ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1555
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iława
Nr aktu prawnego
XXVI/275/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1556
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
Nr aktu prawnego
XXVI/274/12
Status
Zmieniony
Lp: 1557
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXVI/273/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1558
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „ Jeziorak”
Nr aktu prawnego
XXVI/272/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1559
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXVI/271/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1560
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029
Nr aktu prawnego
XXVI/270/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1561
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXV/269/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1562
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w mieście
Nr aktu prawnego
XXV/268/12
Status
Zmieniony
Lp: 1563
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Sikorskiego
Nr aktu prawnego
XXV/267/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1564
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Barlickiego
Nr aktu prawnego
XXV/266/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1565
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zamiany lokali mieszkalnych
Nr aktu prawnego
XXV/265/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1566
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Świerkowej
Nr aktu prawnego
XXV/264/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1567
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXV/263/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1568
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXV/262/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1569
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Zielonej
Nr aktu prawnego
XXV/261/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1570
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w mieście Iława.
Nr aktu prawnego
XXV/260/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1571
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Piaskowej
Nr aktu prawnego
XXV/259/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1572
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie jako podmiotu realizującego zadania Gminy Miejskiej Iława w zakresie pracy z rodziną przewidzianej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Nr aktu prawnego
XXV/258/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1573
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji w 2012 roku zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pn. „Lepsza rodzina”.
Nr aktu prawnego
XXV/257/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1574
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXV/256/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1575
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029
Nr aktu prawnego
XXV/255/12
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji