ˆ

Uchwały

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/396/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XXXIV/396/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXIV/395/21 w sprawie przekazania Komisji Skarg Wniosków i Petycji do rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXIV/395/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/394/21 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Iławy"
Nr aktu prawnego
XXXIV/394/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/393/21 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Iławy"
Nr aktu prawnego
XXXIV/393/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/392/21 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Iławy"
Nr aktu prawnego
XXXIV/392/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/391/21 w sprawie określenia wzoru wniosku i deklaracji dochodów w dodatkach mieszkaniowych
Nr aktu prawnego
XXXIV/391/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/390/21 w sprawie dyżurów radnych w II półroczu 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXXIV/390/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/389/21 w sprawie przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXXIV/389/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/388/21 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na nienależyte wykonywanie obowiązków służbowych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Iławie.
Nr aktu prawnego
XXXIV/388/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/387/2021 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej oraz organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXIV/387/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/386/2021 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Iława na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
XXXIV/386/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/385/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wybiegu dla psów przy ulicy Gdańskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXIV/385/21
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/384/21 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Nr aktu prawnego
XXXIV/384/21
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/383/21 w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Ziemowita i Chrobrego.
Nr aktu prawnego
XXXIV/383/21
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/382/21 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXIV/382/21
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/381/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej w Iławie przy ul. 1 Maja
Nr aktu prawnego
XXXIV/381/21
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/380/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Ostródzkiej.
Nr aktu prawnego
XXXIV/380/21
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/379/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Ostródzkiej.
Nr aktu prawnego
XXXIV/379/21
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/378/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego.
Nr aktu prawnego
XXXIV/378/21
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/377/21 w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Zakładu Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXIV/377/21
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/376/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/376/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji