ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-06-05
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 18
Lp: 2
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-05-31
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Produkcyjnej
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-05-05
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Henryka Sienkiewicza 24
Lp: 4
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-04-17
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Henryka Sienkiewicza 24
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-04-03
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z ogrodu działkowego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Grządka" w Iławie
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-04-03
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Karola Chodkiewicza 1
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-03-27
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 65 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy al. Jana Pawła II
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-03-14
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 7 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Karola Chodkiewicza 12
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-03-10
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 9 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 33
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-03-06
Zakres przedmiotowy
Decyzja w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Iławy
Lp: 11
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-03-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Karola Chodkiewicza 1
Lp: 12
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-03-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z ogrodu działkowego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Grządka" w Iławie przy ul. Działkowców
Lp: 13
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-02-28
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z pasa drogi wojewódzkiej nr 536 w ciągu ul. Lubawskiej w Iławie
Lp: 14
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-02-28
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi wojewódzkiej nr 536 w ciągu ul. kard. Stefana Wyszyńskiego w Iławie
Lp: 15
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2023-02-28
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Iławy
Lp: 16
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-02-15
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 1
Lp: 17
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-02-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 65 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy al. Jana Pawła II
Lp: 18
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-02-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 9 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 33
Lp: 19
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2023-02-07
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu dwóch zbiorników magazynujących olej opałowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby zasilania istniejącego zakładu Animex Foods Sp. z o.o. Oddział w Iławie
Lp: 20
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2023-02-07
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nieterminowego przekazaniem do Burmistrza Miasta Iławy, kwartalnego sprawozdania za 2022 rok (IV kwartał) podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Lp: 21
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-02-06
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej 51

Nawigacja między stronami listy informacji