ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/360/21 w sprawie rozstrzygnięcia petycji dotyczącej nadania nazw rondom w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXII/360/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/359/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Grunwaldzkiej.
Nr aktu prawnego
XXXII/359/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/358/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy
Nr aktu prawnego
XXXII/358/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/357/21 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Iławy w roku 2021
Nr aktu prawnego
XXXII/357/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/356/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXII/356/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/355/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021 – 2029
Nr aktu prawnego
XXXII/355/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/354/21 w sprawie ustawienia przy ul. Kościuszki 9 w Iławie obelisku z tablicą upamiętniającą ofiary komunistycznego terroru
Nr aktu prawnego
XXXII/354/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/353/21 w sprawie przekazania Komisji Skarg Wniosków i Petycji do rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXXI/353/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/352/21 w sprawie rozstrzygnięcia petycji
Nr aktu prawnego
XXXI/352/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/351/21 w sprawie rozstrzygnięcia petycji
Nr aktu prawnego
XXXI/351/21
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/350/21 w sprawie rozstrzygnięcia petycji
Nr aktu prawnego
XXXI/350/21
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/349/21 w sprawie rozstrzygnięcia petycji
Nr aktu prawnego
XXXI/349/21
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/348/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i ulg za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXI/348/21
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/347/21 w sprawie zamiany nieruchomości położonych przy ulicy Sienkiewicza.
Nr aktu prawnego
XXXI/347/21
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/346/21 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXI/346/21
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/345/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki.
Nr aktu prawnego
XXXI/345/21
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/344/21 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki.
Nr aktu prawnego
XXXI/344/21
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/343/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Andersa.
Nr aktu prawnego
XXXI/343/21
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/342/21 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Andersa.
Nr aktu prawnego
XXXI/342/21
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/341/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/341/21
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/340/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021 - 2029
Nr aktu prawnego
XXXI/340/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji