ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 85
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/475/22 w sprawie rozstrzygnięcia petycji
Nr aktu prawnego
XLIII/475/22
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/474/22 w sprawie rozstrzygnięcia petycji
Nr aktu prawnego
XLIII/474/22
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/473/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIII/473/22
Status
Zmieniony
Lp: 88
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/472/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022 – 2032
Nr aktu prawnego
XLIII/472/22
Status
Zmieniony
Lp: 89
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.432.2021
Nr aktu prawnego
PN.4131.432.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-05-25
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.202.2020
Nr aktu prawnego
PN.4131.202.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 91
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLII/471/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy miasta Iławy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLII/471/21
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLII/470/21 w sprawie dyżurów radnych w I półroczu 2022 roku
Nr aktu prawnego
XLII/470/21
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLII/469/21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Iławie na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLII/469/21
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLII/468/21 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLII/468/21
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLII/467/21 w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XLII/467/21
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLII/466/21 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLII/466/21
Status
Nieobowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLII/465/21 w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Iława na lata 2022 - 2024
Nr aktu prawnego
XLII/465/21
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLII/464/21 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji w 2022 roku Programu pilotażowego „Opieka wytchnieniowa” 2022 finansowanego ze środków budżetu Gminy Miejskiej Iława.
Nr aktu prawnego
XLII/464/21
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLII/463/21 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Iława na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
Nr aktu prawnego
XLII/463/21
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLII/462/21 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XLII/462/21
Status
Obowiązujący
Lp: 101
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLII/461/21 w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miejskiej Iława na rok 2021, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków.
Nr aktu prawnego
XLII/461/21
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLII/460/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XLII/460/21
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLII/459/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021 – 2029
Nr aktu prawnego
XLII/459/21
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLII/458/21 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLII/458/21
Status
Zmieniony
Lp: 105
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLII/457/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022-2032
Nr aktu prawnego
XLII/457/21
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji