ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 22
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/25/24 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Miasto Iława w Zgromadzeniu Związku Gmin"Jeziorak"
Nr aktu prawnego
II/25/24
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/24/24 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
II/24/24
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/23/24 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Iławie przy ul. 1 Maja 35A na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
II/23/24
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/22/24 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokali.
Nr aktu prawnego
II/22/24
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/21/24 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
II/21/24
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/20/24 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyczółkowskiego
Nr aktu prawnego
II/20/24
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/19/24 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Zielonej
Nr aktu prawnego
II/19/24
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/18/24 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Zielonej
Nr aktu prawnego
II/18/24
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/17/24 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
II/17/24
Status
Obowiązujący
Lp: 31
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/16/24 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 - 2027
Nr aktu prawnego
II/16/24
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/15/24 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie wprowadzonego uchwałą Rady Miejskiej w Iławie nr XXIX/296/12 z dnia 28 listopada 2012 r.
Nr aktu prawnego
II/15/24
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/14/24 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
II/14/24
Status
Zmieniony
Lp: 34
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/13/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2024 – 2034
Nr aktu prawnego
II/13/24
Status
Zmieniony
Lp: 35
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr I/12/24 w sprawie ustalenia składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Nr aktu prawnego
I/12/24
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr I/11/24 w sprawie ustalenia składu Komisji Problematyki Społecznej
Nr aktu prawnego
I/11/24
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr I/10/24 w sprawie ustalenia składu Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów
Nr aktu prawnego
I/10/24
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr I/9/24 w sprawie ustalenia składu Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Nr aktu prawnego
I/9/24
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr I/8/24 w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
I/8/24
Status
Zmieniony
Lp: 40
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr I/7/24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Sportu i Turystyki
Nr aktu prawnego
I/7/24
Status
Obowiązujący
Lp: 41
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr I/6/24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Problematyki Społecznej
Nr aktu prawnego
I/6/24
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr I/5/24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów
Nr aktu prawnego
I/5/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji