ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 43
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-05-31
Zakres przedmiotowy
Nałożenie na właściciela nieruchomości obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu usunięcia drzew
Lp: 44
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-05-26
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie punktu zbierania odpadów wraz z instalacją przetwarzania odpadów budowlanych i wielkogabarytowych” na działce 30/20, w obrębie 8 w Iławie
Lp: 45
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-05-24
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi krajowej nr 16 w ciągu ul. Henryka Sienkiewicza w Iławie
Lp: 46
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-05-18
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Iława przy ul. Papierniczej 1, gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie (dz. nr ewid.: 180/8, 180/11,167/2)
Lp: 47
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-04-30
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 7 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Lipowej 3
Lp: 48
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-04-29
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi powiatowej DP 2804 N w ciągu ul. gen. Władysława Andersa w Iławie
Lp: 49
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-04-07
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 7 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Lipowej 3
Lp: 50
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-04-01
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Niepodległości 5
Lp: 51
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-31
Zakres przedmiotowy
wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie punktu zbierania odpadów wraz z instalacją przetwarzania odpadów budowlanych i wielkogabarytowych” na działce 30/20, w obrębie 8 w Iławie
Lp: 52
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-30
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi publicznej w ciągu ul. Jana III Sobieskiego w Iławie
Lp: 53
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-25
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi krajowej nr 16 w ciągu ul. Henryka Sienkiewicza w Iławie
Lp: 54
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-03-16
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z działki ogrodniczej nr 145 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Słonecznik" w Iławie przy ul. Lipowy Dwór
Lp: 55
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-03-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Niepodległości 5
Lp: 56
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. gen. Władysława Andersa 11
Lp: 57
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-02-22
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa węzła do produkcji betonu wraz z procesem przetwarzania odpadów” na terenie działki nr 53/5, w obrębie nr 6 w Iławie
Lp: 58
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-02-17
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 5 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszka" (południowy brzeg rzeki Iławki)
Lp: 59
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-02-04
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi publicznej w ciągu ul. Jana III Sobieskiego
Lp: 60
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-01-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z działki ogrodniczej nr 145 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Śłonecznik" w Iławie przy ul. Lipowy Dwór
Lp: 61
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-01-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" (południowy brzeg rzeki Iławki)
Lp: 62
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-01-15
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi publicznej w ciągu ul. Gdańskiej w Iławie
Lp: 63
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-12-31
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie punktu zbierania odpadów zlokalizowanego w Iławie przy ul. Biskupskiej 7, o powierzchnię magazynową działki nr ew. 556, położonej w obrębie 12 Miasto Iława

Nawigacja między stronami listy informacji