ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 127
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXX/732/23 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
Nr aktu prawnego
LXX/732/23
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXX/731/23 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 czerwca 2023 r. Nr LXVIII/712/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej
Nr aktu prawnego
LXX/731/23
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXX/730/23 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki
Nr aktu prawnego
LXX/730/23
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXX/729/23 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Owocowej.
Nr aktu prawnego
LXX/729/23
Status
Obowiązujący
Lp: 131
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXX/728/2 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Królowej Jadwigi
Nr aktu prawnego
LXX/728/2
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXX/727/23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Iławie przy ul. Królowej Jadwigi 22 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LXX/727/23
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXX/726/23 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej w Iławie przy al. Jana Pawła II na rzecz użytkownika wieczystego
Nr aktu prawnego
LXX/726/23
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXX/725/23 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
LXX/725/23
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXX/724/23 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LXX/724/23
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXX/723/23 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
Nr aktu prawnego
LXX/723/23
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXX/722/23 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pojezierze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu
Nr aktu prawnego
LXX/722/23
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXX/721/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXX/721/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXX/720/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LXX/720/23
Status
Uchylony
Lp: 140
Data podjęcia
2023-07-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIX/719/23 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Nr aktu prawnego
LXIX/719/23
Status
Obowiązujący
Lp: 141
Data podjęcia
2023-07-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIX/718/23 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
Nr aktu prawnego
LXIX/718/23
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2023-07-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIX/717/23 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
Nr aktu prawnego
LXIX/717/23
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2023-07-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIX/716/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
LXIX/716/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2023-07-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIX/715/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033.
Nr aktu prawnego
LXIX/715/23
Status
Uchylony
Lp: 145
Data podjęcia
2023-07-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIX/714/23 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Iławie na uchwalę Rady Miejskiej w Iławie wraz z odpowiedzią na skargę
Nr aktu prawnego
LXIX/714/23
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVIII/713/23 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025
Nr aktu prawnego
LXVIII/713/23
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVIII/712/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej
Nr aktu prawnego
LXVIII/712/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji