ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 30702
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 1093029
Inne ogłoszenia 316391
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 63762
Sprawozdania z działalności Burmistrza 284668
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 176002
Kontakt 49590
Kierownictwo 84156
Wydziały Urzędu 286251
Numery telefonów 95410
Regulamin i Schemat Organizacyjny 45996
Skargi i wnioski 12664
Zamówienia Publiczne 1035322
Platforma przetargowa 6855
Archiwalne 874206
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 392393
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30.000 EURO - archiwum 438527
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130.000 zł 22745
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 267071
Plany zamówień publicznych 71147
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 295740
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 83636
Opinie RIO 64705
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 47976
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 3203
2013 r. 3360
Informacja kwartalna 10655
Informacja roczna 3097
2012 r. 3441
Informacja roczna 2877
2011 r. 22276
2009 r. 21927
2010 r. 19113
Informacja o stanie mienia komunalnego 22446
Sprawozdania budżetowe 629
2023 r. 588
2022 r. 2813
2021 r. 4516
2020 r. 8781
2019 r. 9476
2018 r. 10297
2016 r. 13690
2015 r. 15387
2017 r. 10505
2013 r. 21281
2014 r. 14884
Sprawozdania finansowe 1759
Sprawozdania łączne 1077
2022 r. 194
2021 r. 997
2020r. 1515
2019r. 2201
2018 r. 3112
Sprawozdania jednostkowe 423
2022 r. 165
2021 r. 970
2020r. 12488
2019 r. 26980
2018 r. 29514
Podatki i opłaty lokalne 14239
Stawki podatkowe 78064
Informacje o zastosowanych ulgach 47508
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 9181
Prawo lokalne 2952309
Statut 15030
Uchwały Rady 2584401
Archiwum 2006 67972
Archiwum 2005 68400
Archiwum 2004 68644
Archiwum 2003 72116
Archiwum 2002 70971
Zarządzenia Burmistrza 256
2023 10061
2022 71287
2021 130509
2020 188115
2019 224723
2018 192200
2017 171748
2016 208928
2015 207880
2014 259685
2013 10795
2012 28008
2011 14265
2010 18687
2009 6890
Decyzje Burmistrza 40459
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 121007
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 9342
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 157525
Dowody Osobiste 54618
Urząd Stanu Cywilnego 52253
Transport drogowy taksówką 15743
Zajęcie pasa drogowego 7530
Ewidencja ludności 58022
Usuwanie drzew i krzewów 74533
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 14299
Utrzymanie Mienia Komunalnego 8046
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 26088
Druki i wzory druków 170316
Wydział Budżetu i Finansów 139271
Zarządzanie Kryzysowe 9587
Ochrona środowiska 10358
Repatriacja 228
Rada Miejska w Iławie 199
Skład Rady Miejskiej 28
Prezydium Rady Miejskiej 6058
Skład Rady Miejskiej 111317
Komisje Rady Miejskiej 21705
Poprzednie kadencje 15
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 21413
Plany pracy 74448
Uchwały 3020081
Dyżury Radnych 59847
Sesje Rady Miejskiej 4193
Porządek sesji oraz projekty uchwał 259811
Nagrania obrad Rady Miejskiej 0
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Imienny wykaz głosowań radnych 63057
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 271
VIII kadencja (2018-2023) 92995
VII kadencja (2014-2018) 154068
VI kadencja (2010-2014) 257257
Interpelacje i zapytania radnych 140983
Formularz interpelacji i zapytania 630
Poprzednie kadencje 70940
Dane adresowe 1983
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 40308
Sesje 39484
Spotkania robocze 9547
Pozostała działalność 7472
Uchwały 961
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 17358
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 7758
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Iławy na lata 2021-2023 2723
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 994301
Przetargi - mienie komunalne 468367
Miejska Rada Seniorów 27483
Ochrona środowiska 23624
Odpady komunalne 217284
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 2339931
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 7784
Wyniki badań wody pitnej 152892
Ochrona Powietrza 15864
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 7531
Druk zgłoszenia do ewidencji przydomowej oczyszczalni ścieków 359
Azbest 13485
Kąpieliska 33698
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 3505
Decyzje środowiskowe 4589
Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków 1965
Ścieki 891
Edukacja ekologiczna 563
Kontrola nieczystości ciekłych 111
Raport o stanie gminy 28632
Ogłoszenia o naborze 434164
Aktualne 153619
W toku 205814
Wyniki 1451336
Programy strategiczne Miasta Iławy 224
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 114186
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 5471
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 14755
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 20683
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 8432
Program ochrony środowiska 15602
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 8967
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 4787
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2016-2025 2296
Miejski Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Iławy 0
Karta Dużej Rodziny 36420
Oświadczenia majątkowe 1595722
Wnioski i petycje 4928
Petycje 15829
2023 650
2022 4327
2021 26725
2020 1501
2018 5107
2019 6789
2017 1587
2016 8536
Wnioski o informację publiczną 5170
Organizacje Pozarządowe 20852
Konkursy ofert 270141
19a 6048
19a Oferty 20681
Konkursy: dotacje sport 9201
Pliki do pobrania 1601
Program Współpracy 36856
Mapa Aktywności NGO 8962
Przydatne pliki do pobrania 21281
Generator wniosków Witkac 1801
Miejskie jednostki organizacyjne 179
Jednostki Budżetowe 35298
Iławskie Centrum Usług Wspólnych 141575
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 87042
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 50220
Przedszkole Miejskie Nr 2 22592
Przedszkole Miejskie Nr 3 29906
Przedszkole Miejskie Nr 4 23593
Przedszkole Miejskie Nr 5 24532
Przedszkole Miejskie Nr 6 21287
Szkoła Podstawowa Nr 1 23924
Szkoła Podstawowa Nr 2 21720
Szkoła Podstawowa Nr 3 21180
Szkoła Podstawowa Nr 4 27523
Szkoła Podstawowa nr 5 32215
Żłobek Miejski w Iławie 52758
Spółki prawa handlowego 6319
Iławskie Wodociągi 32678
Zakład Komunikacji Miejskiej 11562
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 45405
Miejska Biblioteka Publiczna 84304
Iławskie Centrum Kultury 102078
Konsultacje społeczne 334451
Portal Partycypacji 27
Plan konsultacji 52
Kontrole i audyt wewnętrzny 2653
Kontrole 48647
Audyt wewnętrzny 6135
Regulamin wewnętrzny 3773
Iławski Budżet Obywatelski 73521
Wybory i Referenda 5
Wybory Prezydenckie 2020 57605
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 46845
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 58816
Ogłoszenia 5396
Wybory Ławników na lata 2020-2023 6338
Wybory ławników na kadencję 2024-2027 930
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 1635
Referendum Ogólnokrajowe 2023 120
Wybory samorządowe 2024 197
Archiwum 1940
Wybory samorządowe 2018 77340
Wybory ławników na lata 2016-2019 6031
Wybory do sejmu i senatu 2015 37298
Referendum ogólnokrajowe - 2015 35787
Wybory Prezydenckie 2015 45675
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 33544
Wybory ławników na lata 2012-2015 8192
Wybory samorządowe 2014 48069
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 19689
Wybory samorządowe 2010 35635
Ewidencja dział. gosp. 33055
Repatriacja 193
Nieodpłatna pomoc prawna 16470
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13
E-rejestracja 3056
Ewidencje, rejestry 123376
Klauzula informacyjna RODO 34705
Deklaracja dostępności 7831
Dostępność 3769
Rejestr Umów 578524
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 13419

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2391
Mapa serwisu 15392
Statystyki 13570
Redakcja biuletynu 18735
Rejestr zmian 5942644
RSS - wszystkie informacje 4278
« powrót do poprzedniej strony