ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 33650
Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza 1205314
Inne ogłoszenia 357823
Burmistrz Miasta 23
Podstawowe informacje 67524
Sprawozdania z działalności Burmistrza 322628
Zarządzenia Burmistrza 0
Urząd Miasta 193523
Kontakt 55760
Kierownictwo 90297
Wydziały Urzędu 309908
Numery telefonów 105657
Regulamin i Schemat Organizacyjny 50972
Skargi i wnioski 13431
Zamówienia Publiczne 1091268
Platforma przetargowa 9756
Rządowy Program Odbudowy Zabytków 327
Archiwalne 974581
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 000 EURO - archiwum 419183
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30.000 EURO - archiwum 463187
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130.000 zł 31307
Zamówienia publiczne w innych jednostkach 280473
Plany zamówień publicznych 95155
Budżet, finanse, podatki 27
Budżet 326715
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 97362
Opinie RIO 73718
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 52470
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 3232
2013 r. 3515
Informacja kwartalna 11370
Informacja roczna 3278
2012 r. 3613
Informacja roczna 3046
2011 r. 23811
2009 r. 23318
2010 r. 20202
Informacja o stanie mienia komunalnego 23798
Sprawozdania budżetowe 629
2024 r. 234
2023 r. 2127
2022 r. 4199
2021 r. 5854
2020 r. 10703
2019 r. 10484
2018 r. 11222
2017 r. 11454
2016 r. 14702
2015 r. 16502
2014 r. 15773
2013 r. 22812
Sprawozdania finansowe 2045
Sprawozdania łączne 1184
2023 r. 303
2022 r. 575
2021 r. 1333
2020r. 1834
2019r. 2520
2018 r. 3511
Sprawozdania jednostkowe 449
2023 r. 179
2022 r. 511
2021 r. 1278
2020r. 14869
2019 r. 35996
2018 r. 33030
Podatki i opłaty lokalne 15815
Stawki podatkowe 86657
Informacje o zastosowanych ulgach 58264
Deklaracje i informacje podatkowe 190
Inne ulgi w spłacie należności pieniężnych 9918
Prawo lokalne 3341154
Statut 16844
Uchwały Rady 2939805
Archiwum 2006 73226
Archiwum 2005 73569
Archiwum 2004 74309
Archiwum 2003 77930
Archiwum 2002 76652
Zarządzenia Burmistrza 265
2024 4334
2023 33726
2022 109392
2021 161513
2020 220976
2019 255585
2018 210300
2017 187282
2016 229083
2015 225665
2014 281245
2013 11540
2012 30220
2011 15330
2010 20210
2009 7354
Decyzje Burmistrza 43263
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 131111
Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego 9953
Procedura załatwiania spraw - druki i wzory 161457
Dowody Osobiste 63120
Urząd Stanu Cywilnego 60211
Transport drogowy taksówką 18346
Zajęcie pasa drogowego 8554
Ewidencja ludności 68038
Usuwanie drzew i krzewów 89081
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 17028
Utrzymanie Mienia Komunalnego 9411
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 29731
Druki i wzory druków 177088
Wydział Budżetu i Finansów 157603
Zarządzanie Kryzysowe 11001
Ochrona środowiska 14118
Repatriacja 3587
Rada Miejska w Iławie 201
Skład Rady Miejskiej 31
Prezydium Rady Miejskiej 7343
Skład Rady Miejskiej 128380
Komisje Rady Miejskiej 24708
Poprzednie kadencje 16
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2018-2024 302
Skład Rady Miejskiej 1148
Skład Rady Miejskiej i komisje - Kadencja 2014-2018 23964
Plany pracy 85223
Uchwały 3429687
Dyżury Radnych 66138
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iławie 153
Sesje Rady Miejskiej 4193
Porządek sesji oraz projekty uchwał 296730
IX kadencja (2024-2029) 319
VIII kadencja (2018-2024) 2278
Nagrania obrad Rady Miejskiej 0
Transmisje obrad Rady Miejskiej 0
Imienny wykaz głosowań radnych 76317
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 271
IX kadencja (2024-2029) 97
VIII kadencja (2018-2024) 116716
VII kadencja (2014-2018) 165564
VI kadencja (2010-2014) 277120
Interpelacje i zapytania radnych 156219
Formularz interpelacji i zapytania 1022
Poprzednie kadencje 79645
Petycje 62
Dane adresowe 2934
Radni w podziale na okręgi wyborcze 58
Młodzieżowa Rada Miasta Iławy 47248
Sesje 44001
Spotkania robocze 10173
Pozostała działalność 7800
Uchwały 1088
Notatki ze spotkań roboczych i komisji 20464
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 12076
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Iławy na lata 2021-2023 3648
Mienie komunalne 7
Wykaz nieruchomości 1109683
Przetargi - mienie komunalne 535741
Miejska Rada Seniorów 38335
Ochrona środowiska 30596
Odpady komunalne 238123
Archiwum - System informacji o środowisku 4
System informacji o środowisku 2590887
Informacje do 2010 roku 0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 8402
Wyniki badań wody pitnej 173990
Ochrona Powietrza 19567
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych 12179
Druk zgłoszenia do ewidencji przydomowej oczyszczalni ścieków 730
Azbest 15276
Kąpieliska 40160
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 4563
Decyzje środowiskowe 6541
Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków 3191
Ścieki 1510
Edukacja ekologiczna 926
Kontrola nieczystości ciekłych 650
Raport o stanie gminy 39278
Ogłoszenia o naborze 467396
Aktualne 170403
W toku 227923
Wyniki 1556338
Programy strategiczne Miasta Iławy 224
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 123704
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 8868
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 16056
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Miasta Iławy 22433
Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i Prognoza OOŚ 9219
Program ochrony środowiska 17325
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 9852
Strategia Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego 5497
Strategia Integracji i Polityki Społecznej Miasta Iławy na lata 2016-2025 2701
Miejski Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Iławy 0
Karta Dużej Rodziny 39903
Oświadczenia majątkowe 1741518
Wnioski i petycje 6542
Petycje 16461
2024 689
2023 2380
2022 6218
2021 37631
2020 1825
2018 5950
2019 12936
2017 1903
2016 12036
Wnioski o informację publiczną 6379
Organizacje Pozarządowe 22943
Konkursy ofert 299353
19a 8028
19a Oferty 31158
Konkursy: dotacje sport 17154
Pliki do pobrania 2124
Program Współpracy 41903
Mapa Aktywności NGO 9800
Przydatne pliki do pobrania 22917
Generator wniosków Witkac 2228
Miejskie jednostki organizacyjne 179
Jednostki Budżetowe 37410
Iławskie Centrum Usług Wspólnych 153603
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 96460
Iławskie Centrum Sportu,Turystyki i Rekreacji 54250
Przedszkole Miejskie Nr 2 24226
Przedszkole Miejskie Nr 3 32413
Przedszkole Miejskie Nr 4 25650
Przedszkole Miejskie Nr 5 26757
Przedszkole Miejskie Nr 6 22971
Szkoła Podstawowa Nr 1 25570
Szkoła Podstawowa Nr 2 23525
Szkoła Podstawowa Nr 3 23111
Szkoła Podstawowa Nr 4 30286
Szkoła Podstawowa nr 5 35013
Żłobek Miejski w Iławie 65755
Spółki prawa handlowego 6561
Iławskie Wodociągi 36752
Zakład Komunikacji Miejskiej 12283
Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. 50129
Miejska Biblioteka Publiczna 90675
Iławskie Centrum Kultury 113326
Konsultacje społeczne 377454
Portal Partycypacji 64
Plan konsultacji 417
Kontrole i audyt wewnętrzny 2747
Kontrole 51915
Audyt wewnętrzny 6363
Regulamin wewnętrzny 4223
Iławski Budżet Obywatelski 89585
Wybory i Referenda 5
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 3180
Wybory samorządowe 2024 17641
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 14391
Referendum Ogólnokrajowe 2023 1183
Wybory ławników na kadencję 2024-2027 4498
Wybory Ławników na lata 2020-2023 7005
Wybory Prezydenckie 2020 66488
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 57297
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 70454
Ogłoszenia 5596
Archiwum 2140
Wybory samorządowe 2018 93712
Wybory ławników na lata 2016-2019 6742
Wybory do sejmu i senatu 2015 42164
Referendum ogólnokrajowe - 2015 40217
Wybory Prezydenckie 2015 51661
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 37594
Wybory ławników na lata 2012-2015 9275
Wybory samorządowe 2014 54080
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 22290
Wybory samorządowe 2010 40126
Ewidencja dział. gosp. 39173
Repatriacja 1402
Nieodpłatna pomoc prawna 19420
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13
E-rejestracja 4868
Ewidencje, rejestry 144256
Klauzula informacyjna RODO 43622
Deklaracja dostępności 13288
Dostępność 6059
Rejestr Umów 776868
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 19464

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2391
Mapa serwisu 18103
Statystyki 15731
Redakcja biuletynu 20638
Rejestr zmian 7130781
RSS - wszystkie informacje 5587
« powrót do poprzedniej strony