ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 106
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/633/22 w sprawie upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do zbadania skargi na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LVIII/633/22
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/632/22 w sprawie dyżurów radnych w I półroczu 2023 roku
Nr aktu prawnego
LVIII/632/22
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/631/22 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Iławie na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LVIII/631/22
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/630/22 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LVIII/630/22
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/629/22 w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej
Nr aktu prawnego
LVIII/629/22
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/628/22 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
LVIII/628/22
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/627/22 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez schronisko dla zwierząt w Iławie
Nr aktu prawnego
LVIII/627/22
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/626/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego
Nr aktu prawnego
LVIII/626/22
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/625/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Szeptyckiego
Nr aktu prawnego
LVIII/625/22
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/624/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej
Nr aktu prawnego
LVIII/624/22
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/623/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Prusa
Nr aktu prawnego
LVIII/623/22
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/622/22 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych „Iławskich Wodociągów” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2021-2023
Nr aktu prawnego
LVIII/622/22
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/621/22 w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego
Nr aktu prawnego
LVIII/621/22
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/620/22 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
LVIII/620/22
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/619/22 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LVIII/619/22
Status
Obowiązujący
Lp: 121
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/618/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miejskiej Iława uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach
Nr aktu prawnego
LVIII/618/22
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/617/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LVIII/617/22
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/616/22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejskiej Iława w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Nr aktu prawnego
LVIII/616/22
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/615/22 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Iława, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Nr aktu prawnego
LVIII/615/22
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/614/22 w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miejskiej Iława na rok 2022, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków
Nr aktu prawnego
LVIII/614/22
Status
Uchylony
Lp: 126
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/613/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
LVIII/613/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji