ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 26885
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 826595
Inne ogłoszenia 227604
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 57495
Sprawozdania z działalności Burmistrza 204464
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 151084
Kontakt 37650
Kierownictwo 69760
Wydziały Urzędu 233776
Numery telefonów 76207
Regulamin i Schemat Organizacyjny 34399
Skargi i wnioski 11167
Zamówienia Publiczne 916716
Platforma przetargowa 270
Archiwalne 623697
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 325261
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30.000 EURO - archiwum 368795
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130.000 zł 7152
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 237269
Plany zamówień publicznych 38881
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 240679
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 62188
Opinie RIO 45084
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 38319
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 3117
2013 r. 2989
Informacja kwartalna 9202
Informacja roczna 2749
2012 r. 3054
Informacja roczna 2525
2011 r. 18557
2009 r. 18122
2010 r. 16194
Informacja o stanie mienia komunalnego 18887
Sprawozdania budżetowe 627
2022 r. 153
2021 r. 1416
2020 r. 4999
2019 r. 6595
2018 r. 7615
2016 r. 11034
2015 r. 12335
2017 r. 7919
2013 r. 17638
2014 r. 12447
Sprawozdania finansowe 1273
Sprawozdania łączne 785
2020r. 654
2019r. 1327
2018 r. 2177
Sprawozdania jednostkowe 384
2020r. 5049
2019 r. 14876
2018 r. 19662
Podatki i opłaty lokalne 11854
Stawki podatkowe 57834
Informacje o zastosowanych ulgach 33692
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 7393
Prawo lokalne 2056374
Statut 12309
Uchwały Rady 1753051
Archiwum 2006 53529
Archiwum 2005 53949
Archiwum 2004 54068
Archiwum 2003 56955
Archiwum 2002 56237
Zarządzenia Burmistrza 192
2022 6798
2021 54718
2020 112673
2019 157553
2018 143363
2017 127153
2016 157067
2015 159335
2014 200743
2013 8999
2012 22257
2011 11518
2010 14867
2009 5803
Decyzje Burmistrza 33634
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 100341
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 7810
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 151123
Dowody Osobiste 35782
Urząd Stanu Cywilnego 37056
Transport drogowy taksówką 9572
Zajęcie pasa drogowego 5296
Ewidencja ludności 39186
Usuwanie drzew i krzewów 44061
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 8318
Utrzymanie Mienia Komunalnego 5100
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 17740
Druki i wzory druków 152904
Wydział Budżetu i Finansów 91093
Zarządzanie Kryzysowe 5602
Ochrona środowiska 3839
Rada Miejska w Iławie 193
Skład Rady Miejskiej 26
Prezydium Rady Miejskiej 4324
Skład Rady Miejskiej 79742
Komisje Rady Miejskiej 15191
Poprzednie kadencje 9
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 14867
Plany pracy 53787
Uchwały 2113321
Dyżury Radnych 45445
Sesje Rady Miejskiej 4189
Porządek sesji oraz projekty uchwał 176378
Nagrania obrad Rady Miejskiej 0
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Imienny wykaz głosowań radnych 34251
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 53566
VII kadencja (2014-2018) 120387
VI kadencja (2010-2014) 203860
Interpelacje i zapytania radnych 110212
Poprzednie kadencje 46757
Dane adresowe 51
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 28777
Sesje 26590
Spotkania robocze 8095
Pozostała działalność 6715
Uchwały 702
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 9205
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 4543
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Iławy na lata 2021-2023 762
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 751021
Przetargi - mienie komunalne 333299
Miejska Rada Seniorów 14854
Ochrona środowiska 17875
Odpady komunalne 172756
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 1649047
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 6458
Wyniki badań wody pitnej 97815
Ochrona Powietrza 9735
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 3426
Azbest 9607
Kąpieliska 19647
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 1088
Decyzje środowiskowe 819
Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków 425
Raport o stanie gminy 16108
Ogłoszenia o naborze 366223
Aktualne 119924
W toku 159208
Wyniki 1161254
Programy strategiczne Miasta Iławy 222
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 92716
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 334
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 11848
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 16524
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 6767
Program ochrony środowiska 11298
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 6863
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 3014
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2016-2025 1255
Karta Dużej Rodziny 29456
Oświadczenia majątkowe 1218455
Wnioski i petycje 3310
Petycje 13199
2022 450
2021 10771
2020 691
2018 2135
2019 2402
2017 643
2016 2931
Wnioski o informację publiczną 2468
Organizacje Pozarządowe 17435
Konkursy ofert 198336
19a 2358
19a Oferty 6150
Konkursy: dotacje sport 1174
Pliki do pobrania 333
Program Współpracy 25659
Mapa Aktywności NGO 6862
Przydatne pliki do pobrania 16937
Generator wniosków Witkac 846
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 33057
Iławskie Centrum Usług Wspólnych 112904
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 65970
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 41470
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 5227
Przedszkole Miejskie Nr 2 18503
Przedszkole Miejskie Nr 3 23315
Przedszkole Miejskie Nr 4 18278
Przedszkole Miejskie Nr 5 18938
Przedszkole Miejskie Nr 6 17194
Szkoła Podstawowa Nr 1 19902
Szkoła Podstawowa Nr 2 16998
Szkoła Podstawowa Nr 3 16867
Szkoła Podstawowa Nr 4 20963
Szkoła Podstawowa nr 5 25161
Żłobek Miejski w Iławie 28101
Spółki prawa handlowego 5792
Iławskie Wodociągi 24151
Zakład Komunikacji Miejskiej 9645
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 35576
Miejska Biblioteka Publiczna 69063
Iławskie Centrum Kultury 76118
Konsultacje społeczne 243301
Kontrole i audyt wewnętrzny 2451
Kontrole 42038
Audyt wewnętrzny 5718
Regulamin wewnętrzny 2793
Iławski Budżet Obywatelski 48197
Wybory i Referenda 5
Wybory Prezydenckie 2020 35229
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 30790
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 43292
Ogłoszenia 5093
Wybory Ławników na lata 2020-2023 4146
Archiwum 1561
Wybory samorządowe 2018 50464
Wybory ławników na lata 2016-2019 4339
Wybory do sejmu i senatu 2015 25442
Referendum ogólnokrajowe - 2015 24282
Wybory Prezydenckie 2015 30826
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 23292
Wybory ławników na lata 2012-2015 5639
Wybory samorządowe 2014 33069
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 13528
Wybory samorządowe 2010 24796
Ewidencja dział. gosp. 26250
Nieodpłatna pomoc prawna 11935
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13
E-rejestracja 921
Ewidencje, rejestry 91089
Klauzula informacyjna RODO 22845
Deklaracja dostępności 1396
Rejestr Umów 162740
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 4781

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2391
Mapa serwisu 12135
Statystyki 12745
Redakcja biuletynu 16947
Rejestr zmian 4046067
RSS - wszystkie informacje 3432
« powrót do poprzedniej strony