ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 22
Data ogłoszenia
2020-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: 271.13.2020 „Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.13.2020 - „Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy” (PDF, 143.6 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.13.2020 -„Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy” (PDF, 2 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.13.2020 -„Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Iławy” (DOCX, 63.8 KiB)
 • 04. Załącznik nr 8 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 1.4 MiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.13.2020 (PDF, 121.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: ZP.271.13.2020 (PDF, 64.7 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2020-04-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-13 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.12.2020 "Wykonanie rozbiórki budynku warsztatów terapii zajęciowej przy ul. 1 Maja 5a w Iławie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.12.2020 - „Wykonanie rozbiórki budynku warsztatów terapii zajęciowej przy ul. 1 Maja 5A w Iławie" (PDF, 140.7 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.12.2020 -„Wykonanie rozbiórki budynku warsztatów terapii zajęciowej przy ul. 1 Maja 5A w Iławie" (PDF, 2.2 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.12.2020 -„Wykonanie rozbiórki budynku warsztatów terapii zajęciowej przy ul. 1 Maja 5A w Iławie" (DOCX, 41.2 KiB)
 • 04. Załącznik nr 7 do SiWZ - Postępowanie znak: ZP.271.12.2020 - „Wykonanie rozbiórki budynku warsztatów terapii zajęciowej przy ul. 1 Maja 5A w Iławie" (ZIP, 20.4 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.12.2020 (PDF, 191.3 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 66.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postępowanie znak: ZP.271.12.2020 (PDF, 35.5 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.12.2020 (PDF, 203.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.12.2020 (PDF, 198.2 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2020-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.11.2020 „Remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.11.2020 -„Remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020” (PDF, 130.3 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.11.2020 -„Remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020” (PDF, 2.1 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.11.2020 - „Remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020” (DOCX, 58 KiB)
 • 04. Załącznik nr 6 do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.11.2020 - „Remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020” (PDF, 1.5 MiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - Postępowanie znak: 271.11.2020 (PDF, 135.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - aktualny (DOCX, 44.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postępowanie znak: ZP.271.11.2020 (PDF, 52 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.11.2020 (PDF, 142.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: ZP.271.11.2020 (PDF, 101.6 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2020-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.10.2020 Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa dachu szkoły podstawowej nr 1 w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.10.2020 - Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa dachu szkoły podstawowej nr 1 w Iławie” (PDF, 125.9 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.10.2020 -Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa dachu szkoły podstawowej nr 1 w Iławie” (PDF, 2.4 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.10.2020 - Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa dachu szkoły podstawowej nr 1 w Iławie” (DOCX, 52.9 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.10.2020 (PDF, 79.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: ZP.271.10.2020 (PDF, 120.1 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2020-04-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-21 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Postępowanie znak: ZP.271.8.2020 "Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 27
Data ogłoszenia
2020-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-10 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.9.2020 „Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówienie - Postepowanie znak: ZP.271.9.2020 -„Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją”” (PDF, 127.3 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.9.2020 -„Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją” (PDF, 2.2 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.9.2020 - „Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją” (DOCX, 48.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do umowy (PDF, 8.6 MiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.9.2020 (PDF, 83.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.9.2020 (PDF, 125.4 KiB)
 • Ponowne ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.9.2020 (PDF, 67 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2020-03-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-22 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 - „Opracowanie i przygotowanie do uchwalenia przez Radę Miejską w Iławie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Iławy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówienie - Postepowanie znak: ZP.271.7.2020 - „Opracowanie i przygotowanie do uchwalenia przez Radę Miejską w Iławie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Iławy” (PDF, 147.7 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 -„Opracowanie i przygotowanie do uchwalenia przez Radę Miejską w Iławie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Iławy” (PDF, 2.7 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 - „Opracowanie i przygotowanie do uchwalenia przez Radę Miejską w Iławie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Iławy” (DOCX, 91.7 KiB)
 • 04. Model opadowy dla 3 zalewni na terenie maista Iławy - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 - „Opracowanie i przygotowanie do uchwalenia przez Radę Miejską w Iławie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Iławy”. (PDF, 10.1 MiB)
 • 05.Studium wykonalności Projektu " Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy (PDF, 4.1 MiB)
 • 06. Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LV/478/18 z dnia 18.06.2018r (PDF, 43.3 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 (PDF, 53.4 KiB)
 • 0głoszenie o zmianie ogłoszenia - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 (PDF, 35.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 (PDF, 3.4 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - poprawiony (DOCX, 18.4 KiB)
 • 0głoszenie o zmianie ogłoszenia - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 (PDF, 35.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 (PDF, 3.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - poprawiony (DOCX, 36.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postepowanie znak: 271.7.2020 (PDF, 35.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - poprawiony (DOCX, 39.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - poprawiony II (DOCX, 20.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postepowanie znak: 271.7.2020 (PDF, 87.8 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.7.2020 (PDF, 173.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.7.2020 (PDF, 170.3 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2020-02-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZP.271.6.2020 - Przebudowa dachu szkoły podstawowej nr 1 w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Przebudowa dachu szkoły podstawowej nr 1 w Iławie (PDF, 6.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.6.2020 (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (7Z, 30.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.6.2020 (PDF, 48.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.6.2020 (PDF, 211.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.6.2020 -SPROSTOWANIE (PDF, 213.7 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2020-02-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-27 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.4.2020 - „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówienie - Postepowanie znak: ZP.271.4.2020 - „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV” (PDF, 193.1 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.4.2020 -„Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV” (PDF, 3.1 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.4.2020 - „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV” (DOCX, 119.5 KiB)
 • 04. Załącznik nr 2 do wzoru umowy część 1 - Sektor I Centrum (PDF, 2.9 MiB)
 • 05. Załącznik nr 2c do umowy - część 2 - Sektor II Północ C (PDF, 12.9 MiB)
 • 06. Załącznik 2a do umowy - część 2 - Sektor II - Północ A (PDF, 4.3 MiB)
 • 07. Załącznik nr 2b do umowy - część 2 - Sektor II - Północ B (PDF, 6.7 MiB)
 • 08. Załącznik nr 2a do umowy - część 3 - Sektor III - Południe A (PDF, 8.5 MiB)
 • 09. Załącznik nr 2b do umowy - część 3 - Sektor III - Południe B (PDF, 2.4 MiB)
 • 10. Załącznik nr 2 do umowy - część 4 - Sektor IV (PDF, 448 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.4.2020 (PDF, 258.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.4.2020 (PDF, 319.4 KiB)
Lp 31
Data ogłoszenia
2020-02-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-28 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.3.2020 - „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.3.2020 - Dostawa sprzetu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 153.1 KiB)
 • 02. SIWZ - Postepowanie znak: ZP.271.3.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 5.8 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.3.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (DOC, 856.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.3.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 71.7 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.3.2020 (PDF, 97.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.3.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy (PDF, 214.5 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2020-02-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, remonty oznakowania pionowego oraz remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020 - ZP.271.2.2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.2.2020 (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ - Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, remonty oznakowania pionowego oraz remont oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2020 (PDF, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - STWIORB (7Z, 10.4 MiB)
 • Załączniki 1-6 i 9 - wersja edytowalna (DOC, 382.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.2.2020 (PDF, 127.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.2.2020 (PDF, 36.7 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.2.2020 (PDF, 323.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu części 3 postępowania nr ZP.271.2.2020 (PDF, 167.8 KiB)
 • Sprostowanie do ogłoszenia o unieważnieniu części 3 zamówienia (PDF, 161.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.2.2020 - Część 1 (PDF, 102.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.2.2020 - Część 2 (PDF, 110.9 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2020-01-31
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZP.271.1.2020 - Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/Świerkowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/Świerkowa (PDF, 6.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.1.2020 (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót, pozwolenia na budowę, pliki pomocnicze, wyjaśnienia do SIWZ (DOC, 20 KiB)
 • Załączniki 1-6 i 9 - wersja edytowalna (DOC, 247.5 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.1.2020 (PDF, 75.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.1.2020 (PDF, 363.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.1.2020 (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ - decyzja RDOŚ (PDF, 974 KiB)
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ - PW tom I zeszyt 1 rys. 9 (PDF, 266.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ - zmieniony formularz ofertowy (DOCX, 28.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II - ZP.271.1.2020 (PDF, 361.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.1.2020 (PDF, 61.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.1.2020 (PDF, 176.2 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2019-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-08 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru przyrodniczego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu „ Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki – etap III”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.52.2019 (PDF, 129.9 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.52.2019 (PDF, 4.5 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.52.2019 (DOC, 284 KiB)
 • 04. Decyzja na wycinke drzew (PDF, 834.5 KiB)
 • 05. Charakterystyka przyrodnicza Jeziora Iławskiego, fragmentu rzeki Iławski oraz terenów przyległych - ZP.271.52.2019 (PDF, 1.2 MiB)
 • 06. Pogladowa mapka - ZP.271.52.2019 (JPG, 5.4 MiB)
 • 07. Decyzja RDOŚ WOPN.6401.63.2019.MJ.2 (PDF, 974 KiB)
 • 08. Projekt zieleni (PDF, 6.7 MiB)
 • 09. Dokumentacja fotofraficzna (DOC, 24 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postepowanie znak: ZP.271.52.2019 (PDF, 991.6 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.52.2019 (PDF, 75.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.52.2019 - (PDF, 129.9 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2019-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-07 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie - ZP.271.51.2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 5.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.51.2019 (PDF, 1.1 MiB)
 • Uchwała nr XVII/143/15 Rady Miejskiej w Iławie (PDF, 177.8 KiB)
 • Zarządzenie nr 0050-7/2016 Burmistrza Miasta Iławy (PDF, 876.5 KiB)
 • Zarządzenie nr 0050-72/2012 Burmistrza Miasta Iławy (PDF, 57.8 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.51.2019 (PDF, 305.1 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - zał. nr 6a (DOC, 336.5 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - zał. nr 6b (DOC, 285.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.51.2019 (PDF, 361.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.51.2019 (PDF, 115.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.51.2019 (PDF, 244.5 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2019-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-07 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.50.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.50.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 175.2 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.50.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (PDF, 7.1 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.50.2019 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy (DOC, 317.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postepowanie znak: ZP.271.50.2019 (PDF, 114.7 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.50.2019 (PDF, 88.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.50.2019 -„Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy” (PDF, 145.7 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2019-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-09 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.48.2019 - „Utrzymanie czystości budynku Ratusza Miejskiego, budynku Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przy ul Chełmińskiej 1 oraz Schronu przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.48.2019 (PDF, 65.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.48.2019 - (PDF, 106.1 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2019-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-06 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.49.2019 - Dostawa serwerów dla Urzędu Miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.49.2019 - Dostawa serwerów dla Urzędu Miasta Iławy (PDF, 118 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.49.2019 - Dostawa serwerów dla Urzędu Miasta Iławy (PDF, 3 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.49.2019 - Dostawa serwerów dla Urzędu Miasta Iławy (DOC, 230.5 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.49.2019 (PDF, 52.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.49.2019 -„Dostawa serwerów dla Urzędu Miasta Iławy” (PDF, 95.7 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2019-11-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie - ZP.271.47.2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.47.2019 (PDF, 1.5 MiB)
 • SIWZ - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Iławie (PDF, 5.2 MiB)
 • Załącznik nr 2 do umowy użyczenia - ul. Ostródzka (PDF, 205.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do umowy użyczenia - ul. Piaskowa (PDF, 131.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - ZP.271.47.2019 (PDF, 378.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ - zmieniony zał. 6a (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ - zmieniony zał. 6b (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.47.2019 (PDF, 372.4 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.47.2019 (PDF, 42.9 KiB)
 • Załącznik do modyfikacji SIWZ z dn. 05.12.2019r.- ZP.271.47.2019 (PDF, 1.4 MiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ II - ZP.271.47.2019 (PDF, 71 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.47.2019 (PDF, 373.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.47.2019 (PDF, 139.7 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2019-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-25 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Utrzymanie czystości budynku Ratusza Miejskiego, budynku Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przy ul Chełmińskiej 1 oraz Schronu przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.43.2019 (PDF, 54.7 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.43.2019 (PDF, 55.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania - Postepowanie znak: Zp.271.43.2019 (PDF, 106.4 KiB)
Lp 41
Data ogłoszenia
2019-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/Świerkowa - ZP.271.46.2019
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.46.2019 (DOC, 201 KiB)
 • SIWZ - Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/Świerkowa (PDF, 7.2 MiB)
 • Załączniki 1-6 i 9 - wersja edytowalna (DOC, 253.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 24 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postepowanie znak: ZP.271.46.2019 (PDF, 207.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postepowanie znak: 271.46.2019 - Zagospodarowanie terenów wokół Iławki (PDF, 43.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ -mapa (PDF, 215.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytania - karta poglądowa oświetlenie (PDF, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 3 do odpowiedzi na zapytania - karta poglądowa monitoring (PDF, 784.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.46.2019 (PDF, 372.8 KiB)
 • Załącznik do modyfikacji treści SIWZ - przedmiar nawierzchnie (PDF, 174.4 KiB)
 • Załącznik do modyfikacji treści SIWZ - przedmiar zieleń (PDF, 195.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 17.12.2019r.-ZP.271.46.2019 (PDF, 369.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.46.2019 (PDF, 68.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.46.2019 (PDF, 200.2 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2019-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-02 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.45.2019 - „Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań pn.” Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od pomostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/Świerkowa”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zmówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.45.2019 (PDF, 138.9 KiB)
 • 02. SIWZ - Postepowanie znak: ZP.271.45.2019 (PDF, 4.5 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.45.2019 (DOC, 323.5 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postepowanie znak: ZP.271.45.2019 (PDF, 125.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.45.2019 (PDF, 204.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji