ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1492
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dyżurów radnych w I półroczu 2013 roku
Nr aktu prawnego
XXXI/328/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1493
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Iława i nadania jej statutuzmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Iława i nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
XXXI/327/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1494
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXI/326/12
Status
Stwierdzono nieważność § 2 pkt 3 lit b oraz § 2 pkt 4
Lp: 1495
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia pojazdów na własność Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXI/325/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1496
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Ilawa na lata 2013-2017"
Nr aktu prawnego
XXXI/324/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1497
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/323/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1498
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/322/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1499
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podziału Miasta Iławy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
Nr aktu prawnego
XXXI/321/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1500
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/320/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1501
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029
Nr aktu prawnego
XXXI/319/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1502
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXXI/318/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1503
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029
Nr aktu prawnego
XXXI/317/12
Status
Uchylony
Lp: 1504
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Miasto Iława w Iławskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego
Nr aktu prawnego
XXIX/314/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1505
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Miasto Iława w Zgromadzeniu Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Nr aktu prawnego
XXIX/313/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1506
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Skarbnika Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXIX/312/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1507
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXIX/311/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1508
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXIX/310/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1509
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości położonych w Iławie przy ulicy 1 Maja i Gdańskiej
Nr aktu prawnego
XXIX/309/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1510
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Sobieskiego
Nr aktu prawnego
XXIX/308/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1511
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXIX/307/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1512
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez schronisko dla bezdomnych zwierząt w Iławie
Nr aktu prawnego
XXIX/306/12
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji