ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 64
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVIII/533/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022 – 2032
Nr aktu prawnego
XLVIII/533/22
Status
Zmieniony
Lp: 65
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/532/22 w sprawie  rozpatrzenia przedmiotowej petycji
Nr aktu prawnego
XLVII/532/22
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/531/22 w sprawie rozpatrzenia przedmiotowej petycji
Nr aktu prawnego
XLVII/531/22
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/530/22 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, stref street workouti boisk stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XLVII/530/22
Status
Zmieniony
Lp: 68
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/529/22 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych „Iławskich Wodociągów” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2021-2023
Nr aktu prawnego
XLVII/529/22
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/528/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Prusa.
Nr aktu prawnego
XLVII/528/22
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/527/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Prusa.
Nr aktu prawnego
XLVII/527/22
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/526/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Prusa.
Nr aktu prawnego
XLVII/526/22
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/525/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Prusa.
Nr aktu prawnego
XLVII/525/22
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/524/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Prusa.
Nr aktu prawnego
XLVII/524/22
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/523/22 w sprawie przeprowadzania z mieszkańcami miasta Iławy konsultacji społecznych dotyczących Iławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia zasad i trybu przeprowadzania Iławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Nr aktu prawnego
XLVII/523/22
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/522/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLVII/522/22
Status
Zmieniony
Lp: 76
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/521/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022 – 2032
Nr aktu prawnego
XLVII/521/22
Status
Zmieniony
Lp: 77
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVI/520/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLVI/520/22
Status
Zmieniony
Lp: 78
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVI/519/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022 – 2032
Nr aktu prawnego
XLVI/519/22
Status
Zmieniony
Lp: 79
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/518/22 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Nr aktu prawnego
XLV/518/22
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/517/22 w sprawie przekazania petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia
Nr aktu prawnego
XLV/517/22
Status
Obowiązujący
Lp: 81
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/516/22 w sprawie przekazania petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia
Nr aktu prawnego
XLV/516/22
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/515/22 o zmianie uchwały o utworzeniu Żłobka Miejskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
XLV/515/22
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/514/22 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLV/514/22
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/513/22 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Zalewskiej.
Nr aktu prawnego
XLV/513/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji