ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 148
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-04-07
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 7 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Lipowej 3
Lp: 149
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-04-01
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Niepodległości 5
Lp: 150
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-31
Zakres przedmiotowy
wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie punktu zbierania odpadów wraz z instalacją przetwarzania odpadów budowlanych i wielkogabarytowych” na działce 30/20, w obrębie 8 w Iławie
Lp: 151
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-30
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi publicznej w ciągu ul. Jana III Sobieskiego w Iławie
Lp: 152
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-25
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi krajowej nr 16 w ciągu ul. Henryka Sienkiewicza w Iławie
Lp: 153
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-16
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z działki ogrodniczej nr 145 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Słonecznik" w Iławie przy ul. Lipowy Dwór
Lp: 154
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Niepodległości 5
Lp: 155
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. gen. Władysława Andersa 11
Lp: 156
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-02-22
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa węzła do produkcji betonu wraz z procesem przetwarzania odpadów” na terenie działki nr 53/5, w obrębie nr 6 w Iławie
Lp: 157
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-02-17
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 5 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszka" (południowy brzeg rzeki Iławki)
Lp: 158
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-04
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi publicznej w ciągu ul. Jana III Sobieskiego
Lp: 159
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-01-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z działki ogrodniczej nr 145 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Śłonecznik" w Iławie przy ul. Lipowy Dwór
Lp: 160
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-01-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" (południowy brzeg rzeki Iławki)
Lp: 161
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-01-15
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi publicznej w ciągu ul. Gdańskiej w Iławie
Lp: 162
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-12-31
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie punktu zbierania odpadów zlokalizowanego w Iławie przy ul. Biskupskiej 7, o powierzchnię magazynową działki nr ew. 556, położonej w obrębie 12 Miasto Iława
Lp: 163
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-12-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej 2
Lp: 164
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-12-09
Zakres przedmiotowy
postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na rozbudowie pomostów cumowniczych na jeziorze Jeziorak Duży przy ul. Sienkiewicza 32 w Iławie
Lp: 165
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-12-01
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Władysława Broniewskiego 3
Lp: 166
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-11-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi publicznej w ciągu ul. Gdańskiej w Iławie.
Lp: 167
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-11-12
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie na wyspie Wielka Żuława
Lp: 168
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-11-09
Zakres przedmiotowy
Wniosek z urzędu w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Władysława Broniewskiego 3

Nawigacja między stronami listy informacji