ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 28478
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 946245
Inne ogłoszenia 267800
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 60507
Sprawozdania z działalności Burmistrza 238883
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 161997
Kontakt 42721
Kierownictwo 76306
Wydziały Urzędu 255690
Numery telefonów 83343
Regulamin i Schemat Organizacyjny 39567
Skargi i wnioski 11922
Zamówienia Publiczne 965929
Platforma przetargowa 3176
Archiwalne 713908
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 354894
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30.000 EURO - archiwum 400201
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130.000 zł 13748
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 250195
Plany zamówień publicznych 52330
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 266691
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 71315
Opinie RIO 53990
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 42827
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 3148
2013 r. 3190
Informacja kwartalna 9906
Informacja roczna 2932
2012 r. 3244
Informacja roczna 2699
2011 r. 20267
2009 r. 19887
2010 r. 17655
Informacja o stanie mienia komunalnego 20478
Sprawozdania budżetowe 628
2022 r. 1139
2021 r. 2965
2020 r. 7179
2019 r. 8036
2018 r. 8974
2016 r. 12320
2015 r. 13836
2017 r. 9174
2013 r. 19440
2014 r. 13706
Sprawozdania finansowe 1491
Sprawozdania łączne 935
2021 r. 514
2020r. 1132
2019r. 1777
2018 r. 2657
Sprawozdania jednostkowe 396
2021 r. 474
2020r. 8928
2019 r. 20798
2018 r. 24510
Podatki i opłaty lokalne 12563
Stawki podatkowe 66014
Informacje o zastosowanych ulgach 39870
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 8252
Prawo lokalne 2414344
Statut 13600
Uchwały Rady 2082356
Archiwum 2006 60661
Archiwum 2005 60966
Archiwum 2004 61252
Archiwum 2003 64345
Archiwum 2002 63326
Zarządzenia Burmistrza 232
2022 31035
2021 93161
2020 149445
2019 190000
2018 166929
2017 148465
2016 181287
2015 182515
2014 228143
2013 9892
2012 25113
2011 12881
2010 16681
2009 6343
Decyzje Burmistrza 37032
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 109276
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 8543
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 153956
Dowody Osobiste 43997
Urząd Stanu Cywilnego 43437
Transport drogowy taksówką 12281
Zajęcie pasa drogowego 6275
Ewidencja ludności 47626
Usuwanie drzew i krzewów 55746
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 10701
Utrzymanie Mienia Komunalnego 6485
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 21667
Druki i wzory druków 159784
Wydział Budżetu i Finansów 112516
Zarządzanie Kryzysowe 7396
Ochrona środowiska 6381
Rada Miejska w Iławie 195
Skład Rady Miejskiej 26
Prezydium Rady Miejskiej 5161
Skład Rady Miejskiej 93890
Komisje Rady Miejskiej 18110
Poprzednie kadencje 11
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 18100
Plany pracy 63177
Uchwały 2482116
Dyżury Radnych 51574
Sesje Rady Miejskiej 4193
Porządek sesji oraz projekty uchwał 212983
Nagrania obrad Rady Miejskiej 0
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Imienny wykaz głosowań radnych 47229
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 71137
VII kadencja (2014-2018) 135615
VI kadencja (2010-2014) 228207
Interpelacje i zapytania radnych 123832
Formularz interpelacji i zapytania 221
Poprzednie kadencje 57352
Dane adresowe 1040
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 35205
Sesje 33261
Spotkania robocze 8579
Pozostała działalność 7027
Uchwały 825
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 13144
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 6251
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Iławy na lata 2021-2023 1676
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 854163
Przetargi - mienie komunalne 390314
Miejska Rada Seniorów 19740
Ochrona środowiska 20020
Odpady komunalne 192807
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 1951811
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 7085
Wyniki badań wody pitnej 123612
Ochrona Powietrza 12231
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 4525
Azbest 11196
Kąpieliska 26200
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 2308
Decyzje środowiskowe 2263
Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków 1371
Ścieki 231
Edukacja ekologiczna 148
Raport o stanie gminy 21663
Ogłoszenia o naborze 391529
Aktualne 132512
W toku 176657
Wyniki 1285022
Programy strategiczne Miasta Iławy 222
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 102332
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 2100
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 13115
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 18431
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 7525
Program ochrony środowiska 13143
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 7886
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 3850
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2016-2025 1735
Karta Dużej Rodziny 32533
Oświadczenia majątkowe 1394902
Wnioski i petycje 4059
Petycje 14828
2022 2037
2021 18211
2020 1109
2018 3779
2019 4439
2017 1163
2016 5105
Wnioski o informację publiczną 3378
Organizacje Pozarządowe 19177
Konkursy ofert 231297
19a 4086
19a Oferty 12316
Konkursy: dotacje sport 3394
Pliki do pobrania 956
Program Współpracy 30826
Mapa Aktywności NGO 7950
Przydatne pliki do pobrania 18963
Generator wniosków Witkac 1306
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 33999
Iławskie Centrum Usług Wspólnych 125711
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 74342
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 45325
Przedszkole Miejskie Nr 2 20277
Przedszkole Miejskie Nr 3 26245
Przedszkole Miejskie Nr 4 20671
Przedszkole Miejskie Nr 5 21479
Przedszkole Miejskie Nr 6 18923
Szkoła Podstawowa Nr 1 21756
Szkoła Podstawowa Nr 2 19143
Szkoła Podstawowa Nr 3 18722
Szkoła Podstawowa Nr 4 23908
Szkoła Podstawowa nr 5 28437
Żłobek Miejski w Iławie 41227
Spółki prawa handlowego 6054
Iławskie Wodociągi 27786
Zakład Komunikacji Miejskiej 10535
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 39505
Miejska Biblioteka Publiczna 76166
Iławskie Centrum Kultury 87555
Konsultacje społeczne 284560
Kontrole i audyt wewnętrzny 2514
Kontrole 45082
Audyt wewnętrzny 5906
Regulamin wewnętrzny 3256
Iławski Budżet Obywatelski 59330
Wybory i Referenda 5
Wybory Prezydenckie 2020 45852
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 37773
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 50100
Ogłoszenia 5231
Wybory Ławników na lata 2020-2023 5251
Archiwum 1761
Wybory samorządowe 2018 62519
Wybory ławników na lata 2016-2019 5094
Wybory do sejmu i senatu 2015 31161
Referendum ogólnokrajowe - 2015 29833
Wybory Prezydenckie 2015 37991
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 28232
Wybory ławników na lata 2012-2015 6844
Wybory samorządowe 2014 40193
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 16455
Wybory samorządowe 2010 30018
Ewidencja dział. gosp. 28803
Nieodpłatna pomoc prawna 13906
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13
E-rejestracja 1665
Ewidencje, rejestry 104952
Klauzula informacyjna RODO 27944
Deklaracja dostępności 3664
Dostępność 1833
Rejestr Umów 335487
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 8881

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2391
Mapa serwisu 13419
Statystyki 13109
Redakcja biuletynu 17710
Rejestr zmian 4680265
RSS - wszystkie informacje 3818
« powrót do poprzedniej strony