ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 22
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr I/8/24 w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
I/8/24
Status
Zmieniony
Lp: 23
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr I/7/24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Sportu i Turystyki
Nr aktu prawnego
I/7/24
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr I/6/24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Problematyki Społecznej
Nr aktu prawnego
I/6/24
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr I/5/24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów
Nr aktu prawnego
I/5/24
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr I/4/24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Nr aktu prawnego
I/4/24
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr I/3/24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
I/3/24
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr I/2/24 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
I/2/24
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie Nr I/1/24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
I/1/24
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2024-04-26
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.4131.166.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) stwierdza nieważność uchwały nr LXXVIII/804/24 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie utworzenia mieszkania wspomaganego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu, w części dotyczącej § 1, § 2 i § 3 ust. 3
Nr aktu prawnego
PN.4131.166.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 31
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVIII/811/24 w sprawie podsumowania działalności Rady Miejskiej w Iławie za okres kadencji 2018-2024
Nr aktu prawnego
LXXVIII/811/24
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVIII/810/24 w sprawie podsumowania działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Iławie za okres kadencji 2018-2024
Nr aktu prawnego
LXXVIII/810/24
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVIII/809/24 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Miasta Iławy przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
LXXVIII/809/24
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVIII/808/24 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Iławie przyul. Plażowej 5.
Nr aktu prawnego
LXXVIII/808/24
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVIII/807/2024 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Iławy w roku 2024
Nr aktu prawnego
LXXVIII/807/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVIII/806/24 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
LXXVIII/806/24
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVIII/805/24 w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
LXXVIII/805/24
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVIII/804/24 w sprawie utworzenia mieszkania wspomaganego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu.
Nr aktu prawnego
LXXVIII/804/24
Status
Zmieniony
Lp: 39
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVIII/803/24 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXXVIII/803/24
Status
Zmieniony
Lp: 40
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVIII/802/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2024 – 2034
Nr aktu prawnego
LXXVIII/802/24
Status
Zmieniony
Lp: 41
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVII/801/24 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Miasta Iławy przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
LXXVII/801/24
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXXVII/800/24 w sprawie podtrzymania dotychczasowego stanowiska Rady Miejskiej w Iławiew zakresie skarg Pana A. S. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Nr aktu prawnego
LXXVII/800/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji