ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-11-08
Grupa tematyczna
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 0102-387/23 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr LXXII/745/23 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/452/09 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Iławy.
Nr aktu prawnego
0102-387/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/753/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miejskiej Iława, uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach
Nr aktu prawnego
LXXII/753/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/752/23 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6  w Iławie
Nr aktu prawnego
LXXII/752/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/751/23 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Nr aktu prawnego
LXXII/751/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/750/23 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Suszumowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnegow sprawie przyjmowania i utrzymywania psów oraz kotów z terenu Gminy Susz w schroniskudla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2024 r.
Nr aktu prawnego
LXXII/750/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/749/23 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Biskupiecumowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnegow sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Biskupiec w schroniskudla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2024 r.
Nr aktu prawnego
LXXII/749/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/748/23 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Lubawaumowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnegow sprawie przyjmowania i utrzymywania psów oraz kotów z terenu Gminy Lubawa w schroniskudla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2024r.
Nr aktu prawnego
LXXII/748/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/747/23 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Iławaumowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnegow sprawie przyjmowania i utrzymywania psów oraz kotów z terenu Gminy Iława w schroniskudla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2024 r.
Nr aktu prawnego
LXXII/747/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/746/23 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
LXXII/746/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/745/23 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/452/09 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Iławy.
Nr aktu prawnego
LXXII/745/23
Status
Zmieniony
Lp: 11
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/744/23 w sprawie ustanowienia wieloletniego miejskiego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
LXXII/744/23
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/743/23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznanie świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
Nr aktu prawnego
LXXII/743/23
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/742/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
Nr aktu prawnego
LXXII/742/23
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/741/23 zmieniająca Uchwałę nr X/103/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Iławie.
Nr aktu prawnego
LXXII/741/23
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/740/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXXII/740/23
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/739/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LXXII/739/23
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXI/738/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacjimiasta Iławy
Nr aktu prawnego
LXXI/738/23
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXI/737/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LXXI/737/23
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXI/736/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LXXI/736/23
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXI/735/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXXI/735/23
Status
Zmieniony
Lp: 21
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXI/734/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LXXI/734/23
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji