ˆ

Uchwały

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-10-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVII/426/21 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej oraz organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXVII/426/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-10-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVII/425/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/117/95 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Iławie.
Nr aktu prawnego
XXXVII/425/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/412/21 w sprawie upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do zbadania skargi naPrezesa Iławskich Wodociągów sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
XXXV/412/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/411/21 w sprawie rozstrzygnięcia petycji
Nr aktu prawnego
XXXV/411/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/410/21 w sprawie rozstrzygnięcia petycji
Nr aktu prawnego
XXXV/410/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/409/21 w sprawie przeprowadzania z mieszkańcami miasta Iławy konsultacji społecznych dotyczących Iławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt Iławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Nr aktu prawnego
XXXV/409/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/408/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w mieście.
Nr aktu prawnego
XXXV/408/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/407/21 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXV/407/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/406/21 w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Sobieskiego.
Nr aktu prawnego
XXXV/406/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/405/21 w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Żołnierzy Wyklętych.
Nr aktu prawnego
XXXV/405/21
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/404/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXV/404/21
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/403/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”
Nr aktu prawnego
XXXV/403/21
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/402/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska - Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo - Iława (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo - rowerowej"
Nr aktu prawnego
XXXV/402/21
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/401/21 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty od posiadania psów
Nr aktu prawnego
XXXV/401/21
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/400/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/400/21
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/399/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021 – 2029
Nr aktu prawnego
XXXV/399/21
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/398/21 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława.
Nr aktu prawnego
XXXV/398/21
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXV/397/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Iława i nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
XXXV/397/21
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/396/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XXXIV/396/21
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXIV/395/21 w sprawie przekazania Komisji Skarg Wniosków i Petycji do rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXIV/395/21
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/394/21 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Iławy"
Nr aktu prawnego
XXXIV/394/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji