ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17714
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 504753
Inne ogłoszenia 124385
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 48052
Sprawozdania z działalności Burmistrza 110312
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 120196
Dane adresowe 26331
Kierownictwo 53219
Wydziały Urzędu 157314
Numery telefonów 56842
Regulamin i Schemat Organizacyjny 22227
Skargi i wnioski 8728
Zamówienia Publiczne 743989
Aktualne 391956
W toku 306209
Wyniki zamówień publicznych 407502
Wyniki innych postępowań 222634
Archiwalne 359439
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 237615
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 257850
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 194036
Rejestr zamówień udzielonych do 30 000 euro 1140
Plany zamówień publicznych 19745
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 173478
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 38947
Opinie RIO 24163
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 26527
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2994
2013 r. 2423
Informacja kwartalna 7391
Informacja roczna 2230
2012 r. 2494
Informacja roczna 2040
2011 r. 13991
2009 r. 13215
2010 r. 12313
Informacja o stanie mienia komunalnego 13843
Sprawozdania budżetowe 615
2019 r. 2707
2020 r. 252
2018 r. 4083
2016 r. 7419
2015 r. 8256
2017 r. 4647
2013 r. 12254
2014 r. 9073
Sprawozdania finansowe 551
Sprawozdania łączne 324
2019r. 66
2018 r. 929
Sprawozdania jednostkowe 317
2019 r. 545
2018 r. 7192
Podatki i opłaty lokalne 7536
Stawki podatkowe 35187
Informacje o zastosowanych ulgach 19247
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 5264
Prawo lokalne 1049958
Statut 8766
Uchwały Rady 796221
Archiwum 2006 34691
Archiwum 2005 34790
Archiwum 2004 34567
Archiwum 2003 37406
Archiwum 2002 36017
Zarządzenia Burmistrza 13
2020 9931
2019 61965
2018 71674
2017 70414
2016 91101
2015 100913
2014 127283
2013 6639
2012 15384
2011 8088
2010 10031
2009 4282
Decyzje Burmistrza 24528
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 66644
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 5848
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 138382
Dowody Osobiste 10883
Urząd Stanu Cywilnego 9990
Transport drogowy taksówką 3288
Zajęcie pasa drogowego 1898
Ewidencja ludności 12353
Usuwanie drzew i krzewów 10712
Zezwolenia na alkohol 2550
Utrzymanie Mienia Komunalnego 1785
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 5733
Druki i wzory druków 129914
Wydział Budżetu i Finansów 27673
Zarządzanie Kryzysowe 658
Rada Miejska w Iławie 177
Skład Rady Miejskiej 16
Prezydium Rady Miejskiej 2158
Skład Rady Miejskiej 39108
Komisje Rady Miejskiej 6950
Poprzednie kadencje 0
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 6677
Plany pracy 29390
Uchwały 1094311
Dyżury Radnych 29286
Sesje Rady Miejskiej 4097
Porządek sesji oraz projekty uchwał 85861
Nagrania obrad Rady Miejskiej 0
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Imienny wykaz głosowań radnych 11192
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 15284
VII kadencja (2014-2018) 76148
VI kadencja (2010-2014) 135335
Interpelacje i zapytania radnych 68217
Poprzednie kadencje 18314
Kontakt 13297
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 10547
Sesje 11916
Spotkania robocze 6374
Pozostała działalność 5339
Uchwały 159
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 1207
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 897
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 466631
Przetargi - mienie komunalne 203078
Miejska Rada Seniorów 3474
Ochrona środowiska 13207
Odpady komunalne 124865
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 849660
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4665
Wyniki badań wody pitnej 44723
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 4139
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 1957
Azbest 4440
Kąpieliska 8213
Raport o stanie gminy 3303
Ogłoszenia o naborze 287276
Aktualne 92307
W toku 114188
Wyniki 888613
Programy strategiczne Miasta Iławy 218
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 66637
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 8539
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 11288
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 4481
Program ochrony środowiska 6567
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 4240
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 644
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2016-2025 45
Karta Dużej Rodziny 22363
Oświadczenia majątkowe 765646
Wnioski i petycje 8
Petycje 86
Wnioski o informację publiczną 19
Organizacje Pozarządowe 11531
Otwarte konkursy ofert 110717
Program Współpracy 13531
Mapa Aktywności NGO 4838
Przydatne pliki do pobrania 11263
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 4061
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 28624
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 74680
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 45071
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 32394
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 4035
Przedszkole Miejskie Nr 2 13068
Przedszkole Miejskie Nr 3 15562
Przedszkole Miejskie Nr 4 11307
Przedszkole Miejskie Nr 5 11819
Przedszkole Miejskie Nr 6 11635
Szkoła Podstawowa Nr 1 12568
Szkoła Podstawowa Nr 2 10756
Szkoła Podstawowa Nr 3 11102
Szkoła Podstawowa Nr 4 12641
Szkoła Podstawowa nr 5 15100
Żłobek Miejski w Iławie 2756
Spółki prawa handlowego 4894
Iławskie Wodociągi 16314
Zakład Komunikacji Miejskiej 7183
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 25700
Miejska Biblioteka Publiczna 50122
Iławskie Centrum Kultury 40121
Konsultacje społeczne 141478
Kontrole i audyt wewnętrzny 2247
Kontrole 33628
Audyt wewnętrzny 4935
Regulamin wewnętrzny 1364
Iławski Budżet Obywatelski 24437
Wybory i Referenda 5
Wybory Prezydenckie 2020 8411
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 14345
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 24361
Ogłoszenia 4438
Wybory Ławników na lata 2020-2023 1379
Archiwum 858
Wybory samorządowe 2018 16418
Wybory ławników na lata 2016-2019 2183
Wybory do sejmu i senatu 2015 10895
Referendum ogólnokrajowe - 2015 10754
Wybory Prezydenckie 2015 13469
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 10443
Wybory ławników na lata 2012-2015 2701
Wybory samorządowe 2014 14312
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 5880
Wybory samorządowe 2010 11300
Ewidencja dział. gosp. 20408
Nieodpłatna pomoc prawna 5385
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Ewidencje, rejestry 52628
Klauzula informacyjna RODO 9874

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2388
Mapa serwisu 10311
Statystyki 11085
Redakcja biuletynu 14006
Rejestr zmian 2676696
RSS - wszystkie informacje 1907
« powrót do poprzedniej strony