ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 85
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/671/23 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieujętej w planie pracy Komisjiustalonym na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXIV/671/23
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/670/23 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
LXIV/670/23
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/669/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Nr aktu prawnego
LXIV/669/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/668/23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznanie świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Nr aktu prawnego
LXIV/668/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/667/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXIV/667/23
Status
Zmieniony
Lp: 90
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/666/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LXIV/666/23
Status
Zmieniony
Lp: 91
Data podjęcia
2023-03-10
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały nr LXI/645/23
Nr aktu prawnego
PN.4131.116.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2023-03-10
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie stwierdzające nieważność uchwały nr LXI/644/23 Rady Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
PN.4131.115.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2023-03-03
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIII/665/23 w sprawie upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do zbadania skargi na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LXIII/665/23
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2023-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIII/664/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXIII/664/23
Status
Zmieniony
Lp: 95
Data podjęcia
2023-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIII/663/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LXIII/663/23
Status
Zmieniony
Lp: 96
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXII/662/23 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława.
Nr aktu prawnego
LXII/662/23
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXII/661/23 w sprawie upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do zbadania skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Iławie
Nr aktu prawnego
LXII/661/23
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXII/660/23 w sprawie przyjęcia oświadczenia - stanowiska Rady Miejskiej w Iławie dotyczącego przebiegu drogi ekspresowej S5 na odcinku Wirwajdy - Nowe Marzy
Nr aktu prawnego
LXII/660/23
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXII/659/23 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Iławy w roku 2023
Nr aktu prawnego
LXII/659/23
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXII/658/23 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2023
Nr aktu prawnego
LXII/658/23
Status
Obowiązujący
Lp: 101
Data podjęcia
2023-02-13
Grupa tematyczna
Wyrok
Tytuł aktu
Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Nr aktu prawnego
Sygn. akt II SA/OI 44/23
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/657/23 w sprawie rozstrzygnięcia wezwania o podjęcie uchwały
Nr aktu prawnego
LXI/657/23
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/656/23 w sprawie rozstrzygnięcia wniosku o upamiętnienie rocznicy intronizacji Chrystusa Króla Polskii potwierdzenie statusu cywilizacyjnego tutejszej gminy
Nr aktu prawnego
LXI/656/23
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/655/23 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LXI/655/23
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/654/23 w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
LXI/654/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji