ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 85
Data ogłoszenia
2017-10-17
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-07 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (PDF, 369.8 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (DOC, 515.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót - ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (DOC, 27 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - znak ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II. Pismo z dnia 19.10.2017 (PDF, 51.9 KiB)
 • Załącznik do modyfikacji treści SIWZ - SIWZ z poprawionymi logotypami - znak ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik do modyfikacji treści SIWZ - załączniki nr 1-6 do SIWZ z poprawionymi logotypami - znak ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (DOC, 355 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1) - ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II. Pismo z dnia 27.10.2017 (PDF, 121.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (zm.1) (PDF, 150.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (PDF, 81.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.36.2017 - Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - etap II (PDF, 184.7 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2017-10-17
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-03 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.35.2017 - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, spółką komunalną Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. oraz samorządowymi osobami prawnymi
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.35.2017 - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, spółką komunalną ... (PDF, 315.3 KiB)
 • 02.SIWZ - ZP.271.35.2017 - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, spółką komunalną Iławskie Wodociągi... (PDF, 1.4 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-4 do SIWZ - w wersji edytowalnej - ZP.271.35.2017 - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami ... (DOC, 547 KiB)
 • 04.Załączniki nr 6 -14 do SIWZ - ZP.271.35.2017 - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, spółką komunalną (XLS, 804 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp. 1-47) - ZP.271.35.2017 na ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława ....Pismo z dnia 24.10.2017 (PDF, 729.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.35.2017 - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz...(zm.1) (PDF, 73.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp. 48) - ZP.271.35.2017 na ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława ....Pismo z dnia 26.10.2017 (PDF, 84.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.35.2017 - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.... (PDF, 150.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.35.2017 - Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi (PDF, 333.3 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2017-10-10
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-26 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (PDF, 357.1 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (PDF, 862.7 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1a-1e, 2-6 - formularze w wersji edytowalnej - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (DOC, 442.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8a - dokumentacja projektowa, STWiORB - część 1 - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (DOC, 23 KiB)
 • 05.Załącznik nr 8b - dokumentacja projektowa, STWiORB - część 2 - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (DOC, 27 KiB)
 • 06.Załącznik nr 8c - dokumentacja projektowa, STWiORB - część 3 - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (DOC, 27 KiB)
 • 07.Załącznik nr 8d - dokumentacja projektowa, STWiORB - część 4 - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (DOC, 27 KiB)
 • 08.Załącznik nr 8e - dokumentacja projektowa, STWiORB - część 5 - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (DOC, 22.5 KiB)
 • 09.Załącznik nr 10 - zakres przedmiotu zamówienia - część 4 i 5 - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (DOC, 26.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (PDF, 125.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.34.2017 - Budowa oświetlenia na terenie miasta Iławy (PDF, 198.6 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2017-09-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-18 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.32.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.32.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (PDF, 404.2 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.32.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (PDF, 1.2 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ - wzory formularzy edytowalne - ZP.271.32.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (DOC, 532 KiB)
 • 04a. Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWIORB - ZP.271.32.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" cz. 1 (DOC, 23.5 KiB)
 • 04b. Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWIORB - ZP.271.32.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" cz. 2 (DOC, 23.5 KiB)
 • 05a. Przedmiary robót (wszystkie branże) - ZP.271.32.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" cz. 1 (XLS, 229 KiB)
 • 05b. Przedmiary robót (wszystkie branże) - ZP.271.32.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" cz. 2 (XLS, 184.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp. 1) w postępowaniu ZP.271.32.2017 na termomodernizację budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności...”. Pismo z dnia 10.10.2017 (PDF, 158 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odp.1 (pisma z dnia 10.10.2017) - wykazy stolarki - ZP.271.32.2017 na termomodernizację budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Iławie w ramach projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.271.32.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (zm.1) (PDF, 110.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.32.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (PDF, 132.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.32.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (PDF, 364.4 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2017-09-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-17 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 335.6 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1 - 6 do SIWZ - wzory formularzy edytowalne - ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOC, 331 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - opinia techniczna podłogi, STWiORB - ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 1.9 MiB)
 • 05.Załącznik nr 8 do SIWZ - przedmiar robót- ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (XLSX, 14.1 KiB)
 • 06.Załącznik nr 11 do SIWZ - poglądowa dokumentacja fotograficzna - ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 529.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ (odp.1) - ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie. Pismo z dnia 04.10.2017 (PDF, 212 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie. (zm.1) (PDF, 73.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.2-6) - ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie. Pismo z dnia 06.10.2016 (PDF, 95.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.7-8) - ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie. Pismo z dnia 06.10.2016 (PDF, 175.8 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.9) - ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie. Pismo z dnia 10.10.2016 (PDF, 115.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi 9 (pisma z dnia 10.10.2017) - poprawiony przedmiar robót - ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (XLSX, 14.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie. (zm.2) (PDF, 72.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 177.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.33.2017 - Wymiana nawierzchni podłogi sportowej w ramach zadania pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 355.1 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2017-09-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-22 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.31.2017 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.31.2017 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 314.4 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.31.2017 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 792.2 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.31.2017 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 379.5 KiB)
 • 04.Załączniki graficzne do wzorów umów - ZP.271.31.2017 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (DOC, 27 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.31.2017 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 150.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.31.2017 - Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją (PDF, 124.6 KiB)
Lp 91
Data ogłoszenia
2017-09-12
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-29 12:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.30.2017 - konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o konkursie - ZP.271.30.2017 - konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie (PDF, 160.2 KiB)
 • 02.Regulamin konkursu - ZP.271.30.2017 - konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie (PDF, 715.9 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-3 w wersji edytowalnej - ZP.271.30.2017 - konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie (DOC, 175.5 KiB)
 • 04.Załączniki nr 5-10 do Regulaminu konkursu - ZP.271.30.2017 - konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie (DOC, 28.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do Regulaminu konkursu (odp.1-2) - ZP.271.30.2017 - konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie. Pismo z dnia 21.09.2017 (PDF, 93.3 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi nr 1 (pisma z dnia 21.09.2017) - poszerzony zakres w formacie *.dwg - ZP.271.30.2017 - konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie (DWG, 1.3 MiB)
 • Informacja o złożonych wnioskach - ZP.271.30.2017 - konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie (PDF, 85.1 KiB)
 • Informacja o zakwalifikowaniu Uczestników w konkursie - ZP.271.30.2017 - konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie (PDF, 43.6 KiB)
 • Informacja o złożonych pracach konkursowych - ZP.271.30.2017 - konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie (PDF, 153.7 KiB)
 • Informacja o zmianie miejsca ogłoszenia wyników Konkursu - ZP.271.30.2017 - konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie (PDF, 152.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wynikach konkursu - ZP.271.30.2017 - konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie (PDF, 181 KiB)
Lp 92
Data ogłoszenia
2017-09-08
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-18 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.29.2017 - kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (IV)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.29.2017 - kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (IV) (PDF, 362.4 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.29.2017 - kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (IV) (PDF, 819.1 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.29.2017 - kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (IV) (DOC, 537.5 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.29.2017 - kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (IV). Pismo z dnia 12.09.2017 (PDF, 272.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.29.2017 - kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (IV) (PDF, 153.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.29.2017 - kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (IV) (PDF, 467.7 KiB)
Lp 93
Data ogłoszenia
2017-08-11
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-20 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (PDF, 283.8 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (PDF, 1.6 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1A, 1B, 2-6 do SIWZ - wzory w wersji edytowalnej - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (DOC, 603 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót, pozwolenia na budowę - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (DOC, 27 KiB)
 • 05.Załącznik nr 10 do SIWZ - załącznik graficzny - wskazanie zakresu części (etapów) - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego	 (PDF, 6.9 MiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego. Pismo z dnia 01.09.2017 (PDF, 91 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego. (zm.1) (PDF, 114 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1-93) - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego. Pismo z dnia 06.09.2017 (PDF, 521.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi nr 29 (pismo z dnia 06.09.2017) - kopia wniosku na wycinkę drzew - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (PDF, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi nr 31 (pismo z dnia 06.09.2017) - kopia pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (PDF, 5.9 MiB)
 • Załącznik nr 3 do odpowiedzi nr 50 (pismo z dnia 06.09.2017) - poprawiona STWiORB montaż elementów małej architektury, murów oporowych i schodów terenowych - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 4 do odpowiedzi nr 61 (pismo z dnia 06.09.2017) - rys. trejaż - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 5 do odpowiedzi nr 92 (pismo z dnia 06.09.2017) - rys. obrzeże stalowe - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (PDF, 111.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego. (zm.2) (PDF, 114.9 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.94) - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego. Pismo z dnia 11.09.2017 (PDF, 127.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego. (zm.3) (PDF, 114.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.95-97) - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego. Pismo z dnia 12.09.2017 (PDF, 121.5 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego. Pismo z dnia 14.09.2017 (PDF, 114.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego. (zm.4) (PDF, 114.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (PDF, 173.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - znak ZP.271.28.2017 - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego (PDF, 475.3 KiB)
Lp 94
Data ogłoszenia
2017-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-21 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.27.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.27.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (PDF, 267.5 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.27.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załączniki nr 1-6 do SIWZ - formularze w wersji edytowalnej - ZP.271.27.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (DOC, 500 KiB)
 • 04.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB - ZP.271.27.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (DOC, 27.5 KiB)
 • 05.Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiary robót - ZP.271.27.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (XLS, 229 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.27.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (PDF, 345.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.27.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (PDF, 226.1 KiB)
Lp 95
Data ogłoszenia
2017-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-11 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu -ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (PDF, 297.9 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (PDF, 1.6 MiB)
 • 03.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (DOC, 27 KiB)
 • 04.Załączniki nr 1-6 do SIWZ - wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (DOC, 676.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) - ZP.271.26.2017 - rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie. Pismo z dnia 04.08.2017r (PDF, 134.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (zm.1) (PDF, 112.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (PDF, 165.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.26.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-Iławskiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (PDF, 364.4 KiB)
Lp 96
Data ogłoszenia
2017-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-02 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 229.8 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 700.1 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1 -5 do SIWZ - wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie (DOC, 428.5 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - kopia pozwolenia konserwatora zabytków - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 148.7 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie. Pismo z dnia 26.07.2017 (PDF, 347.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do modyfikacji treści SIWZ z dnia 26.07.2017 - poprawiony z załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie. (DOCX, 200.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie (zm.1) (PDF, 121.9 KiB)
 • 	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie (zm.2) (PDF, 92.5 KiB)
 • 	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie (zm.3) (PDF, 92.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 212 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.24.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowę Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 194.9 KiB)
Lp 97
Data ogłoszenia
2017-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-31 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.12.2017 - Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Iława ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 216.1 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 508.5 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-4 do SIWZ - wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (DOC, 205 KiB)
 • 04.Załączniki nr 6-30 do SIWZ - dotyczące sytuacji Gminy - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (ZIP, 7.1 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.1-14) - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława. Pismo z dnia 25.07.2017 (PDF, 205.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi 2 - opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 606.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (odp.15-17) - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława. Pismo z dnia 26.07.2017 (PDF, 133.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 85.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.25.2017 - Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława (PDF, 157.7 KiB)
Lp 98
Data ogłoszenia
2017-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-08 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (PDF, 273.8 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (PDF, 1.6 MiB)
 • 03.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (DOC, 23 KiB)
 • 04.Załączniki nr 1- 6 do SIWZ - wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (DOC, 606.5 KiB)
 • 05.Pliki pomocnicze w formacie *.dwg - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (DOC, 27 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1-77) w postępowaniu ZP.271.23.2017 na przebudowę hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej. Pismo z dnia 25.07.2017r (PDF, 418.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - kopia pozwolenia na budowę do odp.8 - ZP.271.23.2017 na przebudowę hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (PDF, 438.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - rysunek E-4.1 do odp.47 - ZP.271.23.2017 na przebudowę hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (PDF, 466 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej. (zm.1) (PDF, 112.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.78-83) w postępowaniu ZP.271.23.2017 na przebudowę hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej. Pismo z dnia 27.07.2017r (PDF, 153 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (PDF, 101.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.23.2017 - Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej (PDF, 97.1 KiB)
Lp 99
Data ogłoszenia
2017-07-04
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.22.2017 - Dostawa opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.22.2017 - Dostawa opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 208.6 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.22.2017 - Dostawa opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 579.2 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-4 do SIWZ - formularze w wersji edytowalnej - ZP.271.22.2017 - Dostawa opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOC, 207 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp. 1-16) w postępowaniu ZP.271.22.2017 na dostawę opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie. Pismo z dnia 06.07.2017r. (PDF, 203.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania - pisma z dnia 06.07.2017 - Proponowana oprawa w zapytaniu nr 14 - ZP.271.22.2017 na dostawę opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytania - pisma z dnia 06.07.2017 - Rzut, przekrój, podział na sekcje, zdjęcie - ZP.271.22.2017 na dostawę opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 3 do odpowiedzi na zapytania - pisma z dnia 06.07.2017 -poprawiony załącznik nr 1 formularz oferty - ZP.271.22.2017 na dostawę opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 217.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do odpowiedzi na zapytania - pisma z dnia 06.07.2017 -poprawiony załącznik nr 1 formularz oferty edytowalny- ZP.271.22.2017 na dostawę opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOC, 182 KiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.22.2017 - Dostawa opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie. (zm.1) (PDF, 101.9 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp. 17-19) w postępowaniu ZP.271.22.2017 na dostawę opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie. Pismo z dnia 11.07.2017r. (PDF, 194.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania - pisma z dnia 11.07.2017 -poprawiony załącznik nr 1 formularz oferty edytowalny- ZP.271.22.2017 na dostawę opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (DOC, 182 KiB)
 • Ogłoszenie o zamianie ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.22.2017 - Dostawa opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie. (zm.2) (PDF, 95.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.14.2017 - Budowa ulic na terenie miasta IławyZP.271.22.2017 - Dostawa opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 196.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.22.2017 - Dostawa opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Iławie (PDF, 257.6 KiB)
Lp 100
Data ogłoszenia
2017-06-23
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-10 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 268.9 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 1.4 MiB)
 • 03.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót - ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (DOC, 27 KiB)
 • 04.Załączniki nr 1-6 - wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (DOC, 503 KiB)
 • 05.Załącznik nr 11 do SIWZ - poglądowa dokumentacja fotograficzna - ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (DOC, 26.5 KiB)
 • 06.Załącznik nr 12 do SIWZ - kopia pozwolenia na budowę - ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 2.7 MiB)
 • 07.Pliki pomocnicze w formacie DWG - ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (DOC, 26.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 68.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.21.2017 - Budowa Galerii Jazzowej w Iławie (PDF, 91.4 KiB)
Lp 101
Data ogłoszenia
2017-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.19.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (III).
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.19.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (III). (PDF, 234.2 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.19.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (III). (PDF, 771.7 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1- 5 do SIWZ - formularze w wersji edytowalnej - ZP.271.19.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (III). (DOC, 518 KiB)
 • 04.Załącznik nr 7 do SIWZ - Kopia decyzji RDOS - ZP.271.19.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (III). (PDF, 287.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.19.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (III) (PDF, 250.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.19.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (III) (PDF, 362 KiB)
Lp 102
Data ogłoszenia
2017-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-03 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.20.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (IV).
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.20.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (IV). (PDF, 247.1 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.20.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (IV). (PDF, 728.7 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 do SIWZ - formularze w wersji edytowalnej - ZP.271.20.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (IV). (DOC, 348.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.20.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (IV) (PDF, 189.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.20.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (IV) (PDF, 339.5 KiB)
Lp 103
Data ogłoszenia
2017-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-10 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.18.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko – Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.18.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko – Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (PDF, 299.1 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.18.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko – Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (PDF, 1.6 MiB)
 • 03.Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary - ZP.271.18.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko – Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (DOC, 27 KiB)
 • 04.Załączniki nr 1a-1c oraz 2-6 do SIWZ - wersja edytowalna - ZP.271.18.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko – Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (DOC, 675.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) - ZP.271.18.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko – Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie. Pismo z dnia 29.06.2017 (PDF, 237.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.18.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko – Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie. zm.1 (PDF, 166.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.2-3) - ZP.271.18.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko – Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie. Pismo z dnia 30.06.2017 (PDF, 354.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania (odp.2-3) pisma z dnia 30.06.2017 - poprawione załączniki 1C,4B,5C do SIWZ - ZP.271.18.2017 na rewitalizację lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko – Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej... (PDF, 309.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania (odp.2-3) pisma z dnia 30.06.2017 - poprawione załączniki 1C,4B,5C do SIWZ - wersja edytowlana- ZP.271.18.2017 na rewitalizację lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko – Brodnickiego I Krainy przyrodniczo- (DOC, 502 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.18.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko – Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie. zm.2 (PDF, 162.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.18.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko – Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (PDF, 137.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.18.2017 - Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko – Brodnickiego I Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie (PDF, 262.2 KiB)
Lp 104
Data ogłoszenia
2017-06-05
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-26 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.17.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.17.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (PDF, 268.1 KiB)
 • 01a.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.17.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" zm. 1 (PDF, 82.5 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.17.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (PDF, 1.1 MiB)
 • 03.Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa, STWiORB - ZP.271.17.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (DOC, 23.5 KiB)
 • 04.Załączniki nr 8 do SIWZ - przedmiary robót - ZP.271.17.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (XLS, 229 KiB)
 • 05.Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - ZP.271.17.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (DOC, 499.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1 -3) - ZP.271.17.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej". Pismo z dnia 19.06.2017 (PDF, 258.2 KiB)
 • 01a.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.17.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" zm. 2 (PDF, 111.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.4) - ZP.271.17.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej". Pismo z dnia 20.06.2017 (PDF, 236.4 KiB)
 • 01c.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - ZP.271.17.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" zm. 3 (PDF, 111.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.17.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (PDF, 95.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.17.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (PDF, 332.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - ZP.271.17.2017 - Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (PDF, 3 MiB)
Lp 105
Data ogłoszenia
2017-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-09 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie znak ZP.271.16.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01.Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.16.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 242 KiB)
 • 02.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.271.16.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 706.3 KiB)
 • 03.Załączniki nr 1-5 - wzory formularzy w wersji edytowalnej - ZP.271.16.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (DOC, 463 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ZP.271.16.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 149.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.271.16.2017 - Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Iławie (PDF, 162.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji