ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 148
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVIII/711/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXVIII/711/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVIII/710/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LXVIII/710/23
Status
Uchylony
Lp: 150
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVII/709/23 w sprawie rozstrzygnięcia skarg na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Nr aktu prawnego
LXVII/709/23
Status
Obowiązujący
Lp: 151
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVII/708/23 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Iławie
Nr aktu prawnego
LXVII/708/23
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVII/707/23 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LXVII/707/23
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVII/706/23 w sprawie rozpatrzenia wniosku
Nr aktu prawnego
LXVII/706/23
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVII/705/23 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wiśniowej.
Nr aktu prawnego
LXVII/705/23
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVII/704/23 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyczółkowskiego
Nr aktu prawnego
LXVII/704/23
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVII/703/23 w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława
Nr aktu prawnego
LXVII/703/23
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVII/702/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli
Nr aktu prawnego
LXVII/702/23
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVII/701/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXVII/701/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVII/700/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LXVII/700/23
Status
Uchylony
Lp: 160
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVII/699/23 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Iławy za 2022 rok
Nr aktu prawnego
LXVII/699/23
Status
Obowiązujący
Lp: 161
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVII/698/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok
Nr aktu prawnego
LXVII/698/23
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVII/697/23 w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LXVII/697/23
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/696/23 w sprawie dyżurów radnych w II półroczu 2023 roku
Nr aktu prawnego
LXVI/696/23
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/695/23 w sprawie rozstrzygnięcia skarg na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Nr aktu prawnego
LXVI/695/23
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/694/23 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
LXVI/694/23
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/693/23 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
LXVI/693/23
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/692/23 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego
Nr aktu prawnego
LXVI/692/23
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/691/23 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyczółkowskiego
Nr aktu prawnego
LXVI/691/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji