ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 22
Data ogłoszenia
2020-10-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.39.2020 "Rozbudowa przystani Ekomariny w Iławie w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Rozbudowa przystani Ekomariny w Iławie w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 6.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.39.2020 (PDF, 449.8 KiB)
 • Załączniki 1-5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 379.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, STWIOTB, przedmiary robót, pozwolenia, pliki pomocnicze (DOC, 24 KiB)
 • Zalacznik nr 9 - Wyciąg z odpowiedzi na zapytania w postępowaniu nr ZP.271.32.2020 (DOC, 2.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.39.2020 (PDF, 111.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.39.2020 (PDF, 208.6 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2020-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.37.2020 "Budowa infrastruktury na terenach miejskich w Iławie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Budowa infrastruktury na terenach miejskich w Iławie (PDF, 12.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót (DOC, 24.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.37.2020 (PDF, 588.8 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ z dn. 30.09.2020r. - ZP.271.37.2020 (PDF, 71.4 KiB)
 • Zalacznik do modyfikacji SIWZ z dn. 30.09. - uzupełnienie zalacznika nr 9 - ul. Kolejowa (7Z, 3.3 MiB)
 • Zalacznik do modyfikacji SIWZ z dn. 30.09. - Załącznik nr 3 do umowy - wymogi gwarancyjne-1 (DOC, 3.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu I - ZP.271.37.2020 (PDF, 353.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ - ZP.271.37.2020 (PDF, 38.3 KiB)
 • Załączniki 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 241.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.37.2020 (PDF, 148.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.37.2020 (PDF, 190.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2 - ZP.271.37.2020 (PDF, 126.2 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2020-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.38.2020 „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postępowanie znak: ZP.271.38.2020 - „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie” (PDF, 147.2 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.38.2020 -„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie” (PDF, 2.1 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.38.2020 -„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie” (DOCX, 53.5 KiB)
 • 04. Załącznik nr 8 - Postepowanie znak: ZP.271.38.2020 - „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie” (ZIP, 794 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.38.2020 (PDF, 204.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.38.2020 (PDF, 160.1 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2020-09-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-05 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.36.2020 „Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie na lata 2020/2021."
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postępowanie znak: ZP.271.36.2020 -„Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie na lata 2020/2021." (PDF, 128.8 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.36.2020 -„Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie na lata 2020/2021." (PDF, 2 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.36.2020 -„Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie na lata 2020/2021." (DOCX, 72 KiB)
 • 04. Załącznik nr 8 - Postepowanie znak: ZP.271.36.2020 -„Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie na lata 2020/2021." (ZIP, 27.1 MiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.36.2020 (PDF, 121.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Postępowanie znak: 271.36.2020 (PDF, 134.7 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2020-09-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-06 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.35.2020 Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postępowanie znak: ZP.271.35.2020 - Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią w Iławie” (PDF, 144.9 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.35.2020 - Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią w Iławie” (PDF, 2.3 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.35.2020 -Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią w Iławie” (DOCX, 40.2 KiB)
 • 04. Załącznik nr 8 - Postępowanie znak: ZP.271.35.2020 - mapka (PDF, 202.7 KiB)
 • 05. Załącznik nr 9 - pismo Iławskie Wodociągi Sp. z o. o. (PDF, 76.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ - ZP.271.35.2020 - Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią w Iławie” (PDF, 380 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (poprawiony) - ZP.271.35.2020 - . Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią w Iławie” (DOCX, 24.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie - Postępowanie znak: ZP.271.35.2020 - Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią w Iławie” (PDF, 57.8 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - Postępowanie znak: 271.35.2020 - Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią w Iławie” (PDF, 164.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postępowanie znak: ZP.271.35.2020 - Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią w Iławie” (PDF, 57 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.35.2020 (PDF, 193.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.35.2020 -Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią w Iławie” (PDF, 133.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej - Postepowanie znak: ZP.271.35.2020 (PDF, 52.6 KiB)
 • Ponowne zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 86.1 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2020-08-31
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.34.2020 „Opracowanie i uruchomienie internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Iławy i wybranych miejskich jednostek organizacyjnych”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.34.2020 - „Opracowanie i uruchomienie internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Iławy i wybranych miejskich jednostek organizacyjnych” (PDF, 146.5 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.34.2020 -„Opracowanie i uruchomienie internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Iławy i wybranych miejskich jednostek organizacyjnych” (PDF, 2.3 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.34.2020 -„Opracowanie i uruchomienie internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Iławy i wybranych miejskich jednostek organizacyjnych” (DOCX, 55.4 KiB)
 • 04. Załącznik nr 8 - Postepowanie znak: ZP.271.34.2020 - Moduł sprzedaży i rezerwacji internetowej EuroBilet (PDF, 209.4 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.34.2020 (PDF, 532.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.34.2020 - „Opracowanie i uruchomienie internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Iławy i wybranych miejskich jednostek organizacyjnych”. (PDF, 441.7 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2020-08-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.33.2020 "Opracowanie i uruchomienie internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Iławy i wybranych miejskich jednostek organizacyjnych"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Opracowanie i uruchomienie internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Iławy i wybranych miejskich jednostek organizacyjnych (PDF, 3.9 MiB)
 • Załączniki 1-4 oraz 7 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 191.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 so SIWZ - Moduł sprzedaży i rezerwacji internetowej EuroBilet (MSI) - Integracja portalu Klienta z MSIz użyciem web service (PDF, 209.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.33.2020 (PDF, 1.5 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - ZP.271.33.2020 (PDF, 53.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.33.2020 (PDF, 35.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.33.2020 (PDF, 63.7 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2020-08-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.32.2020 „Rozbudowa przystani Ekomariny w Iławie w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Rozbudowa przystani Ekomariny w Iławie w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie (PDF, 6.9 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - opis (DOC, 24 KiB)
 • Załączniki 1-5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 365.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.32.2020 (PDF, 2.2 MiB)
 • Informacja o zmianie treści SIWZ - ZP.271.32.2020 (PDF, 75.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.32.2020 (PDF, 278 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ - ZP.271.32.2020 (PDF, 264.1 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na pytania - zmieniony Załącznik nr 4B (DOC, 79 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu II - ZP.271.32.2020 (PDF, 369.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu III - ZP.271.32.2020 (PDF, 278 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SIWZ - ZP.271.32.2020 (PDF, 76.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ - ZP.271.32.2020 (PDF, 225.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu IV - ZP.271.32.2020 (PDF, 389.7 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SIWZ - ZP.271.32.2020 (PDF, 74.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu V - ZP.271.32.2020 (PDF, 376.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ - ZP.271.32.2020 (PDF, 157.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu VI - ZP.271.32.2020 (PDF, 514.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.32.2020 (PDF, 105.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.32.2020 (PDF, 144.8 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2020-07-31
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-24 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.31.2020 „Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.31.2020 - „Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy” (PDF, 129.3 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.31.2020 -„Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy” (PDF, 1.8 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.31.2020 -„Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy” (DOCX, 71.7 KiB)
 • 04. Załącznik nr 9 - Zarządzenie nr 0050-33/2019 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia "Zasad gospodarowania drewnem pozyskiwanym z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława" (PDF, 413.1 KiB)
 • Lokalizacja drzew do usunięcia - załącznik nr 1 do umowy (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.31.2020 (PDF, 115.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.31.2020 - „Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy” (PDF, 109.2 KiB)
Lp 31
Data ogłoszenia
2020-07-31
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.30.2020 "Zakup Licencji i Wdrożenie Aplikacji do świadczenia eUsług, przeprowadzenie Szkoleń oraz zakup niezbędnego sprzętu” w ramach Projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.30.2020 - "Zakup Licencji i Wdrożenie Aplikacji do świadczenia eUsług, przeprowadzenie Szkoleń oraz zakup niezbędnego sprzętu” w ramach Projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie". (DOC, 241 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.30.2020 -"Zakup Licencji i Wdrożenie Aplikacji do świadczenia eUsług, przeprowadzenie Szkoleń oraz zakup niezbędnego sprzętu” w ramach Projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie". (PDF, 2.4 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.30.2020 -"Zakup Licencji i Wdrożenie Aplikacji do świadczenia eUsług, przeprowadzenie Szkoleń oraz zakup niezbędnego sprzętu” w ramach Projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie". (DOCX, 205.2 KiB)
 • 04. Część II SIWZ - SOPZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dla częsci 1 i 2) (PDF, 3.5 MiB)
 • 05. Część III SIWZ - projekt umowy dla części 1 (PDF, 1.3 MiB)
 • 06. Część III SIWZ - Projekt umowy dla części 2 (PDF, 835.5 KiB)
 • 06.Ogłoszenie o zamówieniu - Postępowanie znak: ZP.271.30.2020 - "Zakup Licencji i Wdrożenie Aplikacji do świadczenia eUsług, przeprowadzenie Szkoleń oraz zakup niezbędnego sprzętu” w ramach Projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie". (PDF, 159.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ - ZP.271.30.2020 (PDF, 1.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.30.2020 (PDF, 308 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.30.2020 (PDF, 105 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.30.2020 (PDF, 138.9 KiB)
 • Sprostowanie zawiadommienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.30.2020 (PDF, 141.2 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2020-07-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.29.2020 „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Smolki i Wiejskiej w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.29.2020 - „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Smolki i Wiejskiej w Iławie” (PDF, 159.4 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.29.2020 -„Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Smolki i Wiejskiej w Iławie” (PDF, 2.2 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.29.2020 -„Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Smolki i Wiejskiej w Iławie” (DOCX, 68.5 KiB)
 • 04. Dokumentacja - Postępowanie znak: ZP.271.29.2020 - „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Smolki i Wiejskiej w Iławie” (ZIP, 38.5 MiB)
 • 05. Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.29.2020 (PDF, 86.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.29.2020 (PDF, 162.7 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2020-07-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-12 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.28.2020 „Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie w roku 2020"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.28.2020 - „Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie w roku 2020" (PDF, 128 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.28.2020 -„Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie w roku 2020" (PDF, 2 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.28.2020 -„Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie w roku 2020" (DOCX, 64.5 KiB)
 • 04. Dokumentacja - Postępowanie znak: ZP.271.28.2020 - „Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie w roku 2020" (ZIP, 27.1 MiB)
 • 05. Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.28.2020 (PDF, 120.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.28.2020 (PDF, 105.1 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2020-07-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.27.2020 „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.27.2020 - „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie” (PDF, 150.6 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.27.2020 -„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie” (PDF, 2.1 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.27.2020 -„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie” (DOCX, 53.1 KiB)
 • 04. Dokumentacja - Postępowanie znak: ZP.271.27.2020 - „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie” (ZIP, 794 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.27.2020 (PDF, 190.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Postępowanie znak: 271.27.2020 (PDF, 282.4 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2020-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.26.2020 - "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II (PDF, 7.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.26.2020 (PDF, 2.1 MiB)
 • Załączniki 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - Wyciąg z odpowiedzi na pytania w postępowaniu nr ZP.271.14.2020 (PDF, 73.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.26.2020 - „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II (PDF, 99 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Postępowanie znak: ZP.271.26.2020 -„Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II (PDF, 57.9 KiB)
 • 0głoszenie o zmianie ogłoszenia - Postępowanie znak: ZP.271.26.2020 -„Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II (PDF, 35.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.26.2020 (PDF, 48.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.26.2020 (PDF, 143.9 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2020-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.25.2020 "Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego (Osiedle Żołnierzy Wyklętych)"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego (Osiedle Żołnierzy Wyklętych) (PDF, 3.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.25.2020 (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 168.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.25.2020 (PDF, 74 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Postępowanie znak: 271.25.2020 (PDF, 148.4 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2020-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.24.2020 - "Modernizacja boiska przy Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Modernizacja boiska przy Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie (PDF, 6 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.24.2020 (PDF, 1.7 MiB)
 • Załączniki 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 135 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiar robót (7Z, 16.9 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.24.2020 (PDF, 99.5 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na pytania - Dokumentacja projektowa - format .pdf (PDF, 7.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.24.2020 (PDF, 38.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.24.2020 (PDF, 41.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.24.2020 (PDF, 121.6 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2020-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-10 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.23.2020 „Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie w roku 2020"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01. Ogłoszenie o zamówieniu - Postepowanie znak: ZP.271.23.2020 - „Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie w roku 2020" (PDF, 127.8 KiB)
 • 02. SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.23.2020 -„Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie w roku 2020" (PDF, 2 MiB)
 • 03. Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - Postępowanie znak: ZP.271.23.2020 -„Remonty i konserwacje tras rowerowych, pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie w roku 2020" (DOCX, 71.1 KiB)
 • 04. Załącznik nr 8 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 4.1 MiB)
 • 05. Projekt (ZIP, 27.1 MiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Postępowanie znak: ZP.271.23.2020 (PDF, 123.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Postępowanie znak: 271.23.2020 (PDF, 131.4 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2020-06-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.22.2020 - „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej oraz budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej oraz budowy drogi do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A i drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie (PDF, 4.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.22.2020 (DOC, 184.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumenty do projektu (7Z, 1 MiB)
 • Załączniki 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 335.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.22.2020 (PDF, 139.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu części 2 i 3 postępowania - ZP.271.22.2020 (PDF, 187.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 - ZP.271.22.2020 (PDF, 136.3 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2020-06-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-25 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.21.2020 "Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego (Osiedle Żołnierzy Wyklętych"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego (Osiedle Żołnierzy Wyklętych) (PDF, 3.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.21.2020 (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 154 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.21.2020 (DOC, 88 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.21.2020 (DOC, 54.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.21.2020 (PDF, 124.1 KiB)
Lp 41
Data ogłoszenia
2020-06-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.20.2020 - "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Program Funkcjonalno - Użytkowy (DOC, 24.5 KiB)
 • SIWZ - Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II (PDF, 7.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.20.2020 (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - Wyciąg z odpowiedzi na pytania w postępowaniu nr ZP.271.14.2020 (PDF, 73.4 KiB)
 • Załączniki 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 2.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.20.2020 (PDF, 50.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.20.2020 (PDF, 145.5 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2020-06-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak: ZP.271.18.2020 "Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Remonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy (PDF, 5 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu- ZP.271.18.2020 (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna SST (PDF, 3.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - mapki z lokalizacją separatorów i osadników (PDF, 4.9 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - Mapka z miejscem wykonania umocnienia wylotu wód opadowych Jd-03 do jeziora Jeziorak przy ul. Sikorskiego oraz rysunek wylotu kolektora (PDF, 4.9 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ - Mapka z miejscem wykonania umocnienia wylotu wód opadowych Jd-04 do jeziora Jeziorak przy ul. Sikorskiego oraz rysunek wylotu kolektora (PDF, 177 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ – Mapka z miejscem wykonania umocnienia wylotu wód opadowych Jd-05 do jeziora Jeziorak przy ul. Wyczółkowskiego oraz rysunek wylotu kolektora (PDF, 209.9 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.18.2020 (PDF, 104.4 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - Załącznik nr 11 do SIWZ (PDF, 160.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr ZP.271.18.2020 (PDF, 65.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.18.2020 (PDF, 167.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji