ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 106
Data podjęcia
2023-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXIV/763/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LXXIV/763/23
Status
Uchylony
Lp: 107
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXIII/762/23 uchylająca uchwałę Nr LXV/679/23 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska - Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo - Iława (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo-rowerowej"
Nr aktu prawnego
LXXIII/762/23
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXIII/761/23 w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały nr X/110/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie
Nr aktu prawnego
LXXIII/761/23
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXIII/760/23 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Iława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
Nr aktu prawnego
LXXIII/760/23
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXIII/759/23 w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego
Nr aktu prawnego
LXXIII/759/23
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXIII/758/23 w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
LXXIII/758/23
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXIII/757/23 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
LXXIII/757/23
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXIII/756/23 w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie należności pieniężnych Gminy Miejskiej Iława do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
Nr aktu prawnego
LXXIII/756/23
Status
Zmieniony
Lp: 114
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXIII/755/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXXIII/755/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXIII/754/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LXXIII/754/23
Status
Uchylony
Lp: 116
Data podjęcia
2023-11-08
Grupa tematyczna
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr 0102-387/23 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr LXXII/745/23 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/452/09 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Iławy.
Nr aktu prawnego
0102-387/23
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/753/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miejskiej Iława, uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach
Nr aktu prawnego
LXXII/753/23
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/752/23 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6  w Iławie
Nr aktu prawnego
LXXII/752/23
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/751/23 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Nr aktu prawnego
LXXII/751/23
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/750/23 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Suszumowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnegow sprawie przyjmowania i utrzymywania psów oraz kotów z terenu Gminy Susz w schroniskudla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2024 r.
Nr aktu prawnego
LXXII/750/23
Status
Obowiązujący
Lp: 121
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/749/23 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Biskupiecumowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnegow sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Biskupiec w schroniskudla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2024 r.
Nr aktu prawnego
LXXII/749/23
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/748/23 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Lubawaumowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnegow sprawie przyjmowania i utrzymywania psów oraz kotów z terenu Gminy Lubawa w schroniskudla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2024r.
Nr aktu prawnego
LXXII/748/23
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/747/23 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Iławaumowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnegow sprawie przyjmowania i utrzymywania psów oraz kotów z terenu Gminy Iława w schroniskudla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2024 r.
Nr aktu prawnego
LXXII/747/23
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/746/23 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
LXXII/746/23
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/745/23 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/452/09 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Iławy.
Nr aktu prawnego
LXXII/745/23
Status
Zmieniony
Lp: 126
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXII/744/23 w sprawie ustanowienia wieloletniego miejskiego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
LXXII/744/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji