Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1513
Data podjęcia
2013-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/427/13 w sprawie dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XLIII/427/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1514
Data podjęcia
2013-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/426/13 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Sosnowej
Nr aktu prawnego
XLIII/426/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1515
Data podjęcia
2013-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/425/13 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XLIII/425/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1516
Data podjęcia
2013-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLIII/424/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029
Nr aktu prawnego
XLIII/424/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1517
Data podjęcia
2013-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu
Nr aktu prawnego
XLIII/423/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1518
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej B
Nr aktu prawnego
XLI/422/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1519
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/349/13 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Iława na pokrycie w 2013 roku kosztów dotacji przekazywanej na uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Iława
Nr aktu prawnego
XLI/421/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1520
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Nr aktu prawnego
XLI/420/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1521
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Asnyka.
Nr aktu prawnego
XLI/419/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1522
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej F-b
Nr aktu prawnego
XLI/418/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1523
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XLI/417/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1524
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej E
Nr aktu prawnego
XLI/416/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1525
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej D
Nr aktu prawnego
XLI/415/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1526
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej A
Nr aktu prawnego
XLI/414/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1527
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej A
Nr aktu prawnego
XLI/413/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1528
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej B
Nr aktu prawnego
XLI/412/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1529
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy w jednostce planistycznej G
Nr aktu prawnego
XLI/411/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1530
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XLI/410/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1531
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Iławy do zawarcia Umowy partnerstwa dotyczącej utworzenia Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Nr aktu prawnego
XLI/409/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1532
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej
Nr aktu prawnego
XLI/408/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1533
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych w mieście Iława.
Nr aktu prawnego
XLI/407/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji