ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 23878
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 744258
Inne ogłoszenia 199759
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 54663
Sprawozdania z działalności Burmistrza 177782
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 140366
Dane adresowe 34266
Kierownictwo 64743
Wydziały Urzędu 214527
Numery telefonów 70168
Regulamin i Schemat Organizacyjny 30672
Skargi i wnioski 10575
Zamówienia Publiczne 878016
Aktualne 639376
W toku 523625
Wyniki zamówień publicznych 627210
Wyniki innych postępowań 402447
Archiwalne 562520
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 306653
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30.000 EURO - archiwum 345890
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130.000 zł 2830
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 227553
Plany zamówień publicznych 31755
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 221863
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 55159
Opinie RIO 39023
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 35298
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 3090
2013 r. 2848
Informacja kwartalna 8753
Informacja roczna 2622
2012 r. 2906
Informacja roczna 2418
2011 r. 17494
2009 r. 16860
2010 r. 15249
Informacja o stanie mienia komunalnego 17607
Sprawozdania budżetowe 626
2021 r. 592
2020 r. 3376
2019 r. 5665
2018 r. 6754
2016 r. 10170
2015 r. 11372
2017 r. 7114
2013 r. 16262
2014 r. 11664
Sprawozdania finansowe 1072
Sprawozdania łączne 670
2020r. 309
2019r. 1014
2018 r. 1863
Sprawozdania jednostkowe 373
2020r. 2658
2019 r. 10589
2018 r. 16757
Podatki i opłaty lokalne 10502
Stawki podatkowe 50962
Informacje o zastosowanych ulgach 29329
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 6856
Prawo lokalne 1781491
Statut 11323
Uchwały Rady 1484557
Archiwum 2006 48994
Archiwum 2005 49444
Archiwum 2004 49265
Archiwum 2003 52013
Archiwum 2002 51154
Zarządzenia Burmistrza 127
2021 28408
2020 87247
2019 134165
2018 126690
2017 113367
2016 141025
2015 145101
2014 182762
2013 8401
2012 20526
2011 10718
2010 13685
2009 5413
Decyzje Burmistrza 31296
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 92721
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 7236
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 148126
Dowody Osobiste 28914
Urząd Stanu Cywilnego 31123
Transport drogowy taksówką 7808
Zajęcie pasa drogowego 4404
Ewidencja ludności 32254
Usuwanie drzew i krzewów 34210
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 6453
Utrzymanie Mienia Komunalnego 4073
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 14663
Druki i wzory druków 146791
Wydział Budżetu i Finansów 75167
Zarządzanie Kryzysowe 4267
Ochrona środowiska 2099
Rada Miejska w Iławie 191
Skład Rady Miejskiej 25
Prezydium Rady Miejskiej 3760
Skład Rady Miejskiej 69881
Komisje Rady Miejskiej 13226
Poprzednie kadencje 7
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 12684
Plany pracy 46749
Uchwały 1828123
Dyżury Radnych 40866
Sesje Rady Miejskiej 4184
Porządek sesji oraz projekty uchwał 150437
Nagrania obrad Rady Miejskiej 0
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Imienny wykaz głosowań radnych 26065
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 40232
VII kadencja (2014-2018) 109233
VI kadencja (2010-2014) 185309
Interpelacje i zapytania radnych 100002
Poprzednie kadencje 39456
Kontakt 19183
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 22723
Sesje 22655
Spotkania robocze 7665
Pozostała działalność 6422
Uchwały 576
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 5540
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 3121
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Iławy na lata 2021-2023 97
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 674667
Przetargi - mienie komunalne 295739
Miejska Rada Seniorów 10987
Ochrona środowiska 15691
Odpady komunalne 160517
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 1429334
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 6009
Wyniki badań wody pitnej 82295
Ochrona Powietrza 7731
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 2973
Azbest 8482
Kąpieliska 16296
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 294
Decyzje środowiskowe 133
Raport o stanie gminy 11976
Ogłoszenia o naborze 345423
Aktualne 111735
W toku 145326
Wyniki 1083830
Programy strategiczne Miasta Iławy 222
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 86170
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 11061
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 15124
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 6172
Program ochrony środowiska 10019
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 6195
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 2401
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2016-2025 901
Karta Dużej Rodziny 27691
Oświadczenia majątkowe 1095361
Wnioski i petycje 2549
Petycje 11178
2021 5313
2020 392
2019 1173
2018 799
2017 339
2016 965
Wnioski o informację publiczną 1849
Organizacje Pozarządowe 15243
Konkursy ofert 178031
19a 1272
19a Oferty 2344
Program Współpracy 22425
Mapa Aktywności NGO 6353
Przydatne pliki do pobrania 15416
Generator wniosków Witkac 525
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 31931
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 102560
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 59448
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 38788
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 4986
Przedszkole Miejskie Nr 2 17174
Przedszkole Miejskie Nr 3 21075
Przedszkole Miejskie Nr 4 16456
Przedszkole Miejskie Nr 5 17059
Przedszkole Miejskie Nr 6 15753
Szkoła Podstawowa Nr 1 18388
Szkoła Podstawowa Nr 2 15271
Szkoła Podstawowa Nr 3 15317
Szkoła Podstawowa Nr 4 18838
Szkoła Podstawowa nr 5 22798
Żłobek Miejski w Iławie 15924
Spółki prawa handlowego 5563
Iławskie Wodociągi 20482
Zakład Komunikacji Miejskiej 8965
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 32760
Miejska Biblioteka Publiczna 64063
Iławskie Centrum Kultury 66233
Konsultacje społeczne 214129
Kontrole i audyt wewnętrzny 2408
Kontrole 39972
Audyt wewnętrzny 5552
Regulamin wewnętrzny 2422
Iławski Budżet Obywatelski 39262
Wybory i Referenda 5
Wybory Prezydenckie 2020 27358
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 25984
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 38124
Ogłoszenia 4946
Wybory Ławników na lata 2020-2023 3013
Archiwum 1377
Wybory samorządowe 2018 41717
Wybory ławników na lata 2016-2019 3812
Wybory do sejmu i senatu 2015 21885
Referendum ogólnokrajowe - 2015 20827
Wybory Prezydenckie 2015 26649
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 20109
Wybory ławników na lata 2012-2015 4875
Wybory samorządowe 2014 28639
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 11741
Wybory samorządowe 2010 21581
Ewidencja dział. gosp. 24564
Nieodpłatna pomoc prawna 10387
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Ewidencje, rejestry 79714
Klauzula informacyjna RODO 18945
Deklaracja dostępności 622
Rejestr Umów 57558
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2895

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2391
Mapa serwisu 11540
Statystyki 12315
Redakcja biuletynu 16169
Rejestr zmian 3604675
RSS - wszystkie informacje 3108
« powrót do poprzedniej strony