ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 17715
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 505220
Inne ogłoszenia 124851
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 48088
Sprawozdania z działalności Burmistrza 110663
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 120274
Dane adresowe 26340
Kierownictwo 53276
Wydziały Urzędu 157566
Numery telefonów 56912
Regulamin i Schemat Organizacyjny 22248
Skargi i wnioski 8736
Zamówienia Publiczne 744736
Aktualne 392831
W toku 306884
Wyniki zamówień publicznych 408121
Wyniki innych postępowań 223025
Archiwalne 360061
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 237934
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 258107
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 194220
Rejestr zamówień udzielonych do 30 000 euro 1152
Plany zamówień publicznych 19787
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 173558
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 38979
Opinie RIO 24172
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 26549
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2994
2013 r. 2423
Informacja kwartalna 7394
Informacja roczna 2232
2012 r. 2496
Informacja roczna 2045
2011 r. 14002
2009 r. 13221
2010 r. 12318
Informacja o stanie mienia komunalnego 13852
Sprawozdania budżetowe 615
2019 r. 2713
2020 r. 254
2018 r. 4089
2016 r. 7425
2015 r. 8263
2017 r. 4651
2013 r. 12268
2014 r. 9095
Sprawozdania finansowe 554
Sprawozdania łączne 326
2019r. 67
2018 r. 930
Sprawozdania jednostkowe 317
2019 r. 574
2018 r. 7208
Podatki i opłaty lokalne 7545
Stawki podatkowe 35325
Informacje o zastosowanych ulgach 19284
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 5267
Prawo lokalne 1052067
Statut 8778
Uchwały Rady 797988
Archiwum 2006 34708
Archiwum 2005 34815
Archiwum 2004 34661
Archiwum 2003 37502
Archiwum 2002 36061
Zarządzenia Burmistrza 13
2020 10137
2019 62210
2018 72044
2017 70684
2016 91354
2015 101295
2014 127475
2013 6648
2012 15395
2011 8097
2010 10041
2009 4285
Decyzje Burmistrza 24551
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 66800
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 5853
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 138414
Dowody Osobiste 10950
Urząd Stanu Cywilnego 10068
Transport drogowy taksówką 3298
Zajęcie pasa drogowego 1911
Ewidencja ludności 12436
Usuwanie drzew i krzewów 10732
Zezwolenia na alkohol 2556
Utrzymanie Mienia Komunalnego 1798
Planowanie, Inwestycje i Monitoring 5777
Druki i wzory druków 129934
Wydział Budżetu i Finansów 27815
Zarządzanie Kryzysowe 666
Rada Miejska w Iławie 178
Skład Rady Miejskiej 16
Prezydium Rady Miejskiej 2162
Skład Rady Miejskiej 39246
Komisje Rady Miejskiej 6966
Poprzednie kadencje 0
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 6691
Plany pracy 29432
Uchwały 1096467
Dyżury Radnych 29349
Sesje Rady Miejskiej 4097
Porządek sesji oraz projekty uchwał 86187
Nagrania obrad Rady Miejskiej 0
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Imienny wykaz głosowań radnych 11207
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 267
VIII kadencja (2018-2023) 15372
VII kadencja (2014-2018) 76260
VI kadencja (2010-2014) 135546
Interpelacje i zapytania radnych 68273
Poprzednie kadencje 18370
Kontakt 13339
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 10635
Sesje 11938
Spotkania robocze 6379
Pozostała działalność 5342
Uchwały 161
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 1236
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 909
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 467141
Przetargi - mienie komunalne 203503
Miejska Rada Seniorów 3499
Ochrona środowiska 13207
Odpady komunalne 125069
Archiwum - System informacji o środowisku 1
System informacji o środowisku 850729
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4666
Wyniki badań wody pitnej 44824
Dotacje do wymiany kotłów grzewczych 4143
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 1964
Azbest 4450
Kąpieliska 8234
Raport o stanie gminy 3341
Ogłoszenia o naborze 287544
Aktualne 92379
W toku 114347
Wyniki 889263
Programy strategiczne Miasta Iławy 218
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 66761
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 8546
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 11295
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 4485
Program ochrony środowiska 6582
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 4246
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 650
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2016-2025 48
Karta Dużej Rodziny 22385
Oświadczenia majątkowe 766683
Wnioski i petycje 15
Petycje 101
Wnioski o informację publiczną 32
Organizacje Pozarządowe 11537
Otwarte konkursy ofert 110882
Program Współpracy 13553
Mapa Aktywności NGO 4840
Przydatne pliki do pobrania 11270
Informacja o organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych 4066
Miejskie jednostki organizacyjne 177
Jednostki Budżetowe 28644
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 74834
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 45131
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 32412
Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym 4041
Przedszkole Miejskie Nr 2 13082
Przedszkole Miejskie Nr 3 15589
Przedszkole Miejskie Nr 4 11313
Przedszkole Miejskie Nr 5 11833
Przedszkole Miejskie Nr 6 11645
Szkoła Podstawowa Nr 1 12579
Szkoła Podstawowa Nr 2 10771
Szkoła Podstawowa Nr 3 11118
Szkoła Podstawowa Nr 4 12653
Szkoła Podstawowa nr 5 15125
Żłobek Miejski w Iławie 2788
Spółki prawa handlowego 4896
Iławskie Wodociągi 16319
Zakład Komunikacji Miejskiej 7189
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 25715
Miejska Biblioteka Publiczna 50168
Iławskie Centrum Kultury 40154
Konsultacje społeczne 141634
Kontrole i audyt wewnętrzny 2247
Kontrole 33644
Audyt wewnętrzny 4938
Regulamin wewnętrzny 1365
Iławski Budżet Obywatelski 24460
Wybory i Referenda 5
Wybory Prezydenckie 2020 8856
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 14400
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 24428
Ogłoszenia 4438
Wybory Ławników na lata 2020-2023 1384
Archiwum 859
Wybory samorządowe 2018 16521
Wybory ławników na lata 2016-2019 2186
Wybory do sejmu i senatu 2015 10913
Referendum ogólnokrajowe - 2015 10776
Wybory Prezydenckie 2015 13505
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 10474
Wybory ławników na lata 2012-2015 2711
Wybory samorządowe 2014 14359
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 5890
Wybory samorządowe 2010 11336
Ewidencja dział. gosp. 20422
Nieodpłatna pomoc prawna 5410
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11
Ewidencje, rejestry 52680
Klauzula informacyjna RODO 9900

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2388
Mapa serwisu 10313
Statystyki 11088
Redakcja biuletynu 14021
Rejestr zmian 2678726
RSS - wszystkie informacje 1918
« powrót do poprzedniej strony