ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 43
Data ogłoszenia
2020-06-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-16 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.19.2020 „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.19.2020 - „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy” (PDF, 123.5 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.19.2020 -„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy” (PDF, 2.3 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.19.2020 -„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy” (DOCX, 63.4 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.19.2020 (PDF, 153.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu postępowania - Postępowanie znak: 271.19.2020 (PDF, 195.1 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2020-05-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.17.2020 "Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie (PDF, 6.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.17.2020 (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiar robót (7Z, 5.9 MiB)
 • Załączniki 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 234.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.17.2020 (PDF, 109.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.17.2020 (PDF, 41 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.17.2020 (PDF, 68.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu części 1 postępowania nr ZP.271.17.2020 (PDF, 108.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2 - ZP.271.17.2020 (PDF, 141.3 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2020-05-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.16.2020 "Wykonanie nawierzchni zjazdów na trasie realizowanej ścieżki rowerowej - w ramach inwestycji pn.: Ścieżki rowerowe łączące miasto Iława i gminę Iława (do Kamienia Małego)"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.16.2020 (PDF, 1.7 MiB)
 • SIWZ - Wykonanie nawierzchni zjazdów na trasie realizowanej ścieżki rowerowej - w ramach inwestycji pn.: Ścieżki rowerowe łączące miasto Iława i gminę Iława (do Kamienia Małego) (PDF, 6.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiar robót (7Z, 5.6 MiB)
 • Załączniki 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 159.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.16.2020 (PDF, 46.3 KiB)
 • Zawiadommienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.16.2020 (PDF, 137.9 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2020-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego (Osiedle Żołnierzy Wyklętych) oraz rozbiórką budynku warsztatów terapii zajęciowej przy ul. 1 Maja 5A w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego (Osiedle Żołnierzy Wyklętych) oraz rozbiórką budynku warsztatów terapii zajęciowej przy ul. 1 Maja 5A w Iławie (PDF, 5.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.15.2020 (PDF, 1.6 MiB)
 • Załączniki 1-6 - wersja edytowalna (DOC, 235.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.15.2020 (PDF, 77.5 KiB)
 • Zawiadommienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.15.2020 (PDF, 187.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu części 1 postępowania nr ZP.271.15.2020 (PDF, 101.8 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2020-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych) oraz zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych) oraz zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II (PDF, 2.8 MiB)
 • Załączniki nr 8a i 8b do SIWZ - Dokumentacja projektowa i Program Funkcjonalno - Użytkowy (DOC, 25 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.14.2020 (PDF, 1.1 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.14.2020 (PDF, 175 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ - zał. nr 7a do SIWZ (DOC, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ - zał. nr 7b do SIWZ (DOC, 1.8 MiB)
 • Załączniki 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 3.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.14.2020 (PDF, 371 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.14.2020 (PDF, 93.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu części 2 postępowania nr ZP.271.14.2020 (PDF, 171.7 KiB)
 • Zawiadommienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.14.2020 (PDF, 211.4 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2020-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: 271.13.2020 „Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.13.2020 - „Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy” (PDF, 143.6 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.13.2020 -„Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy” (PDF, 2 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.13.2020 -„Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy” (DOCX, 63.8 KiB)
 • 04. Załącznik nr 8 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 1.4 MiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.13.2020 (PDF, 121.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: ZP.271.13.2020 (PDF, 64.7 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2020-04-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-13 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.12.2020 "Wykonanie rozbiórki budynku warsztatów terapii zajęciowej przy ul. 1 Maja 5a w Iławie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.12.2020 - „Wykonanie rozbiórki budynku warsztatów terapii zajęciowej przy ul. 1 Maja 5A w Iławie" (PDF, 140.7 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.12.2020 -„Wykonanie rozbiórki budynku warsztatów terapii zajęciowej przy ul. 1 Maja 5A w Iławie" (PDF, 2.2 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.12.2020 -„Wykonanie rozbiórki budynku warsztatów terapii zajęciowej przy ul. 1 Maja 5A w Iławie" (DOCX, 41.2 KiB)
 • 04. Załącznik nr 7 do SiWZ - Postępowanie znak: ZP.271.12.2020 - „Wykonanie rozbiórki budynku warsztatów terapii zajęciowej przy ul. 1 Maja 5A w Iławie" (ZIP, 20.4 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.12.2020 (PDF, 191.3 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 66.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postępowanie znak: ZP.271.12.2020 (PDF, 35.5 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.12.2020 (PDF, 203.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.12.2020 (PDF, 198.2 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2020-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.11.2020 „Remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.11.2020 -„Remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020” (PDF, 130.3 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.11.2020 -„Remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020” (PDF, 2.1 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.11.2020 - „Remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020” (DOCX, 58 KiB)
 • 04. Załącznik nr 6 do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.11.2020 - „Remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020” (PDF, 1.5 MiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - Postępowanie znak: 271.11.2020 (PDF, 135.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - aktualny (DOCX, 44.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postępowanie znak: ZP.271.11.2020 (PDF, 52 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.11.2020 (PDF, 142.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: ZP.271.11.2020 (PDF, 101.6 KiB)
Lp 51
Data ogłoszenia
2020-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.10.2020 Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa dachu szkoły podstawowej nr 1 w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.10.2020 - Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa dachu szkoły podstawowej nr 1 w Iławie” (PDF, 125.9 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.10.2020 -Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa dachu szkoły podstawowej nr 1 w Iławie” (PDF, 2.4 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.10.2020 - Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa dachu szkoły podstawowej nr 1 w Iławie” (DOCX, 52.9 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.10.2020 (PDF, 79.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: ZP.271.10.2020 (PDF, 120.1 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2020-04-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-21 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Postępowanie znak: ZP.271.8.2020 "Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 53
Data ogłoszenia
2020-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-10 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.9.2020 „Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówienie - Postepowanie znak: ZP.271.9.2020 -„Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją”” (PDF, 127.3 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.9.2020 -„Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją” (PDF, 2.2 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.9.2020 - „Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją” (DOCX, 48.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do umowy (PDF, 8.6 MiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.9.2020 (PDF, 83.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.9.2020 (PDF, 125.4 KiB)
 • Ponowne ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.9.2020 (PDF, 67 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2020-03-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-22 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 - „Opracowanie i przygotowanie do uchwalenia przez Radę Miejską w Iławie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Iławy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówienie - Postepowanie znak: ZP.271.7.2020 - „Opracowanie i przygotowanie do uchwalenia przez Radę Miejską w Iławie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Iławy” (PDF, 147.7 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 -„Opracowanie i przygotowanie do uchwalenia przez Radę Miejską w Iławie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Iławy” (PDF, 2.7 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 - „Opracowanie i przygotowanie do uchwalenia przez Radę Miejską w Iławie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Iławy” (DOCX, 91.7 KiB)
 • 04. Model opadowy dla 3 zalewni na terenie maista Iławy - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 - „Opracowanie i przygotowanie do uchwalenia przez Radę Miejską w Iławie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Iławy”. (PDF, 10.1 MiB)
 • 05.Studium wykonalności Projektu " Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy (PDF, 4.1 MiB)
 • 06. Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LV/478/18 z dnia 18.06.2018r (PDF, 43.3 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 (PDF, 53.4 KiB)
 • 0głoszenie o zmianie ogłoszenia - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 (PDF, 35.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 (PDF, 3.4 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - poprawiony (DOCX, 18.4 KiB)
 • 0głoszenie o zmianie ogłoszenia - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 (PDF, 35.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 (PDF, 3.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - poprawiony (DOCX, 36.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postepowanie znak: 271.7.2020 (PDF, 35.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - poprawiony (DOCX, 39.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - poprawiony II (DOCX, 20.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postepowanie znak: 271.7.2020 (PDF, 87.8 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 (PDF, 173.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.7.2020 (PDF, 170.3 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2020-02-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZP.271.6.2020 - Przebudowa dachu szkoły podstawowej nr 1 w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Przebudowa dachu szkoły podstawowej nr 1 w Iławie (PDF, 6.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.6.2020 (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (7Z, 30.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.6.2020 (PDF, 48.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.6.2020 (PDF, 211.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.6.2020 -SPROSTOWANIE (PDF, 213.7 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2020-02-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-27 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.4.2020 - „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówienie - Postepowanie znak: ZP.271.4.2020 - „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV” (PDF, 193.1 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.4.2020 -„Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV” (PDF, 3.1 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.4.2020 - „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV” (DOCX, 119.5 KiB)
 • 04. Załącznik nr 2 do wzoru umowy część 1 - Sektor I Centrum (PDF, 2.9 MiB)
 • 05. Załącznik nr 2c do umowy - część 2 - Sektor II Północ C (PDF, 12.9 MiB)
 • 06. Załącznik 2a do umowy - część 2 - Sektor II - Północ A (PDF, 4.3 MiB)
 • 07. Załącznik nr 2b do umowy - część 2 - Sektor II - Północ B (PDF, 6.7 MiB)
 • 08. Załącznik nr 2a do umowy - część 3 - Sektor III - Południe A (PDF, 8.5 MiB)
 • 09. Załącznik nr 2b do umowy - część 3 - Sektor III - Południe B (PDF, 2.4 MiB)
 • 10. Załącznik nr 2 do umowy - część 4 - Sektor IV (PDF, 448 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.4.2020 (PDF, 258.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.4.2020 (PDF, 319.4 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2020-02-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-28 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.3.2020 - „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.3.2020 - Dostawa sprzetu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 153.1 KiB)
 • 02. SIWZ - Postepowanie znak: ZP.271.3.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 5.8 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.3.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (DOC, 856.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.3.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 71.7 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.3.2020 (PDF, 97.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.3.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 214.5 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2020-02-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, remonty oznakowania pionowego oraz remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020 - ZP.271.2.2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.2.2020 (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, remonty oznakowania pionowego oraz remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020 (PDF, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - STWIORB (7Z, 10.4 MiB)
 • Załączniki 1-6 i 9 - wersja edytowalna (DOC, 382.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.2.2020 (PDF, 127.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.2.2020 (PDF, 36.7 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.2.2020 (PDF, 323.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu części 3 postępowania nr ZP.271.2.2020 (PDF, 167.8 KiB)
 • Sprostowanie do ogłoszenia o unieważnieniu części 3 zamówienia (PDF, 161.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.2.2020 - Część 1 (PDF, 102.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.2.2020 - Część 2 (PDF, 110.9 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2020-01-31
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZP.271.1.2020 - Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/Świerkowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/Świerkowa (PDF, 6.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.1.2020 (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót, pozwolenia na budowę, pliki pomocnicze, wyjaśnienia do SIWZ (DOC, 20 KiB)
 • Załączniki 1-6 i 9 - wersja edytowalna (DOC, 247.5 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.1.2020 (PDF, 75.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.1.2020 (PDF, 363.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.1.2020 (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ - decyzja RDOŚ (PDF, 974 KiB)
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ - PW tom I zeszyt 1 rys. 9 (PDF, 266.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ - zmieniony formularz ofertowy (DOCX, 28.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II - ZP.271.1.2020 (PDF, 361.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.1.2020 (PDF, 61.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.1.2020 (PDF, 176.2 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2019-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-08 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru przyrodniczego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu „ Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki – etap III”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.52.2019 (PDF, 129.9 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.52.2019 (PDF, 4.5 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.52.2019 (DOC, 284 KiB)
 • 04. Decyzja na wycinke drzew (PDF, 834.5 KiB)
 • 05. Charakterystyka przyrodnicza Jeziora Iławskiego, fragmentu rzeki Iławski oraz terenów przyległych - ZP.271.52.2019 (PDF, 1.2 MiB)
 • 06. Pogladowa mapka - ZP.271.52.2019 (JPG, 5.4 MiB)
 • 07. Decyzja RDOŚ WOPN.6401.63.2019.MJ.2 (PDF, 974 KiB)
 • 08. Projekt zieleni (PDF, 6.7 MiB)
 • 09. Dokumentacja fotofraficzna (DOC, 24 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postepowanie znak: ZP.271.52.2019 (PDF, 991.6 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.52.2019 (PDF, 75.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.52.2019 - (PDF, 129.9 KiB)
Lp 61
Data ogłoszenia
2019-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-07 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie - ZP.271.51.2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 5.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.51.2019 (PDF, 1.1 MiB)
 • Uchwała nr XVII/143/15 Rady Miejskiej w Iławie (PDF, 177.8 KiB)
 • Zarządzenie nr 0050-7/2016 Burmistrza Miasta Iławy (PDF, 876.5 KiB)
 • Zarządzenie nr 0050-72/2012 Burmistrza Miasta Iławy (PDF, 57.8 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.51.2019 (PDF, 305.1 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - zał. nr 6a (DOC, 336.5 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - zał. nr 6b (DOC, 285.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.51.2019 (PDF, 361.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.51.2019 (PDF, 115.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.51.2019 (PDF, 244.5 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2019-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-07 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.50.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.50.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 175.2 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.50.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 7.1 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.50.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (DOC, 317.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postepowanie znak: ZP.271.50.2019 (PDF, 114.7 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.50.2019 (PDF, 88.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.50.2019 -„Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy” (PDF, 145.7 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2019-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-09 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.48.2019 - „Utrzymanie czystości budynku Ratusza Miejskiego, budynku Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przy ul Chełmińskiej 1 oraz Schronu przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.48.2019 (PDF, 65.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.48.2019 - (PDF, 106.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji