ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 43
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVII/799/24 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chopina.
Nr aktu prawnego
LXXVII/799/24
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVII/798/24 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkieoraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
LXXVII/798/24
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVII/797/24 w sprawie zmiany uchwały nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
LXXVII/797/24
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVII/796/24 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z zewnętrznych obiektów sportowych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława
Nr aktu prawnego
LXXVII/796/24
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVII/795/24 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2024
Nr aktu prawnego
LXXVII/795/24
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVII/794/24 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXXVII/794/24
Status
Zmieniony
Lp: 49
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVII/793/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2024 – 2034
Nr aktu prawnego
LXXVII/793/24
Status
Zmieniony
Lp: 50
Data podjęcia
2019-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowiej
Tytuł aktu
w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr VIII/75/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
0102-210/19
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2019-06-07
Grupa tematyczna
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowiej
Tytuł aktu
w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr IX/94/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia dofinansowania na realizację projektu pn. ,,Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy"
Nr aktu prawnego
0102-216/19
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowiej
Tytuł aktu
w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr VIII/75/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
0102-254/19
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-09-13
Grupa tematyczna
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr 0102-366/19 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 13 września 2019 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr Xl/114/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029.
Nr aktu prawnego
0102-366/19
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowiej
Tytuł aktu
Uchwała nr 0102-209/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały nr VIII/74/19 Rady Miejskiej w Iłąwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019-2029
Nr aktu prawnego
0102-209/19
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-02-20
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.4131.83.2020 do uchwały XVII/180/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Iławy stwierdza nieważność §1 ust. 6 uchwały.
Nr aktu prawnego
PN.4131.83.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-11-14
Grupa tematyczna
Wyrok
Tytuł aktu
Wyrok w prawie nieważności uchwały XL/453/21
Nr aktu prawnego
II SA/Ol 693/23
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVI/792/24 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Iława położonej w Iławie przy ul. Brzechwy
Nr aktu prawnego
LXXVI/792/24
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVI/791/24 w sprawie ogłoszenia roku 2024 w Mieście Iława „Rokiem Iławskich Rzemieślników”
Nr aktu prawnego
LXXVI/791/24
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVI/790/24 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
LXXVI/790/24
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVI/789/24 w sprawie "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych" „Iławskich Wodociągów” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2024-2026
Nr aktu prawnego
LXXVI/789/24
Status
Obowiązujący
Lp: 61
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVI/788/24 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji w 2024 roku Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego ze środków budżetu Gminy Miejskiej Iława.
Nr aktu prawnego
LXXVI/788/24
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVI/787/24 w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2024.
Nr aktu prawnego
LXXVI/787/24
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVI/786/24 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty od posiadania psów
Nr aktu prawnego
LXXVI/786/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji