ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 169
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/690/23 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyczółkowskiego
Nr aktu prawnego
LXVI/690/23
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/689/23 w sprawie komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
LXVI/689/23
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/688/23 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/212/20 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 15 kwietnia 2020 r.w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LXVI/688/23
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/687/23 w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
LXVI/687/23
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/686/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXVI/686/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/685/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LXVI/685/23
Status
Uchylony
Lp: 175
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXV/684/23 w sprawie rozpatrzenia wniosku
Nr aktu prawnego
LXV/684/23
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXV/683/23 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyczółkowskiego
Nr aktu prawnego
LXV/683/23
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXV/682/23 w sprawie zbycia udziału w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Plażowej
Nr aktu prawnego
LXV/682/23
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXV/681/23 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
LXV/681/23
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXV/680/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym, określonego w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
LXV/680/23
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXV/679/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska - Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo - Iława (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo - rowerowej"
Nr aktu prawnego
LXV/679/23
Status
Uchylony
Lp: 181
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXV/678/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXV/678/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 182
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXV/677/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LXV/677/23
Status
Uchylony
Lp: 183
Data podjęcia
2023-04-03
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność załącznika do uchwały nr LXII/662/23
Nr aktu prawnego
PN.4131.135.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 184
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/676/23 w sprawie udzielenia dotacji celowej Iławskiemu Centrum Kultury w Iławie na wkład własny do projektu pn. Wzrost potencjału kulturowego Iławskiego Centrum Kultury w zakresie realizacji wydarzeń plenerowych.
Nr aktu prawnego
LXIV/676/23
Status
Obowiązujący
Lp: 185
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/675/23 w sprawie udzielenia dotacji celowej Iławskiemu Centrum Kultury w Iławie na wkład własny do projektu pn. Modernizacja kinoteatru Pasja polegająca na zakupie i montażu foteli.
Nr aktu prawnego
LXIV/675/23
Status
Obowiązujący
Lp: 186
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/674/23 w sprawie przekazania wniosku Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia
Nr aktu prawnego
LXIV/674/23
Status
Obowiązujący
Lp: 187
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/673/23 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LXIV/673/23
Status
Obowiązujący
Lp: 188
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/672/23 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Iławie
Nr aktu prawnego
LXIV/672/23
Status
Obowiązujący
Lp: 189
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIV/671/23 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieujętej w planie pracy Komisjiustalonym na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXIV/671/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji