ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-05-19
Zakres przedmiotowy
wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji LPG i budowie stacji paliw płynnych, budynku obsługi stacji, myjni ręcznej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce geodezyjnej nr 277/4 w obrębie 4 przy ul. Produkcyjnej w Iławie
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-05-14
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi publicznej w ciągu ul. 1 Maja w Iławie
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-04-30
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 86 drzew i krzewów z powierzchni 625,70 m2 z pasa drogi powiatowej nr 1333 N, w ciągu ul. Wojska Polskiego w Iławie
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-04-16
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi publicznej w ciągu ul. Jana III Sobieskiego w Iławie
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-04-07
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie podczyszczalni ścieków o urządzenia instalacji wspomagającej procesy oczyszczania dla zakładu Amelo sp. z o.o. w Iławie, na działce nr. 477/15 obręb 9 na wniosek AMELO Sp. z o.o. przy ul. Wojska Polskiego 33
Lp: 6
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-04-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi publicznej ul. 1 Maja w Iławie
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-03-24
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 7
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-03-24
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. 1 Maja 20, 20a
Lp: 9
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-03-05
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Henryka Sienkiewicza 28
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-17
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z pasa drogi krajowej nr 16 w ciągu ul. Henryka Sienkiewicza w Iławie
Lp: 11
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-17
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 8 drzew z pasa drogi krajowej nr 16 w ciągu ul. Ostródzkiej w Iławie
Lp: 12
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-02-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z pasa drogi publicznej w ciągu ul. Jana III Sobieskiego w Iławie
Lp: 13
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-02-10
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie podczyszczalni ścieków o urządzenia instalacji wspomagającej procesy oczyszczania dla zakładu Amelo Sp. z o.o. w Iławie
Lp: 14
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-02-04
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 90 drzew oraz krzewów z powierzchni 675,70 m2 z pasa drogi powiatowej nr DP 1333 N w ciągu ul. Wojska Polskiego w Iławie
Lp: 15
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-02-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 7
Lp: 16
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-02-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. 1 Maja 20, 20a
Lp: 17
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-01-28
Zakres przedmiotowy
postanowienie o stwierdzeniu nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Budowa zakładu produkcyjno usługowego z częścią magazynową, zapleczem socjalno biurowym i infrastrukturą towarzyszącą" przewidzianego do realizacji na terenie działki nr 180/2, obręb 5 przy ul. Ziemowita w Iławie"
Lp: 18
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-01-28
Zakres przedmiotowy
postanowienie o zawieszeniu postępowania wszczętego na wniosek CSY S.A. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjno-usługowego z częścią magazynową, zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki nr 180/2, obręb 5, przy ul. Ziemowita w Iławie, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Lp: 19
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-01-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z pasa drogi krajowej nr 16 ul. Henryka Sienkiewicza w Iławie
Lp: 20
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-01-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 8 drzew z pasa drogi krajowej nr 16 ul. Ostródzka w Iławie
Lp: 21
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-01-10
Zakres przedmiotowy
decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Termiczne przetwarzanie odpadów drewnopochodnych" w planowanej do modernizacji instalacji kotłowni przemysłowej zakładu produkcyjnego eksploatowanego przez firmę MM Szynaka-Living Sp. z o.o. przy ul. Lubawskiej 8 w Iławie, na terenie działki nr 8, obręb 11

Nawigacja między stronami listy informacji