ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 106
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/203/20 w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem oraz ochroną kultury
Nr aktu prawnego
XVIII/203/20
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/202/20 w sprawie ogłoszenia roku 2020 w mieście Iława „Rokiem Maksymiliana Grabowskiego ”
Nr aktu prawnego
XVIII/202/20
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/201/20 w sprawie ustalenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Nr aktu prawnego
XVIII/201/20
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/200/20 w sprawie ustalenia składu Komisji Problematyki Społecznej
Nr aktu prawnego
XVIII/200/20
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/199/20 w sprawie zmiany uchwały nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XVIII/199/20
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/198/20 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą „Iławski Klub Seniora” oraz zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Nr aktu prawnego
XVIII/198/20
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/197/20 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
Nr aktu prawnego
XVIII/197/20
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/196/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w mieście
Nr aktu prawnego
XVIII/196/20
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/195/20 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Lipowy Dwór.
Nr aktu prawnego
XVIII/195/20
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/194/20 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyszyńskiego
Nr aktu prawnego
XVIII/194/20
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/193/20 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XVIII/193/20
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/192/20 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Boczno-Górnej.
Nr aktu prawnego
XVIII/192/20
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/191/20 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2020
Nr aktu prawnego
XVIII/191/20
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/190/20 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XVIII/190/20
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/189/20 w sprawie określenia warunków przyznawania Stypendiów Burmistrza Miasta Iławy i Rady Miejskiej w Iławie w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Nr aktu prawnego
XVIII/189/20
Status
Obowiązujący
Lp: 121
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/188/20 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XVIII/188/20
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/187/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym, określonego w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
XVIII/187/20
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/186/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli
Nr aktu prawnego
XVIII/186/20
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/185/20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVIII/185/20
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/184/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2020 - 2029
Nr aktu prawnego
XVIII/184/20
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/183/20 w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
XVII/183/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji