ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 484
Data ogłoszenia
2010-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2010-04-23 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/10/2010 na Wybór Wykonawcy robót budowlano-montażowych dla zadania pn. Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej osiedle Ostródzkie w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OO-341/10/2010 - ogłoszenie postępowania (PDF, 211.6 KiB)
 • OO-341/10/2010 - SIWZ (PDF, 748.9 KiB)
 • OO-341/10/2010 - projekt budowlany cz.1 (PDF, 14.9 MiB)
 • OO-341/10/2010 - projekt budowlany cz.2 (PDF, 22.7 MiB)
 • OO-341/10/2010 - projekt budowlany cz.3 (PDF, 5.1 MiB)
 • OO-341/10/2010 - projekt wykonawczy (PDF, 17.2 MiB)
 • OO-341/10/2010 - projekt budowlany - kanalizacja deszczowa (PDF, 10.5 MiB)
 • OO-341/10/2010 - projekt budowlany - zasilanie oświetlenia ulicznego (PDF, 10.5 MiB)
 • OO-341/10/2010 - projekt budowlany - oświetlenie uliczne (PDF, 12.6 MiB)
 • OO-341/10/2010 - dokumentacja geotechniczna cz.1 (PDF, 248 KiB)
 • OO-341/10/2010 - dokumentacja geotechniczna cz.2 (PDF, 10.8 MiB)
 • OO-341/10/2010 - dokumentacja geotechniczna cz.3 (PDF, 11.4 MiB)
 • OO-341/10/2010 - dokumentacja geotechniczna cz.4 (PDF, 19.8 MiB)
 • OO-341/10/2010 - dokumentacja geotechniczna cz.5 (PDF, 11.6 MiB)
 • OO-341/10/2010 - dokumentacja geotechniczna cz.6 (PDF, 14.2 MiB)
 • OO-341/10/2010 - inwenteryzacja zieleni (PDF, 3.1 MiB)
 • OO-341/10/2010 - projekt urządzenia terenów zieleni (PDF, 4.5 MiB)
 • OO-341/10/2010 - kosztorys ofertowy cz.1 (PDF, 9 MiB)
 • OO-341/10/2010 - kosztorys ofertowy cz.2 (PDF, 13.9 MiB)
 • OO-341/10/2010 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 2.1 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze pferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/10/2010 na Wybór Wykonawcy robót budowlano-montażowych dla zadania pn. Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej osiedle Ostródzkie w Iławie (DOC, 181 KiB)
Lp 485
Data ogłoszenia
2010-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2010-04-21 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/11/2010 na budowę kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 na Osiedlu Lubawskim w Iławie wraz z załącznikami
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OO-341/11/2010 - ogłoszenie (PDF, 173.2 KiB)
 • OO-341/11/2010 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 415.7 KiB)
 • OO-341/11/2010 - projekt adaptacji (PDF, 2.7 MiB)
 • OO-341/11/2010 - projekt branża drogowa (PDF, 1.4 MiB)
 • OO-341/11/2010 - projekt branża elektryczna (PDF, 7.6 MiB)
 • OO-341/11/2010 - projekt branża sanitarna (PDF, 5 MiB)
 • OO-341/11/2010 - projekt typowy cz.1 (PDF, 8.1 MiB)
 • OO-341/11/2010 - projekt typowy cz.2 (PDF, 3.4 MiB)
 • OO-341/11/2010 - projekt typowy cz.3 (PDF, 10.8 MiB)
 • OO-341/11/2010 - projekt typowy cz.4 (PDF, 4.9 MiB)
 • OO-341/11/2010 - projekt typowy cz.5 (PDF, 4.1 MiB)
 • OO-341/11/2010 - STWIOR cz.1 (PDF, 4.6 MiB)
 • OO-341/11/2010 - STWIOR cz.2 (PDF, 22.6 MiB)
 • OO-341/11/2010 - STWIOR cz.3 (PDF, 9.3 MiB)
 • OO-341/11/2010 - kosztorys branża budowlana (XLS, 59.5 KiB)
 • OO-341/11/2010 - kosztorys branża elektryczna - zaplecze (XLS, 40.5 KiB)
 • OO-341/11/2010 - kosztorys branża elektryczna - boisko (XLS, 38 KiB)
 • OO-341/11/2010 - kosztorys branża sanitarna - boisko (XLS, 49.5 KiB)
 • OO-341/11/2010 - kosztorys branża sanitarna - zaplecze (XLS, 37 KiB)
 • OO-341/11/2010 - kosztorys branża drogowa (XLS, 37.5 KiB)
 • OO-341/11/2010 - charakterystyka energetyczna (PDF, 181.9 KiB)
 • OO-341/11/2010 - tabela elementów scalonych (XLS, 41 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak OO-341/11/2010 na budowę kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 na Osiedlu Lubawskim w Iławie (PDF, 61.8 KiB)
Lp 486
Data ogłoszenia
2010-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2010-04-09 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/12/2010 na Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy wraz z załącznikami
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OO-341/12/2010 - ogłoszenie (PDF, 156.7 KiB)
 • OO-341/12/2010 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 613.6 KiB)
 • OO-341/12/2010 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 91.7 KiB)
Lp 487
Data ogłoszenia
2010-03-24
Termin składania ofert / wniosków
2010-04-09 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu postępowanie znak OO-341/9/2010 na remonty nawierzchni utwardzonych dróg i chodników w 2010 będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy wraz z załącznikami
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OO-341/9/2010 - ogłoszenie postępowania (PDF, 95.2 KiB)
 • OO-341/9/2010 - SIWZ (PDF, 440 KiB)
 • OO-341/9/2010 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 755.1 KiB)
 • OO-341/9/2010 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 74.8 KiB)
Lp 488
Data ogłoszenia
2010-03-19
Termin składania ofert / wniosków
2010-03-29 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/8/2010 na utrzymanie i konserwację zieleni komunalnej na terenie miasta Iławy - sektory: I, II, III, IV
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OO-341/8/2010 - ogłoszenie postępowania (PDF, 152.9 KiB)
 • OO-341/8/2010 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • OO-341/8/2010 - Modyfikacja treści SIWZ. Pismo znak OO-341/8/1/2010 (PDF, 79.5 KiB)
 • OO-341/8/2010 - Modyfikacja treści SIWZ. Pismo znak OO-341/8/2/2010 (PDF, 58 KiB)
 • OO-341/8/2010 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu - Zmiana 1 (PDF, 69.9 KiB)
 • OO-341/8/2010 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej. (PDF, 85.8 KiB)
Lp 489
Data ogłoszenia
2010-03-18
Termin składania ofert / wniosków
2010-03-26 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/7/2010 na konserwację i remonty oświetlenia ulicznego na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OO-341/7/2010 konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego na terenie miasta Iławy (PDF, 137.5 KiB)
 • OO-341/7/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 439.6 KiB)
 • OO-341/7/2010 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 80.8 KiB)
Lp 490
Data ogłoszenia
2010-03-01
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/6/2010 na dostawę materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta w Iławie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OO-341/6/2010 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 88.3 KiB)
Lp 491
Data ogłoszenia
2010-02-10
Termin składania ofert / wniosków
2010-02-18 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu postępowanie znak OO-341/5/2010 na bieżąca obsługę wykonywania operatów szacunkowych dla Gminy Miejskiej Iława.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OO-341/5/2010 - ogłoszenie postępowania. (PDF, 61.2 KiB)
 • OO-341/5/2010 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 325.2 KiB)
 • OO-341/3/2010 - Modyfikacja treści SIWZ. Pismo znak OO-341/5/1/2010 (PDF, 29.7 KiB)
 • OO-341/3/2010 - Modyfikacja treści SIWZ. Zmieniony wzór nr 1. (PDF, 75.6 KiB)
 • OO-341/5/2010 - ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej. (PDF, 57.5 KiB)
Lp 492
Data ogłoszenia
2010-02-04
Termin składania ofert / wniosków
2010-02-19 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/4/2010 na remonty i konserwację oznakowania pionowego ulic będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy oraz oznakowań z nazwami ulic na terenie Miasta Iławy w 2010 roku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OO-341/4/2010 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 428.3 KiB)
 • OO-341/4/2010 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 374 KiB)
 • OO-341/4/2010 - Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Pismo znak OO-341/3/2/2010 (PDF, 107.3 KiB)
 • OO-341/4/2010 - ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej. (PDF, 72.4 KiB)
Lp 493
Data ogłoszenia
2010-02-03
Termin składania ofert / wniosków
2010-02-22 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/3/2010 wybór inżyniera projektu dla zadania pn. zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej osiedle Ostródzkie w Iławie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OO-341/1/2010 - ogłoszenie postępowania (PDF, 199.2 KiB)
 • OO-341/3/2010 - Modyfikacja treści SIWZ .Pismo znak OO-341/3/1/2010 (PDF, 210.4 KiB)
 • OO-341/3/2010 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 206.4 KiB)
 • OO-341/3/2010 - Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Pismo znak OO-341/3/2/2010 (PDF, 220 KiB)
 • OO-341/3/2010 - Modyfikacja treści SIWZ. Pismo znak OO-341/3/3/2010 (PDF, 228.7 KiB)
 • OO-341/3/2010 - Modyfikacja treści SIWZ. Zmieniony wzór nr 4. (PDF, 238.6 KiB)
 • OO-341/3/2010 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (zmiana 2) (PDF, 225.4 KiB)
 • OO-341/3/2010 - Modyfikacja treści SIWZ. Pismo znak OO-341/3/4/2010 (PDF, 210.6 KiB)
 • OO-341/3/2010 - ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej. (PDF, 229.6 KiB)
Lp 494
Data ogłoszenia
2010-01-15
Termin składania ofert / wniosków
2010-01-25 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/2/2010 na bieżące utrzymanie terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego Iławie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OO-341/2/2010 - ogłoszenie-postępowanie (PDF, 78.7 KiB)
 • OO.341/2/2010 ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34.6 KiB)
Lp 495
Data ogłoszenia
2010-01-14
Termin składania ofert / wniosków
2010-01-22 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak OO-341/1/2010 na zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - OO.341/1/2010 (PDF, 42.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji