ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1513
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXIX/372/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1514
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029
Nr aktu prawnego
XXXIX/371/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1515
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Iławy za 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXXIX/370/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1516
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXXIX/369/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1517
Data podjęcia
2013-05-02
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Iława
Nr aktu prawnego
PN.4131.322.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1518
Data podjęcia
2013-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXVII/368/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1519
Data podjęcia
2013-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Iławy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława.
Nr aktu prawnego
XXXVII/367/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1520
Data podjęcia
2013-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Ziemowita
Nr aktu prawnego
XXXVII/366/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1521
Data podjęcia
2013-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
Nr aktu prawnego
XXXVII/365/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1522
Data podjęcia
2013-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXVII/364/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1523
Data podjęcia
2013-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029
Nr aktu prawnego
XXXVII/363/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1524
Data podjęcia
2013-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXVI/362/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1525
Data podjęcia
2013-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXVI/361/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1526
Data podjęcia
2013-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXVI/360/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1527
Data podjęcia
2013-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Sosnowej
Nr aktu prawnego
XXXVI/359/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1528
Data podjęcia
2013-03-27
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXVI/358/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1529
Data podjęcia
2013-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2013
Nr aktu prawnego
XXXVI/357/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1530
Data podjęcia
2013-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Iława
Nr aktu prawnego
XXXVI/356/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1531
Data podjęcia
2013-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXVI/355/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1532
Data podjęcia
2013-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029
Nr aktu prawnego
XXXVI/354/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1533
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXV/353/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji