ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17750
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 529676
Inne ogłoszenia 132017
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 48894
Sprawozdania z działalności Burmistrza 116671
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 122410
Dane adresowe 27271
Kierownictwo 54656
Wydziały Urzędu 164820
Numery telefonów 58322
Regulamin i Schemat Organizacyjny 23210
Skargi i wnioski 8940
Zamówienia Publiczne 769232
Aktualne 427502
W toku 332309
Wyniki zamówień publicznych 434533
Wyniki innych postępowań 244720
Archiwalne 384682
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 245340
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 268137
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 198017
Rejestr zamówień udzielonych do 30 000 euro 1261
Plany zamówień publicznych 20879
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 178995
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 40810
Opinie RIO 25898
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 27511
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 3008
2013 r. 2485
Informacja kwartalna 7575
Informacja roczna 2280
2012 r. 2550
Informacja roczna 2093
2011 r. 14517
2009 r. 13695
2010 r. 12701
Informacja o stanie mienia komunalnego 14251
Sprawozdania budżetowe 616
2019 r. 3069
2020 r. 497
2018 r. 4377
2016 r. 7732
2015 r. 8633
2017 r. 4927
2013 r. 12721
2014 r. 9340
Sprawozdania finansowe 617
Sprawozdania łączne 379
2019r. 172
2018 r. 1042
Sprawozdania jednostkowe 335
2019 r. 1657
2018 r. 8274
Podatki i opłaty lokalne 7745
Stawki podatkowe 37326
Informacje o zastosowanych ulgach 20334
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 5470
Prawo lokalne 1121586
Statut 9103
Uchwały Rady 862471
Archiwum 2006 36374
Archiwum 2005 36361
Archiwum 2004 36046
Archiwum 2003 39005
Archiwum 2002 37792
Zarządzenia Burmistrza 13
2020 16202
2019 69734
2018 78380
2017 75953
2016 96786
2015 105713
2014 133798
2013 6846
2012 15953
2011 8408
2010 10515
2009 4412
Decyzje Burmistrza 25381
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 69556
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 6014
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 139484
Dowody Osobiste 13343
Urząd Stanu Cywilnego 12260
Transport drogowy taksówką 3805
Zajęcie pasa drogowego 2228
Ewidencja ludności 14850
Usuwanie drzew i krzewów 12841
Zezwolenia na alkohol 2957
Utrzymanie Mienia Komunalnego 2026
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 6826
Druki i wzory druków 132515
Wydział Budżetu i Finansów 32585
Zarządzanie Kryzysowe 1055
Rada Miejska w Iławie 180
Skład Rady Miejskiej 16
Prezydium Rady Miejskiej 2322
Skład Rady Miejskiej 42803
Komisje Rady Miejskiej 7776
Poprzednie kadencje 0
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 7330
Plany pracy 31409
Uchwały 1166996
Dyżury Radnych 30679
Sesje Rady Miejskiej 4111
Porządek sesji oraz projekty uchwał 92031
Nagrania obrad Rady Miejskiej 0
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Imienny wykaz głosowań radnych 12560
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 17745
VII kadencja (2014-2018) 79435
VI kadencja (2010-2014) 141845
Interpelacje i zapytania radnych 72748
Poprzednie kadencje 20350
Kontakt 14247
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 12042
Sesje 13312
Spotkania robocze 6573
Pozostała działalność 5526
Uchwały 208
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 1732
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 1179
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 490534
Przetargi - mienie komunalne 213176
Miejska Rada Seniorów 4410
Ochrona środowiska 13257
Odpady komunalne 129328
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 902744
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4817
Wyniki badań wody pitnej 48651
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 4372
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 2089
Azbest 4892
Kąpieliska 9063
Raport o stanie gminy 4015
Ogłoszenia o naborze 294238
Aktualne 94178
W toku 117230
Wyniki 911013
Programy strategiczne Miasta Iławy 222
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 68911
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 8879
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 11723
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 4736
Program ochrony środowiska 6942
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 4437
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 862
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2016-2025 135
Karta Dużej Rodziny 23008
Oświadczenia majątkowe 803081
Wnioski i petycje 259
Petycje 878
Wnioski o informację publiczną 239
Organizacje Pozarządowe 11885
Konkursy ofert 117683
Program Współpracy 14451
Mapa Aktywności NGO 5013
Przydatne pliki do pobrania 11775
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 4227
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 29075
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 78673
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 46937
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 33282
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 4202
Przedszkole Miejskie Nr 2 13555
Przedszkole Miejskie Nr 3 16217
Przedszkole Miejskie Nr 4 11867
Przedszkole Miejskie Nr 5 12424
Przedszkole Miejskie Nr 6 12139
Szkoła Podstawowa Nr 1 13281
Szkoła Podstawowa Nr 2 11318
Szkoła Podstawowa Nr 3 11711
Szkoła Podstawowa Nr 4 13491
Szkoła Podstawowa nr 5 16052
Żłobek Miejski w Iławie 3730
Spółki prawa handlowego 4991
Iławskie Wodociągi 16732
Zakład Komunikacji Miejskiej 7400
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 26563
Miejska Biblioteka Publiczna 51978
Iławskie Centrum Kultury 42102
Konsultacje społeczne 147927
Kontrole i audyt wewnętrzny 2267
Kontrole 34367
Audyt wewnętrzny 4999
Regulamin wewnętrzny 1495
Iławski Budżet Obywatelski 25621
Wybory i Referenda 5
Wybory Prezydenckie 2020 11209
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 15718
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 26102
Ogłoszenia 4513
Wybory Ławników na lata 2020-2023 1589
Archiwum 916
Wybory samorządowe 2018 19113
Wybory ławników na lata 2016-2019 2402
Wybory do sejmu i senatu 2015 12184
Referendum ogólnokrajowe - 2015 11923
Wybory Prezydenckie 2015 15135
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 11550
Wybory ławników na lata 2012-2015 3025
Wybory samorządowe 2014 16097
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 6603
Wybory samorządowe 2010 12646
Ewidencja dział. gosp. 20873
Nieodpłatna pomoc prawna 6190
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Ewidencje, rejestry 55175
Klauzula informacyjna RODO 10850

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2389
Mapa serwisu 10474
Statystyki 11257
Redakcja biuletynu 14280
Rejestr zmian 2790591
RSS - wszystkie informacje 2105
« powrót do poprzedniej strony