ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/676/23 w sprawie udzielenia dotacji celowej Iławskiemu Centrum Kultury w Iławie na wkład własny do projektu pn. Wzrost potencjału kulturowego Iławskiego Centrum Kultury w zakresie realizacji wydarzeń plenerowych.
Nr aktu prawnego
LXIV/676/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/675/23 w sprawie udzielenia dotacji celowej Iławskiemu Centrum Kultury w Iławie na wkład własny do projektu pn. Modernizacja kinoteatru Pasja polegająca na zakupie i montażu foteli.
Nr aktu prawnego
LXIV/675/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/674/23 w sprawie przekazania wniosku Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia
Nr aktu prawnego
LXIV/674/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/673/23 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LXIV/673/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/672/23 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Iławie
Nr aktu prawnego
LXIV/672/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/671/23 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieujętej w planie pracy Komisjiustalonym na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXIV/671/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/670/23 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
LXIV/670/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/669/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Nr aktu prawnego
LXIV/669/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/668/23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznanie świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Nr aktu prawnego
LXIV/668/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/667/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXIV/667/23
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/666/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LXIV/666/23
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-03-10
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały nr LXI/645/23
Nr aktu prawnego
PN.4131.116.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-03-10
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie stwierdzające nieważność uchwały nr LXI/644/23 Rady Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
PN.4131.115.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-03-03
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIII/665/23 w sprawie upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do zbadania skargi na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LXIII/665/23
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIII/664/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXIII/664/23
Status
Zmieniony
Lp: 16
Data podjęcia
2023-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIII/663/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LXIII/663/23
Status
Zmieniony
Lp: 17
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXII/662/23 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława.
Nr aktu prawnego
LXII/662/23
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXII/661/23 w sprawie upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do zbadania skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Iławie
Nr aktu prawnego
LXII/661/23
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXII/660/23 w sprawie przyjęcia oświadczenia - stanowiska Rady Miejskiej w Iławie dotyczącego przebiegu drogi ekspresowej S5 na odcinku Wirwajdy - Nowe Marzy
Nr aktu prawnego
LXII/660/23
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXII/659/23 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Iławy w roku 2023
Nr aktu prawnego
LXII/659/23
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXII/658/23 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2023
Nr aktu prawnego
LXII/658/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji