ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 64
Data podjęcia
2022-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIV/577/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława.
Nr aktu prawnego
LIV/577/22
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIV/576/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
LIV/576/22
Status
Zmieniony
Lp: 66
Data podjęcia
2022-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIV/575/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022 – 2032
Nr aktu prawnego
LIV/575/22
Status
Zmieniony
Lp: 67
Data podjęcia
2022-09-19
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIII/574/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
LIII/574/22
Status
Zmieniony
Lp: 68
Data podjęcia
2022-09-19
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIII/573/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022 – 2032
Nr aktu prawnego
LIII/573/22
Status
Zmieniony
Lp: 69
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/572/22 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
LII/572/22
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/571/22 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnegonr 5 położonego w Iławie przy ul. Kościuszki 7 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LII/571/22
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/570/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Iławie przy ul. Niepodległości 8 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LII/570/22
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/569/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Iławie przy ul. Królowej Jadwigi 26 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LII/569/22
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/568/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 37 położonego w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 8A na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LII/568/22
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/567/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Iławie przy ul. Andersa 1A na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LII/567/22
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/566/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 21 położonego w Iławie przy ul. 1 Maja 10A na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LII/566/22
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/565/22 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Nr aktu prawnego
LII/565/22
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/564/22 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Nr aktu prawnego
LII/564/22
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/563/22 w sprawie zmiany uchwały nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
LII/563/22
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/562/22 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Iławie Nr XXXV/398/21 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława.
Nr aktu prawnego
LII/562/22
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/561/22 w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących pomocde minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LII/561/22
Status
Obowiązujący
Lp: 81
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/560/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
LII/560/22
Status
Zmieniony
Lp: 82
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/559/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022 – 2032
Nr aktu prawnego
LII/559/22
Status
Zmieniony
Lp: 83
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LI/558/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
LI/558/22
Status
Zmieniony
Lp: 84
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LI/557/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022 – 2032
Nr aktu prawnego
LI/557/22
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji