ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 148
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXV/682/23 w sprawie zbycia udziału w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Plażowej
Nr aktu prawnego
LXV/682/23
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXV/681/23 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
LXV/681/23
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXV/680/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym, określonego w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
LXV/680/23
Status
Obowiązujący
Lp: 151
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXV/679/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska - Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo - Iława (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo - rowerowej"
Nr aktu prawnego
LXV/679/23
Status
Uchylony
Lp: 152
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXV/678/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXV/678/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXV/677/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LXV/677/23
Status
Uchylony
Lp: 154
Data podjęcia
2023-04-03
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność załącznika do uchwały nr LXII/662/23
Nr aktu prawnego
PN.4131.135.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/676/23 w sprawie udzielenia dotacji celowej Iławskiemu Centrum Kultury w Iławie na wkład własny do projektu pn. Wzrost potencjału kulturowego Iławskiego Centrum Kultury w zakresie realizacji wydarzeń plenerowych.
Nr aktu prawnego
LXIV/676/23
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/675/23 w sprawie udzielenia dotacji celowej Iławskiemu Centrum Kultury w Iławie na wkład własny do projektu pn. Modernizacja kinoteatru Pasja polegająca na zakupie i montażu foteli.
Nr aktu prawnego
LXIV/675/23
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/674/23 w sprawie przekazania wniosku Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia
Nr aktu prawnego
LXIV/674/23
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/673/23 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LXIV/673/23
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/672/23 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Iławie
Nr aktu prawnego
LXIV/672/23
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/671/23 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieujętej w planie pracy Komisjiustalonym na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXIV/671/23
Status
Obowiązujący
Lp: 161
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/670/23 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
LXIV/670/23
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/669/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Nr aktu prawnego
LXIV/669/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/668/23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznanie świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Nr aktu prawnego
LXIV/668/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/667/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXIV/667/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/666/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LXIV/666/23
Status
Uchylony
Lp: 166
Data podjęcia
2023-03-10
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały nr LXI/645/23
Nr aktu prawnego
PN.4131.116.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2023-03-10
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie stwierdzające nieważność uchwały nr LXI/644/23 Rady Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
PN.4131.115.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2023-03-03
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIII/665/23 w sprawie upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do zbadania skargi na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LXIII/665/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji