ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 22
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVIII/538/22 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokali
Nr aktu prawnego
XLVIII/538/22
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVIII/537/22 w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego do gminnego zasobu mieszkaniowego
Nr aktu prawnego
XLVIII/537/22
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVIII/536/22 w sprawie korzystania z kortów tenisowych przy ul. Sienkiewicza 1A w Iławie
Nr aktu prawnego
XLVIII/536/22
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVIII/535/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującemu członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miejską Iława
Nr aktu prawnego
XLVIII/535/22
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVIII/534/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLVIII/534/22
Status
Zmieniony
Lp: 27
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVIII/533/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022 – 2032
Nr aktu prawnego
XLVIII/533/22
Status
Zmieniony
Lp: 28
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/532/22 w sprawie  rozpatrzenia przedmiotowej petycji
Nr aktu prawnego
XLVII/532/22
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/531/22 w sprawie rozpatrzenia przedmiotowej petycji
Nr aktu prawnego
XLVII/531/22
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/530/22 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, stref street workouti boisk stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XLVII/530/22
Status
Zmieniony
Lp: 31
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/529/22 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych „Iławskich Wodociągów” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2021-2023
Nr aktu prawnego
XLVII/529/22
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/528/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Prusa.
Nr aktu prawnego
XLVII/528/22
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/527/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Prusa.
Nr aktu prawnego
XLVII/527/22
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/526/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Prusa.
Nr aktu prawnego
XLVII/526/22
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/525/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Prusa.
Nr aktu prawnego
XLVII/525/22
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/524/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Prusa.
Nr aktu prawnego
XLVII/524/22
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/523/22 w sprawie przeprowadzania z mieszkańcami miasta Iławy konsultacji społecznych dotyczących Iławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia zasad i trybu przeprowadzania Iławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Nr aktu prawnego
XLVII/523/22
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/522/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLVII/522/22
Status
Zmieniony
Lp: 39
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/521/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022 – 2032
Nr aktu prawnego
XLVII/521/22
Status
Zmieniony
Lp: 40
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVI/520/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLVI/520/22
Status
Zmieniony
Lp: 41
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVI/519/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022 – 2032
Nr aktu prawnego
XLVI/519/22
Status
Zmieniony
Lp: 42
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/518/22 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Nr aktu prawnego
XLV/518/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji