ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-05-13
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 5 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 9a
Lp: 2
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-05-12
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Zalewskiej w Iławie, na terenie działek nr: 3/28, 460, 42, 10, 4/18, 4/17, 64/7, obręb 0003, Iława, gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie
Lp: 3
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-04-22
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej za przekazanie po terminie Burmistrzowi Miasta Iławy sprawozdania podmiotu opróżniającego zbiorniki bezodpływowe z terenu miasta Iławy, za IV kwartał 2021 roku.
Lp: 4
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-20
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na działce nr 16/1 obręb 0007 Iława gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 9A
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-08
Zakres przedmiotowy
Wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej z tytułu usunięcia drzewa bez wymaganego zezwolenia z nieruchomości położonej w Iławie przy al. Jana Pawła II
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-06
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z ogrodu działkowego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Słonecznik" w Iławie przy ul. Lipowy Dwór
Lp: 8
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-03-25
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na działce nr 16/1 obręb 0007 Iława gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-03-23
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 10
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-03-22
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 21 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej - Jana Pawła II oraz kara z tytułu usunięcia drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej - Jana Pawła II
Lp: 11
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Jana Pawła II 8
Lp: 12
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-09
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 25 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej
Lp: 13
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-23
Zakres przedmiotowy
D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, budowie oraz testowej eksploatacji innowacyjnej, niskoemisyjnej instalacji kondycjonowania wycierki oraz poprodukcyjnych osadów ściekowych w miejscowości Iława przy ul. Wojska Polskiego 33, dz. nr 477/15, obręb 9 Iława,
Lp: 14
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-02-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z ogrodu działkowego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Słonecznik" w Iławie przy ul. Lipowy Dwór
Lp: 15
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-02-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z pasa drogowego drogi krajowej nr 16 w ciągu ul. Ostródzkiej w Iławie
Lp: 16
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-17
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 14 drzew oraz krzewów z powierzchni 132,9 m2 z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 9
Lp: 17
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-15
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 17 drzew z pasa drogi powiatowej nr 1333N w ciągu ul. Wojska Polskiego w Iławie
Lp: 18
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-14
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. ks. metropolity Andrzeja Szeptyckiego 8
Lp: 19
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-14
Zakres przedmiotowy
Decyzja w sprawie nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej za przekazanie Burmistrzowi Miasta Iławy, nierzetelnego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za 2020 rok
Lp: 20
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-02-09
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 14 drzew oraz krzewów z powierzchni 132,9 m2 z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 9
Lp: 21
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-02-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 10

Nawigacja między stronami listy informacji