ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 106
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/368/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Iława na lata 2020-2024”
Nr aktu prawnego
XXXIII/368/21
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/367/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXIII/367/21
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/366/21 w sprawie rozstrzygnięcia petycji
Nr aktu prawnego
XXXIII/366/21
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/365/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Asnyka.
Nr aktu prawnego
XXXIII/365/21
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/364/21 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXIII/364/21
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/363/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w mieście.
Nr aktu prawnego
XXXIII/363/21
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/362/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/362/21
Status
Zmieniony
Lp: 113
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/361/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021 – 2029
Nr aktu prawnego
XXXIII/361/21
Status
Zmieniony
Lp: 114
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/360/21 w sprawie rozstrzygnięcia petycji dotyczącej nadania nazw rondom w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXII/360/21
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/359/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Grunwaldzkiej.
Nr aktu prawnego
XXXII/359/21
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/358/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy
Nr aktu prawnego
XXXII/358/21
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/357/21 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Iławy w roku 2021
Nr aktu prawnego
XXXII/357/21
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/356/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXII/356/21
Status
Zmieniony
Lp: 119
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/355/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021 – 2029
Nr aktu prawnego
XXXII/355/21
Status
Zmieniony
Lp: 120
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/354/21 w sprawie ustawienia przy ul. Kościuszki 9 w Iławie obelisku z tablicą upamiętniającą ofiary komunistycznego terroru
Nr aktu prawnego
XXXII/354/21
Status
Obowiązujący
Lp: 121
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/353/21 w sprawie przekazania Komisji Skarg Wniosków i Petycji do rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXXI/353/21
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/352/21 w sprawie rozstrzygnięcia petycji
Nr aktu prawnego
XXXI/352/21
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/351/21 w sprawie rozstrzygnięcia petycji
Nr aktu prawnego
XXXI/351/21
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/350/21 w sprawie rozstrzygnięcia petycji
Nr aktu prawnego
XXXI/350/21
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/349/21 w sprawie rozstrzygnięcia petycji
Nr aktu prawnego
XXXI/349/21
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/348/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i ulg za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXI/348/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji