ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 85
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/188/20 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XVIII/188/20
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/187/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym, określonego w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
XVIII/187/20
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/186/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli
Nr aktu prawnego
XVIII/186/20
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/185/20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVIII/185/20
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/184/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2020 - 2029
Nr aktu prawnego
XVIII/184/20
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/183/20 w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
XVII/183/20
Status
Obowiązujący
Lp: 91
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/182/20 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
XVII/182/20
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/181/20 w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Zbigniewa Miecznikowskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i odwołania go z tej funkcji
Nr aktu prawnego
XVII/181/20
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/180/20 zmieniająca Uchwałę Nr XVII/171/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XVII/180/20
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/179/20 w sprawie upoważnienia Komisji Skarg Wniosków i Petycji do zbadania skargi na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XVII/179/20
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/178/20 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XVII/178/20
Status
Nieobowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/177/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Iława na rok szkolny 2019/2020.
Nr aktu prawnego
XVII/177/20
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/176/20 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji w 2020 roku Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XVII/176/20
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/175/20 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela w Stowarzyszeniu Gmin Euroregionu „Bałtyk”
Nr aktu prawnego
XVII/175/20
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/174/20 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Miasto Iława w Zgromadzeniu Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Nr aktu prawnego
XVII/174/20
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/173/20 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XVI/163/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miejskiej Iława na rok 2019, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków.
Nr aktu prawnego
XVII/173/20
Status
Obowiązujący
Lp: 101
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/172/20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVII/172/20
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/171/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2020 - 2029
Nr aktu prawnego
XVII/171/20
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/170/19 w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XVI/170/19
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/169/19 w sprawie dyżurów radnych w I półroczu 2020 roku
Nr aktu prawnego
XVI/169/19
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVI/168/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Iławie na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVI/168/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji