ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 85
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-03-22
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 21 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej - Jana Pawła II oraz kara z tytułu usunięcia drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej - Jana Pawła II
Lp: 86
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Jana Pawła II 8
Lp: 87
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-09
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 25 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej
Lp: 88
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-23
Zakres przedmiotowy
D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, budowie oraz testowej eksploatacji innowacyjnej, niskoemisyjnej instalacji kondycjonowania wycierki oraz poprodukcyjnych osadów ściekowych w miejscowości Iława przy ul. Wojska Polskiego 33, dz. nr 477/15, obręb 9 Iława,
Lp: 89
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-02-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z ogrodu działkowego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Słonecznik" w Iławie przy ul. Lipowy Dwór
Lp: 90
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-02-18
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z pasa drogowego drogi krajowej nr 16 w ciągu ul. Ostródzkiej w Iławie
Lp: 91
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-17
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 14 drzew oraz krzewów z powierzchni 132,9 m2 z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 9
Lp: 92
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-15
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 17 drzew z pasa drogi powiatowej nr 1333N w ciągu ul. Wojska Polskiego w Iławie
Lp: 93
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-14
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. ks. metropolity Andrzeja Szeptyckiego 8
Lp: 94
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-14
Zakres przedmiotowy
Decyzja w sprawie nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej za przekazanie Burmistrzowi Miasta Iławy, nierzetelnego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za 2020 rok
Lp: 95
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-02-09
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 14 drzew oraz krzewów z powierzchni 132,9 m2 z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 9
Lp: 96
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-02-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 10
Lp: 97
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-02-07
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. gen. Władysława Andersa 3
Lp: 98
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-01-17
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. ks. metropolity Andrzeja Szeptyckiego 8
Lp: 99
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-01-10
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usuniecie 2 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. 1 Maja 20, 20a
Lp: 100
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-01-10
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 18A, 18B - Grunwaldzkiej 3A
Lp: 101
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-28
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie dziewięciu drzew z pasa drogowego drogi powiatowej nr 1333 N, w ciągu ul. Wojska Polskiego w Iławie
Lp: 102
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-27
Zakres przedmiotowy
Decyzja w sprawie nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej za przekazanie po terminie Burmistrzowi Miasta Iławy sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za 2020 rok
Lp: 103
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-12-23
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Gabriela Narutowicza 3
Lp: 104
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-12-22
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 13 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 25
Lp: 105
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-12-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. gen. Władysława Andersa 3

Nawigacja między stronami listy informacji