ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Data zawarcia (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Kwota

Lista informacji

Lp Data zawarcia Numer Okres Wartość Status Załącznik
Lp: 1
Data zawarcia
2022-11-08
Numer
438/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
340,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 2
Data zawarcia
2022-11-28
Numer
F-ra Nr: SP1/346/11/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
355,79
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 3
Data zawarcia
2022-10-21
Numer
OP/174/11/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
299,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 4
Data zawarcia
2022-12-05
Numer
F-ra F/006250/22
Okres
Rok 2022
Wartość
102,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 5
Data zawarcia
2022-12-01
Numer
F-ra Nr: S7/3/12/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
1400,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 6
Data zawarcia
2022-11-03
Numer
8174/11/2022/FV
Okres
Rok 2022
Wartość
390,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 7
Data zawarcia
2022-11-15
Numer
FV/1651/2022/BB
Okres
Rok 2022
Wartość
390,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 8
Data zawarcia
2022-11-25
Numer
Faktura VAT 5382FV22OB
Okres
Rok 2022
Wartość
317,83
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 9
Data zawarcia
2022-11-14
Numer
53/UMK/2022
Okres
termin określony w umowie
Wartość
9226,23
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 10
Data zawarcia
2022-11-29
Numer
F-ra 1986/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
359,46
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 11
Data zawarcia
2022-11-25
Numer
F-ra F 0160/KW/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
150,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 12
Data zawarcia
2022-09-20
Numer
F-ra FS 14/11/BK/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
11573,62
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 13
Data zawarcia
2022-11-07
Numer
274/11/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
369,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 14
Data zawarcia
2022-11-15
Numer
789/11/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
500,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 15
Data zawarcia
2022-11-25
Numer
F-ra 51/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
150,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 16
Data zawarcia
2022-09-20
Numer
F-ra KFT22410039
Okres
Rok 2022
Wartość
1992,60
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 17
Data zawarcia
2022-11-17
Numer
F-ra 27588/AD/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
159,90
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 18
Data zawarcia
2022-09-26
Numer
Umowa
Okres
Rok 2022
Wartość
9225,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 19
Data zawarcia
2022-11-14
Numer
F-ra 47/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
110,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 20
Data zawarcia
2022-11-15
Numer
190/11/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
383,76
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 21
Data zawarcia
2022-10-20
Numer
Faktura 0060/22/FVS
Okres
Rok 2022
Wartość
4990,00
Status
podpisana
Załącznik

Nawigacja między stronami listy informacji