ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 22
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/627/22 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez schronisko dla zwierząt w Iławie
Nr aktu prawnego
LVIII/627/22
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/626/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego
Nr aktu prawnego
LVIII/626/22
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/625/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Szeptyckiego
Nr aktu prawnego
LVIII/625/22
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/624/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej
Nr aktu prawnego
LVIII/624/22
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/623/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Prusa
Nr aktu prawnego
LVIII/623/22
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/622/22 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych „Iławskich Wodociągów” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2021-2023
Nr aktu prawnego
LVIII/622/22
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/621/22 w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego
Nr aktu prawnego
LVIII/621/22
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/620/22 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
LVIII/620/22
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/619/22 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LVIII/619/22
Status
Obowiązujący
Lp: 31
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/618/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miejskiej Iława uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach
Nr aktu prawnego
LVIII/618/22
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/617/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LVIII/617/22
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/616/22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejskiej Iława w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Nr aktu prawnego
LVIII/616/22
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/615/22 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Iława, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Nr aktu prawnego
LVIII/615/22
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/614/22 w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miejskiej Iława na rok 2022, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków
Nr aktu prawnego
LVIII/614/22
Status
Uchylony
Lp: 36
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/613/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
LVIII/613/22
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/612/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022 – 2032
Nr aktu prawnego
LVIII/612/22
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/611/22 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LVIII/611/22
Status
Zmieniony
Lp: 39
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/610/22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023-2033
Nr aktu prawnego
LVIII/610/22
Status
Zmieniony
Lp: 40
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVII/609/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 53 położonego w Iławie przy ul. Brata Alberta 2 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LVII/609/22
Status
Obowiązujący
Lp: 41
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVII/608/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w Iławie przy ul. Narutowicza 7 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LVII/608/22
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVII/607/22 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz zasad tego handlu
Nr aktu prawnego
LVII/607/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji