ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-01
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 73 drzew oraz krzewów z powierzchni 259 m2 z terenu nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wojska Polskiego
Lp: 2
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-11-24
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 7 drzew z pasa drogi powiatowej DP 1333N, w ciągu ul. Wojska Polskiego w Iławie
Lp: 3
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-11-24
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 13 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 25
Lp: 4
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-11-19
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 18A, 18B - Grunwaldzkiej 3A
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-11-19
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Gabriela Narutowicza 3
Lp: 6
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-11-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. 1 Maja 20, 20a
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-11-08
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusz Kościuszki 18A - Grunwaldzkiej 3A
Lp: 8
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 9 drzew z pasa drogi powiatowej nr DP 1333 N w ciągu ul. Wojska Polskiego w Iławie
Lp: 9
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 73 drzew oraz krzewów z powierzchni 259 m2 z terenu nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wojska Polskiego
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-10-12
Zakres przedmiotowy
D E C Y Z J A zmieniająca decyzję z dnia 20 września 2019r., znak: OŚ.6220.10.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie w km 0+000-0+355 i km 0+690-2+340
Lp: 11
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-10-11
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 4 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 9
Lp: 12
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-10-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi wojewódzkiej nr 536 w ciągu ul. kard. Stefana Wyszyńskiego w Iławie
Lp: 13
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2021-10-04
Zakres przedmiotowy
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ PRZEPROWADZENIU DOWODU w sprawie usunięcia odpadów z nieruchomości na terenie Iławy
Lp: 14
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-09-30
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z ogrodu działkowego nr 233 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Słonecznik" w Iławie przy ul. Lipowy Dwór
Lp: 15
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-09-24
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 9
Lp: 16
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-09-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 18A - Grunwaldzkiej 3A
Lp: 17
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-09-20
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji OŚ.6220.10.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie w km 0+000-0+355 i km 0+690-2+340"
Lp: 18
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-09-15
Zakres przedmiotowy
Decyzja dot. wygaśnięcia zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Lp: 19
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-08-27
Zakres przedmiotowy
Wniosek w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie w km 0+000-0+355 i km 0+690-2+340";
Lp: 20
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-08-25
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z działki ogrodniczej nr 233 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Słonecznik" w Iławie przy ul. Lipowy Dwór
Lp: 21
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-08-17
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa hali produkcyjno – magazynowej wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego w miejscowości Iława przy ul. Papierniczej 1, gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie (dz. nr ewid.: 180/8, 180/11, 167/2, obręb 0005).

Nawigacja między stronami listy informacji