Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-07-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/46/24 w sprawie zmiany uchwały nr LXXIII/757/23 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
V/46/24
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-07-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/45/24 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i ulg za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
V/45/24
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-07-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/44/24 w sprawie opłaty miejscowej oraz zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności
Nr aktu prawnego
V/44/24
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-07-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/43/24 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
V/43/24
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-07-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/42/24 w sprawie przyjęcia zmienionego Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
V/42/24
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-07-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/41/24 w sprawie przekazania petycji według właściwości
Nr aktu prawnego
IV/41/24
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/40/24 w sprawie dyżurów radnych w II półroczu 2024 roku
Nr aktu prawnego
III/40/24
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/39/24 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Stalowej
Nr aktu prawnego
III/39/24
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/38/24 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wojska Polskiego
Nr aktu prawnego
III/38/24
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/37/24 w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława
Nr aktu prawnego
III/37/24
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2024-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/36/24 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Iławie przy ul. Kościuszki 20A na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
III/36/24
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/35/24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym, określonego w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
III/35/24
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/34/24 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
III/34/24
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/33/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2024 – 2034
Nr aktu prawnego
III/33/24
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/32/24 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Iławy za 2023 rok
Nr aktu prawnego
III/32/24
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2024-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/31/24 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Nr aktu prawnego
III/31/24
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2024-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/30/24 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
III/30/24
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/29/24 w sprawie zmiany uchwały I/8/24 ws. ustalenia składu Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
II/29/24
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/28/24 zmieniająca uchwałę w sprawie dyżurów radnych w I półroczu 2024 roku
Nr aktu prawnego
II/28/24
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/27/24 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę Miejską Iława w Zgromadzeniu Związku GminRegionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"
Nr aktu prawnego
II/27/24
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2024-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/26/24 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Miasto Iława w Zgromadzeniu Związku Gmin i PowiatówKanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Nr aktu prawnego
II/26/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji