ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 148
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/198/20 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą „Iławski Klub Seniora” oraz zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Nr aktu prawnego
XVIII/198/20
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/197/20 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
Nr aktu prawnego
XVIII/197/20
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/196/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w mieście
Nr aktu prawnego
XVIII/196/20
Status
Obowiązujący
Lp: 151
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/195/20 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Lipowy Dwór.
Nr aktu prawnego
XVIII/195/20
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/194/20 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyszyńskiego
Nr aktu prawnego
XVIII/194/20
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/193/20 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XVIII/193/20
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/192/20 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Boczno-Górnej.
Nr aktu prawnego
XVIII/192/20
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/191/20 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2020
Nr aktu prawnego
XVIII/191/20
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/190/20 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XVIII/190/20
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/189/20 w sprawie określenia warunków przyznawania Stypendiów Burmistrza Miasta Iławy i Rady Miejskiej w Iławie w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Nr aktu prawnego
XVIII/189/20
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/188/20 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XVIII/188/20
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/187/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym, określonego w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
XVIII/187/20
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/186/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli
Nr aktu prawnego
XVIII/186/20
Status
Obowiązujący
Lp: 161
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/185/20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVIII/185/20
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVIII/184/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2020 - 2029
Nr aktu prawnego
XVIII/184/20
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/183/20 w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
XVII/183/20
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/182/20 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
XVII/182/20
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/181/20 w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Zbigniewa Miecznikowskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i odwołania go z tej funkcji
Nr aktu prawnego
XVII/181/20
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/180/20 zmieniająca Uchwałę Nr XVII/171/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XVII/180/20
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/179/20 w sprawie upoważnienia Komisji Skarg Wniosków i Petycji do zbadania skargi na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XVII/179/20
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XVII/178/20 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XVII/178/20
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji