ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 127
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-05-13
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 5 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 9a
Lp: 128
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-05-12
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Zalewskiej w Iławie, na terenie działek nr: 3/28, 460, 42, 10, 4/18, 4/17, 64/7, obręb 0003, Iława, gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie
Lp: 129
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-04-22
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej za przekazanie po terminie Burmistrzowi Miasta Iławy sprawozdania podmiotu opróżniającego zbiorniki bezodpływowe z terenu miasta Iławy, za IV kwartał 2021 roku.
Lp: 130
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-20
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na działce nr 16/1 obręb 0007 Iława gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie
Lp: 131
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 9A
Lp: 132
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-08
Zakres przedmiotowy
Wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej z tytułu usunięcia drzewa bez wymaganego zezwolenia z nieruchomości położonej w Iławie przy al. Jana Pawła II
Lp: 133
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-06
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z ogrodu działkowego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Słonecznik" w Iławie przy ul. Lipowy Dwór
Lp: 134
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-03-25
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na działce nr 16/1 obręb 0007 Iława gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie
Lp: 135
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-03-23
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 10
Lp: 136
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-03-22
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 21 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej - Jana Pawła II oraz kara z tytułu usunięcia drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej - Jana Pawła II
Lp: 137
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Jana Pawła II 8
Lp: 138
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-09
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 25 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej
Lp: 139
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-23
Zakres przedmiotowy
D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, budowie oraz testowej eksploatacji innowacyjnej, niskoemisyjnej instalacji kondycjonowania wycierki oraz poprodukcyjnych osadów ściekowych w miejscowości Iława przy ul. Wojska Polskiego 33, dz. nr 477/15, obręb 9 Iława,
Lp: 140
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-02-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z ogrodu działkowego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Słonecznik" w Iławie przy ul. Lipowy Dwór
Lp: 141
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-02-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z pasa drogowego drogi krajowej nr 16 w ciągu ul. Ostródzkiej w Iławie
Lp: 142
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-17
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 14 drzew oraz krzewów z powierzchni 132,9 m2 z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 9
Lp: 143
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-15
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 17 drzew z pasa drogi powiatowej nr 1333N w ciągu ul. Wojska Polskiego w Iławie
Lp: 144
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-14
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. ks. metropolity Andrzeja Szeptyckiego 8
Lp: 145
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-14
Zakres przedmiotowy
Decyzja w sprawie nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej za przekazanie Burmistrzowi Miasta Iławy, nierzetelnego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za 2020 rok
Lp: 146
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-02-09
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 14 drzew oraz krzewów z powierzchni 132,9 m2 z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 9
Lp: 147
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-02-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 10

Nawigacja między stronami listy informacji