ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 169
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/430/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Królowej Jadwigi.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/430/21
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/429/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Królowej Jadwigi.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/429/21
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/428/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXVIII/428/21
Status
Zmieniony
Lp: 172
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/427/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021 – 2029
Nr aktu prawnego
XXXVIII/427/21
Status
Zmieniony
Lp: 173
Data podjęcia
2021-10-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVII/426/21 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej oraz organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXVII/426/21
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2021-10-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVII/425/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/117/95 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Iławie.
Nr aktu prawnego
XXXVII/425/21
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVI/424/21 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Prezesa Iławskich Wodociągów sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
XXXVI/424/21
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVI/423/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4a położonego w Iławie przy ul. M.C. Skłodowskiej 13 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XXXVI/423/21
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVI/422/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Nr 10 położonego w Iławie przy ul. Ostródzkiej 46A na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
XXXVI/422/21
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVI/421/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Iławie przyul. Obr. Westerplatte 4 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XXXVI/421/21
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVI/420/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Iławie przy ul. Kościuszki 20A na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XXXVI/420/21
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVI/419/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Iławie przy ul. Kościuszki 15 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XXXVI/419/21
Status
Obowiązujący
Lp: 181
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVI/418/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Iławie przy ul. Kościuszki 8 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XXXVI/418/21
Status
Obowiązujący
Lp: 182
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVI/417/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Iławie przy ul. Brata Alberta 2 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XXXVI/417/21
Status
Obowiązujący
Lp: 183
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVI/416/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 59 położonego w Iławie przy ul. Brata Alberta 2 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XXXVI/416/21
Status
Obowiązujący
Lp: 184
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVI/415/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Iławie przy ul. Brata Alberta 2 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XXXVI/415/21
Status
Obowiązujący
Lp: 185
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVI/414/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXVI/414/21
Status
Zmieniony
Lp: 186
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVI/413/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021 – 2029
Nr aktu prawnego
XXXVI/413/21
Status
Zmieniony
Lp: 187
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/412/21 w sprawie upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do zbadania skargi naPrezesa Iławskich Wodociągów sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
XXXV/412/21
Status
Obowiązujący
Lp: 188
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/411/21 w sprawie rozstrzygnięcia petycji
Nr aktu prawnego
XXXV/411/21
Status
Obowiązujący
Lp: 189
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/410/21 w sprawie rozstrzygnięcia petycji
Nr aktu prawnego
XXXV/410/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji