ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 169
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/108/19 w sprawie dyżurów radnych w II półroczu 2019 roku
Nr aktu prawnego
X/108/19
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/107/19 w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Iławie oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
X/107/19
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/106/19 w sprawie nadania nazwy placowi na terenie miasta Iławy
Nr aktu prawnego
X/106/19
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/105/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
X/105/19
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/104/19 w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława
Nr aktu prawnego
X/104/19
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/103/19 w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
X/103/19
Status
Zmieniony
Lp: 175
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/102/19 w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Kościuszki
Nr aktu prawnego
X/102/19
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/101/19 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
X/101/19
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/100/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Jeziorak”
Nr aktu prawnego
X/100/19
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/99/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
X/99/19
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/98/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
X/98/19
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/97/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
Nr aktu prawnego
X/97/19
Status
Obowiązujący
Lp: 181
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr X/96/19 w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
X/96/19
Status
Obowiązujący
Lp: 182
Data podjęcia
2019-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IX/95/19 w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.
Nr aktu prawnego
IX/95/19
Status
Obowiązujący
Lp: 183
Data podjęcia
2019-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IX/94/19 w sprawie przyjęcia dofinansowania na realizację projektu pn. "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy".
Nr aktu prawnego
IX/94/19
Status
Obowiązujący
Lp: 184
Data podjęcia
2019-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IX/93/19 w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o. o. w Iławie
Nr aktu prawnego
IX/93/19
Status
Obowiązujący
Lp: 185
Data podjęcia
2019-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IX/92/19 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
IX/92/19
Status
Obowiązujący
Lp: 186
Data podjęcia
2019-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IX/91/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IX/91/19
Status
Obowiązujący
Lp: 187
Data podjęcia
2019-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IX/90/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
IX/90/19
Status
Obowiązujący
Lp: 188
Data podjęcia
2019-04-30
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie nr VII/73/19 w sprawie wyrażenia zgody na demontaż tablicy pamiątkowej na pomniku przy stadionie miejskimprzy ul. Sienkiewicza w Iławie
Nr aktu prawnego
PN.4131.233.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 189
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VIII/89/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Iława na organizację Fiesty Balonowej
Nr aktu prawnego
VIII/89/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji