ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 43
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-11-15
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej 54
Lp: 44
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 15B
Lp: 45
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi krajowej nr 16 w ciągu ul. Tadeusza Kościuszki w Iławie
Lp: 46
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-11-04
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Grządka" w Iławie przy ul. Działkowców
Lp: 47
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-10-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości położonej w Iławie w ciągu ul. Lubawskiej, stanowiącej pas drogi wojewódzkiej DW 536
Lp: 48
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-10-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie ciągu ul. kard. Stefana Wyszyńskiego, stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr DW 536
Lp: 49
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-10-21
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usuniecie 4 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Konstytucji 3 Maja - Dąbrowskiego
Lp: 50
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-10-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 21 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Biskupskiej
Lp: 51
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-10-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej 54
Lp: 52
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-10-05
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Lubawskiej 8B
Lp: 53
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-09-30
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z pasa drogowego drogi krajowej nr 16 w granicach miasta Iławy
Lp: 54
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-09-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Konstytucji 3 Maja - Jarosława Dąbrowskiego
Lp: 55
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-09-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 33a oraz 4 drzew z pasów drogowych drób powiatowych w granicach miasta Iławy
Lp: 56
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-20
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 31
Lp: 57
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-20
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej
Lp: 58
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-16
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości położonej w Iławie w okolicy ul. Żołnierzy Wyklętych
Lp: 59
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-15
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Henryka Sienkiewicza 24
Lp: 60
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-09-14
Zakres przedmiotowy
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbiórce, magazynowaniu i przetwarzaniu odpadów na działce nr 434/2 obręb 0012 Iława gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie
Lp: 61
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-09
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja wydziału przetwórstwa” Animex Foods sp. z o.o. Oddział w Iławie, na terenie działki o nr ew. 16/34, obręb 0007, Iława, gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie.
Lp: 62
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-07
Zakres przedmiotowy
Decyzja w związku z nieterminowym przekazaniem do Burmistrza Miasta Iławy, kwartalnego sprawozdania za 2022 rok (I kwartał) podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Lp: 63
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-09-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Mikołaja Kopernika 13a

Nawigacja między stronami listy informacji