ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 31911
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 1166556
Inne ogłoszenia 344477
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 65795
Sprawozdania z działalności Burmistrza 310848
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 187550
Kontakt 53388
Kierownictwo 87854
Wydziały Urzędu 300731
Numery telefonów 101803
Regulamin i Schemat Organizacyjny 49138
Skargi i wnioski 13065
Zamówienia Publiczne 1072944
Platforma przetargowa 8725
Archiwalne 939527
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 410597
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30.000 EURO - archiwum 455568
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130.000 zł 28507
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 275823
Plany zamówień publicznych 87809
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 316327
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 93228
Opinie RIO 70983
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 51065
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 3230
2013 r. 3457
Informacja kwartalna 11115
Informacja roczna 3208
2012 r. 3541
Informacja roczna 2985
2011 r. 23375
2009 r. 22945
2010 r. 19873
Informacja o stanie mienia komunalnego 23343
Sprawozdania budżetowe 629
2023 r. 1548
2022 r. 3829
2021 r. 5530
2020 r. 9647
2019 r. 10172
2018 r. 10945
2016 r. 14428
2015 r. 16182
2017 r. 11148
2013 r. 22386
2014 r. 15514
Sprawozdania finansowe 1924
Sprawozdania łączne 1153
2022 r. 435
2021 r. 1236
2020r. 1736
2019r. 2418
2018 r. 3368
Sprawozdania jednostkowe 440
2022 r. 388
2021 r. 1174
2020r. 14166
2019 r. 33397
2018 r. 31920
Podatki i opłaty lokalne 15324
Stawki podatkowe 84099
Informacje o zastosowanych ulgach 54971
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 9674
Prawo lokalne 3220461
Statut 16222
Uchwały Rady 2825386
Archiwum 2006 71535
Archiwum 2005 71971
Archiwum 2004 72585
Archiwum 2003 76062
Archiwum 2002 74882
Zarządzenia Burmistrza 264
2024 671
2023 25409
2022 97793
2021 151144
2020 210594
2019 245741
2018 204498
2017 182043
2016 222330
2015 219801
2014 274129
2013 11279
2012 29507
2011 14981
2010 19734
2009 7207
Decyzje Burmistrza 42373
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 127572
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 9775
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 159745
Dowody Osobiste 60062
Urząd Stanu Cywilnego 56834
Transport drogowy taksówką 17491
Zajęcie pasa drogowego 8214
Ewidencja ludności 64597
Usuwanie drzew i krzewów 85031
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 16194
Utrzymanie Mienia Komunalnego 9028
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 28466
Druki i wzory druków 175149
Wydział Budżetu i Finansów 151498
Zarządzanie Kryzysowe 10624
Ochrona środowiska 13118
Repatriacja 3418
Rada Miejska w Iławie 201
Skład Rady Miejskiej 30
Prezydium Rady Miejskiej 6645
Skład Rady Miejskiej 119706
Komisje Rady Miejskiej 23415
Poprzednie kadencje 15
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 23137
Plany pracy 80885
Uchwały 3297430
Dyżury Radnych 64052
Sesje Rady Miejskiej 4193
Porządek sesji oraz projekty uchwał 286345
Nagrania obrad Rady Miejskiej 0
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Imienny wykaz głosowań radnych 72393
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 271
VIII kadencja (2018-2023) 109253
VII kadencja (2014-2018) 161631
VI kadencja (2010-2014) 270763
Interpelacje i zapytania radnych 150062
Formularz interpelacji i zapytania 893
Poprzednie kadencje 76990
Dane adresowe 2566
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 44054
Sesje 42659
Spotkania robocze 9915
Pozostała działalność 7642
Uchwały 1036
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 19238
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 9934
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Iławy na lata 2021-2023 3404
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 1073153
Przetargi - mienie komunalne 514353
Miejska Rada Seniorów 34955
Ochrona środowiska 28665
Odpady komunalne 231194
Archiwum - System informacji o środowisku 3
System informacji o środowisku 2508387
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 8229
Wyniki badań wody pitnej 167214
Ochrona Powietrza 17947
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 9794
Druk zgłoszenia do ewidencji przydomowej oczyszczalni ścieków 612
Azbest 14656
Kąpieliska 38340
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 4324
Decyzje środowiskowe 5983
Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków 2527
Ścieki 1305
Edukacja ekologiczna 802
Kontrola nieczystości ciekłych 503
Raport o stanie gminy 35689
Ogłoszenia o naborze 453911
Aktualne 164716
W toku 218645
Wyniki 1520842
Programy strategiczne Miasta Iławy 224
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 120854
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 7529
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 15669
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 21840
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 8947
Program ochrony środowiska 16781
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 9557
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 5252
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2016-2025 2557
Miejski Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Iławy 0
Karta Dużej Rodziny 38628
Oświadczenia majątkowe 1691729
Wnioski i petycje 5861
Petycje 16300
2024 111
2023 1937
2022 5738
2021 35035
2020 1721
2018 5677
2019 11470
2017 1804
2016 10715
Wnioski o informację publiczną 6121
Organizacje Pozarządowe 22095
Konkursy ofert 289634
19a 7151
19a Oferty 28622
Konkursy: dotacje sport 13945
Pliki do pobrania 1923
Program Współpracy 40300
Mapa Aktywności NGO 9546
Przydatne pliki do pobrania 22414
Generator wniosków Witkac 2082
Miejskie jednostki organizacyjne 179
Jednostki Budżetowe 36464
Iławskie Centrum Usług Wspólnych 149336
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 93731
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 52721
Przedszkole Miejskie Nr 2 23723
Przedszkole Miejskie Nr 3 31599
Przedszkole Miejskie Nr 4 25023
Przedszkole Miejskie Nr 5 26018
Przedszkole Miejskie Nr 6 22426
Szkoła Podstawowa Nr 1 25032
Szkoła Podstawowa Nr 2 22975
Szkoła Podstawowa Nr 3 22502
Szkoła Podstawowa Nr 4 29360
Szkoła Podstawowa nr 5 34097
Żłobek Miejski w Iławie 61701
Spółki prawa handlowego 6483
Iławskie Wodociągi 35062
Zakład Komunikacji Miejskiej 12030
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 48490
Miejska Biblioteka Publiczna 88449
Iławskie Centrum Kultury 109488
Konsultacje społeczne 363817
Portal Partycypacji 61
Plan konsultacji 299
Kontrole i audyt wewnętrzny 2709
Kontrole 50771
Audyt wewnętrzny 6271
Regulamin wewnętrzny 4074
Iławski Budżet Obywatelski 84493
Wybory i Referenda 5
Wybory samorządowe 2024 2120
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 12384
Referendum Ogólnokrajowe 2023 862
Wybory ławników na kadencję 2024-2027 2495
Wybory Ławników na lata 2020-2023 6806
Wybory Prezydenckie 2020 63490
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 54226
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 66922
Ogłoszenia 5509
Archiwum 2060
Wybory samorządowe 2018 89094
Wybory ławników na lata 2016-2019 6527
Wybory do sejmu i senatu 2015 40622
Referendum ogólnokrajowe - 2015 38897
Wybory Prezydenckie 2015 49739
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 36408
Wybory ławników na lata 2012-2015 8953
Wybory samorządowe 2014 52298
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 21440
Wybory samorządowe 2010 38773
Ewidencja dział. gosp. 36462
Repatriacja 883
Nieodpłatna pomoc prawna 18217
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13
E-rejestracja 4055
Ewidencje, rejestry 137798
Klauzula informacyjna RODO 40010
Deklaracja dostępności 10985
Dostępność 5204
Rejestr Umów 702883
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 16733

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2391
Mapa serwisu 16750
Statystyki 14759
Redakcja biuletynu 19719
Rejestr zmian 6700570
RSS - wszystkie informacje 4975
« powrót do poprzedniej strony