ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 127
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/435/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXVIII/435/21
Status
Unieważniony
Lp: 128
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/434/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej
Nr aktu prawnego
XXXVIII/434/21
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/433/21 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejskiej Iława w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/433/21
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/432/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
XXXVIII/432/21
Status
Obowiązujący
Lp: 131
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/431/21 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXVIII/431/21
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/430/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Królowej Jadwigi.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/430/21
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/429/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Królowej Jadwigi.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/429/21
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/428/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXVIII/428/21
Status
Zmieniony
Lp: 135
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVIII/427/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021 – 2029
Nr aktu prawnego
XXXVIII/427/21
Status
Zmieniony
Lp: 136
Data podjęcia
2021-10-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVII/426/21 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej oraz organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXVII/426/21
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2021-10-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVII/425/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/117/95 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Iławie.
Nr aktu prawnego
XXXVII/425/21
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVI/424/21 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Prezesa Iławskich Wodociągów sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
XXXVI/424/21
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVI/423/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4a położonego w Iławie przy ul. M.C. Skłodowskiej 13 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XXXVI/423/21
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVI/422/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Nr 10 położonego w Iławie przy ul. Ostródzkiej 46A na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
XXXVI/422/21
Status
Obowiązujący
Lp: 141
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVI/421/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Iławie przyul. Obr. Westerplatte 4 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XXXVI/421/21
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVI/420/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Iławie przy ul. Kościuszki 20A na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XXXVI/420/21
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVI/419/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Iławie przy ul. Kościuszki 15 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XXXVI/419/21
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVI/418/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Iławie przy ul. Kościuszki 8 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XXXVI/418/21
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVI/417/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Iławie przy ul. Brata Alberta 2 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XXXVI/417/21
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVI/416/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 59 położonego w Iławie przy ul. Brata Alberta 2 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XXXVI/416/21
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXVI/415/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Iławie przy ul. Brata Alberta 2 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
XXXVI/415/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji