ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Data zawarcia (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Kwota

Lista informacji

Lp Data zawarcia Numer Okres Wartość Status Załącznik
Lp: 1
Data zawarcia
2023-03-31
Numer
F-ra nr: 5673F00228/0323
Okres
2023
Wartość
94,98
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 2
Data zawarcia
2023-03-22
Numer
F-ra Nr 16/2023
Okres
2023
Wartość
600,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 3
Data zawarcia
2023-03-21
Numer
F-ra Nr 65/2023
Okres
2023
Wartość
600,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 4
Data zawarcia
2023-03-21
Numer
F-ra FSBF/SZKLA/2023/03/000496
Okres
2023
Wartość
600,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 5
Data zawarcia
2023-03-16
Numer
F-ra 46/2023
Okres
2023
Wartość
600,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 6
Data zawarcia
2023-03-21
Numer
F-ra 66/2023
Okres
2023
Wartość
600,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 7
Data zawarcia
2023-03-23
Numer
4048F00407/0323
Okres
2023
Wartość
51,98
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 8
Data zawarcia
2023-03-01
Numer
F-ra FV/80/2023/03
Okres
2023
Wartość
1476,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 9
Data zawarcia
2023-02-28
Numer
F-ra Nr 88/03/2023
Okres
2023
Wartość
1948,32
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 10
Data zawarcia
2023-03-10
Numer
F-ra Nr 010/03/2023
Okres
2023
Wartość
442,80
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 11
Data zawarcia
2023-03-02
Numer
F-ra Nr 009/03/2023
Okres
2023
Wartość
922,50
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 12
Data zawarcia
2023-03-13
Numer
F-ra 122/2023
Okres
2023
Wartość
717,09
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 13
Data zawarcia
2023-03-08
Numer
F-ra F00009P032300242237U
Okres
2023
Wartość
104,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 14
Data zawarcia
2023-03-14
Numer
FV/EQ/65050/03/2023
Okres
2023
Wartość
109,47
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 15
Data zawarcia
2023-03-17
Numer
4048F00381/0323
Okres
2023
Wartość
76,04
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 16
Data zawarcia
2023-03-09
Numer
F-ra nr 64/03/2023/H
Okres
2023
Wartość
318,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 17
Data zawarcia
2023-03-06
Numer
F-ra nr: FV/33/2023
Okres
2023
Wartość
150,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 18
Data zawarcia
2023-03-16
Numer
F-ra Nr FV/117/2023/03
Okres
2023
Wartość
277,98
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 19
Data zawarcia
2023-03-13
Numer
139/3/2023/TiN
Okres
2023
Wartość
830,87
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 20
Data zawarcia
2023-02-28
Numer
F-ra 397/2023
Okres
2023
Wartość
60,00
Status
podpisana
Załącznik
Lp: 21
Data zawarcia
2023-03-01
Numer
F-ra nr FV/000048/23
Okres
2023
Wartość
128,16
Status
podpisana
Załącznik

Nawigacja między stronami listy informacji