ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 211
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-04-30
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 86 drzew i krzewów z powierzchni 625,70 m2 z pasa drogi powiatowej nr 1333 N, w ciągu ul. Wojska Polskiego w Iławie
Lp: 212
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-04-16
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi publicznej w ciągu ul. Jana III Sobieskiego w Iławie
Lp: 213
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-04-07
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie podczyszczalni ścieków o urządzenia instalacji wspomagającej procesy oczyszczania dla zakładu Amelo sp. z o.o. w Iławie, na działce nr. 477/15 obręb 9 na wniosek AMELO Sp. z o.o. przy ul. Wojska Polskiego 33
Lp: 214
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-04-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi publicznej ul. 1 Maja w Iławie
Lp: 215
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-03-24
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 7
Lp: 216
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-03-24
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. 1 Maja 20, 20a
Lp: 217
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-03-05
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Henryka Sienkiewicza 28
Lp: 218
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-17
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z pasa drogi krajowej nr 16 w ciągu ul. Henryka Sienkiewicza w Iławie
Lp: 219
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-02-17
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 8 drzew z pasa drogi krajowej nr 16 w ciągu ul. Ostródzkiej w Iławie
Lp: 220
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-02-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z pasa drogi publicznej w ciągu ul. Jana III Sobieskiego w Iławie
Lp: 221
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-02-10
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie podczyszczalni ścieków o urządzenia instalacji wspomagającej procesy oczyszczania dla zakładu Amelo Sp. z o.o. w Iławie
Lp: 222
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-02-04
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 90 drzew oraz krzewów z powierzchni 675,70 m2 z pasa drogi powiatowej nr DP 1333 N w ciągu ul. Wojska Polskiego w Iławie
Lp: 223
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-02-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 7
Lp: 224
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-02-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. 1 Maja 20, 20a
Lp: 225
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-01-28
Zakres przedmiotowy
postanowienie o stwierdzeniu nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Budowa zakładu produkcyjno usługowego z częścią magazynową, zapleczem socjalno biurowym i infrastrukturą towarzyszącą" przewidzianego do realizacji na terenie działki nr 180/2, obręb 5 przy ul. Ziemowita w Iławie"
Lp: 226
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-01-28
Zakres przedmiotowy
postanowienie o zawieszeniu postępowania wszczętego na wniosek CSY S.A. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjno-usługowego z częścią magazynową, zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działki nr 180/2, obręb 5, przy ul. Ziemowita w Iławie, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Lp: 227
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-01-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z pasa drogi krajowej nr 16 ul. Henryka Sienkiewicza w Iławie
Lp: 228
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2020-01-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 8 drzew z pasa drogi krajowej nr 16 ul. Ostródzka w Iławie
Lp: 229
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-01-10
Zakres przedmiotowy
decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Termiczne przetwarzanie odpadów drewnopochodnych" w planowanej do modernizacji instalacji kotłowni przemysłowej zakładu produkcyjnego eksploatowanego przez firmę MM Szynaka-Living Sp. z o.o. przy ul. Lubawskiej 8 w Iławie, na terenie działki nr 8, obręb 11
Lp: 230
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-01-08
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 21 drzew i krzewów z powierzchni 335 m2 z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Żołnierzy Wyklętych 5
Lp: 231
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-01-03
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Franciszka Smolki (pomiędzy budynkami 4 i 6)

Nawigacja między stronami listy informacji