ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 64
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVI/785/24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska - Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo - Iława (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo - rowerowej"
Nr aktu prawnego
LXXVI/785/24
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVI/784/24 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXXVI/784/24
Status
Zmieniony
Lp: 66
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVI/783/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2024 – 2034
Nr aktu prawnego
LXXVI/783/24
Status
Zmieniony
Lp: 67
Data podjęcia
2024-01-10
Grupa tematyczna
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr RIO.VIII-120-24/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Iława na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Iława.
Nr aktu prawnego
0120-24/24
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-08-05
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Sprostowanie do Rozstrzygnięcia Nadzorczego Nr PN.4131.433.2019 z dnia 01 sierpnia 2019 r.
Nr aktu prawnego
PN.4131.433.1.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-08-01
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie Nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr X/110/19 z dnia 24 czerwca 2019 r.
Nr aktu prawnego
PN.4131.433.2019
Status
Zmieniony
Lp: 70
Data podjęcia
2019-08-05
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Sprostowanie do Rozstrzygnięcia Nadzorczego Nr PN.4131.432.2019 z dnia 01 sierpnia 2019 r.
Nr aktu prawnego
PN.4131.432.1.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2019-08-01
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie Nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności załącznika do Uchwały Nr X/106/19 z dnia 24 czerwca 2019 r.
Nr aktu prawnego
PN.4131.432.2019
Status
Zmieniony
Lp: 72
Data podjęcia
2019-08-05
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Sprostowanie do Rozstrzygnięcia Nadzorczego Nr PN.4131.431.2019 z dnia 01 sierpnia 2019 r.
Nr aktu prawnego
PN.4131.431.1.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-08-01
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie Nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności załącznika do Uchwały Nr X/103/19 z dnia 24 czerwca 2019 r.
Nr aktu prawnego
PN.4131.431.2019
Status
Zmieniony
Lp: 74
Data podjęcia
2023-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowiej
Tytuł aktu
UCHWALA NR 0102-453/23 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie sprostowania omyłki w Uchwale Nr 0102-387/23 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały nr LXXII/745/23 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/452/09 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Iławy.
Nr aktu prawnego
0102-453/23
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXV/782/23 w sprawie udzielenia dotacji dla Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Iławie, na realizację inwestycji "Rewitalizacji zabytkowego kościoła Parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego i klasztoru w Iławie"
Nr aktu prawnego
LXXV/782/23
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXV/781/23 w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Miasta Iławy przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
LXXV/781/23
Status
Zmieniony
Lp: 77
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXV/780/23 w sprawie dyżurów radnych w I półroczu 2024 roku
Nr aktu prawnego
LXXV/780/23
Status
Zmieniony
Lp: 78
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXV/779/23 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXXV/779/23
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXV/778/23 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXXV/778/23
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXV/777/23 w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej
Nr aktu prawnego
LXXV/777/23
Status
Obowiązujący
Lp: 81
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXV/776/23 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokali.
Nr aktu prawnego
LXXV/776/23
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXV/775/23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 7 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LXXV/775/23
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXV/774/23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Iławie przy ul. Narutowicza 9 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LXXV/774/23
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXV/773/23 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
LXXV/773/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji