ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 64
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-31
Zakres przedmiotowy
Decyzja w sprawie nałożenia kary pieniężnej za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Iławy.
Lp: 65
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-30
Zakres przedmiotowy
Decyzja nakładająca karę finansową za złożenie Burmistrzowi Miasta Iławy niezgodnego z prawdą oświadczenia dot. znajomości i spełnienia warunków wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9c ust. 4 ustawy u.c.p.g. – składane podczas wnioskowania o wpis do rejestru działalności regulowanej
Lp: 66
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-18
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki
Lp: 67
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-16
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 14 drzew oraz krzewów z powierzchni 30 m2 z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Żołnierzy Wyklętych
Lp: 68
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-01-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 9
Lp: 69
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-13
Zakres przedmiotowy
Decyzja w sprawie wygaszenia zezwolenia nr OŚ.7330.2.2018 z dnia 14.08.2018r. na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Lp: 70
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2023-01-09
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu dwóch zbiorników magazynujących olej opałowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby zasilania istniejącego zakładu Animex Foods Sp. z o.o. Oddział w Iławie
Lp: 71
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-01-09
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej 51
Lp: 72
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-01-05
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 1
Lp: 73
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-12-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Karola Chodkiewicza 12
Lp: 74
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-12-16
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 14 drzew oraz krzewów z powierzchni 30 m2 z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Lubawskiej 12
Lp: 75
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-12-15
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 15B
Lp: 76
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-12-07
Zakres przedmiotowy
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wygaszenia zezwolenia nr OŚ.7330.2.2018 z dnia 14.08.2018r. na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Lp: 77
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-12-05
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i ks. metropolity Andrzeja Szeptyckiego
Lp: 78
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-11-30
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z części ogólnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Grządka" w Iławie przy ul. Działkowców"
Lp: 79
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-11-28
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi krajowej nr 16 w ciągu ul. Tadeusza Kościuszki w Iławie
Lp: 80
Typ formularza
Formularz D
Typ dokumentu
2022-11-28
Zakres przedmiotowy
Program Ochrony Środowiska dla miasta Iławy na lata 2022-2026 z perspektywą do 2030 roku
Lp: 81
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-11-23
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Lubawskiej 8B
Lp: 82
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-11-23
Zakres przedmiotowy
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO sprawie nałożenia kary pieniężnej za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Iławy
Lp: 83
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-11-22
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z pasa drogi powiatowej w ciągu ul. Jarosława Dąbrowskiego w Iławie
Lp: 84
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-11-18
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 21 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Biskupskiej

Nawigacja między stronami listy informacji