ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 18337
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 599130
Inne ogłoszenia 151773
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 51015
Sprawozdania z działalności Burmistrza 133408
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 128521
Dane adresowe 29706
Kierownictwo 58359
Wydziały Urzędu 182652
Numery telefonów 62709
Regulamin i Schemat Organizacyjny 25831
Skargi i wnioski 9500
Zamówienia Publiczne 816909
Aktualne 511299
W toku 399371
Wyniki zamówień publicznych 512355
Wyniki innych postępowań 302405
Archiwalne 453709
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 265298
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30.000 EURO - archiwum 295896
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130.000 zł 216
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 209826
Plany zamówień publicznych 23584
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 194543
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 45498
Opinie RIO 30373
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 30198
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 3036
2013 r. 2624
Informacja kwartalna 7985
Informacja roczna 2405
2012 r. 2679
Informacja roczna 2209
2011 r. 15588
2009 r. 14905
2010 r. 13601
Informacja o stanie mienia komunalnego 15460
Sprawozdania budżetowe 619
2020 r. 1468
2019 r. 3959
2018 r. 5153
2016 r. 8524
2015 r. 9572
2017 r. 5651
2013 r. 13948
2014 r. 10084
Sprawozdania finansowe 761
Sprawozdania łączne 483
2019r. 445
2018 r. 1321
Sprawozdania jednostkowe 348
2019 r. 4141
2018 r. 11164
Podatki i opłaty lokalne 9133
Stawki podatkowe 42552
Informacje o zastosowanych ulgach 23052
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 5939
Prawo lokalne 1318836
Statut 9960
Uchwały Rady 1046787
Archiwum 2006 40691
Archiwum 2005 40812
Archiwum 2004 40711
Archiwum 2003 43539
Archiwum 2002 42500
Zarządzenia Burmistrza 13
2021 1319
2020 40281
2019 91325
2018 94482
2017 88372
2016 112164
2015 119779
2014 150861
2013 7397
2012 17506
2011 9274
2010 11652
2009 4772
Decyzje Burmistrza 27337
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 78346
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 6427
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 142730
Dowody Osobiste 18882
Urząd Stanu Cywilnego 19243
Transport drogowy taksówką 5171
Zajęcie pasa drogowego 3033
Ewidencja ludności 20614
Usuwanie drzew i krzewów 19245
Zezwolenia na alkohol 4214
Utrzymanie Mienia Komunalnego 2610
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 9421
Druki i wzory druków 137927
Wydział Budżetu i Finansów 46262
Zarządzanie Kryzysowe 2048
Ochrona środowiska 383
Rada Miejska w Iławie 185
Skład Rady Miejskiej 17
Prezydium Rady Miejskiej 2860
Skład Rady Miejskiej 52689
Komisje Rady Miejskiej 9682
Poprzednie kadencje 1
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 9136
Plany pracy 36951
Uchwały 1364729
Dyżury Radnych 34108
Sesje Rady Miejskiej 4143
Porządek sesji oraz projekty uchwał 109824
Nagrania obrad Rady Miejskiej 0
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Imienny wykaz głosowań radnych 15993
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 23928
VII kadencja (2014-2018) 89547
VI kadencja (2010-2014) 158723
Interpelacje i zapytania radnych 83196
Poprzednie kadencje 26561
Kontakt 16224
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 15577
Sesje 16580
Spotkania robocze 6989
Pozostała działalność 5894
Uchwały 375
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 2928
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 1806
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 552218
Przetargi - mienie komunalne 239799
Miejska Rada Seniorów 6606
Ochrona środowiska 13431
Odpady komunalne 139679
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 1040828
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 5248
Wyniki badań wody pitnej 58920
Ochrona Powietrza 5550
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 2380
Azbest 6130
Kąpieliska 11258
Raport o stanie gminy 5677
Ogłoszenia o naborze 311525
Aktualne 99442
W toku 126472
Wyniki 968830
Programy strategiczne Miasta Iławy 222
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 75234
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 9678
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 12900
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 5240
Program ochrony środowiska 7926
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 5014
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 1374
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2016-2025 375
Karta Dużej Rodziny 24861
Oświadczenia majątkowe 891874
Wnioski i petycje 1124
Petycje 4171
Wnioski o informację publiczną 786
Organizacje Pozarządowe 12848
Konkursy ofert 136559
Program Współpracy 17354
Mapa Aktywności NGO 5544
Przydatne pliki do pobrania 13164
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 4694
Generator wniosków Witkac 28
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 30218
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 87702
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 51222
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 35006
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 4490
Przedszkole Miejskie Nr 2 14804
Przedszkole Miejskie Nr 3 17762
Przedszkole Miejskie Nr 4 13306
Przedszkole Miejskie Nr 5 13943
Przedszkole Miejskie Nr 6 13281
Szkoła Podstawowa Nr 1 15599
Szkoła Podstawowa Nr 2 12572
Szkoła Podstawowa Nr 3 12919
Szkoła Podstawowa Nr 4 15224
Szkoła Podstawowa nr 5 18363
Żłobek Miejski w Iławie 5717
Spółki prawa handlowego 5211
Iławskie Wodociągi 17732
Zakład Komunikacji Miejskiej 7960
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 28689
Miejska Biblioteka Publiczna 56216
Iławskie Centrum Kultury 47258
Konsultacje społeczne 168057
Kontrole i audyt wewnętrzny 2327
Kontrole 36471
Audyt wewnętrzny 5151
Regulamin wewnętrzny 1831
Iławski Budżet Obywatelski 28896
Wybory i Referenda 5
Wybory Prezydenckie 2020 16156
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 18899
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 29874
Ogłoszenia 4700
Wybory Ławników na lata 2020-2023 2135
Archiwum 1092
Wybory samorządowe 2018 26383
Wybory ławników na lata 2016-2019 2858
Wybory do sejmu i senatu 2015 15318
Referendum ogólnokrajowe - 2015 14614
Wybory Prezydenckie 2015 18558
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 14428
Wybory ławników na lata 2012-2015 3620
Wybory samorządowe 2014 20119
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 8170
Wybory samorządowe 2010 15424
Ewidencja dział. gosp. 22336
Nieodpłatna pomoc prawna 7767
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Ewidencje, rejestry 61828
Klauzula informacyjna RODO 13367
Rejestr Umów 2170
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 292

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2391
Mapa serwisu 11022
Statystyki 11759
Redakcja biuletynu 15049
Rejestr zmian 3044369
RSS - wszystkie informacje 2531
« powrót do poprzedniej strony