ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 169
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-10-11
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 4 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 9
Lp: 170
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi wojewódzkiej nr 536 w ciągu ul. kard. Stefana Wyszyńskiego w Iławie
Lp: 171
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2021-10-04
Zakres przedmiotowy
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ PRZEPROWADZENIU DOWODU w sprawie usunięcia odpadów z nieruchomości na terenie Iławy
Lp: 172
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-09-30
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z ogrodu działkowego nr 233 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Słonecznik" w Iławie przy ul. Lipowy Dwór
Lp: 173
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-09-24
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 9
Lp: 174
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-09-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 18A - Grunwaldzkiej 3A
Lp: 175
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-09-20
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji OŚ.6220.10.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie w km 0+000-0+355 i km 0+690-2+340"
Lp: 176
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-09-15
Zakres przedmiotowy
Decyzja dot. wygaśnięcia zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Lp: 177
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-08-27
Zakres przedmiotowy
Wniosek w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie w km 0+000-0+355 i km 0+690-2+340";
Lp: 178
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-08-25
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z działki ogrodniczej nr 233 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Słonecznik" w Iławie przy ul. Lipowy Dwór
Lp: 179
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-08-17
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa hali produkcyjno – magazynowej wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego w miejscowości Iława przy ul. Papierniczej 1, gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie (dz. nr ewid.: 180/8, 180/11, 167/2, obręb 0005).
Lp: 180
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-08-11
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 25 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej 3
Lp: 181
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-08-10
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 98 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Zalewskiej
Lp: 182
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-08-09
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 6 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 10
Lp: 183
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-08-04
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 5 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Konstytucji 3 Maja 3
Lp: 184
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-08-03
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, budowie oraz testowej eksploatacji innowacyjnej, niskoemisyjnej instalacji kondycjonowania wycierki oraz poprodukcyjnych osadów pościekowych w miejscowości Iława przy ul. Wojska Polskiego 33, dz. ew. 477/15, obręb 9, gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie, dla zakładu Amelo Sp. z o.o. w Iławie
Lp: 185
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-07-15
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z działki nr 125 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Jeziorak" w Iławie przy ul. Michała Kajki
Lp: 186
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-07
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 6 drzew z terenu nieruchomości położonej w Iławie przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 10
Lp: 187
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-06-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 25 szt. drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej 3
Lp: 188
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-06-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Konstytucji 3 Maja 3
Lp: 189
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-06-24
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 80 drzew oraz krzewów z powierzchni 42,5 m2 z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Zalewskiej

Nawigacja między stronami listy informacji