ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 27450
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 874369
Inne ogłoszenia 244066
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 58833
Sprawozdania z działalności Burmistrza 217395
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 155449
Kontakt 39742
Kierownictwo 72512
Wydziały Urzędu 243257
Numery telefonów 79093
Regulamin i Schemat Organizacyjny 36527
Skargi i wnioski 11487
Zamówienia Publiczne 936953
Platforma przetargowa 1289
Archiwalne 659588
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 337358
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30.000 EURO - archiwum 382378
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130.000 zł 9887
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 242947
Plany zamówień publicznych 43533
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 251541
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 65920
Opinie RIO 48920
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 40152
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 3133
2013 r. 3072
Informacja kwartalna 9498
Informacja roczna 2819
2012 r. 3132
Informacja roczna 2591
2011 r. 19182
2009 r. 18843
2010 r. 16780
Informacja o stanie mienia komunalnego 19529
Sprawozdania budżetowe 627
2022 r. 529
2021 r. 2090
2020 r. 5872
2019 r. 7187
2018 r. 8162
2016 r. 11574
2015 r. 12986
2017 r. 8395
2013 r. 18427
2014 r. 12954
Sprawozdania finansowe 1381
Sprawozdania łączne 851
2021 r. 253
2020r. 868
2019r. 1513
2018 r. 2366
Sprawozdania jednostkowe 389
2021 r. 226
2020r. 6603
2019 r. 17270
2018 r. 21617
Podatki i opłaty lokalne 12199
Stawki podatkowe 61307
Informacje o zastosowanych ulgach 35989
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 7755
Prawo lokalne 2195305
Statut 12883
Uchwały Rady 1885930
Archiwum 2006 56350
Archiwum 2005 56638
Archiwum 2004 56879
Archiwum 2003 59832
Archiwum 2002 58848
Zarządzenia Burmistrza 206
2022 15295
2021 71236
2020 126417
2019 170118
2018 151926
2017 135624
2016 166241
2015 168097
2014 211280
2013 9331
2012 23387
2011 12087
2010 15608
2009 6032
Decyzje Burmistrza 35002
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 104110
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 8099
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 152337
Dowody Osobiste 39483
Urząd Stanu Cywilnego 39862
Transport drogowy taksówką 10611
Zajęcie pasa drogowego 5679
Ewidencja ludności 42582
Usuwanie drzew i krzewów 48366
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 9271
Utrzymanie Mienia Komunalnego 5677
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 19390
Druki i wzory druków 155714
Wydział Budżetu i Finansów 100825
Zarządzanie Kryzysowe 6315
Ochrona środowiska 4892
Rada Miejska w Iławie 194
Skład Rady Miejskiej 26
Prezydium Rady Miejskiej 4636
Skład Rady Miejskiej 85859
Komisje Rady Miejskiej 16300
Poprzednie kadencje 10
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 16206
Plany pracy 57633
Uchwały 2264543
Dyżury Radnych 47883
Sesje Rady Miejskiej 4192
Porządek sesji oraz projekty uchwał 190178
Nagrania obrad Rady Miejskiej 0
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Imienny wykaz głosowań radnych 39279
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 60064
VII kadencja (2014-2018) 126261
VI kadencja (2010-2014) 213883
Interpelacje i zapytania radnych 116487
Poprzednie kadencje 50690
Dane adresowe 444
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 30606
Sesje 29301
Spotkania robocze 8280
Pozostała działalność 6864
Uchwały 750
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 10537
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 5199
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Iławy na lata 2021-2023 1097
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 792304
Przetargi - mienie komunalne 356640
Miejska Rada Seniorów 16831
Ochrona środowiska 18607
Odpady komunalne 181193
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 1762516
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 6708
Wyniki badań wody pitnej 107484
Ochrona Powietrza 10748
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 3785
Azbest 10206
Kąpieliska 22194
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 1649
Decyzje środowiskowe 1347
Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków 947
Raport o stanie gminy 18687
Ogłoszenia o naborze 376612
Aktualne 124701
W toku 166791
Wyniki 1209126
Programy strategiczne Miasta Iławy 222
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 96570
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 828
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 12297
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 17312
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 7077
Program ochrony środowiska 12023
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 7277
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 3372
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2016-2025 1435
Karta Dużej Rodziny 30544
Oświadczenia majątkowe 1288866
Wnioski i petycje 3656
Petycje 13818
2022 1009
2021 13594
2020 863
2018 2833
2019 3205
2017 887
2016 3679
Wnioski o informację publiczną 2796
Organizacje Pozarządowe 18063
Konkursy ofert 211530
19a 2917
19a Oferty 8596
Konkursy: dotacje sport 1825
Pliki do pobrania 554
Program Współpracy 27587
Mapa Aktywności NGO 7267
Przydatne pliki do pobrania 17736
Generator wniosków Witkac 1016
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 33465
Iławskie Centrum Usług Wspólnych 118152
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 69309
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 43026
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 5331
Przedszkole Miejskie Nr 2 19275
Przedszkole Miejskie Nr 3 24545
Przedszkole Miejskie Nr 4 19305
Przedszkole Miejskie Nr 5 19925
Przedszkole Miejskie Nr 6 17918
Szkoła Podstawowa Nr 1 20695
Szkoła Podstawowa Nr 2 17937
Szkoła Podstawowa Nr 3 17682
Szkoła Podstawowa Nr 4 22226
Szkoła Podstawowa nr 5 26578
Żłobek Miejski w Iławie 36365
Spółki prawa handlowego 5896
Iławskie Wodociągi 25655
Zakład Komunikacji Miejskiej 10010
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 37197
Miejska Biblioteka Publiczna 71816
Iławskie Centrum Kultury 81199
Konsultacje społeczne 258929
Kontrole i audyt wewnętrzny 2467
Kontrole 43248
Audyt wewnętrzny 5800
Regulamin wewnętrzny 2977
Iławski Budżet Obywatelski 52220
Wybory i Referenda 5
Wybory Prezydenckie 2020 39345
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 33374
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 45860
Ogłoszenia 5151
Wybory Ławników na lata 2020-2023 4640
Archiwum 1628
Wybory samorządowe 2018 55209
Wybory ławników na lata 2016-2019 4618
Wybory do sejmu i senatu 2015 27702
Referendum ogólnokrajowe - 2015 26437
Wybory Prezydenckie 2015 33500
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 25286
Wybory ławników na lata 2012-2015 6076
Wybory samorządowe 2014 35820
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 14625
Wybory samorządowe 2010 26982
Ewidencja dział. gosp. 27204
Nieodpłatna pomoc prawna 12734
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13
E-rejestracja 1242
Ewidencje, rejestry 96565
Klauzula informacyjna RODO 24935
Deklaracja dostępności 2066
Dostępność 826
Rejestr Umów 229198
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 6923

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2391
Mapa serwisu 12637
Statystyki 12920
Redakcja biuletynu 17322
Rejestr zmian 4302987
RSS - wszystkie informacje 3618
« powrót do poprzedniej strony