 23763
Ogłoszenia o naborze 408622
Aktualne 140214
W toku 188511
Wyniki 1350667
Programy strategiczne Miasta Iławy 224
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 107074
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 3478
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 13782
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 19427
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 7913
Program ochrony środowiska 14157
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 8384
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 4239
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2016-2025 1975
Karta Dużej Rodziny 34248
Oświadczenia majątkowe 1477187
Wnioski i petycje 4431
Petycje 15276
2023 64
2022 2982
2021 20870
2020 1278
2018 4373
2019 5150
2017 1352
2016 5900
Wnioski o informację publiczną 3910
Organizacje Pozarządowe 19865
Konkursy ofert 247182
19a 4660
19a Oferty 15156
Konkursy: dotacje sport 5100
Pliki do pobrania 1293
Program Współpracy 33443
Mapa Aktywności NGO 8410
Przydatne pliki do pobrania 19984
Generator wniosków Witkac 1525
Miejskie jednostki organizacyjne 179
Jednostki Budżetowe 34533
Iławskie Centrum Usług Wspólnych 131520
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 78882
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 47270
Przedszkole Miejskie Nr 2 21238
Przedszkole Miejskie Nr 3 27743
Przedszkole Miejskie Nr 4 21823
Przedszkole Miejskie Nr 5 22790
Przedszkole Miejskie Nr 6 19893
Szkoła Podstawowa Nr 1 22601
Szkoła Podstawowa Nr 2 20166
Szkoła Podstawowa Nr 3 19720
Szkoła Podstawowa Nr 4 25374
Szkoła Podstawowa nr 5 30050
Żłobek Miejski w Iławie 45131
Spółki prawa handlowego 6164
Iławskie Wodociągi 29671
Zakład Komunikacji Miejskiej 10981
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 41688
Miejska Biblioteka Publiczna 79439
Iławskie Centrum Kultury 92768
Konsultacje społeczne 304786
Kontrole i audyt wewnętrzny 2576
Kontrole 46580
Audyt wewnętrzny 5996
Regulamin wewnętrzny 3458
Iławski Budżet Obywatelski 64464
Wybory i Referenda 5
Wybory Prezydenckie 2020 50028
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 40998
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 53025
Ogłoszenia 5293
Wybory Ławników na lata 2020-2023 5650
Archiwum 1833
Wybory samorządowe 2018 67539
Wybory ławników na lata 2016-2019 5504
Wybory do sejmu i senatu 2015 33770
Referendum ogólnokrajowe - 2015 32326
Wybory Prezydenckie 2015 41333
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 30484
Wybory ławników na lata 2012-2015 7409
Wybory samorządowe 2014 43442
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 17855
Wybory samorządowe 2010 32337
Ewidencja dział. gosp. 29853
Nieodpłatna pomoc prawna 14969
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13
E-rejestracja 2242
Ewidencje, rejestry 111583
Klauzula informacyjna RODO 30177
Deklaracja dostępności 4651
Dostępność 2640
Rejestr Umów 422885
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 10099

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2391
Mapa serwisu 14181
Statystyki 13279
Redakcja biuletynu 18135
Rejestr zmian 5122614
RSS - wszystkie informacje 4019
« powrót do poprzedniej strony