ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 148
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/126/19 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji projektu pod nazwą „Kto pyta – nie błądzi!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XI/126/19
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/125/19 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XI/125/19
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/124/19 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XI/124/19
Status
Obowiązujący
Lp: 151
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/123/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kajki.
Nr aktu prawnego
XI/123/19
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/122/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zbycia prawa własności nieruchomości położonej przyul. Mickiewicza.
Nr aktu prawnego
XI/122/19
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/121/19 w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Przemysłowej.
Nr aktu prawnego
XI/121/19
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/120/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej.
Nr aktu prawnego
XI/120/19
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/119/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości oraz obciążenia nieruchomości położonych przyul. Piaskowej.
Nr aktu prawnego
XI/119/19
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/118/19 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
Nr aktu prawnego
XI/118/19
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/117/19 w sprawie rozstrzygnięcia wniosku mieszkanki
Nr aktu prawnego
XI/117/19
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/116/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława.
Nr aktu prawnego
XI/116/19
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/115/19 w sprawie zmian budżetu Miasta Iławy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XI/115/19
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2019-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XI/114/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
XI/114/19
Status
Obowiązujący
Lp: 161
Data podjęcia
2019-07-24
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Nr aktu prawnego
PN.4131.410.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Nr aktu prawnego
PN.4131.292.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z obiektu Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej ul. J. Dąbrowskiego 11A w Iławie
Nr aktu prawnego
PN.4131.293.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/113/19 w sprawie upoważnienia Komisji Skarg Wniosków i Petycji do zbadania wniosku mieszkanki
Nr aktu prawnego
X/113/19
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/112/19 w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy drogi ekspresowej i udziału w konsultacjach publicznych dotyczących oceny rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.
Nr aktu prawnego
X/112/19
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/111/19 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
X/111/19
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/110/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w mieście
Nr aktu prawnego
X/110/19
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/109/19 w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli
Nr aktu prawnego
X/109/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji