ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 169
Data podjęcia
2019-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VII/70/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Królowej Jadwigi.
Nr aktu prawnego
VII/70/19
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2019-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VII/69/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
Nr aktu prawnego
VII/69/19
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2019-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VII/68/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
VII/68/19
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2019-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VII/67/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
VII/67/19
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2019-02-20
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Warm. Mazur. stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr V-56-19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Nr aktu prawnego
PN.4131.93.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2019-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/66/19 w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Iławie oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
VI/66/19
Status
Unieważniony
Lp: 175
Data podjęcia
2019-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/65/19 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie skargi
Nr aktu prawnego
VI/65/19
Status
Unieważniony
Lp: 176
Data podjęcia
2019-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/64/19 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Ostródzkiej.
Nr aktu prawnego
VI/64/19
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2019-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/63/19 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
VI/63/19
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2019-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/62/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Iławie
Nr aktu prawnego
VI/62/19
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2019-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/61/19 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
Nr aktu prawnego
VI/61/19
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2019-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/60/19 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława, zabudowanych na cele mieszkaniowe
Nr aktu prawnego
VI/60/19
Status
Obowiązujący
Lp: 181
Data podjęcia
2019-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/59/19 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2019
Nr aktu prawnego
VI/59/19
Status
Nieobowiązujący
Lp: 182
Data podjęcia
2019-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/58/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
VI/58/19
Status
Obowiązujący
Lp: 183
Data podjęcia
2019-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/57/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029
Nr aktu prawnego
VI/57/19
Status
Obowiązujący
Lp: 184
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/56/19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Nr aktu prawnego
V/56/19
Status
Unieważniony
Lp: 185
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/55/19 w sprawie ogłoszenia roku 2019 w mieście Iława „Rokiem Kazimierza Piechowskiego”
Nr aktu prawnego
V/55/19
Status
Obowiązujący
Lp: 186
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/54/19 w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Zalewskiej.
Nr aktu prawnego
V/54/19
Status
Obowiązujący
Lp: 187
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/53/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyczółkowskiego.
Nr aktu prawnego
V/53/19
Status
Obowiązujący
Lp: 188
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/52/19 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Gierymskiego.
Nr aktu prawnego
V/52/19
Status
Obowiązujący
Lp: 189
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr V/51/19 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Iława na lata 2019 - 2021
Nr aktu prawnego
V/51/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji