ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 43
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/197/20 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
Nr aktu prawnego
XVIII/197/20
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/196/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w mieście
Nr aktu prawnego
XVIII/196/20
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/195/20 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Lipowy Dwór.
Nr aktu prawnego
XVIII/195/20
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/194/20 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyszyńskiego
Nr aktu prawnego
XVIII/194/20
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/193/20 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XVIII/193/20
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/192/20 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Boczno-Górnej.
Nr aktu prawnego
XVIII/192/20
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/191/20 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2020
Nr aktu prawnego
XVIII/191/20
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/190/20 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XVIII/190/20
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/189/20 w sprawie określenia warunków przyznawania Stypendiów Burmistrza Miasta Iławy i Rady Miejskiej w Iławie w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Nr aktu prawnego
XVIII/189/20
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/188/20 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XVIII/188/20
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/187/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym, określonego w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
XVIII/187/20
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/186/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli
Nr aktu prawnego
XVIII/186/20
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/185/20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVIII/185/20
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/184/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2020 - 2029
Nr aktu prawnego
XVIII/184/20
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/183/20 w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
XVII/183/20
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/182/20 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
XVII/182/20
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/181/20 w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Zbigniewa Miecznikowskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i odwołania go z tej funkcji
Nr aktu prawnego
XVII/181/20
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/180/20 zmieniająca Uchwałę Nr XVII/171/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XVII/180/20
Status
Obowiązujący
Lp: 61
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/179/20 w sprawie upoważnienia Komisji Skarg Wniosków i Petycji do zbadania skargi na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XVII/179/20
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/178/20 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XVII/178/20
Status
Nieobowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/177/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Iława na rok szkolny 2019/2020.
Nr aktu prawnego
XVII/177/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji