ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 106
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/491/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chopina.
Nr aktu prawnego
XLIV/491/22
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/490/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chopina.
Nr aktu prawnego
XLIV/490/22
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/489/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chopina.
Nr aktu prawnego
XLIV/489/22
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/488/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chopina.
Nr aktu prawnego
XLIV/488/22
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/487/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chopina.
Nr aktu prawnego
XLIV/487/22
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/486/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chopina.
Nr aktu prawnego
XLIV/486/22
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/485/22 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego.
Nr aktu prawnego
XLIV/485/22
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/484/22 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XLIV/484/22
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/483/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Komunalnej na rzecz użytkownika wieczystego
Nr aktu prawnego
XLIV/483/22
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/ 482/22 w sprawie ustanowienia miejskiego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLIV/ 482/22
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/481/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/481/22
Status
Zmieniony
Lp: 117
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/480/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022 – 2032
Nr aktu prawnego
XLIV/480/22
Status
Zmieniony
Lp: 118
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIV/479/22 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Nr aktu prawnego
XLIV/479/22
Status
Zmieniony
Lp: 119
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/478/22 w sprawie ogłoszenia roku 2022 w mieście Iława „Rokiem Antoniego Gierszewskiego ”
Nr aktu prawnego
XLIII/478/22
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/477/22 w sprawie nie uwzględnienia wniosku
Nr aktu prawnego
XLIII/477/22
Status
Obowiązujący
Lp: 121
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/476/22 w sprawie rozstrzygnięcia petycji
Nr aktu prawnego
XLIII/476/22
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/475/22 w sprawie rozstrzygnięcia petycji
Nr aktu prawnego
XLIII/475/22
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/474/22 w sprawie rozstrzygnięcia petycji
Nr aktu prawnego
XLIII/474/22
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/473/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIII/473/22
Status
Zmieniony
Lp: 125
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/472/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022 – 2032
Nr aktu prawnego
XLIII/472/22
Status
Zmieniony
Lp: 126
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.432.2021
Nr aktu prawnego
PN.4131.432.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji