ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 169
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-12-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej 2
Lp: 170
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-12-09
Zakres przedmiotowy
postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na rozbudowie pomostów cumowniczych na jeziorze Jeziorak Duży przy ul. Sienkiewicza 32 w Iławie
Lp: 171
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-12-01
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Władysława Broniewskiego 3
Lp: 172
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-11-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi publicznej w ciągu ul. Gdańskiej w Iławie.
Lp: 173
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-11-12
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie na wyspie Wielka Żuława
Lp: 174
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-11-09
Zakres przedmiotowy
Wniosek z urzędu w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Władysława Broniewskiego 3
Lp: 175
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-11-05
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 6 drzew z pasa drogowego dróg powiatowych w granicach miasta Iławy
Lp: 176
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-10-29
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie punktu zbierania odpadów zlokalizowanego w Iławie przy ul. Biskupskiej 7, o powierzchnię magazynową działki nr ew. 556, położonej w obrębie 12 Miasto Iława
Lp: 177
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-10-29
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa pomostów cumowniczych na jeziorze Jeziorak Duży” przy ul. Sienkiewicza 32 w Iławie
Lp: 178
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-10-21
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 11 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Świerkowej
Lp: 179
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-10-21
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 9 drzew oraz krzewów z powierzchni 114 m2 z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 9, w tym w obrębie tej nieruchomości przesadzenie czterech drzew i wszystkich krzewów
Lp: 180
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-10-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej na wyspie Wielka Żuława
Lp: 181
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-10-13
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 3
Lp: 182
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-10-02
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości położonej przy ul. Gospodarskiej 2
Lp: 183
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-10-01
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Długiej 29
Lp: 184
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-09-30
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 13 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Produkcyjnej
Lp: 185
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-09-24
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 13 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Produkcyjnej
Lp: 186
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-09-24
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 9 drzew oraz krzewów z powierzchni 114 m2 z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 9
Lp: 187
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-09-21
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 7 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Władysława Broniewskiego
Lp: 188
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-09-16
Zakres przedmiotowy
Wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej z tytułu uszkodzenia drzewa na ternie nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (dz. nr 537/33, obr. 12)
Lp: 189
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-09-15
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki (dz. nr 332, obr. 10)

Nawigacja między stronami listy informacji