ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/696/23 w sprawie dyżurów radnych w II półroczu 2023 roku
Nr aktu prawnego
LXVI/696/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/695/23 w sprawie rozstrzygnięcia skarg na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Nr aktu prawnego
LXVI/695/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/694/23 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
LXVI/694/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/693/23 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
LXVI/693/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/692/23 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego
Nr aktu prawnego
LXVI/692/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/691/23 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyczółkowskiego
Nr aktu prawnego
LXVI/691/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/690/23 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyczółkowskiego
Nr aktu prawnego
LXVI/690/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/689/23 w sprawie komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
LXVI/689/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/688/23 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/212/20 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 15 kwietnia 2020 r.w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LXVI/688/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/687/23 w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
LXVI/687/23
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/686/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXVI/686/23
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/685/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LXVI/685/23
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXV/684/23 w sprawie rozpatrzenia wniosku
Nr aktu prawnego
LXV/684/23
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXV/683/23 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyczółkowskiego
Nr aktu prawnego
LXV/683/23
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXV/682/23 w sprawie zbycia udziału w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Plażowej
Nr aktu prawnego
LXV/682/23
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXV/681/23 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
LXV/681/23
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXV/680/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym, określonego w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
LXV/680/23
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXV/679/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska - Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo - Iława (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo - rowerowej"
Nr aktu prawnego
LXV/679/23
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXV/678/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXV/678/23
Status
Zmieniony
Lp: 20
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXV/677/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LXV/677/23
Status
Zmieniony
Lp: 21
Data podjęcia
2023-04-03
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność załącznika do uchwały nr LXII/662/23
Nr aktu prawnego
PN.4131.135.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji