ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-09-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 33a oraz 4 drzew z pasów drogowych drób powiatowych w granicach miasta Iławy
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-20
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 31
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-20
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-16
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości położonej w Iławie w okolicy ul. Żołnierzy Wyklętych
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-15
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Henryka Sienkiewicza 24
Lp: 6
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-09-14
Zakres przedmiotowy
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbiórce, magazynowaniu i przetwarzaniu odpadów na działce nr 434/2 obręb 0012 Iława gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-09
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja wydziału przetwórstwa” Animex Foods sp. z o.o. Oddział w Iławie, na terenie działki o nr ew. 16/34, obręb 0007, Iława, gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie.
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-07
Zakres przedmiotowy
Decyzja w związku z nieterminowym przekazaniem do Burmistrza Miasta Iławy, kwartalnego sprawozdania za 2022 rok (I kwartał) podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Lp: 9
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-09-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Mikołaja Kopernika 13a
Lp: 10
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-08-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej
Lp: 11
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-08-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie w rejonie ul. Żołnierzy Wyklętych
Lp: 12
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-08-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z ogrodu działkowego nr 21 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Nad Iławką" w Iławie przy ul. Żołnierzy Wyklętych
Lp: 13
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-08-19
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 7 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Henryka Sienkiewicza 24
Lp: 14
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-08-10
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 18
Lp: 15
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-07-15
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Zalewskiej w Iławie, na terenie działek nr: 3/28, 460, 42, 10, 4/18, 4/17, 64/7, obręb 0003, Iława, gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie.
Lp: 16
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-07-14
Zakres przedmiotowy
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji wydziału przetwórstwa Animex Foods sp. z o.o. oddział w Iławie, realizowanego na działce nr ew. 16/34 obręb 0007 Iława, miasto Iława, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie;
Lp: 17
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-07-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 31
Lp: 18
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-07-12
Zakres przedmiotowy
Decyzja w związku z nieterminowym przekazaniem do Burmistrza Miasta Iławy, kwartalnego sprawozdania za 2021 rok (IV kwartał) podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Lp: 19
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-07-08
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z działki nr 336 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Podleśny" w Iławie przy ul. wiejskiej-Kwidzyńskiej
Lp: 20
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-07-08
Zakres przedmiotowy
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbiórce, magazynowaniu i przetwarzaniu odpadów na działce nr 434/2 obręb 0012 Iława gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie
Lp: 21
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-07-01
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 18

Nawigacja między stronami listy informacji