ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 127
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/146/19 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji w 2019 – 2020 r. projektu konkursowego pn. „Rodzina źródłem inspiracji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr aktu prawnego
XV/146/19
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/145/19 w sprawie przyjęcia do wykonania na rok 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Pogram asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”
Nr aktu prawnego
XV/145/19
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/144/19 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XV/144/19
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/143/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XV/143/19
Status
Obowiązujący
Lp: 131
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/142/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
XV/142/19
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIV/141/19 w sprawie rozstrzygnięcia wniosku mieszkańców ul. Jagiełły
Nr aktu prawnego
XIV/141/19
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIV/140/19 w sprawie zbycia udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Wyszyńskiego.
Nr aktu prawnego
XIV/140/19
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIV/139/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Gen. Maczka.
Nr aktu prawnego
XIV/139/19
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIV/138/19 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XIV/138/19
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIV/137/19 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
Nr aktu prawnego
XIV/137/19
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIV/136/19 w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii Przemienienia Pańskiego w Iławie, na wykonanie instalacji monitoringu i alarmu wewnątrz oraz na zewnątrz budynku Kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Iławie przy ul. Kościelnej 1 w Iławie.
Nr aktu prawnego
XIV/136/19
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIV/135/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XIV/135/19
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIV/134/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
XIV/134/19
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2019-10-22
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego
Nr aktu prawnego
PN.4131.543.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 141
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIII/133/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XIII/133/19
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIII/132/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
XIII/132/19
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIII/131/19 w sprawie likwidacji Żłobka w Przedszkolu Miejskim Nr 2 Integracyjnym w Iławie ul. Kasprowicza 3
Nr aktu prawnego
XIII/131/19
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIII/130/19 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XIII/130/19
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2019-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XII/129/19 w sprawie przeprowadzania z mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
Nr aktu prawnego
XII/129/19
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2019-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XII/128/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XII/128/19
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2019-09-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XII/127/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
XII/127/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji