ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 22
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/375/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021 – 2029
Nr aktu prawnego
XXXIV/375/21
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/374/21 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Iławy za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/374/21
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/373/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/373/21
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIV/372/21 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXIV/372/21
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/371/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta Iławy.
Nr aktu prawnego
XXXIII/371/21
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/370/21 w sprawie upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do zbadania skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXIII/370/21
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/369/21 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XXXIII/369/21
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/368/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Iława na lata 2020-2024”
Nr aktu prawnego
XXXIII/368/21
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/367/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXIII/367/21
Status
Obowiązujący
Lp: 31
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/366/21 w sprawie rozstrzygnięcia petycji
Nr aktu prawnego
XXXIII/366/21
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/365/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Asnyka.
Nr aktu prawnego
XXXIII/365/21
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/364/21 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXIII/364/21
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/363/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w mieście.
Nr aktu prawnego
XXXIII/363/21
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/362/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/362/21
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXIII/361/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021 – 2029
Nr aktu prawnego
XXXIII/361/21
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/360/21 w sprawie rozstrzygnięcia petycji dotyczącej nadania nazw rondom w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXII/360/21
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/359/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Grunwaldzkiej.
Nr aktu prawnego
XXXII/359/21
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/358/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy
Nr aktu prawnego
XXXII/358/21
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/357/21 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Iławy w roku 2021
Nr aktu prawnego
XXXII/357/21
Status
Obowiązujący
Lp: 41
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/356/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXII/356/21
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXII/355/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021 – 2029
Nr aktu prawnego
XXXII/355/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji