ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 19150
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 641956
Inne ogłoszenia 165233
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 52074
Sprawozdania z działalności Burmistrza 144231
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 131502
Dane adresowe 30990
Kierownictwo 59956
Wydziały Urzędu 191349
Numery telefonów 64729
Regulamin i Schemat Organizacyjny 27160
Skargi i wnioski 9799
Zamówienia Publiczne 836802
Aktualne 554400
W toku 440836
Wyniki zamówień publicznych 554409
Wyniki innych postępowań 338308
Archiwalne 492264
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 278026
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30.000 EURO - archiwum 311411
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130.000 zł 896
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 215910
Plany zamówień publicznych 25157
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 202393
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 48254
Opinie RIO 33162
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 31853
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 3036
2013 r. 2699
Informacja kwartalna 8242
Informacja roczna 2483
2012 r. 2750
Informacja roczna 2284
2011 r. 16227
2009 r. 15559
2010 r. 14163
Informacja o stanie mienia komunalnego 16293
Sprawozdania budżetowe 623
2021 r. 97
2020 r. 2098
2019 r. 4592
2018 r. 5717
2016 r. 9039
2015 r. 10090
2017 r. 6118
2013 r. 14648
2014 r. 10579
Sprawozdania finansowe 866
Sprawozdania łączne 545
2019r. 625
2018 r. 1494
Sprawozdania jednostkowe 360
2019 r. 6020
2018 r. 13089
Podatki i opłaty lokalne 9607
Stawki podatkowe 44862
Informacje o zastosowanych ulgach 24669
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 6231
Prawo lokalne 1452667
Statut 10385
Uchwały Rady 1167931
Archiwum 2006 43393
Archiwum 2005 43543
Archiwum 2004 43508
Archiwum 2003 46329
Archiwum 2002 45311
Zarządzenia Burmistrza 13
2021 6375
2020 55688
2019 105317
2018 105278
2017 96079
2016 120765
2015 127446
2014 160698
2013 7704
2012 18493
2011 9716
2010 12282
2009 4973
Decyzje Burmistrza 28652
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 83440
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 6681
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 144561
Dowody Osobiste 21635
Urząd Stanu Cywilnego 22870
Transport drogowy taksówką 6026
Zajęcie pasa drogowego 3535
Ewidencja ludności 24591
Usuwanie drzew i krzewów 23262
Zezwolenia na alkohol 4899
Utrzymanie Mienia Komunalnego 3007
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 11027
Druki i wzory druków 140290
Wydział Budżetu i Finansów 53855
Zarządzanie Kryzysowe 2714
Ochrona środowiska 819
Rada Miejska w Iławie 188
Skład Rady Miejskiej 25
Prezydium Rady Miejskiej 3171
Skład Rady Miejskiej 57738
Komisje Rady Miejskiej 10787
Poprzednie kadencje 6
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 10413
Plany pracy 39854
Uchwały 1494931
Dyżury Radnych 36066
Sesje Rady Miejskiej 4159
Porządek sesji oraz projekty uchwał 120824
Nagrania obrad Rady Miejskiej 0
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Imienny wykaz głosowań radnych 19139
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 28550
VII kadencja (2014-2018) 95393
VI kadencja (2010-2014) 166870
Interpelacje i zapytania radnych 88842
Poprzednie kadencje 30319
Kontakt 17107
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 17781
Sesje 18379
Spotkania robocze 7205
Pozostała działalność 6099
Uchwały 450
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 3698
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 2206
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 584973
Przetargi - mienie komunalne 255069
Miejska Rada Seniorów 7836
Ochrona środowiska 13725
Odpady komunalne 145987
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 1145744
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 5501
Wyniki badań wody pitnej 64428
Ochrona Powietrza 6186
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 2591
Azbest 6902
Kąpieliska 12718
Raport o stanie gminy 7472
Ogłoszenia o naborze 320401
Aktualne 102620
W toku 130502
Wyniki 998284
Programy strategiczne Miasta Iławy 222
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 79182
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 10140
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 13520
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 5571
Program ochrony środowiska 8490
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 5408
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 1727
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2016-2025 568
Karta Dużej Rodziny 25716
Oświadczenia majątkowe 947856
Wnioski i petycje 1603
Petycje 7626
2021 202
2020 22
2019 5
2018 31
2017 14
2016 35
Wnioski o informację publiczną 1166
Organizacje Pozarządowe 13393
Konkursy ofert 148999
19a 325
19a Oferty 187
Program Współpracy 18947
Mapa Aktywności NGO 5814
Przydatne pliki do pobrania 13813
Generator wniosków Witkac 204
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 30719
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 92600
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 53512
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 36059
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 4676
Przedszkole Miejskie Nr 2 15570
Przedszkole Miejskie Nr 3 18797
Przedszkole Miejskie Nr 4 14566
Przedszkole Miejskie Nr 5 14917
Przedszkole Miejskie Nr 6 14072
Szkoła Podstawowa Nr 1 16466
Szkoła Podstawowa Nr 2 13301
Szkoła Podstawowa Nr 3 13610
Szkoła Podstawowa Nr 4 16335
Szkoła Podstawowa nr 5 19654
Żłobek Miejski w Iławie 7570
Spółki prawa handlowego 5322
Iławskie Wodociągi 18323
Zakład Komunikacji Miejskiej 8247
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 29770
Miejska Biblioteka Publiczna 58686
Iławskie Centrum Kultury 50528
Konsultacje społeczne 181212
Kontrole i audyt wewnętrzny 2354
Kontrole 37615
Audyt wewnętrzny 5302
Regulamin wewnętrzny 2031
Iławski Budżet Obywatelski 31118
Wybory i Referenda 5
Wybory Prezydenckie 2020 19344
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 21202
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 32572
Ogłoszenia 4792
Wybory Ławników na lata 2020-2023 2460
Archiwum 1167
Wybory samorządowe 2018 31212
Wybory ławników na lata 2016-2019 3178
Wybory do sejmu i senatu 2015 17526
Referendum ogólnokrajowe - 2015 16678
Wybory Prezydenckie 2015 21247
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 16385
Wybory ławników na lata 2012-2015 4016
Wybory samorządowe 2014 22933
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 9402
Wybory samorządowe 2010 17508
Ewidencja dział. gosp. 23142
Nieodpłatna pomoc prawna 8604
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Ewidencje, rejestry 66243
Klauzula informacyjna RODO 14966
Rejestr Umów 12371
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 819

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2391
Mapa serwisu 11189
Statystyki 11911
Redakcja biuletynu 15362
Rejestr zmian 3184222
RSS - wszystkie informacje 2704
« powrót do poprzedniej strony