ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1534
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XLVI/472/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1535
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XLVI/471/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1536
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli
Nr aktu prawnego
XLVI/470/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1537
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych
Nr aktu prawnego
XLVI/469/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1538
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na utrzymanie młodzieżowej orkiestry dętej
Nr aktu prawnego
XLVI/468/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1539
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa
Nr aktu prawnego
XLVI/467/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1540
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Jeziorak”
Nr aktu prawnego
XLVI/466/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1541
Data podjęcia
2014-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XLVI/465/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1542
Data podjęcia
2014-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2014 - 2029
Nr aktu prawnego
XLVI/464/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1543
Data podjęcia
2013-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/463/13 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Nr aktu prawnego
XLV/463/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1544
Data podjęcia
2013-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/462/13 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Nr aktu prawnego
XLV/462/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1545
Data podjęcia
2013-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/461/13 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań z działalności Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XLV/461/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1546
Data podjęcia
2013-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/460/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XLV/460/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1547
Data podjęcia
2013-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/459/13 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XLV/459/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1548
Data podjęcia
2013-12-18
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/458/13 w sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na bezczynność Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XLV/458/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1549
Data podjęcia
2013-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/457/13 w sprawie dyżurów radnych w I półroczu 2014 roku
Nr aktu prawnego
XLV/457/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1550
Data podjęcia
2013-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/456/13 w sprawie komunalizacji nieruchomości na terenie miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XLV/456/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1551
Data podjęcia
2013-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/455/13 w sprawie dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XLV/455/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1552
Data podjęcia
2013-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/454/13 w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.
Nr aktu prawnego
XLV/454/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1553
Data podjęcia
2013-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/453/13 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.
Nr aktu prawnego
XLV/453/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1554
Data podjęcia
2013-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/452/13 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury Iławskiego Centrum Kultury oraz nadania statutów utworzonym w wyniku podziału samorządowym instytucjom kultury
Nr aktu prawnego
XLV/452/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji