ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1576
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Skarbnika Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXIX/312/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1577
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXIX/311/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1578
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXIX/310/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1579
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości położonych w Iławie przy ulicy 1 Maja i Gdańskiej
Nr aktu prawnego
XXIX/309/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1580
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Sobieskiego
Nr aktu prawnego
XXIX/308/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1581
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXIX/307/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1582
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez schronisko dla bezdomnych zwierząt w Iławie
Nr aktu prawnego
XXIX/306/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1583
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcie z Gminą Biskupiec Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Biskupiec w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/305/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1584
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcie z Gminą Lubawa Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Lubawa w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/304/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1585
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcie z Gminą Miejską Lubawa Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Miejskiej Lubawa w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/303/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1586
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcie z Gminą Iława Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Iława w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/302/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1587
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXIX/301/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1588
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Iławy z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/300/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1589
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury Iławskiego Centrum Kultury oraz nadania statutów utworzonym w wyniku podziału samorządowym instytucjom kultury
Nr aktu prawnego
XXIX/299/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1590
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla podmiotów zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
Nr aktu prawnego
XXIX/298/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1591
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXIX/297/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1592
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXIX/296/12
Status
Zmieniony
Lp: 1593
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/295/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1594
Data podjęcia
2012-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029
Nr aktu prawnego
XXIX/294/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1595
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXVIII/293/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1596
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława jako Partnera do projektu : pn. „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanego w latach 2012 – 2015.
Nr aktu prawnego
XXVIII/292/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji