ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 190
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-09-10
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 8 drzew z pasa drogowego dróg powiatowych w Iławie
Lp: 191
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-09-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 12 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Świerkowej
Lp: 192
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-09-01
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Gospodarskiej 2A
Lp: 193
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-08-31
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Długiej 29
Lp: 194
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-08-28
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 43 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Usługowej (dz. nr 7-16/50)
Lp: 195
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-08-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 7 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Władysława Broniewskiego (dz. nr 1/24, obr. 8)
Lp: 196
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-08-19
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 3
Lp: 197
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-08-19
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki (dz. nr 323, obr. 10)
Lp: 198
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-07-29
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 25 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Łukasza Cieplińskiego ps. "Pług"
Lp: 199
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-07-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 43 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Usługowej 14
Lp: 200
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-07-20
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali produkcyjno-magazynowej w celu wdrożenia nowej technologii dekoracyjnych wyrobów papierniczych w Iławie przy ul. Papierniczej 1 (dz. Nr ewid.: 180/8, 180/9, 180/10, 180/11,165/2, 167)”
Lp: 201
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-07-16
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie decyzji Burmistrza Miasta Iławy z dnia 2.08.2019, znak: OŚ.6220.7.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji LPG i budowie stacji paliw płynnych, budynku obsługi stacji, myjni ręcznej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce geodezyjnej nr 277/4 w obrębie 4 przy ul. Produkcyjnej w Iławie
Lp: 202
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-07-02
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 23 drzew z pasa drogowego dróg powiatowych w granicach miasta Iławy
Lp: 203
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-07-01
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 25 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Łukasza Cieplińskiego ps. "Pług".
Lp: 204
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-06-25
Zakres przedmiotowy
Wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej z tytułu zniszczenia drzewa na nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej 2.
Lp: 205
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-06-12
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 39
Lp: 206
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-05-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 39
Lp: 207
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-05-22
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej w celu wdrożenia nowej technologii dekoracyjnych wyrobów papierniczych w Iławie przy ul. Papierniczej 1 (dz. Nr ewid.: 180/8, 180/9, 180/10, 180/11,165/2, 167/2)
Lp: 208
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-05-19
Zakres przedmiotowy
wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji LPG i budowie stacji paliw płynnych, budynku obsługi stacji, myjni ręcznej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce geodezyjnej nr 277/4 w obrębie 4 przy ul. Produkcyjnej w Iławie
Lp: 209
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-05-14
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi publicznej w ciągu ul. 1 Maja w Iławie
Lp: 210
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-04-30
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 86 drzew i krzewów z powierzchni 625,70 m2 z pasa drogi powiatowej nr 1333 N, w ciągu ul. Wojska Polskiego w Iławie

Nawigacja między stronami listy informacji