ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1429
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/511/14 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
L/511/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1430
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/510/14 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Iławy stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
Nr aktu prawnego
L/510/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1431
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/509/14 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2014 rok
Nr aktu prawnego
L/509/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1432
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/508/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2014 - 2029
Nr aktu prawnego
L/508/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1433
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/507/14 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Iławy za 2013 rok
Nr aktu prawnego
L/507/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1434
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr L/506/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok
Nr aktu prawnego
L/506/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1435
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XLIX/505/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1436
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Brzechwy
Nr aktu prawnego
XLIX/504/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1437
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Sosnowej
Nr aktu prawnego
XLIX/503/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1438
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Świerkowej
Nr aktu prawnego
XLIX/502/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1439
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/538/09 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 23 września 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności
Nr aktu prawnego
XLIX/501/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1440
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Nr aktu prawnego
XLIX/500/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1441
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XLIX/499/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1442
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2014 - 2029
Nr aktu prawnego
XLIX/498/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1443
Data podjęcia
2014-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Iława
Nr aktu prawnego
XLVIII/497/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1444
Data podjęcia
2014-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego w zakresie określonym w art. 4 ust 1 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
XLVIII/496/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1445
Data podjęcia
2014-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Nr aktu prawnego
XLVIII/495/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1446
Data podjęcia
2014-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XLVIII/494/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1447
Data podjęcia
2014-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2014
Nr aktu prawnego
XLVIII/493/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1448
Data podjęcia
2014-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XLVIII/492/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1449
Data podjęcia
2014-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Iława na pokrycie w 2014 roku kosztów dotacji przekazywanej na uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Iława
Nr aktu prawnego
XLVIII/491/14
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji