ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Data zawarcia (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Kwota

Lista informacji

Lp Data zawarcia Numer Okres Wartość Status Załącznik
Lp: 1
Data zawarcia
2022-06-27
Numer
F-ra Nr 147/06/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
145,93
Status
-
Załącznik
Lp: 2
Data zawarcia
2022-06-22
Numer
Rachunek Nr 213
Okres
Rok 2022
Wartość
40,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 3
Data zawarcia
2022-06-01
Numer
F-ra Nr 5
Okres
Rok 2022
Wartość
100,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 4
Data zawarcia
2022-06-28
Numer
F-ra Nr 11/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
41,40
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 5
Data zawarcia
2022-05-11
Numer
F-ra FV/173/2022/06
Okres
Rok 2022
Wartość
974,16
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 6
Data zawarcia
2022-06-15
Numer
1803/22/FVS
Okres
Rok 2022
Wartość
398,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 7
Data zawarcia
2022-06-15
Numer
1838/22/FVS
Okres
Rok 2022
Wartość
404,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 8
Data zawarcia
2022-06-20
Numer
F-ra FV 162/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
139,36
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 9
Data zawarcia
2022-06-10
Numer
F-ra 128/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
600,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 10
Data zawarcia
2022-05-23
Numer
308/06/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
295,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 11
Data zawarcia
2022-06-20
Numer
00137/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
495,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 12
Data zawarcia
2022-06-14
Numer
F-ra VAT nr 834/H/06 oryginał
Okres
Rok 2022
Wartość
498,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 13
Data zawarcia
2022-06-11
Numer
F-ra FV/002456/2206/2115320
Okres
Rok 2022
Wartość
200,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 14
Data zawarcia
2022-06-10
Numer
F-ra 7/06/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
25,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 15
Data zawarcia
2022-06-20
Numer
194/6/2022/TiN
Okres
Rok 2022
Wartość
403,75
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 16
Data zawarcia
2022-06-14
Numer
152/6/2022/TiN
Okres
Rok 2022
Wartość
499,69
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 17
Data zawarcia
2022-06-08
Numer
F-ra 120/202
Okres
Rok 2022
Wartość
600,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 18
Data zawarcia
2022-06-13
Numer
F-ra 0098/06/2022/RES
Okres
Rok 2022
Wartość
1560,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 19
Data zawarcia
2022-06-02
Numer
F-ra 103/06/2022
Okres
Rok 2022
Wartość
144,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 20
Data zawarcia
2022-05-31
Numer
F-ra VAT nr F/000012/22
Okres
Rok 2022
Wartość
106610,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 21
Data zawarcia
2022-04-29
Numer
Umowa nr 1
Okres
termin określony w umowie
Wartość
885,60
Status
podpisana
Załącznik

Nawigacja między stronami listy informacji