ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 169
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/393/21 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Iławy"
Nr aktu prawnego
XXXIV/393/21
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/392/21 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Iławy"
Nr aktu prawnego
XXXIV/392/21
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/391/21 w sprawie określenia wzoru wniosku i deklaracji dochodów w dodatkach mieszkaniowych
Nr aktu prawnego
XXXIV/391/21
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/390/21 w sprawie dyżurów radnych w II półroczu 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXXIV/390/21
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/389/21 w sprawie przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXXIV/389/21
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/388/21 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na nienależyte wykonywanie obowiązków służbowych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Iławie.
Nr aktu prawnego
XXXIV/388/21
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/387/2021 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej oraz organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXIV/387/2021
Status
Uchylony
Lp: 176
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/386/2021 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Iława na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
XXXIV/386/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/385/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wybiegu dla psów przy ulicy Gdańskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXIV/385/21
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/384/21 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Nr aktu prawnego
XXXIV/384/21
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/383/21 w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Ziemowita i Chrobrego.
Nr aktu prawnego
XXXIV/383/21
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/382/21 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXIV/382/21
Status
Obowiązujący
Lp: 181
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/381/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej w Iławie przy ul. 1 Maja
Nr aktu prawnego
XXXIV/381/21
Status
Obowiązujący
Lp: 182
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/380/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Ostródzkiej.
Nr aktu prawnego
XXXIV/380/21
Status
Obowiązujący
Lp: 183
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/379/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Ostródzkiej.
Nr aktu prawnego
XXXIV/379/21
Status
Obowiązujący
Lp: 184
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/378/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego.
Nr aktu prawnego
XXXIV/378/21
Status
Obowiązujący
Lp: 185
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/377/21 w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Zakładu Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXIV/377/21
Status
Obowiązujący
Lp: 186
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/376/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/376/21
Status
Zmieniony
Lp: 187
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/375/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021 – 2029
Nr aktu prawnego
XXXIV/375/21
Status
Obowiązujący
Lp: 188
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/374/21 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Iławy za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/374/21
Status
Zmieniony
Lp: 189
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/373/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/373/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji