ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1597
Data podjęcia
2012-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029
Nr aktu prawnego
XXVI/270/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1598
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXV/269/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1599
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w mieście
Nr aktu prawnego
XXV/268/12
Status
Zmieniony
Lp: 1600
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Sikorskiego
Nr aktu prawnego
XXV/267/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1601
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Barlickiego
Nr aktu prawnego
XXV/266/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1602
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zamiany lokali mieszkalnych
Nr aktu prawnego
XXV/265/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1603
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Świerkowej
Nr aktu prawnego
XXV/264/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1604
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXV/263/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1605
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXV/262/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1606
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Zielonej
Nr aktu prawnego
XXV/261/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1607
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w mieście Iława.
Nr aktu prawnego
XXV/260/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1608
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Piaskowej
Nr aktu prawnego
XXV/259/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1609
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie jako podmiotu realizującego zadania Gminy Miejskiej Iława w zakresie pracy z rodziną przewidzianej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Nr aktu prawnego
XXV/258/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1610
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji w 2012 roku zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pn. „Lepsza rodzina”.
Nr aktu prawnego
XXV/257/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1611
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXV/256/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1612
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029
Nr aktu prawnego
XXV/255/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1613
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia do wykonania na rok 2012 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – pn. „Asystent Rodziny”.
Nr aktu prawnego
XXIV/254/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1614
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie dyżurów radnych w II półroczu 2012 roku
Nr aktu prawnego
XXIV/253/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1615
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie nadania sztandaru Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie
Nr aktu prawnego
XXIV/252/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1616
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 4 w Iławie.
Nr aktu prawnego
XXIV/251/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1617
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie Miejskiego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego Miasta Iławy na lata 2012 – 2015.
Nr aktu prawnego
XXIV/250/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji