ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 127
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-27
Zakres przedmiotowy
Decyzja w sprawie nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej za przekazanie po terminie Burmistrzowi Miasta Iławy sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za 2020 rok
Lp: 128
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-23
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Gabriela Narutowicza 3
Lp: 129
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-12-22
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 13 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 25
Lp: 130
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-12-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. gen. Władysława Andersa 3
Lp: 131
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-08
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi wojewódzkiej nr 236 nieruchomości położonej w Iławie w ciągu ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
Lp: 132
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-12-07
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 6 drzew z pasa drogowego dróg powiatowych w granicach miasta Iławy
Lp: 133
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-01
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 73 drzew oraz krzewów z powierzchni 259 m2 z terenu nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wojska Polskiego
Lp: 134
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-11-24
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 7 drzew z pasa drogi powiatowej DP 1333N, w ciągu ul. Wojska Polskiego w Iławie
Lp: 135
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-11-24
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 13 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 25
Lp: 136
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2021-11-23
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej za przekazanie po terminie Burmistrzowi Miasta Iławy sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za 2020 rok
Lp: 137
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-11-19
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 18A, 18B - Grunwaldzkiej 3A
Lp: 138
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-11-19
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Gabriela Narutowicza 3
Lp: 139
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-11-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. 1 Maja 20, 20a
Lp: 140
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2021-11-17
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej za przekazanie Burmistrzowi Miasta Iławy, nierzetelnego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za 2020 rok
Lp: 141
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-11-08
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusz Kościuszki 18A - Grunwaldzkiej 3A
Lp: 142
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 9 drzew z pasa drogi powiatowej nr DP 1333 N w ciągu ul. Wojska Polskiego w Iławie
Lp: 143
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 73 drzew oraz krzewów z powierzchni 259 m2 z terenu nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wojska Polskiego
Lp: 144
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-10-12
Zakres przedmiotowy
D E C Y Z J A zmieniająca decyzję z dnia 20 września 2019r., znak: OŚ.6220.10.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie w km 0+000-0+355 i km 0+690-2+340
Lp: 145
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-10-11
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 4 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 9
Lp: 146
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi wojewódzkiej nr 536 w ciągu ul. kard. Stefana Wyszyńskiego w Iławie
Lp: 147
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2021-10-04
Zakres przedmiotowy
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ PRZEPROWADZENIU DOWODU w sprawie usunięcia odpadów z nieruchomości na terenie Iławy

Nawigacja między stronami listy informacji