ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 64
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-07-14
Zakres przedmiotowy
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji wydziału przetwórstwa Animex Foods sp. z o.o. oddział w Iławie, realizowanego na działce nr ew. 16/34 obręb 0007 Iława, miasto Iława, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie;
Lp: 65
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-07-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 31
Lp: 66
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-07-12
Zakres przedmiotowy
Decyzja w związku z nieterminowym przekazaniem do Burmistrza Miasta Iławy, kwartalnego sprawozdania za 2021 rok (IV kwartał) podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Lp: 67
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-07-08
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z działki nr 336 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Podleśny" w Iławie przy ul. wiejskiej-Kwidzyńskiej
Lp: 68
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-07-08
Zakres przedmiotowy
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbiórce, magazynowaniu i przetwarzaniu odpadów na działce nr 434/2 obręb 0012 Iława gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie
Lp: 69
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-07-01
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 18
Lp: 70
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-06-28
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z pasa drogowego dróg powiatowych w Iławie.
Lp: 71
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-06-23
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 33A
Lp: 72
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-06-06
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Zalewskiej w Iławie, na terenie działek nr: 3/28, 460, 42, 10, 4/18, 4/17, 64/7, obręb 0003, Iława, gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie
Lp: 73
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-06-06
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki33A
Lp: 74
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-06-06
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z ogrodu działkowego nr 336 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Podleśny" w Iławie
Lp: 75
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-05-31
Zakres przedmiotowy
Wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej z tytułu usunięcia drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wojciecha Kossaka 23 przed upływem terminu do sprzeciwu
Lp: 76
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-05-13
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 5 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 9a
Lp: 77
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-05-12
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Zalewskiej w Iławie, na terenie działek nr: 3/28, 460, 42, 10, 4/18, 4/17, 64/7, obręb 0003, Iława, gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie
Lp: 78
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-04-22
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej za przekazanie po terminie Burmistrzowi Miasta Iławy sprawozdania podmiotu opróżniającego zbiorniki bezodpływowe z terenu miasta Iławy, za IV kwartał 2021 roku.
Lp: 79
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-20
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na działce nr 16/1 obręb 0007 Iława gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie
Lp: 80
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Tadeusza Kościuszki 9A
Lp: 81
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-08
Zakres przedmiotowy
Wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej z tytułu usunięcia drzewa bez wymaganego zezwolenia z nieruchomości położonej w Iławie przy al. Jana Pawła II
Lp: 82
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-06
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z ogrodu działkowego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Słonecznik" w Iławie przy ul. Lipowy Dwór
Lp: 83
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-03-25
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na działce nr 16/1 obręb 0007 Iława gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie
Lp: 84
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-03-23
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 10

Nawigacja między stronami listy informacji