ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17803
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 551399
Inne ogłoszenia 137903
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 49589
Sprawozdania z działalności Burmistrza 122278
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 124531
Dane adresowe 27997
Kierownictwo 55726
Wydziały Urzędu 170312
Numery telefonów 59666
Regulamin i Schemat Organizacyjny 24116
Skargi i wnioski 9101
Zamówienia Publiczne 787308
Aktualne 458707
W toku 360856
Wyniki zamówień publicznych 464933
Wyniki innych postępowań 270007
Archiwalne 412866
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 253550
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 277972
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 202295
Rejestr zamówień udzielonych do 30 000 euro 1368
Plany zamówień publicznych 21681
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 184107
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 42462
Opinie RIO 27228
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 28314
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 3008
2013 r. 2521
Informacja kwartalna 7714
Informacja roczna 2312
2012 r. 2582
Informacja roczna 2123
2011 r. 14843
2009 r. 14101
2010 r. 13000
Informacja o stanie mienia komunalnego 14595
Sprawozdania budżetowe 619
2019 r. 3323
2020 r. 691
2018 r. 4631
2016 r. 7979
2015 r. 8920
2017 r. 5126
2013 r. 13132
2014 r. 9545
Sprawozdania finansowe 647
Sprawozdania łączne 403
2019r. 225
2018 r. 1110
Sprawozdania jednostkowe 338
2019 r. 2342
2018 r. 9070
Podatki i opłaty lokalne 7986
Stawki podatkowe 38940
Informacje o zastosowanych ulgach 21141
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 5608
Prawo lokalne 1183718
Statut 9397
Uchwały Rady 922224
Archiwum 2006 37647
Archiwum 2005 37656
Archiwum 2004 37480
Archiwum 2003 40333
Archiwum 2002 39179
Zarządzenia Burmistrza 13
2020 22778
2019 76049
2018 83336
2017 80237
2016 101887
2015 110666
2014 139591
2013 7035
2012 16454
2011 8675
2010 10917
2009 4517
Decyzje Burmistrza 26039
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 72703
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 6117
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 140519
Dowody Osobiste 15076
Urząd Stanu Cywilnego 14196
Transport drogowy taksówką 4246
Zajęcie pasa drogowego 2529
Ewidencja ludności 16778
Usuwanie drzew i krzewów 14865
Zezwolenia na alkohol 3315
Utrzymanie Mienia Komunalnego 2208
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 7647
Druki i wzory druków 133904
Wydział Budżetu i Finansów 37444
Zarządzanie Kryzysowe 1443
Rada Miejska w Iławie 181
Skład Rady Miejskiej 17
Prezydium Rady Miejskiej 2501
Skład Rady Miejskiej 46517
Komisje Rady Miejskiej 8267
Poprzednie kadencje 1
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 7938
Plany pracy 33153
Uchwały 1229883
Dyżury Radnych 31844
Sesje Rady Miejskiej 4120
Porządek sesji oraz projekty uchwał 97869
Nagrania obrad Rady Miejskiej 0
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Imienny wykaz głosowań radnych 13592
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 19648
VII kadencja (2014-2018) 82834
VI kadencja (2010-2014) 147241
Interpelacje i zapytania radnych 76575
Poprzednie kadencje 22270
Kontakt 14956
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 13775
Sesje 14390
Spotkania robocze 6722
Pozostała działalność 5645
Uchwały 234
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 2074
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 1367
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 509609
Przetargi - mienie komunalne 222242
Miejska Rada Seniorów 5035
Ochrona środowiska 13328
Odpady komunalne 132509
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 949532
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4938
Wyniki badań wody pitnej 51837
Ochrona Powietrza 4698
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 2172
Azbest 5197
Kąpieliska 9657
Raport o stanie gminy 4514
Ogłoszenia o naborze 300456
Aktualne 95656
W toku 120156
Wyniki 929702
Programy strategiczne Miasta Iławy 222
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 70755
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 9102
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 12030
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 4887
Program ochrony środowiska 7226
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 4601
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 962
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2016-2025 189
Karta Dużej Rodziny 23584
Oświadczenia majątkowe 832455
Wnioski i petycje 530
Petycje 1503
Wnioski o informację publiczną 417
Organizacje Pozarządowe 12183
Konkursy ofert 123506
Program Współpracy 15248
Mapa Aktywności NGO 5197
Przydatne pliki do pobrania 12153
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 4353
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 29507
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 81370
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 48381
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 33835
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 4307
Przedszkole Miejskie Nr 2 13924
Przedszkole Miejskie Nr 3 16740
Przedszkole Miejskie Nr 4 12276
Przedszkole Miejskie Nr 5 12903
Przedszkole Miejskie Nr 6 12529
Szkoła Podstawowa Nr 1 14589
Szkoła Podstawowa Nr 2 11761
Szkoła Podstawowa Nr 3 12117
Szkoła Podstawowa Nr 4 14078
Szkoła Podstawowa nr 5 16901
Żłobek Miejski w Iławie 4390
Spółki prawa handlowego 5051
Iławskie Wodociągi 17025
Zakład Komunikacji Miejskiej 7554
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 27237
Miejska Biblioteka Publiczna 53167
Iławskie Centrum Kultury 43571
Konsultacje społeczne 153224
Kontrole i audyt wewnętrzny 2285
Kontrole 35010
Audyt wewnętrzny 5038
Regulamin wewnętrzny 1594
Iławski Budżet Obywatelski 26540
Wybory i Referenda 5
Wybory Prezydenckie 2020 12567
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 16610
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 27115
Ogłoszenia 4553
Wybory Ławników na lata 2020-2023 1730
Archiwum 950
Wybory samorządowe 2018 21564
Wybory ławników na lata 2016-2019 2552
Wybory do sejmu i senatu 2015 13113
Referendum ogólnokrajowe - 2015 12810
Wybory Prezydenckie 2015 16273
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 12379
Wybory ławników na lata 2012-2015 3208
Wybory samorządowe 2014 17346
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 7065
Wybory samorządowe 2010 13502
Ewidencja dział. gosp. 21362
Nieodpłatna pomoc prawna 6752
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Ewidencje, rejestry 57265
Klauzula informacyjna RODO 11557

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2389
Mapa serwisu 10680
Statystyki 11438
Redakcja biuletynu 14534
Rejestr zmian 2871191
RSS - wszystkie informacje 2239
« powrót do poprzedniej strony