ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 64
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-08-27
Zakres przedmiotowy
Wniosek w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie w km 0+000-0+355 i km 0+690-2+340";
Lp: 65
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-08-25
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z działki ogrodniczej nr 233 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Słonecznik" w Iławie przy ul. Lipowy Dwór
Lp: 66
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-08-17
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa hali produkcyjno – magazynowej wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego w miejscowości Iława przy ul. Papierniczej 1, gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie (dz. nr ewid.: 180/8, 180/11, 167/2, obręb 0005).
Lp: 67
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-08-11
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 25 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej 3
Lp: 68
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-08-10
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 98 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Zalewskiej
Lp: 69
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-08-09
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 6 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 10
Lp: 70
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-08-04
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 5 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Konstytucji 3 Maja 3
Lp: 71
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-08-03
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, budowie oraz testowej eksploatacji innowacyjnej, niskoemisyjnej instalacji kondycjonowania wycierki oraz poprodukcyjnych osadów pościekowych w miejscowości Iława przy ul. Wojska Polskiego 33, dz. ew. 477/15, obręb 9, gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie, dla zakładu Amelo Sp. z o.o. w Iławie
Lp: 72
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-07-15
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z działki nr 125 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Jeziorak" w Iławie przy ul. Michała Kajki
Lp: 73
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-07
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 6 drzew z terenu nieruchomości położonej w Iławie przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 10
Lp: 74
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-06-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 25 szt. drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej 3
Lp: 75
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-06-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Konstytucji 3 Maja 3
Lp: 76
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-06-24
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 80 drzew oraz krzewów z powierzchni 42,5 m2 z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Zalewskiej
Lp: 77
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-06-17
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z ogrodu działkowego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Jeziorak" w Iławie przy ul. Michała Kajki
Lp: 78
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-05-31
Zakres przedmiotowy
Nałożenie na właściciela nieruchomości obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu usunięcia drzew
Lp: 79
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-05-26
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie punktu zbierania odpadów wraz z instalacją przetwarzania odpadów budowlanych i wielkogabarytowych” na działce 30/20, w obrębie 8 w Iławie
Lp: 80
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-05-24
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi krajowej nr 16 w ciągu ul. Henryka Sienkiewicza w Iławie
Lp: 81
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-05-18
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Iława przy ul. Papierniczej 1, gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie (dz. nr ewid.: 180/8, 180/11,167/2)
Lp: 82
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-04-30
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 7 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Lipowej 3
Lp: 83
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-04-29
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi powiatowej DP 2804 N w ciągu ul. gen. Władysława Andersa w Iławie
Lp: 84
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-04-07
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 7 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Lipowej 3

Nawigacja między stronami listy informacji