ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 148
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/88/19 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
VIII/88/19
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/87/19 w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego
Nr aktu prawnego
VIII/87/19
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/86/19 w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z obiektu Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej przy ul. J. Dąbrowskiego 11 A w Iławie
Nr aktu prawnego
VIII/86/19
Status
Obowiązujący
Lp: 151
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/85/19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Nr aktu prawnego
VIII/85/19
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/84/19 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Iławy w roku 2019
Nr aktu prawnego
VIII/84/19
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/83/19 w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas VI szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Iława, miejsca realizacji obowiązku szkolnego
Nr aktu prawnego
VIII/83/19
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/82/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Iława oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Nr aktu prawnego
VIII/82/19
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/81/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Iławy do roku 2023
Nr aktu prawnego
VIII/81/19
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/80/19 w sprawie przejecia pojazdów na własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
VIII/80/19
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/79/19 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
VIII/79/19
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/78/19 w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej.
Nr aktu prawnego
VIII/78/19
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/77/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Produkcyjnej.
Nr aktu prawnego
VIII/77/19
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/76/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Warsztatowej.
Nr aktu prawnego
VIII/76/19
Status
Obowiązujący
Lp: 161
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/75/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
VIII/75/19
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/74/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
VIII/74/19
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2019-03-27
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie nr VI/66/19 w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Iławie oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
PN.4131.180.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2019-03-27
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie nr VI/65/19 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie skargi
Nr aktu prawnego
PN.4131.179.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2019-03-27
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie nr VI/59/19 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku
Nr aktu prawnego
PN.4131.178.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2019-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VII/73/19 w sprawie wyrażenia zgody na demontaż tablicy pamiątkowej na pomniku przy stadionie miejskimprzy ul. Sienkiewicza w Iławie
Nr aktu prawnego
VII/73/19
Status
Unieważniony
Lp: 167
Data podjęcia
2019-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VII/72/19 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
VII/72/19
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2019-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VII/71/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Usługowej.
Nr aktu prawnego
VII/71/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji