ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 169
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/570/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Iławie przy ul. Niepodległości 8 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LII/570/22
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/569/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Iławie przy ul. Królowej Jadwigi 26 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LII/569/22
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/568/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 37 położonego w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 8A na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LII/568/22
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/567/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Iławie przy ul. Andersa 1A na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LII/567/22
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/566/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 21 położonego w Iławie przy ul. 1 Maja 10A na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LII/566/22
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/565/22 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Nr aktu prawnego
LII/565/22
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/564/22 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Nr aktu prawnego
LII/564/22
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/563/22 w sprawie zmiany uchwały nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
LII/563/22
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/562/22 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Iławie Nr XXXV/398/21 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława.
Nr aktu prawnego
LII/562/22
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/561/22 w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących pomocde minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LII/561/22
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/560/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
LII/560/22
Status
Zmieniony
Lp: 180
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LII/559/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022 – 2032
Nr aktu prawnego
LII/559/22
Status
Zmieniony
Lp: 181
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LI/558/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
LI/558/22
Status
Zmieniony
Lp: 182
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LI/557/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022 – 2032
Nr aktu prawnego
LI/557/22
Status
Zmieniony
Lp: 183
Data podjęcia
2022-07-04
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie Nadzorcze PN.4131.287.2022
Nr aktu prawnego
PN.4131.287.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 184
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/556/22 w sprawie dyżurów radnych w II półroczu 2022 roku
Nr aktu prawnego
L/556/22
Status
Obowiązujący
Lp: 185
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/555/22 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Iławy"
Nr aktu prawnego
L/555/22
Status
Obowiązujący
Lp: 186
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/554/22 w sprawie nadania nazwy ulicy w Iławie.
Nr aktu prawnego
L/554/22
Status
Obowiązujący
Lp: 187
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/553/22 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
L/553/22
Status
Obowiązujący
Lp: 188
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/552/22 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
L/552/22
Status
Obowiązujący
Lp: 189
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/551/22 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Iława na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
L/551/22
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji