ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 190
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-04-24
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 70 drzew oraz krzewów z powierzchni 116 m2 z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki
Lp: 191
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-04-24
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa punktu skupu złomu stalowego, metali kolorowych, makulatury i tworzyw sztucznych" na działkach geodezyjnych nr 16/1 i 18/9 w obrębie 7 przy ul. Lubawskiej w Iławie
Lp: 192
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-04-12
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno magazynowej z łącznikiem, zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach geodezyjnych nr 47/5, 47/16, w obrębie nr 6 w Iławie
Lp: 193
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-04-01
Zakres przedmiotowy
postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno magazynowej z łącznikiem, zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach geodezyjnych nr 47/5, 47/16, w obrębie nr 6 w Iławie
Lp: 194
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-03-29
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 12
Lp: 195
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-03-29
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 14
Lp: 196
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-03-27
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego, hydrotechnicznego pianobetonu i anhydrytu oraz budynku socjalno biurowego na działce geodezyjnej nr 37/3 w obrębie 8 w Iławie
Lp: 197
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-02-26
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do produkcji betonu - węzeł betoniarski wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą” na terenie działki nr 53/5, w obrębie 6 w Iławie
Lp: 198
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-02-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2
Lp: 199
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-02-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wiejskiej 9
Lp: 200
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-02-25
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wańkowicza 12 na wysokości przystani 'Skarbek"
Lp: 201
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-02-15
Zakres przedmiotowy
postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do produkcji betonu - węzeł betoniarski wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą” na terenie działki nr 53/5, w obrębie 6 w Iławie
Lp: 202
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-02-12
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 70 szt. drzew i krzewów z powierzchni 116 m2 z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki
Lp: 203
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-02-11
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych z terenu miasta Iława
Lp: 204
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-02-01
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 5 drzew z nieruchomości położonej w Iławie (dz. 10-139) - brzeg rzeki Iławki
Lp: 205
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-01-31
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie (dz. nr 1/2, obr. 14) na wysokości przystani "Skarbek", ul. Melchiora Wańkowicza 12
Lp: 206
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-01-30
Zakres przedmiotowy
wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Lp: 207
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-01-23
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno magazynowej z łącznikiem, zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach geodezyjnych nr 47/5, 47/16, w obrębie 6 w Iławie
Lp: 208
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-01-15
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do produkcji betonu - węzeł betoniarski wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą” na terenie działki nr 53/5, w obrębie 6 na wniosek firmy TOMBET
Lp: 209
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-01-10
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 28 drzew z terenu ośrodka wypoczynkowego położonego na wyspie Wielka Żuława w Iławie, nieruchomości oznaczonej nr 5, obr. 1
Lp: 210
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-01-02
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 15 drzew, w tym 14 szt. zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w granicach miasta Iławy i 1 szt. z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Karola Chodkiewicza 5

Nawigacja między stronami listy informacji