ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 148
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-08-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Grudziądzkiej 71
Lp: 149
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-08-02
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji LPG i budowie stacji paliw płynnych, budynku obsługi stacji, myjni ręcznej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce geodezyjnej nr 277/4 w obrębie 4 przy ul. Produkcyjnej w Iławie
Lp: 150
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-07-29
Zakres przedmiotowy
postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa zespołu budynków wielorodzinnych w Iławie, przy ul. Konstytucji 3 Maja" położonego na dz. nr 288/9, obręb 11 w Iławie
Lp: 151
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-07-23
Zakres przedmiotowy
wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie w km 0+000-0+355 i km 0+690-2+340"
Lp: 152
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-07-19
Zakres przedmiotowy
postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji LPG i budowie stacji paliw płynnych, budynku obsługi stacji, myjni ręcznej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce geodezyjnej nr 277/4 w obrębie 4 przy ul. Produkcyjnej w Iławie
Lp: 153
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-07-09
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 170 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Lubawskiej
Lp: 154
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-07-01
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa zespołu budynków wielorodzinnych w Iławie, przy ul. Konstytucji 3 Maja" położonego na dz. nr 288/9, obręb 11 w Iławie
Lp: 155
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-06-28
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji LPG i budowie stacji paliw płynnych, budynku obsługi stacji, myjni ręcznej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce geodezyjnej nr 277/4 w obrębie 4 przy ul. Produkcyjnej w Iławie
Lp: 156
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-06-11
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 170 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Lubawskiej
Lp: 157
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-06-10
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa punktu skupu złomu stalowego, metali kolorowych, makulatury i tworzyw sztucznych" na działkach geodezyjnych nr 16/1 i 18/9 w obrębie 7 przy ul. Lubawskiej w Iławie
Lp: 158
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-06-03
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. 1 Maja 14
Lp: 159
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-05-31
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa wytwórni betonu towarowego, hydrotechnicznego pianobetonu i anhydrytu oraz budynku socjalno-biurowego " na działce geodezyjnej nr 37/3 w obrębie 8 w Iławie
Lp: 160
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-05-29
Zakres przedmiotowy
postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa punktu skupu złomu stalowego, metali kolorowych, makulatury i tworzyw sztucznych" na działkach geodezyjnych nr 16/1 i 18/9 w obrębie 7 przy ul. Lubawskiej w Iławie
Lp: 161
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-05-29
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 drzew z pasa drogi wojewódzkiej nr 521 Kwidzyn-Iława (ul. Henryka Sienkiewicza w Iławie
Lp: 162
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-05-27
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 14
Lp: 163
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-05-20
Zakres przedmiotowy
postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa wytwórni betonu towarowego, hydrotechnicznego pianobetonu i anhydrytu oraz budynku socjalno-biurowego " na działce geodezyjnej nr 37/3 w obrębie 8 w Iławie
Lp: 164
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-05-09
Zakres przedmiotowy
Wniosek o o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. 1 Maja 14
Lp: 165
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-05-07
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wiejskiej 9
Lp: 166
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-04-24
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 70 drzew oraz krzewów z powierzchni 116 m2 z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki
Lp: 167
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-04-24
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa punktu skupu złomu stalowego, metali kolorowych, makulatury i tworzyw sztucznych" na działkach geodezyjnych nr 16/1 i 18/9 w obrębie 7 przy ul. Lubawskiej w Iławie
Lp: 168
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-04-12
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno magazynowej z łącznikiem, zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach geodezyjnych nr 47/5, 47/16, w obrębie nr 6 w Iławie

Nawigacja między stronami listy informacji