ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 85
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/155/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Iława umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów i kotów z terenu Gminy Iława w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XV/155/19
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/154/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Susz umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XV/154/19
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/153/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Lubawa umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Lubawa w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XV/153/19
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/152/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Biskupiec umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Biskupiec w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XV/152/19
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/151/19 w sprawie dzierżawy oraz użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XV/151/19
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/150/19 w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej położonej przy ul. Zielonej.
Nr aktu prawnego
XV/150/19
Status
Obowiązujący
Lp: 91
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/149/19 w sprawie zbycia udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Plażowej.
Nr aktu prawnego
XV/149/19
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/148/19 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XV/148/19
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/147/19 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Iławy na lata 2020-2024
Nr aktu prawnego
XV/147/19
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/146/19 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji w 2019 – 2020 r. projektu konkursowego pn. „Rodzina źródłem inspiracji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr aktu prawnego
XV/146/19
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/145/19 w sprawie przyjęcia do wykonania na rok 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Pogram asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”
Nr aktu prawnego
XV/145/19
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/144/19 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XV/144/19
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/143/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XV/143/19
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XV/142/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
XV/142/19
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIV/141/19 w sprawie rozstrzygnięcia wniosku mieszkańców ul. Jagiełły
Nr aktu prawnego
XIV/141/19
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIV/140/19 w sprawie zbycia udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Wyszyńskiego.
Nr aktu prawnego
XIV/140/19
Status
Obowiązujący
Lp: 101
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIV/139/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Gen. Maczka.
Nr aktu prawnego
XIV/139/19
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIV/138/19 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XIV/138/19
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIV/137/19 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
Nr aktu prawnego
XIV/137/19
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIV/136/19 w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii Przemienienia Pańskiego w Iławie, na wykonanie instalacji monitoringu i alarmu wewnątrz oraz na zewnątrz budynku Kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Iławie przy ul. Kościelnej 1 w Iławie.
Nr aktu prawnego
XIV/136/19
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XIV/135/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XIV/135/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji